Social

Centrul de găzduire Sf. Sofia

Centrului de găzduire Sfânta Sofia

  • este un serviciu social fără personalitate juridică, organizat ca locuință protejată putând găzdui un număr de maxim 6 beneficiari.
  • beneficiarii centrului sunt:

a) adulți, victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța;

b) cupluri părinte/reprezentant legal–copil, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța. 

- centrul este destinat cu precădere victimelor care nu au o locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viața independentă, eventual începută într-un centru de recuperare, precum și reinserția socio-profesională până la identificarea unei soluții de locuire.

- centrul oferă cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, perioadă în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.