Social

Anchete sociale pentru persoane cu handicap

ANCHETE SOCIALE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, biroul nr. 11
Număr de telefon: 0341.180.105;

Cererile de solicitare efectuare  anchete sociale se depun după cum urmează: Luni - Vineri,  între orele 08.00-12.00;
Cererile se depun fie la sediul instituției, fie se transmit către adresa de e-mail: danielacorneanu@dgas-ct.ro

Mențiune: Persoanele încadrate în grad de handicap si care solicita ancheta pentru reîncadrare în grad de handicap, să atașeze la cererea de solicitare a anchetei, pe lângă copiile cărții de identitate, a scrisorilor medicale și o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap.

ART. 4 și 5 DIN HOTĂRÂREA nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap STIPULEAZĂ :
" Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:

    a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. (2);
    b) copie de pe documentele de identitate;
    c) documente medicale;
    d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

    (5) Documentele medicale menționate la alin. (4) lit. c) sunt:

    a) referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
    b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
    c) investigații paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.