Social

Administrație Cantina Constanța

 Locație: Str .Petre Romulus nr. 22 , mun. Constanța
Număr de telefon: 0241.66.15.61
Email: cantinasociala@dgas-ct.ro ; danielaou@dgas-ct.ro
Mijloace de transport: R.A.T.C – 48, 101, 44, 51.

Program de funcționare:
Luni - Vineri: 06:30 - 14:30

Program depuneri dosare beneficiari:
Marți - Miercuri: 09:00 - 11:00

Program distribuire hrană:
Luni –Miercuri - Vineri: 11:30 - 13:30
2018.07.17 - cantina constanta

Legislație: 

-Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

-H.C.L NR.15/31.01.2024 privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de ajutor social Constanţa din municipiul Constanţa pentru anul 2024.

-Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.143/23.05.2022 pentru modificarea şi completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială  art.II pct(1) “nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte în cuantum de 22 lei.”

-Ordin nr.29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 9;