Social

Prezentare

Atribuții ale DGAS Constanța în ceea ce privește violența domestică:

- 0799.400.358 este numărul de telefon unde se pot semnala cazurile de violență domestică;
- prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.47/28.02.2019 s-a constituit echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, echipă ce are în componență doi reprezentanți ai DGAS Constanța și doi reprezentanți ai Direcției generale poliția locală;
 - la sesizările de violență domestică efectuate la numărul de telefon 0799.400.358, echipa mobilă se deplasează la caz în vederea realizării evaluării gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale;
- la solicitarea organelor de poliție, echipa mobilă intervine în cazurile de violență domestică, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu (valabil 5 zile) s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.
- solicită intervenția instituțiilor abilitate, după caz.

Numărul de te telefon 0799.400.358 trebuie folosit doar atunci când este necesară intervenția echipei mobile pentru cazurile de violență domestică, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea persoanei.