Social

Indemnizația de creștere a copilului


INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 3;
Număr de telefon: 0341.180.109;
Program cu publicul între 1 și 25 ale lunii:
- Luni - Vineri: 08.00 - 14:00; Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de  2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare);

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor)

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte descarcă formularul atașat la baza paginii
2. declarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netransferabilă descarcă formularul atașat la baza paginii
3. stagiul de cotizație de la Casa de Pensii pentru celălalt părinte  
4. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți
copie și original;
5. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
copie și original;
6. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul) copie și original;
7. certificat de căsătorie copie și original; 
8. adeverință eliberată de angajator / adeverință - unitate de învățământ
descarcă formularul atașat la baza paginii 
9. Fișă de personal - model
descarcă formularul atașat la baza paginii 
10. decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
copie și original 
11. declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
 
12. extras de cont pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA, ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP 
BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC.  


În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul primăriei de domiciliu stabil/faptic. Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Constanța se află în str. Amzacea nr.13.