Social

Tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

Tichete sociale pe suport electronic acordate cuplurilor mama—nou-nascut defavorizate, prevazute de OUG nr. 34/2024

În Monitorul Oficial nr. 347/12.04.2024 a fost publicată O.U.G. nr. 34/2024 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama—nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termene.

Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordata intr-o transa unica pentru fiecare nou- nascut, si are in vedere sprijinirea cuplurilor mama—nou-nascut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic in vederea achizitionarii de produse de ingrijire a nou-nascutului. 

Termen depunere la DGAS A CERERII DE SOLICITARE, ÎNSOȚITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: pănă la varsta de maximum trei luni a nou-nascutului.

Cererea de solicitare si documentele justificative se depun la sediul DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, SITUAT PE STR. UNIRII NR. 104, MUNICIPIUL CONSTANTA, DE LUNI, PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR: 08-12.00, TELEFON: 0341.180.115

Sunt eligibile
 sa beneficieze de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți mamele care au domiciliul/resedinta în municipiul Constanța, astfel:
"a)mamele care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului si carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)mamele cu dizabilitati care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului;

c)mamele care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului, aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, ale violentei domestice, care se afla in situatii deosebite de vulnerabilitate sau aflate in alte situatii de risc, stabilite prin ancheta sociala intocmita de autoritatile publice cu atributii in domeniul asistentei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui tert;

d)mame care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului si care nu detin acte de identitate;

e)mamele minore care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului;

f)mamele care nasc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului, cetateni straini sau apatrizi proveniti din zone de conflict armat".

  OUG 34/2024   rivind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama—nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termene, A INTRAT ÎN VIGOARE ÎN DATA DE 12.04.2024.   

Lista de documente necesare selecției destinatarilor finali:

- cerere de solicitare;
- beneficiarul se legitimează cu cartea de identitate, care va fi prezentată specialistului, acesta notând numele și prenumele, CNP-ul și adresa beneficiarului;
-certificatul de naștere al nou-născutului, pentru a dovedi data de naștere a acestuia;
-certificat de încadrare în grad de handicap;

Documentele se completează cu  ancheta socială efectuată de catre asistenții sociali din cadrul DGAS desemnați cu gestionarea acestui beneficiu social.

Pentru mamele care nu dețin acte de identitate, DGAS eliberează un document care să ateste încadrarea în categoria destinatarului final.

Listele destinatarilor finali de la nivelul Primăriei municipiului Constanța se întocmesc de către persoanele desemnate din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța și se aprobă de către primarul municipiului Constanța și, ulterior se transmit de către persoanele responsabile, către Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța atât în format letric, cât și în format electronic."

Cereri tichete

OUG 34/2024