Social

Tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

ANUNT

Urmare informarii transmise prin intermediul postei electronice de catre Institutia Prefectului-Judetul Constanta, inregistrata la Directia generala de asistenta sociala Constanta sub nr. 74695/09.08.2023, comunicam incetarea, incepând cu luna iulie 2023, a programului de acordare a trusoului pentru nou-nascuti (tichete electronice) stabilit prinO.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

Anunț publicat la data:10.08.2023

 
În situația in care programul de acordare a trusoului pentru nou-nascuti (tichete electronice) stabilit prin O.U.G. nr. 113/2022 SE REIA, solicitanții trebuie sa țina cont de următoarele informații:

Pentru mamele care au domiciliul situat în municipiul Constanța și fac parte din categoria eligibila să beneficieze de tichet pentru nou-născut acordat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență nr. 113/2022, cererile de solicitare, însoțite de documente justificative, se depun la sediul Direcției generale de asistență socială Constanta, situat în mun. Constanța, str. Unirii nr. 104, între 1 și 20 ale lunii, de luni, până vineri, în intervalul orar: 8.00-12.00.

PENTRU INFORMATII, NE PUTEȚI CONTACTA PE NUMERELE DE TELEFON: 0341.180.115 conform  prevederilor art.3 alin. (2) din O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt:

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victmie ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;

e) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Lista de documente necesare selecției destinatarilor finali:

-beneficiarul se legitimează cu cartea de identitate, care va fi prezentată specialistului, acesta notând numele și prenumele, CNP-ul și adresa beneficiarului;

-certificatul de naștere al nou-născutului, pentru a dovedi data de naștere a acestuia;

-certificat de încadrare în grad de handicap (eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz decizie de încadrare în grad de handicap eliberata de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate la data DEPUNERII CERERII);

-cererea de solicitare (SE DEPUNE PÂNA ÎMPLINEȘTE NOU-NĂSCUTUL VÂRSTA DE 3 LUNI);

PENTRU SOLICITANTII CARE NU SE REGASESC IN BAZA DE DATE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA CU BENEFICII SOCIALE (AJUTOR SOCIAL, ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, ETC), DUPA DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE SE VOR EFECTUA ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIU DECLARAT IN CEREREA DE SOLICITARE.

FileTypeSizeUploaded onDownload
DISPOZITIA 2972 - 31.08.2022 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR DE TICHETE NOU-NASCUTIPDF1,13 MB31 aug., 2022 Download
ANUNT TRUSOU NOU-NASCUȚI -UA RUPDF137,67 KB30 ian., 2023 Download
ANUNT TRUSOU NOU-NASCUȚI -MAMA DIN UCRAINADOCX13,79 KB30 ian., 2023 Download
F1 CERERE TICHETE NOU-NASCUT POAD 2'DOC41,50 KB07 iul., 2023 Download