Social

Bebe trusou

BEBE TRUSOU - sprijin financiar pentru nou-născuți

PERIOADA DE DEPUNERE:
LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

MODALITATE DE DEPUNERE:
La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța)
Online pe adresa de email  bebetrusou@dgas-ct.ro

DATE DE CONTACT:
Telefon: 0341.180.115
Locație: Biroul nr.15 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

Primăria municipiului Constanța, prin Direcția generală de asistență socială Constanța dorește să vina în sprijinul familiilor care au nou-născuți, motiv pentru care prin H.C.L. nr. 37/31.01.2023 s-a aprobat PROGRAMUL „BEBE TRUSOU-SPRIJIN FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI";

SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI este în cuantum de 2.000 lei prin intermediul unui card securizat şi nominal ȘI SE ACORDĂ o singură dată, părintelui care are domiciliul stabil/reședința în municipiul Constanța cu cel putin un an anterior nașterii copilului pentru care se solicită sprijinul financiar pentru nou-născut.

Mentiune: in cazul familiei formate din doi părinți, cel putin unul dintre ei (solicitantul) trebuie să fie cetățean român, iar în cazul familiei monoparentale, părintele trebuie sa fie cetățean român. 

Termenul de depunere al cereri de solicitare, insotită de toate documentele justificative, este de 90 de zile de la nașterea copilului.

La cererea de solicitare  se vor atașa următoarele documente:

- actele de identitate ale părinților (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei monoparentale;

 -certificat de naștere al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii (original și copie);

- declarație pe proprie răspundere că solicitanții/solicitantul nu au datorii la bugetul local;

-alte acte, după caz.

Pentru fiecare din copiii născuți din sarcini gemelare, tripleți, etc, se vor întocmi cereri separate, la care se vor atașa documente justificative.

Prin Programul "BEBE TRUSOU – sprijin financiar pentru nou-născuţi" se acordă 2.000 de lei / nou-născut, la nivelul municipiului Constanţa, prin intermediul unui card securizat şi nominal, pentru achiziționarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului, după cum urmează:

 • Alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului;
 • Scutece și îmbrăcăminte destinată copilului;
 • Produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului;
 • Produse de cosmetică și igienă necesare părinților în creșterea copilului;
 • Aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului;
 • Pătuț, lenjerie, cărucior, masă de înfășat etc.

Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru nou-nascuți, însoțită de documentele justificative, se va depune de catre solicitant la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța sau online, prin poșta electronica (adresa de e-mail destinata fiind "bebetrusou@dgas-ct.ro"), dar fără sa se depășeasca termenul de 90 de zile de la nașterea copilului.

În situația in care solicitantul optează pentru depunerea la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța, actele de stare civilă (acte de identitate, certificate de naștere) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele responsabile din cadrul Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile.

În cazul transmiterii cererilor online catre adresa de e-mail "bebetrusou@dgas-ct.ro" , la înmânarea cardului nominal se vor certifica copiile pentru conformitatea prin confruntarea cu actele originale. Cererile incomplete vor putea fi completate fără a se depăși termenul de 90 de zile de la data nașterii copilului.

Soluționarea cererii de solicitare a sprijinului financiar pentru nou-nascuți se va face de catre persoane responsabile cu activitatea de primire, analizare și verificare din cadrul Serviciului beneficii sociale si persoane vulnerabile al Direcției generale de asistență socială Constanța.

După primirea și analizarea cererilor și a documentelor atașate, acestea vor fi aprobate sau respinse, prin emiterea unei dispozitii de aprobare sau respigere, funcție de situație.

Persoanele responsabile au datoria sa verifice daca pentru nou-născut s-a acordat sau s-a depus cerere de solicitare a tichetelor electronice pentru nou-născut acordate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 113/2022, deoarece pentru aceste categorii nu se va mai acorda sprijinul financiar prin Programul "Bebe Trusou".

Dispoziția de aprobare va fi transmisă împreună cu cardul nominal prin poștă, cu confirmare de primire, în cazul cererilor depuse la registratura Direcției de Asistență Socială Constanța.

Dispoziția de respingere va fi comunicată solicitantului la adresa de domiciliu, cu confirmare de primire.

Respingerea acordării trusoului se va face în următoarele situații:

 • -nu sunt îndeplinite condițiile de acordare;
 • -nu au fost depuse toate actele necesare;
 • -actele depuse nu sunt în termenul de valabilitate;
 • -cererea și documentele justificative au fost depuse peste termen;
 • solicitantul se încadrează în prevederile art.3 alin. (2) din O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

În cazul cererilor depuse electronic, beneficiarul va fi contactat și i se va comunica data la care trebuie sa se  prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială Constanta, cu actele în original pentru a ridica dispoziția de aprobare împreună cu cardul nominal.

Cardurile vor fi distribuite însoțite și de lista cu magazinele partenere ale unității emitente a cardurilor.

Cardurile ce conțin valoarea nominală a sprijinului financiar vor putea fi folosite numai pentru achiziționarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului, așa cum sunt enumerate la punctul A al prezentei metodologii.

Cardul emis va avea valabilitate 1 an de la momentul emiterii.

Nu vor fi percepute taxe de activare/administrare.

Beneficiarii care nu vor utiliza banii într-o perioadă de maxim 1 an de la momentul emiterii cardului nu vor mai putea ridica pretenții cu privire la utilizarea sumei rămase pe card.

Sumele rămase neutilizate vor fi reatribuite noilor solicitanți.

Cardul poate fi folosit exclusiv pentru cumpărarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului. În cazul în care va fi utilizat pentru achiziţionare altor produse, respectivele sume vor fi înapoiate.

Cardul nu poate fi utilizat pentru retragere de numerar.

Nu sunt eligibile sa beneficieze de ajutorul financiar acordat prin Programul „Bebe Trusou-sprijin financiar pentru nou-nascuti", persoanele care se incadreaza în  prevederile art.3 alin. (2) din O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, respectiv:

 1. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 2. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
 4. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victmie ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
 5. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
 6. mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
 7. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Informații suplimentare referitoare la  PROGRAMUL „BEBE TRUSOU-SPRIJIN FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI", puteți solicita la nr. de telefon: 0341.180115 sau 0341.180.109