Social

Acte necesare

1. Instituire curatelă și numire curator special în vederea reprezentării/ asistării copilului minor în condițiile art. 229 alin. 3^2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind codul Civil.

 • adresă birou notarial sau cerere reprezentant legal minor,
 • cerificat naștere pentru minor,
 • CI minor,
 • CI părinții,
 • CI persoană desemnată în calitate de curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte minorul,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte "clinic sănătos" sau "apt pentru a fi numit în calitate de curator special",
 • pentru minorul care a împlinit 14 ani este necesară declarația acestuia prin care își exprimă acordul cu privire la numirea curatorului special.

2. Desemnare reprezentant autoritate tutelara pentru semnarea contractelor de întreținere conform Lg.17/2000:

 • adresă solicitare emisă de birourile notariale sau cererea persoanei vârstnice,
 • act de identitate și acte de stare civilă pentru persoana vârstnică,
 • cupon pensie,
 • acte medicale din care să reiasă că persoana vârstnică este aptă să semneze acte notariale,
 • act proprietate imobil,
 • certificat fiscal,
 • extras de carte funciară,
 • încheiere intabulare,
 • acte de identitate și de stare civilă pentru întreținători,adeverințe de salariat și caracterizare de la locul de muncă pentru întreținători.

3. Efectuare anchetă psihosocială

 • adresă solicitare emisă de instanța de judecată, birouri notariale, mediatori,
 • draft convenție notarială sau acord mediere.

4.Efectuare anchetă socială în vederea completării dosarului privind indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, alocația de stat, stimulentul de inserție – în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți:

 • cerere părinte minor,
 • certificat de naștere minor,
 • CI/BI pentru ambii părinți,
 • declarația ambilor părinți ai minorului că locuiesc împreună,
 • declarație notarială, în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte.
Cerere anchetă sociala indemnizație

Declarație curator special