Social

Subvenții asociații și fundații

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, anunță asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care înființează și administrează unități de asistență socială  în municipiul Constanța, că data limită pentru depunerea cererilor și documentației de solicitare a subvențiilor pentru anul 2024 este ultima zi lucrătoare a linii septembrie 2023.

Documentațiile de solicitare a subvenției se întocmesc conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completatările ulterioare.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2024 se înaintează în plic închis, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, str.  Unirii nr. 104, în luna septembrie a anului curent. Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2023.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

    a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din HG nr. 1.153/ 21 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa social, cu modificările și completările ulterioare, în 3 exemplare;

    b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

    c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;

    d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii.

Documentele prevăzute se pot transmite și on-line catre adresa de e-mail a Direcției Generale de Asistență Socială Constanța „office@dgas-ct.ro".

În vederea consultării liniilor prioritare de subvenţionare din  bugetul local  în anul 2024, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii din bugetul local, vă rugăm să consultaţi  HCL nr. 314/2022 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local

Cerere

Declaratie

LEGEA nr. 34-1998

Hotararea 578-28.04.2022 modificare hg 1153-2001

HG 1153-2001 NORME LG 34-1998

HCL nr. 314/2022