Social

Program "Infant"

PROGRAMUL „INFANT” 2023

ANUNȚ TERMEN LIMITĂ DEPUNERI CERERI PROGRAM INFANT 2023
Direcția generală de asistență socială Constanța informează persoanele interesate de Programul Infant 2023 că ultima zi de depunere a solicitărilor pentru includerea în program este data de 17.11.2023, ora 12:00. Începând cu această dată nu se vor mai putea transmite solicitări la adresa de email inscrieriinfant@dgas-ct.ro

Începând cu data de 22.05.2023, ora 8:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului „INFANT” 2023.

Cererile se vor depune la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro

Cererea se va completa conform modelului Formular 2  la Regulament , anexă la H.C.L. nr. 59/28.02.2020 pentru aprobarea proiectului “INFANT” cu modificările și completările ulterioare.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

1. adeverința - formular 1  de la una din unitățile sanitare partenere , cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;

2. actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în municipiul Constanța pentru ambii parteneri din cuplu (unde este cazul), cu precizarea că beneficiara trebuie să aibă domiciliul în municipiul Constanța în ultimii 3 ani;

3. declarația de consimțământ - formular 3  privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e și f (se vor anexa declarațiile de consimțământ ale ambilor parteneri, unde este cazul).

Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile.

NU se va atașa la cerere Formularul 4 -Contract de acordare a voucherului aferent programului Infant
 Acesta este doar pentru informare.

Beneficiarii pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Obiectivul programului "INFANT" este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro.

Foarte important:

1. Același cuplu sau persoană nu poate aplica în același an la programul national și la Programul Infant;

2. Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, vă informăm că ne vom adresa următoarelor instituții: Serviciul public de impozite și taxe Constanța, Biroul județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor Constanța și Ministerul familiei, tineretului și egalității de șanse, astfel încât rezoluția comisiei de evaluare a dosarelor poate fi întârziată.

Relații suplimentare la numerele de telefon:

Tel: 0341.448.531

     email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro

FileTypeSizeUploaded onDownload
Formular 1PDF31,60 KB19 mai., 2023 Download
Formular 2PDF60,22 KB19 mai., 2023 Download
Formular 3PDF566,82 KB19 mai., 2023 Download
Formular 4PDF1,17 MB19 mai., 2023 Download
Regulament Infant 2022PDF2,01 MB14 mar., 2023 Download
Unitati sanitare partenerePDF54,39 KB19 mai., 2023 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Solicitari depuse PDF64,54 KB19 dec., 2023 Download