Activități de voluntariat

Potrivit Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, persoanele fizice pot participa la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

Direcția generală de asistență socială Constanța recrutează voluntari în vederea prestării unor activități de voluntariat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța în cadrul următoarelor categorii de activități:

 • Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice
 • Activități la Căminul pentru persoane vârstnice
 • Activități la cele două servicii sociale adresate persoanelor fără adăpost
 • Activități la Cantina de ajutor social
 • Activități la cluburile/pavilioanele pentru seniori
 • Activități la Campusul social Henri Coandă
 • Activități pentru alte categorii vulnerabile

  Pentru informații detaliate, puteți accesa link-ul INFO

  Persoanele interesate, trebuie să depună o cerere prin care să își  exprime în scris intenția de a se implica în activități de voluntariat

  Dacă sunteți selectat pentru a deveni voluntar în cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, veți fi contactat telefonic/email de către un angajat al instituției pentru a va prezenta la sediul DGAS Constanța cu următoarele documente:

 • Curriculum vitae;
 • Consimţământul părinţilor pentru minori;
 • Adeverință eliberată de medicul de familie în care să fie specificat că nu sunteți în evidență cu boli psihice, cronice și contagioase;
 • Adeverința de integritate comportamentală pentru persoanele care NU FIGUREAZĂ cu mentiuni în evidențele cazierului judiciar;
 • Cazier judiciar.

În funcție de necesități, DGAS vă poate invita să participați la un interviu pentru a consulta abilitățile și pregătirea de care dispuneți, pentru a vă îndruma către persoana vârstnică și activitatea cea mai potrivită dumneavoastră.

Actele se vor depune la sediul DGAS, str. Unirii nr.104 la biroul nr.1 sau se pot trimite la adresa de email: voluntariat@dgas-ct.ro

După ce au fost îndepliniți toți pașii de mai sus, se va completa un contract de voluntariat.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (activitate voluntariat)