Activități de voluntariat

Potrivit Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, persoanele fizice pot participa la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

1. Direcția generală de asistență socială Constanța recrutează voluntari pentru colectarea ajutoarelor umaitare primite în scopul sprijinirii refugiaților din Ucraina


2. Direcția generală de asistență socială Constanța recrutează registratori voluntari pentru centrul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în cadrul Pavilionului Expozițional situat în bulevardul Mamaia nr. 331A, Constanța (cerințe minime: studii medii; cunoștințe de bază operare calculator);

3. Direcția generală de asistență socială Constanța își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în domeniul sănătății, educației, social, cultural, ajutor umanitar.

Actele necesare pentru integrarea în programul de voluntariat al DGAS Constanța:

- o cerere prin care vă exprimați în scris intenția de a vă implica în activități de voluntariat;
- copie CI;
- curriculum vitae.

Actele se vor depune la sediul DGAS, str. Unirii nr.104 la biroul nr.1 sau se pot trimite la adresa de email: voluntariat@dgas-ct.ro

În funcție de necesități, DGAS vă poate invita să participați la un interviu pentru a consulta abilitățile și pregătirea de care dispuneți, pentru a vă îndruma către locul și activitatea cea mai potrivită persoanei și intențiilor dumneavoastră.

După ce au fost îndepliniți toți pașii de mai sus, se va completa un contract de voluntariat.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (activitatea de voluntariat)