Formulare audiențe

Înscrierea în audiență se face la registratura / secretariatul instituției din str. Unirii nr. 104, prin postă sau electronic la adresa .

Pentru înscrierea în audiență la șefii compartimentelor de specialitate competente să soluționeze problema, persoanele interesate vor completa formularul tipizat SI-DGAS-06-FRM-01 și vor face dovada că au depus o cerere în scris căreia i s-a răspuns dar sunt nemulțumite de modalitatea de soluționare sau nu i s-a răspuns.

Înscrierea în audiență la directorii executivi ierarhici superiori compartimentelor de specialitate competente, se va aproba doar solicitanților care pot face dovada că au fost în audiență la șeful compartimentului de specialitate competente să soluționeze problema. În acest caz va fi completat formularul SI-DGAS-06-FRM-02.

La Directorul General al D.G.A.S. se pot înscrie în audiență doar solicitanții nemulțumiți de rezoluțiile primite în urma audiențelor susținute de către șeful compartimentului de specialitate competente și directorul executiv, prin completarea formularului  SI-DGAS-06-FRM-03.

După aprobarea cererii de intrare în audiență, secretariatul instituției va comunica telefonic solicitantului informații despre data, ora, locul și, după caz, persoana care va ține audiența.

Solicitanții care au fost în audiență pentru o anumită problemă și au primit rezoluții nu mai pot solicita o altă audiență pentru problema soluționată, cererile urmând a fi clasate din oficiu.

Detalii suplimentare la nr. de tel: 0341.180.102

Formulare: