Înscrieri și acte necesare

Documentele necesare beneficiarilor pentru înscrierea la cantină conform H.C.L. nr. 46/30.03.2015:

1. Acte doveditoare privind componența familiei:
Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie :
- buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;
- certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.
Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

2. Acte doveditoare privind toate veniturile realizate de toți membrii familiei:
- adeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează;
- ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele);
- cupoane îndemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;
- cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;
- adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe din care să reiasă dacă dețineți în proprietate bunuri mobile și imobile sau dacă aveți datorii către bugetul local;
- adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele care nu realizează venituri și nu au vârsta de pensionare;
- adeverință eliberată de Casa de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază  de pensie; 
- orice alte documente care atestă venitul net realizat de toți membrii familiei.  

Actele mai sus menționate vor fi aduse în dosare la biroul cantinei sociale Constanța pe str. Petre Romulus nr.22 în zilele de Marți sau Miercuri în intervalul orar 09:00 - 11:00.