Transparență decizională

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023; 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 
-  La sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Pe site-ul primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”;
- Pe site-ul Serviciului public de asistență socială Constanța, la adresa: http://primaria-constanta.ro/spas/administratie/transparenta-decizionala
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 15.05.2018- 25.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104
- Prin fax, la nr. 0341.180.112; 
- Prin email, la adresa

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0341.180.111, persoană de contact Vîlcu Oana Cristina. 

Proiect de hotărâre


Data publicării 15.05.2018