Transparență decizională

Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică Proiectul de Hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare acesta fiind afișat, spre studiere și consultare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, situat în Constanța, str. Unirii nr.104, municipiul Constanta la panoul de afișare, într-un loc accesibil publicului, cât și pe site-ul instituției, în data de 05.06.2024.

Pentru consultare, vă puteți adresa Serviciului juridic, contencios și evidență acte procedurale din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, e-mail: oanavilcu@dgas-ct.ro; prin fax, la nr. 0341.180.112.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind draft-ul regulamentului supus dezbaterii publice până la data de 17.06.2024.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța din Constanța strada Unirii nr.104; pe email, la adresa office@dgas-ct.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse proiectului de hotărâre privind privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare”.

În atașament, puteți vizualiza proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Data publicarii 05.06.2024.

ROF Consiliul Comunitar Consultatii

Proiect de hotarare

 


Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023; 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 
-  La sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Pe site-ul primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”;
- Pe site-ul Serviciului public de asistență socială Constanța, la adresa: http://primaria-constanta.ro/spas/administratie/transparenta-decizionala
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 15.05.2018- 25.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104
- Prin fax, la nr. 0341.180.112; 
- Prin email, la adresa

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0341.180.111, persoană de contact Vîlcu Oana Cristina. 

Proiect de hotărâre


Data publicării 15.05.2018

ANUNȚ privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța pentru perioada 2024-2030

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și  transparența decizională, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2024-2030 a fost afișată,  spre studiere și consultare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, situat pe  str. Unirii nr.104, municipiul Constanta la panoul de afișare, într-un loc accesibil publicului, cât și pe site-ul instituției, în data de 04.12.2023.

Pentru consultare, vă puteți adresa Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, e-mail: oanavilcu@dgas-ct.ro.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 04.12.2023- 15.12.2023, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă sau personal, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104
- Prin email, la adresa: oanavilcu@dgas-ct.ro.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale


ANUNȚ privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Constanța pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și  transparența decizională, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului
Constanța pentru anul 2024 a fost afișat, spre studiere și consultare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, situat pe  str. Unirii nr.104, municipiul Constanta la panoul de afișare, într-un loc accesibil publicului, cât și pe site-ul instituției, în data de 04.12.2023.

Pentru consultare, vă puteți adresa Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, e-mail: oanavilcu@dgas-ct.ro.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 04.12.2023- 15.12.2023, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă sau personal, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104
- Prin email, la adresa: oanavilcu@dgas-ct.ro.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale