Social

Indemnizație bolnav

ACORDARE INDEMNIZAȚIE BOLNAV

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 08.00-12.00 / Luni - Vineri / între 1 si 22 ale lunii;
Efectuarea anchetelor sociale se face între orele 12.00-16.30.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU BOLNAV COPIL
1. cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 2. certificat de handicap și hotărâre  în original + 1 copie + 1 copie anexe
 3. buletin/ carte de identitate sau certificat naștere  în original + 2 copii
 4. buletin/ carte de identitate al mamei  în original + 2 copii
 5. ultimul cupon de alocație  în original
 6. acord indemnizație de la Comisia D.G.A.S.P.C. Constanța - bloc Turn Gară în original + 1 copie
 7. dosar plastic    
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU BOLNAV ADULT 
 1. cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA  
 2. certificat de handicap în original + 1 copie 
 3. curatelă pentru bolnavii fără discernământ în original + 1 copie 
 4. buletin/ carte de identitate în original + 2 copii 
 5. decizie de pensie în original + 1 copie 
 6. ultimul cupon de pensie în original 
 7. acord indemnizație de la Comisia D.G.A.S.P.C. Constanța - bloc Turn Gară  în original + 1 copie 
 8. acte de identitate reprezentant legal - certificate de naștere, buletine, certificate de căsătorie etc. (dovada că sunt rude) în original + 2 copii 
 9. dosar plastic