Social

Alocație de stat

Informații - modalitate depunere acte

ALOCAȚIE DE STAT (COPII 0 - 18 ANI)

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 3;
Număr de telefon: 0341.180.109;


Program cu publicul (între 1 și 25 ale lunii):

Luni - Vineri: 08:00 - 14:00;


Pentru copii născuți în străinătate vă rugăm să consultați precizările suplimentare. Vezi adresa A.J.P.I.S. (ianuarie  2014) atașată la baza paginii.

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip descarcă formularul atașat la baza paginii
2. cerere tip - anexa 1- (pentru copii născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene)
Pentru reprezentanții legali care solicită stabilirea dreptului la alocație de stat, conform Legii 61/1993 (republicată) și ai căror copii sunt născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ai căror copii au locuit împreună cu părinții o anumită perioadă în unul dintre aceste state membre, trebuie completată și atașată în mod obligatoriu  la dosarul de alocație anexa nr.1 la Regulamentul Consililui nr.1408/1971. 

De asemenea, persoanele care au avut sau au rezidență în unul din statele membre ale Uniunii Europene vor prezenta și documentele de rezidență, în copie. 
3. certificat naștere copil - copie și original;
4. buletin / carte de identitate părinți - copie și original;
- este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru ambii părinți. 
 5. certificat de căsătorie - copie (unde este cazul)
 6. hotărâre de divorț și încredințare minor

- copie și original (unde este cazul);

 7. hotărâre de încredințare pentru copiii aflați în plasament

- copie și original (unde este cazul);

 8. hotărâre judecătorească de adopție - copie și original (unde este cazu);  
 9. declarația celuilalt părinte - descarcă formularul atașat la baza paginii;
10. extras de cont - în cazurile în care se dorește plata alocației în cont curent personal sau cont de card se va atașa extras de cont de la una dintre următoarele unități bancare:
·         UniCredit Tiriac Bank;
·         BRD – Groupe Societe Generale;
·         Alpha Bank;
·         Bancpost;
·         Banca Transilvania;
·         CEC Bank;
·         MKB Romexterra Bank;
·         ProCredit Bank;
·         Piraeus Bank;
·         ING Bank;
·         OTP Bank;
·         BCR;
·         Raiffeisen Bank;
·         Intesa Sanpaolo Bank;
·         Romanian International Bank;
·         VolksBank;
·         Millennium Bank;
·         Garanti Bank;
·         Banca Romaneasca;
·         Credit Agricole;
·         Banca Comerciala Carpatica;
·         Credit Europe Bank;
 11. livret de familie eliberat de Serviciul de Stare Civila, str. M. Eminescu nr.20  - copie și original (doar dacă familia deține livret);
12. declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE  
13. INFORMARE PENTRU REPREZENTANȚII LEGALI CARE SOLICITĂ ALOCAȚIA DE STAT ÎN ROMÂNIA IAR COPIII SUNT NĂSCUȚI ÎN STATE MEMBRE UE SAU ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN, CONFORM REGULAMENTELOR EUROPENE NR. 883/2004 ȘI 987/2009  descarcă formularul atașat la baza paginii

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Cerere tipPDF145,27 KB19 iul., 2017 Download
2. Anexa 1PDF689,33 KB19 iul., 2017 Download
9. Declaratia celuilalt parintePDF27,35 KB19 iul., 2017 Download
Precizari suplimentarePDF409,64 KB19 iul., 2017 Download
12. Declaratie solicitant privind protectia datelor cu caracter personal conform regulament UEPDF94,91 KB30 mai., 2018 Download
13. informare alocatie pentru copii nascuti in state membre UEiPDF57,08 KB22 iul., 2020 Download