De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022

1. Anunț publicitate privind Achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare
data
publicării
13.01.2022
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare

Cod CPV: 30192113-6 – cartușe de cerneală
                30125100-2 – cartușe de tip toner

   
valoare
estimată

121.733,28 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Obiectul achiziției îl constituie achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner  pentru imprimante și copiatoare

condiții
achiziție

Modalitatea de contractare a serviciului se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 6548/11.01.2022
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 19.01.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.