De interes public

Informare şi consultare publică (arhivă)

163. Scrisoarea de așteptări a Consiliului local a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

162. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea: „Programului multianual REACTIS - REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța  ( data publicării 01.11.2021 )

Primăria municipiului Constanta aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea:

I.Programului multianual REACTIS - REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța”

II. Documentelor privind regenerarea urbană a zonei peninsulare:
http://www.primaria-constanta.ro/primarie/urbanism

II.1. Ghid regenerare urbana_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/1_ghid-regenerare-urbana_peninsula.pdf?sfvrsn=4

II.2. Analiza fondului construit_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/2_analiza-fondului-construit_peninsula.pdf?sfvrsn=4

II.3. Propuneri de interventie_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/3_propuneri-de-interventie_peninsula.pdf?sfvrsn=4

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 01.11.2021 pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003 – Informare și consultare publică”.

Până la data de 10.12.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, după cum urmează: prin poștă pe adresa Constanța, bd. Tomis nr.51 sau pe e-mail la adresa urbanism@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la Programul REACTIS și documente regenerare urbană zona peninsulară

161. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031 ( data publicării 28.09.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 28.09.2021, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.10.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031.

160. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind  organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța (data publicării 20.09.2021)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, forma îmbunătățită.

159. Anunţ De Recrutare Pentru Poziţia De Membru În Consiliul De Administraţie Al CT BUS SA  (data publicării 13.09.2021)

click pentru descărcare formulare


158. Anunţ De Recrutare Pentru Poziţia De Membru În Consiliul De Administraţie Al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public Și Privat" Constanța ( data publicării 13.09.2021 )

click pentru descărcare formulare


157. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Anexei la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 06.08.2021 )

click pentru vizualizare propunerile de modificare

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștinta publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre de modificare și completare a Anexei la  H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea  Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 06.08.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 20.08.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122, sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiectul  de hotărâre de modificare și completare a Anexei  la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.

156. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța (data publicării 19.07.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 19.07.2021, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanța.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 30.07.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
-prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.

155. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 19.07.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 19.07.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.07.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:

-prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10,
sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: servicii.publice@primaria-constanța.ro ,  parcari@primaria-constanta.ro , sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro .

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța.

154. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL (data publicării 01.07.2021)

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  12.07.2021 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
-  prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Amenajări Urbane
-  prin email, la adresa dotariurbane@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre  privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL”.

153. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța (data publicării 28.06.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică  proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 28.06.2021 pentru o perioadă de 10 zile calendaristice:
- La sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională”;
- Pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  06.08.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.           

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
“Recomandare la proiectul pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța ”

152. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 28.06.2021)

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 08.07.2021 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
-  prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihaileanu nr. 10 – serviciul Amenajări Urbane
-  prin email, la adresa dotariurbane@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța”.

151. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe ( data publicării 18.06.2021 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 18.06.2021, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/Primăria Constanța. 

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 06.07.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

150. Minuta dezbaterii publice din data de 15.04.2021 pentru "Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța" (dată publicare 23.04.2021)

149.  Centralizarea propunerilor operatorilor economici la Regulamentul publicat în data de 26.03.2021 (dată publicare 22.04.2021)

148.  Minuta dezbaterii publice din data de 16.04.2021 ( dată publicare 22.04.2021)

147.  Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 20.04.2021 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 20.04.2021 pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- La sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională”;
- Pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  30.04.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.           

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:

“Recomandare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța;.”

146. Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, forma consolidată la data de 19.04.2021 ( dată publicare 19.04.2021)

145. Anunț dezbatere publică cu privire la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța” (dată publicare 13.04.2021)

    În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Constanța organizează joi 15 aprilie 2021 orele 10:00, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța. Având în vedere contextul actual cauzat de pandemia COVID-19, în vederea prevenirii răspândirii virusului, întâlnirea se va organiza în sistem online.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, rubrica Transparență decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485890, 0241/488169.
Înscrierea pentru ordinea luării cuvântului la dezbaterea publică, se va face accesând formularul de înscriere până pe data de 14.04.2021 orele 13:00, utilizând linkul:  https://forms.gle/9hMBNc1Uzn77AbBXA

La rubrica „Observatii cu privire la regulament”, se va face referire expres la articolul din regulament ce se solicită a fi analizat.

Participarea la dezbaterea publică se va face accesând în data de 15.04.2021, următorul link:        https://zoom.us/j/3279944121pwd=czNIYnp0UUFMRnExS0cvZVI1ZkpoZz09
Participarea persoanelor interesate se va face în limita unui număr de 150 de persoane.
Durata ședinței publice: 2 ore
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii
Timpul alocat luării cuvântului: 1 minut.

Fiecare participant, la luarea cuvântului se va prezenta, discuția va fi succintă, fără a utiliza un limbaj licențios, tonalitate ridicată, iar punctele de vedere exprimate vor fi strict pe baza articolelor din proiectul de act normativ invocate în amendamentele transmise. Orice revenire asupra unui articol discutat deja nu va fi luată în calcul și va duce la excluderea din întâlnire.

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

144. Proiect de hotărâre referitor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța ( dată publicare 09.04.2021 )

        Primăria municipiului Constanța organizează dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre referitor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța și invită operatorii economici interesați, asociațiile și organizațiile patronale, ONG-urile sau orice entități interesate în data de 16.04.2021, ora 10:00, în sala ʺRemus Opreanuʺ.

         În contextul actual generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS COV-2 și având în vedere măsurile generale care se impun pentru asigurarea prevenirii răspândirii bolii, se va admite prezența a maxim 2 reprezentanți pentru fiecare tip (domeniu) de activitate, în ordinea confirmărilor de participare primite la adresa de e-mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro, până la data de 15.04.2021, ora 14:00. Odată cu confirmarea participării, vă rugăm să precizați dacă intenționați să luați cuvântul la dezbaterea publică, pentru a putea fi înscriși pe listă, conform Legii 52/2003.

         În situația în care numărul persoanelor/entităților înscrise va depăși numărul admis în sală, în vederea respectării normelor de protecție în actuala situație epidemiologică, celorlalți participanți înscriși li se va oferi posibilitatea de a participa online la dezbaterea publică, prin aplicația CISCO WEBEX MEETINGS. Participanții înscriși vor primi invitația de participare la videoconferință pe adresele de e-mail comunicate

143. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 06.04.2021)

142. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 si anexe ( data publicării 29.03.2021 )

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-  pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța - www.primaria-constanta.ro

Până în data de 12.04.2021 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:
-  email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
-  poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021"

În atașament, puteți vizualiza "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021" și anexele  acestuia.

141. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța  ( dată publicării 26.03.2021 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 26.03.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență Decizională pe Legea 52/2003 - informare și consultare publică";

- pe pagina de facebook https://www.facebook.com/PrimariaConstanta/.

Până la data de 09.04.2021 se pot trimite în scris propruneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus transparenței decizionale. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis, nr. 51, cam. 129, sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, sau 0241/488192, persoane de contact, inspectori Elena Bolea sau Alina Chiripuci.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

140. Regulament privind normele pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța, formă consolidată la data de 10.03.2021 (data publicării 10.03.2021)

139. Regulament privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța (data publicării 10.03.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi  în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea  "De interes public / Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 10.03.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 20.03.2021 se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin email, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoane de contact: Elena Nancu, Teodora Duma.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța”.

138. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, formă consolidată la data de 08.03.2021 (data publicării 08.03.2021)

- click pentru vizualizare Minuta dezbaterii publice din 26.02.2021 (data publicării 08.03.2021)
- click pentru vizualizare centralizarea propunerilor operatorilor economici la regulamentul publicat în data de 26.01.2021 (data publicării 08.03.2021)
- click pentru vizualizare centralizarea propunerilor operatorilor economici după dezbaterea publică din 26.02.2021 (data publicării 08.03.2021)

137. Anexele 1 si 2 la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Parcarilor Publice din Municipiul Constanta, forma consolidata la data de 04.03.2021 (data publicarii 04.03.2021)

136. Anexele 1 și 2 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța (data publicării  26.02.2021)

135. Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța (data publicării 23.02.2021)

Primăria municipiului Constanța organizează dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța și invită toți operatorii economici, ONG-uri, persoane fizice interesate în data de 26.02.2021 , ora 11:00.

În contextul actual generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea viruslui SARS COV-2 și având în vedere măsurile generale care se impun pentru asigurarea prevenirii răspândirii bolii, vă rugăm să desemnați un singur reprezentant, pentru care să confirmați participarea, până la data de 25.02.2021, ora 14:00, la adresa de e-mail: contracte@primaria-constanta.ro.

În situația în care numărul participanților înscrisi va depăsi numărul admis în sală, pentru respectarea normelor de protecție  în actuală situație epidemiologică, dezbaterea va avea loc în mediul online, prin aplicația CISCO WEBEX MEETINGS. Participanții înscriși vor primi invitația de participare la videoconferință pe adresele de e-mail comunicate.


134. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, formă consolidată la data de 19.02.2021 (data publicării 19.02.2021)

133. Regulament privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța  ( data publicării 16.02.2021 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 16.02.2021,  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”,
- Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 16.02.2021.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 17.03.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- Prin email, la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța;.”

132. Proiect de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța (data publicării 26.01.2021) Studiu de impact (data publicării 19.02.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 26 ianuarie 2021 pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro.

Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr.51 sau prin e-mail la adresa: urbanism@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.


131. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța (data publicării 26.01.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 26.01.2021.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.02.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihaileanu nr. 10,
- prin email, la adresa parcari@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța"

130. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (dată publicare 22.12.2020 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafețelor minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 22.12.2020.

în temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.01.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafețelor minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

129. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, formă consolidată la data de 17.12.2020 (data publicării 17.12.2020)

128. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa în anul 2021, formă consolidată la data de 14.12.2020 (data publicării 14.12.2020)

127. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, formă consolidată la data de 08.12.2020 (data publicării 08.12.2020)

126. Dispoziția nr. 4696 privind constituirea grupului de lucru în vederea elaborării " Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța"

125. Proiect de hotărâre cu privire la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 24.11.2020 )

Referat de aprobare nr. 178865 din 23.11.2020 ( data publicării 17.12.2020)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 24.11.2020, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

 • la sediul Primăriei municipiului Constanța situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;
 • pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparență Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
 • pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 14.12.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122, sau prin e- mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, persoană de contact inspector Mihaela Iordache.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor Ia Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța."

124. Dispoziția nr.4606 privind comunicarea actelor de control ale Curții de Conturi a României Camera de Conturi Constanța

123. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 (dată publicare 10.11.2020)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,
Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ,
Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea

Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021

Proiectul poate fi consultat:

 • pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională" și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
 • pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.rola secțiunea „Transparență decizională" sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 23.11.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa si@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Marin Cornel și Stan Roxana - Gabriela.

122. Municipiul Constanța alături de orașele Budapesta (Ungaria), Lisabona (Portugalia), Londra (Marea Britanie) și Malmo (Suedia) implementează proiectul MORE - Optimizarea multi-modală a spațiului drumului în Europa.

MORE este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 care urmărește identificarea de noi concepte, instrumente și procese pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care fac parte din rețeaua internațională de drumuri TEN-T.

Bulevardul I.C. Brătianu reprezintă principala arteră de legătură a municipiului Constanța la rețeaua de drumuri TEN-T, fiind parte a coridorului Rin - Dunăre. Astfel, în contextul proiectului MORE, Primăria municipiului Constanța a demarat prezenta consultare cu scopul de a identifica principalele probleme întâmpinate de către utilizatorii drumului pe Bulevardul I.C. Brătianu.

În acest sens, vă rugăm să vă exprimați punctul dumneavoastră de vedere legat de problemele pe care le întâmpinați pe Bulevardul I.C. Brătianu folosind următorul link: https://www.moreconsultation.eu/constanta  ( data publicării 10.08.2020 )

121. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic (dată publicare 15.07.2020)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea Proiectului de HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu  nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 27.07.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa  sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Guriță Camelia şi Stan Roxana.

120. Draft Strategia Smart City aferentă proiectului SMART-CT   ( dată publicare 15.05.2020 )

Se aduce la cunoștința publicului, forma draft a Strategiei Smart City a municipiului Constanța care poate fi consultată pentru o perioadă de 30 de zile.
Orice persoană interesată poate trimite observații ( sugestii sau opinii în scris ) atât la sediul Primăriei: B-dul Tomis nr.51, cam. 25B sau prin e-mail la adresa proiecte@primaria-constanta.ro.
Ulterier perioadei de consultare se va organiza dezbaterea publică în formă online în contextul epidemiei de COVID-19. 
Vom reveni cu detalii referitoare la modalitatea de participare.

Se aduce la cunoștința publicului, dezbaterea ce va avea loc în data de 18 Iunie 2020, începând cu ora 10:00. În contextul pandemiei de COVID-19, aceasta se va realiza în mediul online.
Subiectul dezbaterii este Strategia de Smart City a municipiului Constanța, elaborată în cadrul proiectului SMART CT, ce vizează dezvoltarea municipiului Constanța ca oraș inteligent (Smart City).

Pentru participare, vă rugăm să vă înregistrați accesând link-ul de mai jos. În urma înregistrării veți primi toate detaliile pentru accesarea videoconferinței.
https://forms.gle/F8vxvhHfPm88Qesb6

Vă mulțumim anticipat pentru participare!

119. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 02.04.2020)

118. Anunț publicare proiect hotărâre de modificare și completare HCL 138_2019 pentru 2020 (data publicării 12.03.2020)
Proiect HCL modificare și completare HCL 138_2019 (data publicării 12.03.2020)
Raport SPIT al proiectului privind modificarea și competarea HCL 138_2019 (data publicării 12.03.2020)

117. Hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța  ( data publicării 18.02.2020 )

În temeiul prevederilor art.7, alin 4 din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 04.03.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
- prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea "Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța".

116. Dispoziția privind stabilirea locurilor, locațiilor, arealurilor, proximităților, zonelor în care este interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice ( data publicării 12.02.2020 )

115. Proiectul bugetului local pe anul 2020 (data publicării 17.01.2020)

114. Aducere la cunoștința publică a modificărilor ce vor fi aduse la H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța ( data publicării 10.01.2020 )

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduc la cunoștința publică modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța pot fi consultate:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 10.01.2020.

Modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se pot obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța, supuse consultării publice până la data de 10.02.2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485892, persoană de contact: Georgeana Preoteasa. Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

113. Minuta dezbaterii publice din 04.11.2019, ora 11:00, privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța. ( data publicării 13.11.2019 )


112. Proiectul de hotărâre privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța (08.11.2019)
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre pentru completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 08.11.2019, pentru o perioadă de 30 de zile:
La sediul Primăriei municipiului Constanța situat în b-dul Tomis nr.51;
Pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003-Informare și consultare publică".

Î
n temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată până la data de 19.01.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărârâre propus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
Prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, cam.224;
Sau, prin e-mail la adresa nicoleta.florescu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.488.122, persoană de contact Nicoleta Florescu-director executiv Direcția patrimoniu și cadastru.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța.

111. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 ( 25.10.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 25.10.2019.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoană de contact Roșu Ramona.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

110. Anunț dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța" ( data publicării 25.10.2019)

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Constanța organizează luni 04 noiembrie 2019 ora 11:00 în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro rubrica Transparență decizională/Informare și consultare.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 04 noiembrie 2019.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Ștefan Mihăileanu, nr.10;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro.   

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485890, 0241/488169 persoane de contact: Mihaela Pătruțoiu.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.
Modalitatea de înscriere la dezbaterea publică: în format electronic, la adresa de email maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro, până la data de 04 noiembrie 2019 ora 11:00.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.   
Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

109. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța (data publicării 18.09.2019)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,
Având în vedere art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din data de 05.08.2019, conform căruia, pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile acestui act normativ se aplică doar dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestora,
Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea Proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 30.09.2019 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Stan Roxana și Tița Roberta Alexandra.

108. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. (data publicării 14.08.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro,  secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.08.2019.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.08.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

107. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (data publicarii 07.08.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr. 27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 07.08.2019.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr. 27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoana de contact: Roșu Ramona.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.”

106. Proiect de hotărâre pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5 (data publicării 29.07.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro,  secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 29.07.2019.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 16.08.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5

105. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța (data publicării 18.07.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public -Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 18.07.2019.
- în temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.08.2019 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 - serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoana de contact: Alexandru Bică.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanta".

104. Scrisoare de așteptări, evaluarea dosarelor de înscriere și întocmirea liste scurte de candidați pentru posturile de Membri ai Consiliului de Administrație ai RAEDPP Constanța. ( data publicării 18.06.2019 )

103. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă”  ( data publicării 17.05.2019 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 17.05.2019.
Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 16.06.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Roșu Ramona.
Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă.”

102.Anunț pentru selecția și recrutarea membrilor consiliului de administrație ai RAEDPP Constanța ( data publicării 09.04.2019 )

101.Proiectul bugetului local pe anul 2019 (data publicării 03.04.2019)

100.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile propietate privată a municipiului Constanța ( data publicării 27.03.2019)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile propietate privată a municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 27.03.2019, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003- Informare și consultare publică".

În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 08.04.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- Prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
- Sau, prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea recomandate la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.

99. Plan de selecție - componentă inițială pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al RAEDPP Constanta ( data publicării 21.03.2019 )

98. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020 (data publicării 13.03.2019)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative.

Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale  art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ.

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea

Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 25.03.2019 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia şi Stan Roxana.

97. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Reg. referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații elec. pe prop. publică și privată a mun. Constanța (data publicării 23.01.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 23.01.2019, forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea:
-  HCL nr. 276/2015 – privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Ecaterina Varga nr. 25 - Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică, Direcția Urbanism;
- Pe site-ul instituției la adresa  www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public – Transparență Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  24.02.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică din cadrul Direcției Urbanism, din str. Ecaterina Varga nr. 25;
- Prin fax, la nr. 0241/488195;
- Prin email, la adresa oana.andreescu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Constanța

96. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța (data publicării 20.12.2018)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 21.12.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
- La sediul Primăriei municipiului Constanța situat în b-dul Tomis nr.51;
- Pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003- Informare și consultare publică".

În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată până la data de 19.01.2019se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărârâre propus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- Prin poțtă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, cam.224;
- Sau, prin e-mail la adresa nicoleta.florescu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.488.165, persoană de contact Nicoleta Florescu-director executiv Direcția patrimoniu și cadastru.

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închirere în municipiul Constanța (data publicării 10.12.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 10.12.2018. În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 29.12.2018 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 - serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin fax, la nr. 0241/488180
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoana de contact: Alexandru Bică. Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport în regim de taxi si în regim de închiriere în municipiul Constanta".

94. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019, forma consolidată (data publicării 05.12.2018)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019", forma consolidată.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

93. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța; (data publicării 29.11.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr, 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primăria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”,
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.12.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța ( data publicării 02.11.2018 )

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic".

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională”sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 16.11.2018 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

91. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 (data publicării 02.11.2018 )

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019".

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională”sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 16.11.2018 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

90. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța și a HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor (data publicării 10.10.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul:
     1. privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
     2. privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Politia Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 10.10.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 19.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă la sediul Direcției Generale Poliția Locală, din str. Amzacea nr. 13;
- Prin fax la nr. 0241/484220;
- Prin email la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
- ’’Recomandare privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța”;
- "Recomandare privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării”.

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
- Proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

89. Proiectul de hotărâre privind aprobare „Politica de parcări a municipiului Constanța”. ( data publicării 03.10.2018 )


În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobare
„Politica de parcări a municipiului Constanța”În temeiul prevederilor art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „De interes public”, „Transparență decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 03.10.2018 până la data de 03.11.2018, pentru a primi în scris, în această perioadă, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile vor purta mențiunea: „Recomandări pentru proiectul Politica de parcări a municipiului Constanța” și pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd.Tomis nr.51
- prin poștă electronică, la adresele primarie@primaria-constanța.ro; arhitect.sef@outlook.com
- prin fax la numerele 0241/488189, 0241/488195
- prin înregistrare la Centrul de Informare Cetăţeni al Primăriei Municipiului Constanţa, incintă City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C.

88. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunala din municipiul Constanta. ( data publicării 10.09.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică forma consolidată a următorului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanța.

Forma consolidată a proiectului de hotărâre poate fi consultată:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 11.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind forma consolidată a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, di str. Amzacea nr. 13
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
“Recomandare la proiectul privind modificarea și completarea capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice și a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanța."

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiect privind modificarea și completarea capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/25.07.2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanta;
- Expunere de motive nr. 130643/06.08.2018
- Referat nr. 131967/07.08.2018

87. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară. ( data publicării 07.09.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Amzacea, nr. 13;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea ,,De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003” începând cu data de 10.09.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța  din str. Amzacea, nr. 13.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Amzacea, nr. 13;
- prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241-484207, persoane de contact: Nica Mircea sau Vecerdea Simona. Materialele transmise vor purta mențiunea: ,,Recomandare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară”.

86. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța. ( data publicării 22.08.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
la sediul societății CONFORT URBAN SRL din strada Vârful cu Dor nr 10 - Serviciul de Sistematizare si Siguranța Rutieră.
pe site-ul oficial al societății la adresa www.conforturban-ct.ro, la secțiunea: Documente - Anunțuri.
- la sediul Primăriei Municipiului Constanta din strada Stefan Mihăileanu , nr. 10 Serviciul Management Drumuri și Transport Public.
pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public".
Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 27.08.2018

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 24.09.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. din strada Vârful cu Dor, nr 10 - Serviciul de Sistematizare si Siguranța Rutieră;
- prin fax, la nr. 0241/67.22.99 ;
- prin email, la adresa adrian.capatina@conforturban-ct.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/67.22.99, persoana de contact: Capatina Adrian.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare , transport , depozitare a vehiculelor staționate nerequlamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Constanța".

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța (data publicării 13.08.2018)

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public/ Transparență Decizională pe Legea 52/2003 / Informare și consultare publică” începând cu data de 13.08.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă nr.27.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 14.09.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Zoița Mihai.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la publică proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.”

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023 (data publicării 15.05.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  La sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Pe site-ul primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”;
- Pe site-ul Serviciului public de asistență socială Constanța, la adresa: www.primaria‑constanta.ro/spas/administratie/transparenta-decizionala .

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 15.05.2018- 25.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Prin fax, la nr. 0341180112;
- Prin email, la adresa oanavilcu@spas-ct.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0341180111, persoană de contact Vîlcu Oana Cristina.


83. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 189/2017 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico- edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018, forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

82. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 427/2017 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro81. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 276/2015 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

 

80. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 184/2013 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

79. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 260/2010 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro78. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 44/2004 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

 

77.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 464/2003 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:
HCL nr. 464/2003 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 464/2003 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro76. Regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța (data publicării 11.04.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea ’’Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța’’

Proiectul poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Direcția Gestionare Servicii Publice- Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro la secțiunea “De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003“, începând cu data de 11.04.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.04.2018 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Direcția Gestionare Servicii Publice- Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa ionuț.zelca@primaria-constanța.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488179.

75. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 11.04.2018)
 
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 pentru o perioadă de 30 de zile:

- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;

În temeiul prevederilor art.7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 30.04.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
         
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488154, persoană de contact Balaban Mihai.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.


74. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atribuire a contractelor de concesiune (data publicării 30.03.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 30.03.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public
- Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 30.04.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488127, persoană de contact Raluca Chițoiu.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei privind atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

73.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 (data publicării 07.03.2018) 


72. Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța (data publicării 28.02.2018)

Se aduce la cunoştinţă publică documentul "Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța"- forma draft 2 (document ce conține observațiile atât ale beneficiarului cât și ale reprezentanților mediului economic și asociativ din domeniul turistic, observații făcute de către aceștia în cadrul grupului de lucru din data de 19.02.2018 și transmise ulterior prestatorului).
Orice persoană interesată poate participa la dezbaterea publică în data de 07.03.2018 începând cu ora 16:00 în sala Remus Opreanu (Palatul Administrativ - Consiliul Județean Constanța, Bd. Tomis nr. 51).

 

71. Chestionar privind reabilitarea clădirii instorice Cazinoul din Municipiul Constanța  (data publicării 15.02.2018)

70. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța (data publicării 15.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre, privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală str. Amzacea nr. 13;
- pe site-ul instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, str. Amzacea nr.13;
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

69. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța (data publicării 15.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- pe site-ul instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, str. Amzacea nr.13;
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa de e-mail mugurel.petcu@primaria-constanta.ro .


68. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 260/11.11.2010; HCL nr. 189/30.06.2017; HCL nr. 276/27.11.2015; HCL nr. 464/2004; HCL nr. 44/2004 și HCL nr. 416/2017 (data publicării 15.02.2018)


Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:
- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;
- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;
- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;
- HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;
- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;
- HCL nr. 416/2017 - privind stabilirea taxelor și impozitelor, anexa 5 și anexa 9.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolelor de sancțiuni ale: 
- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;
- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;
- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;
- HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;
- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;
- HCL nr. 416/2017–privind stabilirea taxelor și impozitelor, anexa 5 și anexa 9.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "Transparență decizională", începând cu data de 15.02.2018.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro .


67. Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța (data publicării 12.02.2018)

Se aduce la cunoştinţă publică documentul "Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța"- prima variantă.
Menționăm că vor avea loc dezbateri publice cu factorii interesați, urmând ca datele referitoare la acestea să fie publicate ulterior.

 

66. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 398/27.11.2017 privind aprobarea deciziei de delegare a gestiunii serviciul public de dezinsecție și deratizare în municipiul Constanța (data publicării 09.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 398/27.11.2017  privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 12.02.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa, str. Ştefan Mihăileanu nr.10;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro la secțiunea ,,De interes public” - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”.

Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe baza de cerere depusă la sediul Primăriei din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în  scris: 
- prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Ștefan Mihăileanu  nr. 10;
- prin fax la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa luiza.para@primaria-constanţa.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.


65. Proiectul bugetului local pe anul 2018  (data publicării 08.02.2018)


64. Chestionar Regulament de Acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța – inițiator UAT Constanța (data publicării 02.02.2018)

Urmare a dezbaterii publice organizată în data de 06.12.2017 vă rugăm să răspundeți la întrebările din chestionarul privind Regulamentul de Acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța, până la data de 16.02.2018, folosind link-ul   https://goo.gl/forms/YImcFcI75hf9y3oC2.


63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța ( data publicării 22.01.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
-  pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 22.01.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr. 27.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Zoița Mihai.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului  Constanța.”


63.1. Anunț dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța (data publicării 12.02.2018)


63.2. Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetului municipiului Constanța (data publicării 20.02.2018)


62. Proiectul bugetului local pe anul 2018 (data publicării 22.12.2017)


61. Forma actualizată a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 12.12.2017)


60. Minuta dezbaterii publice din 06.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 11.12.2017)


59. Regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța (data publicării 11.12.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea ’’Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța’’.

Proiectul poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Direcția Gestionare Servicii Publice  - Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
-  pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea “De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003“, începând cu data de 11.12.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 22.12.2017 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris :
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Direcția Gestionare Servicii Publice  - Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa ionuț.zelca@primaria-constanta.ro;
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488179.


58.  Minuta dezbaterii publice din 28.11.2017 privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 05.12.2017)

57. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea ( data publicării 29.11.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 29.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 29.12.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488127, persoană de contact Raluca Chițoiu.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.


56. Regulament de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța ( data publicării 29.11.2017)


55. Scrisoare de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale RADET Constanța selectate în conformitate cu OUG 109/2011 ( data publicării 29.11.2017)


54. Scrisoare de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale RATC Constanța selectate în conformitate cu OUG 109/2011  (data publicării 29.11.2017)


53. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 23.11.2017)


52. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța ( data publicării 14.11.2017)


51. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 371/2016 (data publicării 10.11.2017)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
-  pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public
-  Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
-   pe pagina facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.
În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 29.11.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
- sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.

50. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 01.11.2017)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea:
Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

Proiectul poate fi consultat:
-  pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3, Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C şi str. Dumbrăveni nr. 1.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 17.11.2017 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia şi Țaran Vasilica (data publicării 01.11.2017).


49. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare (data publicării 17.10.2017)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre privind ”aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, precum și a acordului cadru și contractului subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța”.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de  17.10.2017 (cap. Transparenţă decizională, subcapitol informare şi consultare).

Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe baza de cerere depusă la sediul Primăriei din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 23.10.2017. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în  scris: 
- prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Ștefan Mihăileanu  nr. 10; 
- prin fax, la nr. 0241/488176; 
- prin email, la adresa luiza.para@primaria-constanta.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.10.2017, orele 10.00 la sediul Primăriei municipiului Constanța din bdul. Tomis nr. 51.

Documente ataşate:
-
Proiect de hotărâre cu anexele 1,2 și 3.


48. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al RADET (data publicării 09.10.2017)


47. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al RATC ( data publicării 09.10.2017)


46. Plan de selecție componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al RATC Constanța (data publicării 03.10.2017)


45. Plan de selecție componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al RADET Constanța (data publicării 03.10.2017)


44. Regulament de acces în zona Peninsulara a municipiului Constanța  (data publicării 28.09.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice.
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 28.09.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 06.10.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa vasile.axinte@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488186, persoană de contact: Andreea Ștefănescu.


43. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică (data publicării 20.09.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
proiectul de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 20.09.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 01.10.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică."

42. Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 12.07.2017)

Se aduce la cunoștința publică propunerea de Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța - Revizia 3, rezultată în urma analizării observațiilor și sugestiilor transmise de instituțiile și persoanele interesate în perioada 06.06.2017 - 20.06.2017.

Prezenta versiune a Regulamentului poate fi consultată:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", în perioada 14.07.2017 - 25.07.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.07.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

41. Raport de finalizare etapa I - Evaluarea și selecția dosarelor de înscriere a candidaturii pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație a SC Confort Urban SRL (data publicării 21.06.2017)


40. Scrisoare de așteptări privind activitatea membrilor Cosiliului de administrație al SC Confort Urban SRL (data publicării 21.06.2017)


39. Regulament privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța (data publicării 19.06.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 19.06.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

 • prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
 •  prin fax, la nr. 0241/488168;
 • prin email, la adresa: alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică.
Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții." 

38. Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 06.06.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 06.06.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 19.06.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488118, persoană de contact: Gemănaru Ancuța și, respectiv, la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.
Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.


37. Regulament de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 31.05.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a  Municipiului Constanța .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 31.05.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 12.06.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin telefon, la nr. 0241/488186;
- prin email, la adresa vasile.axinte@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488186, persoana de contact: Vasile Axinte.

36. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al SC Confort Urban SRL (data publicării 12.05.2017)


35. Rezultat anunț selecţie parteneri în cadrul POCU Axa 5.1 (data publicării 09.05.2017)


34. Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții (data publicării: 05.05.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 05.05.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 12.05.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții." 


33. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 28.04.2017)


32. Anunţ selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  (data publicării 13.04.2017)


31. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării 09.03.2017)


30. Plan de selectie - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. (data publicării 21.02.2017)


29. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 16.02.2017)

Primăria Municipiului Constanța anunță persoanele care doresc să consulte forma finală a Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța că o pot face accesând regulamentul de mai sus.

Votul se poate exprima, prin accesarea link-ului de pe prima pagină a regulamentului.
Menționăm că Regulamentul a fost supus de două ori procedurii de informare și consultare a publicului. 

28. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării: 20.01.2017)


27. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare  (data publicării: 17.01.2017)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 17.01.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 31.01.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 204;
- sau prin e-mail la adresa gina.buttuceanu@primaria-constanta.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488151, persoană de contact Eugenia Buttuceanu.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.


26. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 12.01.2017)


În urma organizării, în data de 07.12.2016, a dezbaterii publice cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, facem public Raportul consultării publice realizate în perioada 01.11.2016 - 31.12.2016, precum și Regulamentul aflat în dezbatere cu modificările efectuate în urma colectării observațiilor și propunerilor din partea participanților.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris, până la data de 31.01.2017:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

25. Anunț dezbatere publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 29.11.2016).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și în baza adresei nr. 151833/01.11.2016 din partea Organizației pentru promovarea transportului alternativ în România - OPTAR, în data de 07.12.2016, în intervalul orar 11:00 - 12:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, se organizează dezbaterea publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Regulamentul aflat în dezbatere se poate consulta pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", punctul 20, încă din data de 01.11.2016.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.


24. Anunț intenție actualizare Plan urbanistic general al municipiului Constanța (data publicării: 15.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aduce la cunoștința publică intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța, în temeiul HCL nr. 323/31.10.2016 privind aprobarea inițieri demersurilor de actualizare a PUG Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4), al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind intenția de actualizare a PUG Constanța.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța.

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Tema de proiectare pentru actualizarea PUG Constanța;
- Planul de mobilitate urbană durabilă - versiunea a doua.


23. Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 09.11.2016, pentru o perioadă de 30 de zile:
- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 25.11.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
- sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.  

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

22. Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții
.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 09.11.2016

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 28.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții."

21.Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 (data publicării: 02.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, situat pe bd. Tomis nr. 51 şi pe site-ul acesteia www.primaria-constanta.ro;
- la sediile Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situate pe str. Sulmona nr. 22, str. Atelierelor nr. 6, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3, Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C şi str. Dumbrăveni nr. 1, precum şi pe site-ul acestuia www.spit-ct.ro;
Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situat în Constanţa, str. Sulmona nr. 22.

În temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 până la data de 14.11.2016 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, prin fax la numărul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Tiţa Roberta Alexandra şi Stan Roxana.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017”. Data publicării 01.11.2016.

20. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 01.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 01.11.2016

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."


19. Parteneriat POCU în cadrul POCU Axa 5.1 (data publicării: 27.10.2016)

În urma studierii dosarelor depuse în vederea selecţei de parteneri în cadrul POCU Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, au fost selectate următoarele entităţi: 
1.S.C. Gea Strategy & Consulting S.A.; 
2.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Constanța. 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct la datele de contact furnizate în Fișa partenerului. 


18. Anunț intenție reabilitare Parc Teatru Național de Operă și Balet „Oleg Danovski" (data publicării: 09.09.2016)

Potrivit prevederilor art. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunștință publică intenția de reabilitare a Parcului din fața Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovski", pentru care se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 23.09.2016. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris: 
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28; 
- prin fax, la nr. 0241/488168; 
- prin email, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488168, persoane de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.


17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 2 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din municipiul Constanta (data publicării: 01.04.2016)


Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 14.04.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.


16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanta si denumit Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Constanta (data publicarii: 14.03.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 23.03.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.15. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in statiunea Mamaia si Sat Vacanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa14. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in municipiul Constanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii: 29.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine în format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul primariei din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin e-mail, la adresa cristina.itoafa@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488175, persoana de contact: Cristina Itoafa.


13.1. Minuta dezbaterii publice avand ca tema proiectul de hotarare privind aprobarea, organizarea si functionarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii 12.02.2016)


13.2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa - forma consolidata (data publicarii: 23.02.2016)12. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a Finantarii Nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive (data publicarii: 14.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 12.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine in format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul Primariei municipiului Constanta, din Piata Ovidiu nr.9.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9;
- prin fax, la nr. 0241/485891;
- prin email, la adresa transport.local@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Laura Baltag.


12.1. Dezbatere publica cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 19.02.2016)


12.2. Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 02.03.2016)


12.3. Proiect Consolidat - Regulament Finantare Nerambrusabila. (data publicarii: 07.03.2016)


11. Proiectul de hotarare privind comunicarea lucrarilor de interventii in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța (data publicarii: 28.12.2015)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 15.01.2016.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189 sau 0241/488.195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488.121, persoane de contact: Viorica Curut sau Daniela Ionescu.


10. Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in municipiul Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 10.01.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

10.1. Regulament privind organizare si functionarea teraselor de alimentatie publica (data publicarii: 02.03.2016)


10.1.1. Amendamente (data publicarii: 02.03.2016)


9. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de asigurare a locurilor de parcare in vederea autorizarii pe raza municipiului Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea Eugenia, Stamat Cristina si Martinciuc Madalina. 


8. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de incadrare a imobilelor situate in Municipiul Constanta in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea, Martinciuc Madalina si Stamat Cristina.


7. Proiectul bugetului local pe anul 2016 (data publicarii: 18.11.2015)

7.1. Minuta intalnirii publice organizata in data de 28 ianuarie 2016, ora 10.00, cu ocazia dezbaterii bugetului municipal pe anul 2016 (data publicarii 29.01.2016)


6. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2016


5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea hcl nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015


4. Proiect de hotarare regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul Constanta


3. Proiect de hotarare regulament salubrizare


2. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2015


1. Proiectul bugetului local pe anul 2015 

163. Scrisoarea de așteptări a Consiliului local a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

162. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea: „Programului multianual REACTIS - REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța  ( data publicării 01.11.2021 )

Primăria municipiului Constanta aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea:

I.Programului multianual REACTIS - REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța”

II. Documentelor privind regenerarea urbană a zonei peninsulare:
http://www.primaria-constanta.ro/primarie/urbanism

II.1. Ghid regenerare urbana_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/1_ghid-regenerare-urbana_peninsula.pdf?sfvrsn=4

II.2. Analiza fondului construit_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/2_analiza-fondului-construit_peninsula.pdf?sfvrsn=4

II.3. Propuneri de interventie_Peninsula
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/3_propuneri-de-interventie_peninsula.pdf?sfvrsn=4

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 01.11.2021 pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003 – Informare și consultare publică”.

Până la data de 10.12.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, după cum urmează: prin poștă pe adresa Constanța, bd. Tomis nr.51 sau pe e-mail la adresa urbanism@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la Programul REACTIS și documente regenerare urbană zona peninsulară

161. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031 ( data publicării 28.09.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 28.09.2021, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.10.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031.

160. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind  organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța (data publicării 20.09.2021)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, forma îmbunătățită.

159. Anunţ De Recrutare Pentru Poziţia De Membru În Consiliul De Administraţie Al CT BUS SA  (data publicării 13.09.2021)

click pentru descărcare formulare


158. Anunţ De Recrutare Pentru Poziţia De Membru În Consiliul De Administraţie Al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public Și Privat" Constanța ( data publicării 13.09.2021 )

click pentru descărcare formulare


157. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Anexei la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 06.08.2021 )

click pentru vizualizare propunerile de modificare

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștinta publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre de modificare și completare a Anexei la  H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea  Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 06.08.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 20.08.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122, sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiectul  de hotărâre de modificare și completare a Anexei  la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.

156. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța (data publicării 19.07.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 19.07.2021, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanța.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 30.07.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
-prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.

155. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 19.07.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 19.07.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.07.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:

-prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10,
sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: servicii.publice@primaria-constanța.ro ,  parcari@primaria-constanta.ro , sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro .

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanța.

154. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL (data publicării 01.07.2021)

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  12.07.2021 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
-  prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Amenajări Urbane
-  prin email, la adresa dotariurbane@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre  privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modaliate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL”.

153. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța (data publicării 28.06.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică  proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 28.06.2021 pentru o perioadă de 10 zile calendaristice:
- La sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională”;
- Pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  06.08.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.           

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
“Recomandare la proiectul pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța ”

152. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 28.06.2021)

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 08.07.2021 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
-  prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihaileanu nr. 10 – serviciul Amenajări Urbane
-  prin email, la adresa dotariurbane@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța”.

151. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe ( data publicării 18.06.2021 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 18.06.2021, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/Primăria Constanța. 

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 06.07.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanţe deosebite la competiţiile sportive naționale și internaţionale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe.

150. Minuta dezbaterii publice din data de 15.04.2021 pentru "Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța" (dată publicare 23.04.2021)

149.  Centralizarea propunerilor operatorilor economici la Regulamentul publicat în data de 26.03.2021 (dată publicare 22.04.2021)

148.  Minuta dezbaterii publice din data de 16.04.2021 ( dată publicare 22.04.2021)

147.  Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 20.04.2021 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 20.04.2021 pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- La sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională”;
- Pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  30.04.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.           

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10;
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:

“Recomandare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța;.”

146. Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, forma consolidată la data de 19.04.2021 ( dată publicare 19.04.2021)

145. Anunț dezbatere publică cu privire la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța” (dată publicare 13.04.2021)

    În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Constanța organizează joi 15 aprilie 2021 orele 10:00, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța. Având în vedere contextul actual cauzat de pandemia COVID-19, în vederea prevenirii răspândirii virusului, întâlnirea se va organiza în sistem online.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, rubrica Transparență decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485890, 0241/488169.
Înscrierea pentru ordinea luării cuvântului la dezbaterea publică, se va face accesând formularul de înscriere până pe data de 14.04.2021 orele 13:00, utilizând linkul:  https://forms.gle/9hMBNc1Uzn77AbBXA

La rubrica „Observatii cu privire la regulament”, se va face referire expres la articolul din regulament ce se solicită a fi analizat.

Participarea la dezbaterea publică se va face accesând în data de 15.04.2021, următorul link:        https://zoom.us/j/3279944121pwd=czNIYnp0UUFMRnExS0cvZVI1ZkpoZz09
Participarea persoanelor interesate se va face în limita unui număr de 150 de persoane.
Durata ședinței publice: 2 ore
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii
Timpul alocat luării cuvântului: 1 minut.

Fiecare participant, la luarea cuvântului se va prezenta, discuția va fi succintă, fără a utiliza un limbaj licențios, tonalitate ridicată, iar punctele de vedere exprimate vor fi strict pe baza articolelor din proiectul de act normativ invocate în amendamentele transmise. Orice revenire asupra unui articol discutat deja nu va fi luată în calcul și va duce la excluderea din întâlnire.

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

144. Proiect de hotărâre referitor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța ( dată publicare 09.04.2021 )

        Primăria municipiului Constanța organizează dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre referitor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța și invită operatorii economici interesați, asociațiile și organizațiile patronale, ONG-urile sau orice entități interesate în data de 16.04.2021, ora 10:00, în sala ʺRemus Opreanuʺ.

         În contextul actual generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS COV-2 și având în vedere măsurile generale care se impun pentru asigurarea prevenirii răspândirii bolii, se va admite prezența a maxim 2 reprezentanți pentru fiecare tip (domeniu) de activitate, în ordinea confirmărilor de participare primite la adresa de e-mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro, până la data de 15.04.2021, ora 14:00. Odată cu confirmarea participării, vă rugăm să precizați dacă intenționați să luați cuvântul la dezbaterea publică, pentru a putea fi înscriși pe listă, conform Legii 52/2003.

         În situația în care numărul persoanelor/entităților înscrise va depăși numărul admis în sală, în vederea respectării normelor de protecție în actuala situație epidemiologică, celorlalți participanți înscriși li se va oferi posibilitatea de a participa online la dezbaterea publică, prin aplicația CISCO WEBEX MEETINGS. Participanții înscriși vor primi invitația de participare la videoconferință pe adresele de e-mail comunicate

143. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 06.04.2021)

142. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 si anexe ( data publicării 29.03.2021 )

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-  pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța - www.primaria-constanta.ro

Până în data de 12.04.2021 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:
-  email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
-  poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021"

În atașament, puteți vizualiza "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021" și anexele  acestuia.

141. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța  ( dată publicării 26.03.2021 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 26.03.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență Decizională pe Legea 52/2003 - informare și consultare publică";

- pe pagina de facebook https://www.facebook.com/PrimariaConstanta/.

Până la data de 09.04.2021 se pot trimite în scris propruneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus transparenței decizionale. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis, nr. 51, cam. 129, sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, sau 0241/488192, persoane de contact, inspectori Elena Bolea sau Alina Chiripuci.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

140. Regulament privind normele pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța, formă consolidată la data de 10.03.2021 (data publicării 10.03.2021)

139. Regulament privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța (data publicării 10.03.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi  în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea  "De interes public / Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 10.03.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 20.03.2021 se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin email, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoane de contact: Elena Nancu, Teodora Duma.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța”.

138. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, formă consolidată la data de 08.03.2021 (data publicării 08.03.2021)

- click pentru vizualizare Minuta dezbaterii publice din 26.02.2021 (data publicării 08.03.2021)
- click pentru vizualizare centralizarea propunerilor operatorilor economici la regulamentul publicat în data de 26.01.2021 (data publicării 08.03.2021)
- click pentru vizualizare centralizarea propunerilor operatorilor economici după dezbaterea publică din 26.02.2021 (data publicării 08.03.2021)

137. Anexele 1 si 2 la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Parcarilor Publice din Municipiul Constanta, forma consolidata la data de 04.03.2021 (data publicarii 04.03.2021)

136. Anexele 1 și 2 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța (data publicării  26.02.2021)

135. Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța (data publicării 23.02.2021)

Primăria municipiului Constanța organizează dezbaterea publică pe tema Proiectului de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța și invită toți operatorii economici, ONG-uri, persoane fizice interesate în data de 26.02.2021 , ora 11:00.

În contextul actual generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea viruslui SARS COV-2 și având în vedere măsurile generale care se impun pentru asigurarea prevenirii răspândirii bolii, vă rugăm să desemnați un singur reprezentant, pentru care să confirmați participarea, până la data de 25.02.2021, ora 14:00, la adresa de e-mail: contracte@primaria-constanta.ro.

În situația în care numărul participanților înscrisi va depăsi numărul admis în sală, pentru respectarea normelor de protecție  în actuală situație epidemiologică, dezbaterea va avea loc în mediul online, prin aplicația CISCO WEBEX MEETINGS. Participanții înscriși vor primi invitația de participare la videoconferință pe adresele de e-mail comunicate.


134. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, formă consolidată la data de 19.02.2021 (data publicării 19.02.2021)

133. Regulament privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța  ( data publicării 16.02.2021 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 16.02.2021,  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”,
- Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 16.02.2021.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 17.03.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- Prin email, la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța;.”

132. Proiect de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța (data publicării 26.01.2021) Studiu de impact (data publicării 19.02.2021)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 26 ianuarie 2021 pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro.

Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr.51 sau prin e-mail la adresa: urbanism@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.


131. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța (data publicării 26.01.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 26.01.2021.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.02.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihaileanu nr. 10,
- prin email, la adresa parcari@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor Publice din Municipiul Constanța"

130. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (dată publicare 22.12.2020 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafețelor minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 22.12.2020.

în temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.01.2021, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafețelor minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

129. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, formă consolidată la data de 17.12.2020 (data publicării 17.12.2020)

128. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa în anul 2021, formă consolidată la data de 14.12.2020 (data publicării 14.12.2020)

127. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021, formă consolidată la data de 08.12.2020 (data publicării 08.12.2020)

126. Dispoziția nr. 4696 privind constituirea grupului de lucru în vederea elaborării " Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța"

125. Proiect de hotărâre cu privire la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța ( data publicării 24.11.2020 )

Referat de aprobare nr. 178865 din 23.11.2020 ( data publicării 17.12.2020)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 24.11.2020, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

 • la sediul Primăriei municipiului Constanța situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;
 • pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparență Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
 • pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 14.12.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122, sau prin e- mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, persoană de contact inspector Mihaela Iordache.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor Ia Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța."

124. Dispoziția nr.4606 privind comunicarea actelor de control ale Curții de Conturi a României Camera de Conturi Constanța

123. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 (dată publicare 10.11.2020)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,
Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ,
Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea

Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021

Proiectul poate fi consultat:

 • pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională" și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
 • pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.rola secțiunea „Transparență decizională" sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 23.11.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa si@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Marin Cornel și Stan Roxana - Gabriela.

122. Municipiul Constanța alături de orașele Budapesta (Ungaria), Lisabona (Portugalia), Londra (Marea Britanie) și Malmo (Suedia) implementează proiectul MORE - Optimizarea multi-modală a spațiului drumului în Europa.

MORE este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 care urmărește identificarea de noi concepte, instrumente și procese pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care fac parte din rețeaua internațională de drumuri TEN-T.

Bulevardul I.C. Brătianu reprezintă principala arteră de legătură a municipiului Constanța la rețeaua de drumuri TEN-T, fiind parte a coridorului Rin - Dunăre. Astfel, în contextul proiectului MORE, Primăria municipiului Constanța a demarat prezenta consultare cu scopul de a identifica principalele probleme întâmpinate de către utilizatorii drumului pe Bulevardul I.C. Brătianu.

În acest sens, vă rugăm să vă exprimați punctul dumneavoastră de vedere legat de problemele pe care le întâmpinați pe Bulevardul I.C. Brătianu folosind următorul link: https://www.moreconsultation.eu/constanta  ( data publicării 10.08.2020 )

121. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic (dată publicare 15.07.2020)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea Proiectului de HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu  nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 27.07.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa  sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Guriță Camelia şi Stan Roxana.

120. Draft Strategia Smart City aferentă proiectului SMART-CT   ( dată publicare 15.05.2020 )

Se aduce la cunoștința publicului, forma draft a Strategiei Smart City a municipiului Constanța care poate fi consultată pentru o perioadă de 30 de zile.
Orice persoană interesată poate trimite observații ( sugestii sau opinii în scris ) atât la sediul Primăriei: B-dul Tomis nr.51, cam. 25B sau prin e-mail la adresa proiecte@primaria-constanta.ro.
Ulterier perioadei de consultare se va organiza dezbaterea publică în formă online în contextul epidemiei de COVID-19. 
Vom reveni cu detalii referitoare la modalitatea de participare.

Se aduce la cunoștința publicului, dezbaterea ce va avea loc în data de 18 Iunie 2020, începând cu ora 10:00. În contextul pandemiei de COVID-19, aceasta se va realiza în mediul online.
Subiectul dezbaterii este Strategia de Smart City a municipiului Constanța, elaborată în cadrul proiectului SMART CT, ce vizează dezvoltarea municipiului Constanța ca oraș inteligent (Smart City).

Pentru participare, vă rugăm să vă înregistrați accesând link-ul de mai jos. În urma înregistrării veți primi toate detaliile pentru accesarea videoconferinței.
https://forms.gle/F8vxvhHfPm88Qesb6

Vă mulțumim anticipat pentru participare!

119. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 02.04.2020)

118. Anunț publicare proiect hotărâre de modificare și completare HCL 138_2019 pentru 2020 (data publicării 12.03.2020)
Proiect HCL modificare și completare HCL 138_2019 (data publicării 12.03.2020)
Raport SPIT al proiectului privind modificarea și competarea HCL 138_2019 (data publicării 12.03.2020)

117. Hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța  ( data publicării 18.02.2020 )

În temeiul prevederilor art.7, alin 4 din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 04.03.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
- prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea "Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța".

116. Dispoziția privind stabilirea locurilor, locațiilor, arealurilor, proximităților, zonelor în care este interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice ( data publicării 12.02.2020 )

115. Proiectul bugetului local pe anul 2020 (data publicării 17.01.2020)

114. Aducere la cunoștința publică a modificărilor ce vor fi aduse la H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța ( data publicării 10.01.2020 )

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduc la cunoștința publică modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța pot fi consultate:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 10.01.2020.

Modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se pot obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța, supuse consultării publice până la data de 10.02.2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485892, persoană de contact: Georgeana Preoteasa. Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la modificările ce vor fi aduse H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

113. Minuta dezbaterii publice din 04.11.2019, ora 11:00, privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța. ( data publicării 13.11.2019 )


112. Proiectul de hotărâre privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța (08.11.2019)
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre pentru completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 08.11.2019, pentru o perioadă de 30 de zile:
La sediul Primăriei municipiului Constanța situat în b-dul Tomis nr.51;
Pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003-Informare și consultare publică".

Î
n temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată până la data de 19.01.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărârâre propus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
Prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, cam.224;
Sau, prin e-mail la adresa nicoleta.florescu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.488.122, persoană de contact Nicoleta Florescu-director executiv Direcția patrimoniu și cadastru.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța.

111. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 ( 25.10.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 25.10.2019.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoană de contact Roșu Ramona.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.

110. Anunț dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța" ( data publicării 25.10.2019)

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Constanța organizează luni 04 noiembrie 2019 ora 11:00 în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro rubrica Transparență decizională/Informare și consultare.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 04 noiembrie 2019.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Ștefan Mihăileanu, nr.10;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro.   

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485890, 0241/488169 persoane de contact: Mihaela Pătruțoiu.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.
Modalitatea de înscriere la dezbaterea publică: în format electronic, la adresa de email maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro, până la data de 04 noiembrie 2019 ora 11:00.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.   
Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

109. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța (data publicării 18.09.2019)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,
Având în vedere art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din data de 05.08.2019, conform căruia, pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile acestui act normativ se aplică doar dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestora,
Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea Proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 30.09.2019 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Stan Roxana și Tița Roberta Alexandra.

108. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. (data publicării 14.08.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro,  secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.08.2019.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.08.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

107. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (data publicarii 07.08.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr. 27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 07.08.2019.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr. 27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoana de contact: Roșu Ramona.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.”

106. Proiect de hotărâre pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5 (data publicării 29.07.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro,  secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 29.07.2019.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 16.08.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5

105. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța (data publicării 18.07.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public -Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 18.07.2019.
- în temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.08.2019 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 - serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoana de contact: Alexandru Bică.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanta".

104. Scrisoare de așteptări, evaluarea dosarelor de înscriere și întocmirea liste scurte de candidați pentru posturile de Membri ai Consiliului de Administrație ai RAEDPP Constanța. ( data publicării 18.06.2019 )

103. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă”  ( data publicării 17.05.2019 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 17.05.2019.
Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr.27.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 16.06.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Roșu Ramona.
Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Constanța pentru proiecte de activitate sportivă.”

102.Anunț pentru selecția și recrutarea membrilor consiliului de administrație ai RAEDPP Constanța ( data publicării 09.04.2019 )

101.Proiectul bugetului local pe anul 2019 (data publicării 03.04.2019)

100.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile propietate privată a municipiului Constanța ( data publicării 27.03.2019)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile propietate privată a municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 27.03.2019, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003- Informare și consultare publică".

În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 08.04.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- Prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 204;
- Sau, prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea recomandate la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța.

99. Plan de selecție - componentă inițială pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al RAEDPP Constanta ( data publicării 21.03.2019 )

98. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020 (data publicării 13.03.2019)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative.

Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale  art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ.

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea

Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020.

Proiectul poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 25.03.2019 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia şi Stan Roxana.

97. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Reg. referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații elec. pe prop. publică și privată a mun. Constanța (data publicării 23.01.2019)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 23.01.2019, forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea:
-  HCL nr. 276/2015 – privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Ecaterina Varga nr. 25 - Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică, Direcția Urbanism;
- Pe site-ul instituției la adresa  www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public – Transparență Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de  24.02.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică din cadrul Direcției Urbanism, din str. Ecaterina Varga nr. 25;
- Prin fax, la nr. 0241/488195;
- Prin email, la adresa oana.andreescu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Constanța

96. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța (data publicării 20.12.2018)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică: Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 21.12.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
- La sediul Primăriei municipiului Constanța situat în b-dul Tomis nr.51;
- Pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public Transparență Decizională pe Legea nr.52/2003- Informare și consultare publică".

În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată până la data de 19.01.2019se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărârâre propus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- Prin poțtă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, cam.224;
- Sau, prin e-mail la adresa nicoleta.florescu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.488.165, persoană de contact Nicoleta Florescu-director executiv Direcția patrimoniu și cadastru.

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închirere în municipiul Constanța (data publicării 10.12.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Serviciul Management Drumuri și Transport Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 10.12.2018. În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 29.12.2018 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 - serviciul Management Drumuri și Transport Public
- prin fax, la nr. 0241/488180
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/485890, 0241/488169, persoana de contact: Alexandru Bică. Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport în regim de taxi si în regim de închiriere în municipiul Constanta".

94. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019, forma consolidată (data publicării 05.12.2018)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019", forma consolidată.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

93. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța; (data publicării 29.11.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr, 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primăria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”,
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.12.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța ( data publicării 02.11.2018 )

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic".

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională”sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 16.11.2018 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

91. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 (data publicării 02.11.2018 )

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștința cetățenilor publicarea următorului proiect de act normativ:
"Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019".

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la rubrica „Transparență decizională” și la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la rubrica „Transparență decizională”sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 16.11.2018 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poștă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia și Țaran Vasilica.

90. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța și a HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor (data publicării 10.10.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul:
     1. privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
     2. privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Politia Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 10.10.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 19.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă la sediul Direcției Generale Poliția Locală, din str. Amzacea nr. 13;
- Prin fax la nr. 0241/484220;
- Prin email la adresa politia.locala@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
- ’’Recomandare privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța”;
- "Recomandare privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării”.

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
- Proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 509/2003 privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

89. Proiectul de hotărâre privind aprobare „Politica de parcări a municipiului Constanța”. ( data publicării 03.10.2018 )


În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobare
„Politica de parcări a municipiului Constanța”În temeiul prevederilor art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul poate fi consultat pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „De interes public”, „Transparență decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 03.10.2018 până la data de 03.11.2018, pentru a primi în scris, în această perioadă, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile vor purta mențiunea: „Recomandări pentru proiectul Politica de parcări a municipiului Constanța” și pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Bd.Tomis nr.51
- prin poștă electronică, la adresele primarie@primaria-constanța.ro; arhitect.sef@outlook.com
- prin fax la numerele 0241/488189, 0241/488195
- prin înregistrare la Centrul de Informare Cetăţeni al Primăriei Municipiului Constanţa, incintă City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C.

88. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunala din municipiul Constanta. ( data publicării 10.09.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică forma consolidată a următorului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanța.

Forma consolidată a proiectului de hotărâre poate fi consultată:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 11.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind forma consolidată a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, di str. Amzacea nr. 13
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:
“Recomandare la proiectul privind modificarea și completarea capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/25.07.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice și a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanța."

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiect privind modificarea și completarea capitolului de sancțiuni din HCL nr. 335/25.07.2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice si a activităților de gospodărire comunală din municipiul Constanta;
- Expunere de motive nr. 130643/06.08.2018
- Referat nr. 131967/07.08.2018

87. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară. ( data publicării 07.09.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Amzacea, nr. 13;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea ,,De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003” începând cu data de 10.09.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța  din str. Amzacea, nr. 13.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Amzacea, nr. 13;
- prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241-484207, persoane de contact: Nica Mircea sau Vecerdea Simona. Materialele transmise vor purta mențiunea: ,,Recomandare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară”.

86. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța. ( data publicării 22.08.2018 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
la sediul societății CONFORT URBAN SRL din strada Vârful cu Dor nr 10 - Serviciul de Sistematizare si Siguranța Rutieră.
pe site-ul oficial al societății la adresa www.conforturban-ct.ro, la secțiunea: Documente - Anunțuri.
- la sediul Primăriei Municipiului Constanta din strada Stefan Mihăileanu , nr. 10 Serviciul Management Drumuri și Transport Public.
pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public".
Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 27.08.2018

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 24.09.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. din strada Vârful cu Dor, nr 10 - Serviciul de Sistematizare si Siguranța Rutieră;
- prin fax, la nr. 0241/67.22.99 ;
- prin email, la adresa adrian.capatina@conforturban-ct.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/67.22.99, persoana de contact: Capatina Adrian.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare , transport , depozitare a vehiculelor staționate nerequlamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Constanța".

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța (data publicării 13.08.2018)

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public/ Transparență Decizională pe Legea 52/2003 / Informare și consultare publică” începând cu data de 13.08.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă nr.27.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 14.09.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Zoița Mihai.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la publică proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.73/23.03.2018 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.”

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023 (data publicării 15.05.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  La sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Pe site-ul primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”;
- Pe site-ul Serviciului public de asistență socială Constanța, la adresa: www.primaria‑constanta.ro/spas/administratie/transparenta-decizionala .

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 15.05.2018- 25.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Serviciului public de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104;
- Prin fax, la nr. 0341180112;
- Prin email, la adresa oanavilcu@spas-ct.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0341180111, persoană de contact Vîlcu Oana Cristina.


83. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 189/2017 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico- edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018, forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

82. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 427/2017 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro81. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 276/2015 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

 

80. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 184/2013 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

79. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 260/2010 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro78. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 44/2004 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:

- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

 

77.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL 464/2003 (data publicării 04.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:
HCL nr. 464/2003 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/484200

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

- HCL nr. 464/2003 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență decizională”.

Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13;
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro76. Regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța (data publicării 11.04.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea ’’Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța’’

Proiectul poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Direcția Gestionare Servicii Publice- Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro la secțiunea “De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003“, începând cu data de 11.04.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.04.2018 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Direcția Gestionare Servicii Publice- Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa ionuț.zelca@primaria-constanța.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488179.

75. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 11.04.2018)
 
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 pentru o perioadă de 30 de zile:

- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;

În temeiul prevederilor art.7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 30.04.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
         
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488154, persoană de contact Balaban Mihai.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.


74. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atribuire a contractelor de concesiune (data publicării 30.03.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 30.03.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public
- Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 30.04.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488127, persoană de contact Raluca Chițoiu.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei privind atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

73.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 (data publicării 07.03.2018) 


72. Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța (data publicării 28.02.2018)

Se aduce la cunoştinţă publică documentul "Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța"- forma draft 2 (document ce conține observațiile atât ale beneficiarului cât și ale reprezentanților mediului economic și asociativ din domeniul turistic, observații făcute de către aceștia în cadrul grupului de lucru din data de 19.02.2018 și transmise ulterior prestatorului).
Orice persoană interesată poate participa la dezbaterea publică în data de 07.03.2018 începând cu ora 16:00 în sala Remus Opreanu (Palatul Administrativ - Consiliul Județean Constanța, Bd. Tomis nr. 51).

 

71. Chestionar privind reabilitarea clădirii instorice Cazinoul din Municipiul Constanța  (data publicării 15.02.2018)

70. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța (data publicării 15.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre, privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 427/2017 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală str. Amzacea nr. 13;
- pe site-ul instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, str. Amzacea nr.13;
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

69. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța (data publicării 15.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului sancțiuni din HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13;
- pe site-ul instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “Transparență decizională”, începând cu data de 15.02.2018.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, str. Amzacea nr.13;
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa de e-mail mugurel.petcu@primaria-constanta.ro .


68. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea capitolelor sancțiuni ale HCL nr. 260/11.11.2010; HCL nr. 189/30.06.2017; HCL nr. 276/27.11.2015; HCL nr. 464/2004; HCL nr. 44/2004 și HCL nr. 416/2017 (data publicării 15.02.2018)


Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea:
- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;
- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;
- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;
- HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;
- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;
- HCL nr. 416/2017 - privind stabilirea taxelor și impozitelor, anexa 5 și anexa 9.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolelor de sancțiuni ale: 
- HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța;
- HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;
- HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;
- HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere;
- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de călători;
- HCL nr. 416/2017–privind stabilirea taxelor și impozitelor, anexa 5 și anexa 9.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-   la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "Transparență decizională", începând cu data de 15.02.2018.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- prin fax, la nr. 0241/484220;
- prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro .


67. Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța (data publicării 12.02.2018)

Se aduce la cunoştinţă publică documentul "Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța"- prima variantă.
Menționăm că vor avea loc dezbateri publice cu factorii interesați, urmând ca datele referitoare la acestea să fie publicate ulterior.

 

66. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 398/27.11.2017 privind aprobarea deciziei de delegare a gestiunii serviciul public de dezinsecție și deratizare în municipiul Constanța (data publicării 09.02.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 398/27.11.2017  privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 12.02.2018, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa, str. Ştefan Mihăileanu nr.10;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro la secțiunea ,,De interes public” - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”.

Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe baza de cerere depusă la sediul Primăriei din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în  scris: 
- prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Ștefan Mihăileanu  nr. 10;
- prin fax la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa luiza.para@primaria-constanţa.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.


65. Proiectul bugetului local pe anul 2018  (data publicării 08.02.2018)


64. Chestionar Regulament de Acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța – inițiator UAT Constanța (data publicării 02.02.2018)

Urmare a dezbaterii publice organizată în data de 06.12.2017 vă rugăm să răspundeți la întrebările din chestionarul privind Regulamentul de Acces în Zona Peninsulară a Municipiului Constanța, până la data de 16.02.2018, folosind link-ul   https://goo.gl/forms/YImcFcI75hf9y3oC2.


63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța ( data publicării 22.01.2018)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă, nr.27;
-  pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 22.01.2018.

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța, din Str. Cuza Vodă, nr. 27.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă, nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Zoița Mihai.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului  Constanța.”


63.1. Anunț dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța (data publicării 12.02.2018)


63.2. Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetului municipiului Constanța (data publicării 20.02.2018)


62. Proiectul bugetului local pe anul 2018 (data publicării 22.12.2017)


61. Forma actualizată a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 12.12.2017)


60. Minuta dezbaterii publice din 06.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 11.12.2017)


59. Regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța (data publicării 11.12.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea ’’Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanța’’.

Proiectul poate fi consultat:
- la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – Direcția Gestionare Servicii Publice  - Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
-  pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea “De interes public – Transparență decizională pe Legea 52/2003“, începând cu data de 11.12.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 22.12.2017 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris :
- prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Direcția Gestionare Servicii Publice  - Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa ionuț.zelca@primaria-constanta.ro;
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488179.


58.  Minuta dezbaterii publice din 28.11.2017 privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 05.12.2017)

57. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea ( data publicării 29.11.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 29.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 29.12.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 224;
- sau prin e-mail la adresa radu.volcinschi@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488127, persoană de contact Raluca Chițoiu.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.


56. Regulament de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța ( data publicării 29.11.2017)


55. Scrisoare de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale RADET Constanța selectate în conformitate cu OUG 109/2011 ( data publicării 29.11.2017)


54. Scrisoare de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale RATC Constanța selectate în conformitate cu OUG 109/2011  (data publicării 29.11.2017)


53. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 23.11.2017)


52. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța ( data publicării 14.11.2017)


51. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 371/2016 (data publicării 10.11.2017)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în Bd. Tomis nr. 51;
-  pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public
-  Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
-   pe pagina facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.
În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 29.11.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
- sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.371/2016.

50. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 (data publicării 01.11.2017)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea:
Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

Proiectul poate fi consultat:
-  pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr.112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3, Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C şi str. Dumbrăveni nr. 1.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 17.11.2017 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112, prin fax la numărul 0241/488571.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Suliman Camelia şi Țaran Vasilica (data publicării 01.11.2017).


49. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare (data publicării 17.10.2017)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre privind ”aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, precum și a acordului cadru și contractului subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța”.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de  17.10.2017 (cap. Transparenţă decizională, subcapitol informare şi consultare).

Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe baza de cerere depusă la sediul Primăriei din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 23.10.2017. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în  scris: 
- prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Ștefan Mihăileanu  nr. 10; 
- prin fax, la nr. 0241/488176; 
- prin email, la adresa luiza.para@primaria-constanta.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.10.2017, orele 10.00 la sediul Primăriei municipiului Constanța din bdul. Tomis nr. 51.

Documente ataşate:
-
Proiect de hotărâre cu anexele 1,2 și 3.


48. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al RADET (data publicării 09.10.2017)


47. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al RATC ( data publicării 09.10.2017)


46. Plan de selecție componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al RATC Constanța (data publicării 03.10.2017)


45. Plan de selecție componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al RADET Constanța (data publicării 03.10.2017)


44. Regulament de acces în zona Peninsulara a municipiului Constanța  (data publicării 28.09.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice.
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 28.09.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 06.10.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin email, la adresa vasile.axinte@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488186, persoană de contact: Andreea Ștefănescu.


43. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică (data publicării 20.09.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
proiectul de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 20.09.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 01.10.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică."

42. Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 12.07.2017)

Se aduce la cunoștința publică propunerea de Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța - Revizia 3, rezultată în urma analizării observațiilor și sugestiilor transmise de instituțiile și persoanele interesate în perioada 06.06.2017 - 20.06.2017.

Prezenta versiune a Regulamentului poate fi consultată:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", în perioada 14.07.2017 - 25.07.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.07.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

41. Raport de finalizare etapa I - Evaluarea și selecția dosarelor de înscriere a candidaturii pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație a SC Confort Urban SRL (data publicării 21.06.2017)


40. Scrisoare de așteptări privind activitatea membrilor Cosiliului de administrație al SC Confort Urban SRL (data publicării 21.06.2017)


39. Regulament privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța (data publicării 19.06.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 19.06.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

 • prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
 •  prin fax, la nr. 0241/488168;
 • prin email, la adresa: alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică.
Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții." 

38. Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 06.06.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 06.06.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 19.06.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488118, persoană de contact: Gemănaru Ancuța și, respectiv, la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.
Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.


37. Regulament de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța (data publicării 31.05.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a  Municipiului Constanța .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 31.05.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 12.06.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare Servicii Publice;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin telefon, la nr. 0241/488186;
- prin email, la adresa vasile.axinte@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488186, persoana de contact: Vasile Axinte.

36. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al SC Confort Urban SRL (data publicării 12.05.2017)


35. Rezultat anunț selecţie parteneri în cadrul POCU Axa 5.1 (data publicării 09.05.2017)


34. Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții (data publicării: 05.05.2017)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 05.05.2017.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 12.05.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții." 


33. Rezultat final evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 28.04.2017)


32. Anunţ selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  (data publicării 13.04.2017)


31. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării 09.03.2017)


30. Plan de selectie - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. (data publicării 21.02.2017)


29. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 16.02.2017)

Primăria Municipiului Constanța anunță persoanele care doresc să consulte forma finală a Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța că o pot face accesând regulamentul de mai sus.

Votul se poate exprima, prin accesarea link-ului de pe prima pagină a regulamentului.
Menționăm că Regulamentul a fost supus de două ori procedurii de informare și consultare a publicului. 

28. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării: 20.01.2017)


27. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare  (data publicării: 17.01.2017)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 17.01.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 31.01.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 204;
- sau prin e-mail la adresa gina.buttuceanu@primaria-constanta.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488151, persoană de contact Eugenia Buttuceanu.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.


26. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 12.01.2017)


În urma organizării, în data de 07.12.2016, a dezbaterii publice cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, facem public Raportul consultării publice realizate în perioada 01.11.2016 - 31.12.2016, precum și Regulamentul aflat în dezbatere cu modificările efectuate în urma colectării observațiilor și propunerilor din partea participanților.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris, până la data de 31.01.2017:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

25. Anunț dezbatere publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 29.11.2016).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și în baza adresei nr. 151833/01.11.2016 din partea Organizației pentru promovarea transportului alternativ în România - OPTAR, în data de 07.12.2016, în intervalul orar 11:00 - 12:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, se organizează dezbaterea publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Regulamentul aflat în dezbatere se poate consulta pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", punctul 20, încă din data de 01.11.2016.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.


24. Anunț intenție actualizare Plan urbanistic general al municipiului Constanța (data publicării: 15.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aduce la cunoștința publică intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța, în temeiul HCL nr. 323/31.10.2016 privind aprobarea inițieri demersurilor de actualizare a PUG Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4), al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind intenția de actualizare a PUG Constanța.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța.

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Tema de proiectare pentru actualizarea PUG Constanța;
- Planul de mobilitate urbană durabilă - versiunea a doua.


23. Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 09.11.2016, pentru o perioadă de 30 de zile:
- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 25.11.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
- sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.  

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

22. Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții
.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 09.11.2016

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 28.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții."

21.Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 (data publicării: 02.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, situat pe bd. Tomis nr. 51 şi pe site-ul acesteia www.primaria-constanta.ro;
- la sediile Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situate pe str. Sulmona nr. 22, str. Atelierelor nr. 6, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3, Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C şi str. Dumbrăveni nr. 1, precum şi pe site-ul acestuia www.spit-ct.ro;
Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situat în Constanţa, str. Sulmona nr. 22.

În temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 până la data de 14.11.2016 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, prin fax la numărul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Tiţa Roberta Alexandra şi Stan Roxana.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017”. Data publicării 01.11.2016.

20. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 01.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 01.11.2016

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."


19. Parteneriat POCU în cadrul POCU Axa 5.1 (data publicării: 27.10.2016)

În urma studierii dosarelor depuse în vederea selecţei de parteneri în cadrul POCU Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, au fost selectate următoarele entităţi: 
1.S.C. Gea Strategy & Consulting S.A.; 
2.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Constanța. 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct la datele de contact furnizate în Fișa partenerului. 


18. Anunț intenție reabilitare Parc Teatru Național de Operă și Balet „Oleg Danovski" (data publicării: 09.09.2016)

Potrivit prevederilor art. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunștință publică intenția de reabilitare a Parcului din fața Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovski", pentru care se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 23.09.2016. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris: 
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28; 
- prin fax, la nr. 0241/488168; 
- prin email, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488168, persoane de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.


17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 2 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din municipiul Constanta (data publicării: 01.04.2016)


Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 14.04.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.


16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanta si denumit Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Constanta (data publicarii: 14.03.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 23.03.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.15. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in statiunea Mamaia si Sat Vacanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa14. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in municipiul Constanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii: 29.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine în format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul primariei din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin e-mail, la adresa cristina.itoafa@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488175, persoana de contact: Cristina Itoafa.


13.1. Minuta dezbaterii publice avand ca tema proiectul de hotarare privind aprobarea, organizarea si functionarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii 12.02.2016)


13.2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa - forma consolidata (data publicarii: 23.02.2016)12. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a Finantarii Nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive (data publicarii: 14.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 12.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine in format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul Primariei municipiului Constanta, din Piata Ovidiu nr.9.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9;
- prin fax, la nr. 0241/485891;
- prin email, la adresa transport.local@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Laura Baltag.


12.1. Dezbatere publica cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 19.02.2016)


12.2. Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 02.03.2016)


12.3. Proiect Consolidat - Regulament Finantare Nerambrusabila. (data publicarii: 07.03.2016)


11. Proiectul de hotarare privind comunicarea lucrarilor de interventii in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța (data publicarii: 28.12.2015)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 15.01.2016.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189 sau 0241/488.195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488.121, persoane de contact: Viorica Curut sau Daniela Ionescu.


10. Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in municipiul Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 10.01.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

10.1. Regulament privind organizare si functionarea teraselor de alimentatie publica (data publicarii: 02.03.2016)


10.1.1. Amendamente (data publicarii: 02.03.2016)


9. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de asigurare a locurilor de parcare in vederea autorizarii pe raza municipiului Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea Eugenia, Stamat Cristina si Martinciuc Madalina. 


8. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de incadrare a imobilelor situate in Municipiul Constanta in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea, Martinciuc Madalina si Stamat Cristina.


7. Proiectul bugetului local pe anul 2016 (data publicarii: 18.11.2015)

7.1. Minuta intalnirii publice organizata in data de 28 ianuarie 2016, ora 10.00, cu ocazia dezbaterii bugetului municipal pe anul 2016 (data publicarii 29.01.2016)


6. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2016


5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea hcl nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015


4. Proiect de hotarare regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul Constanta


3. Proiect de hotarare regulament salubrizare


2. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2015


1. Proiectul bugetului local pe anul 2015