Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

12. Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța"
data publicării
19.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța"
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
   
valoare
estimată

29.000 RON fără TVA
   
descrierea
contractului
Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța" în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3. 1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B/SUERD-Clădiri publice.
modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr.44363 /16.03.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare
Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind publicat în secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Persoană de contact: Carmina Popescu - Șef Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 22.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

11. Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu"
data publicării
15.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
   
valoare
estimată

29.000 RON fără TVA
   
descrierea
contractului
Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu" în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1- Investițiile în educație, și formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr. 16657/02.02.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise  pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Persoana de contact: Anca Sima - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 21.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

10. Achiziţia serviciului de elaborare cerere de finanţare si concept conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Housing” și/sau “Jobs and Skils in the local economy”.
data publicării
27.02.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare concept inovator si  concept inovator și cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
valoare
estimată

116.470 RON fara TVA

descrierea
contractului

Serviciul constă în elaborare concept inovator și a unei cereri de finanțare, în conformitate cu cerințele impuse de finanțator; ghidul solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Housing” sau “Jobs and Skils in the local economy”, aferente ideii de proiect identificate.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini 30377/23.02.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP.
Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise  în original la adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, camera 25 A sau pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.
Persoana de contact: Elena Georgiana Petre - Consilier Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 197, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind conceptul inovator.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 28.02.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

9. Achiziție servicii poștale
data publicării 26.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere Acord Cadru
click pentru descărcare propunere contract subsecvent
click pentru descărcare fișă date
   
denumirea
achiziției

Achiziție Servicii poștale
COD CPV 64110000- 0 - Servicii poștale.

valoare
estimată

Valoarea minimă estimată  a acordului cadru  este de 964.340,80 lei fără TVA

Valoarea maximă estimată  a acordului cadru  este  de 1.105.964,00 lei fără  TVA.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de  241.085,20 lei fără TVA

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 276.491,00 lei fără  TVA

descrierea
contractului

Achiziționarea de servicii poștale pentru distribuirea corespondenței (plicuri și colete) în sistem de poștă internă și internațională (pentru plicuri) și express - poșta rapidă (pentru plicuri și colete), cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

obiect acord cadru Achiziția de Servicii Poștale pentru distribuirea corespondenței (plicuri și colete) în sistem de poștă internă și internațională ( pentru plicuri) și express - poșta rapidă (pentru plicuri și colete).

Valoarea minimă estimată  a acordului cadru  este de 964 340,80 lei fără TVA;
Valoarea maximă estimată  a acordului cadru  este  de 1 105 964,00 lei fără  TVA;
Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de  241 085,20 lei fără TVA;
Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 276 491,00 lei fără  TVA;
Cantitățile minime si maxime pentru acordul cadru, respectiv pentru fiecare contract subsecvent sunt specificate în caietul de sarcini, CAP 4.
Cantitățile minime si maxime de transmiteri poștale vor fi aceleași pentru fiecare din cele 4 contracte seubsecvente ce se vor încheia în derularea acordului cadru încheiat pe 4 ani.
Se va încheia un acord cadru cu un singur operator economic, care se va derula pe o perioada de 4 ani (48 de luni).
Pentru fiecare an se va încheia câte un contract subsecvent de prestări servicii poștale cu durata de derulare de 12 luni.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform proiectului de acord cadru și proiectului de contract subsecvent publicate în secțiunea documente.
condiții participare Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

criterii adjudecare
termen limită primire oferte 09.03.2018, ora 11.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de acord cadru și proiectul de contract subsecvent sunt atașate în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 09.03.2018, ora 11.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Achiziții Publice, persoană de contact Molagean Neida, tel. 0241 488157, e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

8. achiziție de tipizate
data publicării 16.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție 4.500 de chitanțe, cu regim special
Cod CPV: 79800000

valoare
estimată

403,2 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Achiziția a 4.500 de chitanțe, cu regim special, necesare Direcției Generale Poliția Locală, Serviciul Fluidizare Rutieră.

modalitate desfășurare
condiții
contract

Chitanțe cu regim special, numerotate în ordine crescătoare, în format A6, font Times New Roman, font size 7,5. Fiecare chitanță v-a conține câte 2 exemplare–numerotate individual (ex. 1, ex. 2) cu aceeași serie, numerotarea începând cu seria DGPL numărul 00001. Tehnica de prindere a filelor din chitanțier să fie realizată prin capsare.

condiții participare Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

termen limită primire oferte 23.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, Serviciul Administrativ Tehnico Economic, Str. Cuza Vodă nr. 27. tel. 0241.485.807.

   

7. achiziție 4 seturi de covorașe pentru autoturisme Skoda Octavia
data publicării 15.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție 4 seturi de covorașe pentru autoturisme Skoda Octavia
CPV: 34640000-5 - Elemente auto

valoare
estimată

648,48 Lei fără TVA (162,12 Lei/set X 4 set-uri)

descrierea
achiziției

Livrarea și montarea a 4 seturi de covorașe originale din cauciuc pentru Skoda Octavia Smart, producție 2018.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Produsul trebuie să fie original și/sau omologat de producătorul Skoda.       
condiții participare

Orice furnizor de piese și accesorii auto poate trimite oferta pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
termen limită primire oferte 19.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

6. achiziția serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța
data publicării 07.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 50413200-5

valoare
estimată

15.527,50 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  serviciul de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța astfel:

nr. crt.

Denumire

Cantitate

1.

Încărcat și verificat stingător P6

265 buc.

2.

Încărcat și verificat stingător P50

34 buc.


Costul transportului extinctoarelor din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța în vederea încărcării și verificării cât și costul transportului extinctoarelor după încărcare și verificare vor fi incluse în prețurile unitare.

modalitate desfășurare
condiții
participare
Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente              
criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț, în vederea achiziției serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța.

   
termen limită primire oferte 13.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   

5. Achiziție lucrări de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa
data publicării 02.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Achiziţie publică a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa.

Cod CPV: 45310000

valoare
estimată

440.000 lei fără TVA

durata contractului

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente, durata totală a contractului este de 5 luni.

descrierea
contractului

Achiziţie publică a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

modalitate desfășurare
condiții
participare

A. Situația personală a operatorilor economici.

Cerința 1  

Certificate de Atestare A.N.R.E. conform art. 8 din Ordinul nr. 45 din 21 septembrie 2016, necesare lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa.
- Atestat de tip Be executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
-  Atestat de tip C2A executare de linii electrice, aeriene său subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 12.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini nr. 15026/31.01.2018 se regăsește în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 12.02.2018 în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10,  în atenția Biroului Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241488177, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro.

   

4. Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța
data publicării 18.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 30192153-8 „Ștampile cu text”

valoare
estimată

7.128,88 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze  următoarele ștampile:
Specificații tehnice: 

Ștampilă rotundă cu diametru 25 mm

buc

6

Ștampilă rotundă cu diametru 30 mm

buc

6

Ștampilă ovala cu dimensiunea 45x30 mm

buc

25

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 75x30 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x30 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x10 mm

buc

17

Ștampilă triunghiulară cu amprenta 35x35x35 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x50 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 38x14 mm

buc

4

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 50x20 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 45x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 65x45 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 60x40 mm cu două datiere incluse în amprentă

buc

24

Ștampile înseriator cu 6 benzi cu cifre de la 0 la 9

buc

9


modalitate desfășurare
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

   
termen limită primire oferte 23.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   

3. Achiziție serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin fax
data
publicării
12.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin faX

Cod CPV: 64210000-1

 

valoare
estimată

Valoarea estimată pentru achiziția serviciului de telefonie fixă și transmisie date prin fax este de:
- valoarea estimată lunară 3.500 lei fără TVA x 12 luni = 42.000 lei an fără TVA x 2 ani = 84.000 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin fax conform caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente)
modalitate desfășurare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente)

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente) 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 18.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. Caietul de sarcini nr. 140717/02.11.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente.

   

2. Achiziție ”Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG”
data
publicării
11.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizarea cărții de identitate a vehiculului
   
denumirea
achiziției

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

valoare
estimată

2.668,74 lei pentru 1 autoturism, respectiv 10.674,96 lei pentru 4 autoturisme (societăţile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA)

   
descrierea
achiziției
 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.   

modalitate desfășurare Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 69.320,46 lei fără TVA.
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552 pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

criterii de
adjudecare
prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 15.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241-485807 sau pe e-mail la adresa: doinita.enache@primaria-constanta.ro

   

1. Achiziție ”Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG”
data
publicării
11.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizarea cărții de identitate a vehiculului
   
denumirea
achiziției

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG

Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

valoare
estimată

833,64 lei pentru 1 autoturism, respectiv 3.334,56 lei pentru 4 autoturisme (societăţile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA)

   
descrierea
achiziției
 

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG pe o perioadă de 12 luni

modalitate desfășurare Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 69.320,46 lei fără TVA.
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552 pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

criterii de
adjudecare
prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 15.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241-485807 sau pe e-mail la adresa: doinita.enache@primaria-constanta.ro