Despre instituție

Centrul de Informare Cetăţeni

Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.) este biroul care asigură relația dintre administrația locală si cetățeni, activitatea desfășurându-se  în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C .

În cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni situat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C - în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), sunt reprezentate direcții/servicii de specialitate din cadrul Primăriei Constanța unde cetățenii sunt îndrumați în funcție de problematică, pentru a primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp.

Solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special destinat acestui scop, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.

Cererile pot fi depuse și in format electronic pe platforma cereri.primaria-constanta.ro

 

Directiile/serviciile de specialitate reprezentate în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt următoarele:

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU

 
-  DIRECȚIA URBANISM
-se pot depune cereri legate de urbanism, constructii

-  DIRECȚIA PATRIMONIU- Serviciul Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Serviciul Registrul Agricol 
-se pot depune cereri legate de patrimoniu, registrul agricol, cadastru


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ - Serviciul Contracte
-cereri legate de ocupare domeniu public, cumparare terenuri

 -Serviciul Autorizare  Activități Economice
-cereri legate de autorizarea activitatilor economice DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

-DIRECTIA ADMINISTRARE SERVICII PUBLICE

-Serviciul Management Drumuri si Transport
-Serviciul Siguranta Circulatiei si Parcari
-Serviciul Iluminat Public
-Serviciul Gestionare Cimitire
-Serviciul Salubritate

-DIRECTIA GESTIONARE, INDRUMARE SI SPRIJIN COMUNITAR

-Serviciul Spatii Verzi
-Serviciul Amenajari Urbane
-Compartiment Intretinere Copaci

 

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

- reclamații / sesizări referitoare la activități comerciale desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice;
- reclamații / sesizări referitoare la păstrarea ordinii și siguranței publice;  CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

- solicitare copii după HCLM; 
- copii din arhiva primăriei;
- cereri legate de activitatea Comisiilor din cadrul C.L.M.;

DIRECTIA LOGISTICĂ

-Serviciul Achizitii Publice
-Birou Sprijinire si Indrumare Asociatii Proprietari


DIRECȚIA CULTURĂ, EDUCAȚIE, SPORT, TURISM

-Biroul Proiecte Culturale, Sportive, Sociale
-Biroul Organizare Evenimente

 
În cadrul Centrului de Informare Cetățeni se pot face înscrieri pentru audiențe la directorii de direcții, viceprimari și primar în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr. 1139 din 04.03.2011- privind modalitatea efectuării audiențelor.
Persoanele care doresc să fie primite în audiență se vor adresa în scris cu o cerere (petiție, memoriu) către direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluționeze problema în cauză, cerere care se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni; 
- dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la Directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii;
- la momentul prezentării în audiență, persoana va avea în mod obligatoriu răspunsul primit de la Direcția de resort sau dovada că s-a adresat în scris primăriei;
- persoanele nemulțumite și de răspunsul primit în audiență la Director, vor putea fi programate în audiență la Viceprimar;
 - în situația în care problema nu se rezolvă în urma audienței la Viceprimar, se întocmește  formular de audiență la Primar;
-  întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd.Al.Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall,  et.I (aripa nouă); 
- programarea în audiență a cetățenilor se face exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, respectiv a Viceprimarilor sau Primar, în zilele și la orele stabilite de către Directori, Viceprimari, Primar.

Pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei la numarul de telefon 0241/550055

Sesizările se pot depune in scris în format electronic  pe platforma sesizari.primaria-constanta.ro sau pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro