Despre instituție

Centrul de Informare Cetăţeni

Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.) este biroul care asigură relația dintre administrația locală si cetățeni, activitatea desfășurându-se  în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C .

În cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni situat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C - în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), sunt reprezentate direcții/servicii de specialitate din cadrul Primăriei Constanța unde cetățenii sunt îndrumați în funcție de problematică, pentru a primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp.

Solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special destinat acestui scop, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.

Cererile petenților insotite de actele necesare diferitelor tipuri de solicitari pot fi transmise electronic pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, pe Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) cât și pe platforma electronică de depunere cereri online (Cereri online PMC)

Pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Protectie Civila la numarul de telefon 0241/550055.

Sesizările se pot depune  în format electronic  pe platforma sesizari.primaria-constanta.ro sau pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.

În cadrul Centrului de Informare Cetățeni se pot depune cereri pentru înscriere în audiență la directorii direcțiilor de resort, arhitect șef, secretar general muncipiu, viceprimari, primar, în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr.700 din 04.03.2022 - modalitatea înscrierii în audiență.
click pentru vizualizare dispoziția nr. 700/04.03.2022

-  depunerea cererilor de înscriere în audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd.Al.Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall,  et.I (aripa nouă); 
- programarea în audiență precum și întocmirea formularelor de audiență se fac exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, arhitectului șef, secretarului general municipiu, viceprimarilor, administratorului public sau primarului, în zilele și la orele stabilite de către aceștia.

Direcțiile/serviciile de specialitate reprezentate în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt următoarele:


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU

 DIRECȚIA URBANISM
-Serviciul Autorizari Construcții

DIRECȚIA PATRIMONIU
- Serviciul Patrimoniu
-Serviciul Topografie, Cadastru și Cartografie Digitală
-Serviciul Programe și Proiecte de Interes Public
-Compartiment Evidenta si Date Urbane

DIRECȚIA FINANCIARĂ
-Serviciul Financiar-Buget
-Serviciul Contabilitate

DIRECȚIA ACTIVITĂȚI ECONOMICE
-Serviciul Autorizare  Activități Economice
-Serviciul Contracte și Administrarea Economica a Domeniului Public și Privat

 DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
-Serviciul Gestionare Cimitire
-Serviciul Salubritate si Spatii Verzi
-Compartiment Gestionare Animale Abandonate
-Serviciul Dotări Urbane
-Serviciul Drumuri, Parcari si Transport
-Serviciul Monitorizare Utilitati Publice

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
- reclamații / sesizări referitoare la activități comerciale desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice;
- reclamații / sesizări referitoare la păstrarea ordinii și siguranței publice; 


CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA
-Compartiment Arhivă
-Compartiment Registru Agricol

DIRECTIA LOGISTICĂ
-Serviciul Achiziții Publice
-Serviciul Logistic Asociatii de Proprietari si Unitati de Invatamant Preuniversitar
-Serviciul Administrativ, Tehnico Economic

DIRECȚIA ORGANIZARE EVENIMENTE
-Serviciul Relatii Internationale, Comunicare si Turism
-Compartiment Relatii Comunitare si Sprijin Proiecte Culturale, Sportive si Sociale
-Serviciul Organizare Evenimente
-Compartiment Publicitate