Despre instituție

Programul de audienţe

Înscrierile în audiență se efectuează în cadrul Centrului de Informare Cetățeni, cu sediul în incinta City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C


Procedura de înscriere în audiențe este următoarea:

Conform Dispoziției Primarului nr. 1139 din 04.03.2011, privind modalitatea efectuării audiențelor, persoanele care doresc să fie primite în audiență,  se vor adresa în scris cu o cerere (petiție, memoriu) către direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluționeze problema în cauză, cerere care se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- direcția de resort trebuie să comunice petentului un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii;
- dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la Directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii;
- la momentul prezentării în audiență, persoana va avea în mod obligatoriu răspunsul primit de la Direcția de resort sau dovada ca s-a adresat în scris primăriei;
- persoanele nemulțumite și de răspunsul primit în audiență la Director, vor putea fi programate pe baza de cerere pentru audiența la Viceprimari;
- în situația în care problema nu se rezolvă în urma audienței la Viceprimari, se poate întocmi formular de audiență la Primar;
- întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj I, aripa nouă;
- programarea în audiență a cetățenilor se face exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, respectiv a Viceprimarilor sau Primar, în zilele și la orele stabilite de către Directori, Viceprimari, Primar.