De interes public

Consultarea pieței 2020

19. Determinarea valorii estimate privind achiziţia „Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon: 0241 / 488176

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă
     
obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică de „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate  în Municipiul Constanța”.

Cod CPV: 77310000-6 – Amenajare și întreținere spații verzi (Rev.2)
Cod CPV: 43323000-3 – Echipament de irigare (Rev.2)
Cod CPV: 45232120-9 – Lucrări de irigație (Rev.2)

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanţa intenţionează sa iniţieze achiziția privind „Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța” – acord cadru pe 4 ani, pentru fiecare zonă de lucru din Municipiul Constanța.

Operaţiunile necesare pentru care se solicită consultarea pieţei privind achiziţia „Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța” sunt prezentate în anexa II, cu lista de preţuri solicitată, anexă la prezentul anunţ publicitar.

     
aspecte supuse consultării  

În vederea unei estimari cât mai reale a valorii estimate a achiziției, se solicită firmelor specializate în proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare, următoarele:- preţurile unitare pentru întreținere și amenajare spații verzi, conform Indicatorului de norme de deviz comasate pentru lucrări de terasamente (TS) revizuit și completat, ediția 2003 și (TR) revizuit și completat, ediția 2002, conform anexei la anunțul de consultare a pieței – lei fără T.V.A.;
- preţurile unitare pentru analizele speciale pentru întreținere și amenajare spații verzi, conform anexei la anunțul de consultare a pieței - lei fără T.V.A.;
- preţurile unitare pentru analizele speciale pentru transporturi si alte lucrări conexe, conform anexei la anunțul de consultare a pieței - lei fără T.V.A.;
- preţurile unitare pentru materialele solicitate, conform anexei la anunțul de consultare a pieței- lei fără T.V.A.;
- preţurile unitare pentru   reparații, întreţinere , materiale  şi mentenanţă  la sistemul de irigat , conform anexei la anunțul de consultare a pieței – lei fără T.V.A.;
- preţurile unitare pentru  reparaţii, întreținere și mentenanţă la sistemul de irigat automat, conform anexei la anunțul de consultare a pieței – lei fără T.V.A.;

Pentru sistemul de irigat automat operațiunile includ piesa și manopera.

De asemenea, se solicită opinia societăților specializate în proiectarea și execuția de amenajări și întreținere spații verzi, respectiv proiectare, execuție și întreținere sisteme de irigat spații verzi, cu privire la consultarea descrierii tehnice a acestor activități de către autoritatea contractantă precum și opinia acestora privind completarea acelor caracteristici care nu au fost luate în considerare de autoritatea contractantă, acestea constituind componentă a contribuției tehnice și creative a ofertanților.

data afișării anunțului   14.07.2020

   
dată limită transmitere propuneri

28.07.2020
     
data limită consultare   28.08.2020

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice conform anexei I, la adresele de email:
servicii.publice@primaria-constanta.ro;
secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0722/580.401, 0742-295.588
Persoane de contact: Inna Bela şef serviciu, Ramona Morcov-Manolache, inspector și Cristina Caracoti, inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.

     
 

18. Determinarea valorii estimate privind achiziţia "Analizare și cercetare piață privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția unei bariere de acces pentru trafic intens și un kit automatizare poartă culisantă pentru intrare în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția unei bariere de acces pentru trafic intens (prețul să conțină cota de montaj, instalare și punere în funcțiune, manopera aferentă racordării la tabloul electric) și un kit automatizare poartă culisantă pentru intrare  în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

Cod CPV: 44221310-1 – porți de acces
Cod CPV: 45233280-5 – instalare de bariere rutiera

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze o barieră de acces pentru trafic intens și un kit automatizare poartă culisantă în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:
Bariera acces pentru trafic intens să cuprindă:

 • 1 unitate de control, braț aluminiu 5m, accesorii prindere braț.
 • Necesită obligatoriu stâlp de susținere
 • Unitate de control poziționată frontal
 • Unitate de control cu afisaj electronic încorporat
 • Gam – stâlp mobil de susținere barieră
 • Set fotocelule - solar
 • Lampă de semnalizare optică

Sistem automatizare poarta culisantă să cuprindă:

 • Kit automatizare poartă culisantă cu greutate de până la 500kg.
 • Destinat traficului intens, să aibă integrat sistemul D-track, care nu permitelovirea bruscă, astfelincetinându-i viteza atât la deschidere cât și la închidere la apropierea de stâlp, pentruo mai mare durabilitate în timp a motorului și a porții cât și pentru siguranță.
 • Kit-ul să conțină un motor, o lampă semnalizare optică, unitate de control inclusă, solar.
 • Afișaj electronic pe placă, facil pentru programare, afișare erori și informații sistem.
 • Instalare și punere în funcțiune.
 • Reparație poartă.

Bariera acces pentru trafic intens și Sistem automatizare poarta culisantă să cuprindă:

 • 5 telecomenzi prevăzute cu 2(două) butoane câte un buton pentru fiecare cale de acces (poartă, barieră)
     
aspecte supuse consultării   Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita locația, în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763 689 868 – dnul Țăranu Alexandru.  

data afișării anunțului   03.06.2020

   
dată limită transmitere propuneri

12.06.2020
     
data limită consultare   19.06.2020

   
modalitate desfășurare  

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     
 

17. Determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciului de proiectare Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri în vederea închirierii, Palazu Mare, etapa I”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare plan de incadrare
     
obiectul consultării  

Achiziţionarea serviciului de proiectare Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri în vederea închirierii, Palazu Mare, etapa I”

     
descriere consultare   Conform anuțului publicat în secțiunea documente 
     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de proiectare Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri, Palazu Mare, etapa I”.
Serviciul constă în:

 • Elaborare Studiu de fezabilitate (cod CPV 71241000 - 9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize), Studiu topografic (cod CPV 71351810 – 4 Servicii de topografie), Studiu geotehnic (cod CPV 71351220 – 1 Servicii de consultanta în geologie) și documentații pentru obținerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism.

Prestatorul va prezenta documentația întocmită, verificată de către specialiști verificatori de proiecte atestați, alții decât specialiștii elaboratori ai documentaţiei, la cerinţele prevăzute de legislaţia pentru tipurile de construcţii din proiect, pe specialități, la termenul stabilit, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru calitatea documentaţiilor elaborate. Documentația se va preda însoțită de raportul verificatorului de proiecte și de documentul care atestă calitatea acestuia de verificator.

data afișării anunțului   13.05.2020

   
dată limită transmitere propuneri

18.05.2020
     
data limită consultare   22.05.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată relevantă cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.
Ofertele precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.roInformațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. Se  atașează planul de situație cu amplasamentul proiectului.

     
 

16. Determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciului de proiectare SF, DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare aviz tehnic racordare CISMELEI
click pentru descărcare aviz tehnic racordare garaj RATC
click pentru descărcare aviz tehnic racordare GARA
click pentru descărcare extras de carte funciară
click pentru descărcare clarificări
     
obiectul consultării  

Achiziţia serviciului de proiectare SF, DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC.
Cod CPV 45310000 – Lucrări de instalaţii electrice
Cod CPV 71323100-  Proiectare instalaţii electrice

     
descriere consultare   Conform anuțului publicat în secțiunea documente 
     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind: Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru proiectare SF, DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC.


data afișării anunțului   29.04.2020

   
dată limită transmitere propuneri

06.05.2020 / se decalează pentru data de 13.05.2020, ora 23:59
     
data limită consultare   08.05.2020 / se decalează pentru data de 18.05.2020, ora 23:59

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă. Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail:investitii@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

     
 

15. Determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciului de proiectare DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune aferent branşamentului electric locaţiei Plaja Modern Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare extras carte funciară
click pentru descărcare aviz tehnic de racordare
click pentru descărcare clarificări
     
obiectul consultării   Achiziţia serviciului de proiectare DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune aferent branşamentului electric locaţie Plaja Modern Constanţa

Cod CPV 45310000 – Lucrări de instalaţii electrice
Cod CPV 71323100 -  Proiectare instalaţii electrice

     
descriere consultare   Conform prezentului anunț publicat în secțiunea documente. 
     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind: Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru proiectare DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune aferent branşamentului electric locaţie Plaja Modern Constanţa

     
data afișării anunțului   29.04.2020

   
dată limită transmitere propuneri

06.05.2020 / se decalează pentru data de 13.05.2020, ora 23:59
     
data limită consultare   08.05.2020 / se decalează pentru data de 18.05.2020, ora 23:59

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă. Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 

     
 

14. Determinarea valorii estimate privind achiziţia  serviciului de "elaborare documentație tehnico economice în zona taluzului lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei-etapa D.A.L.I."

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării   Elaborare documentație tehnico economice în zona taluzului lucrărilor de viabilizare a. terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei- etapa D.A.L.I.
Cod CPV: 71320000- Servicii de concepție tehnică
     
descriere consultare  

Ca urmare a faptului că în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei și adiacent acestora, a cedat taluzul sub forma unor ravinări, care ulterior, după fiecare ploaie au favorizat apariția fenomenului de alunecare de teren în zonă, este necesar și oportun luarea unor măsuri de punere în siguranță a acestora să' nu se creeze situații care ar putea pune în pericol viețile omenești și clădirile învecinate.

În acest sens s-a fost efectuată expertiza tehnică a taluzului în urma căreia s-a concluzionat faptul că declanșarea alunecării de teren s-a produs pe fondul unui cumul de factori (depozitarea defectuoasă a umpluturilor, antrenarea hidrodinamică și scăderea rezistențelor Ia forfecare, infiltrațiile apei).

În urma expertizei tehnice efectuate, au fost identificate 2 soluții:

- soluția 1 - zid de sprijin fundat pe piloți diametru 600mm lungime 15,00 m dispuși în șah Ia o distanță Jnterax de l,20m

- soluția 2 - zid de sprijin ancorat cu două ancore active de lungime 30m, dispuse la o distanță interax de l,00m

Soluțiile prezentate in expertiza tehnică se vor executa în baza unui proiect tehnic de specialitate cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare și va fi verificat si vizat de specialistul tehnic care a întocmit expertiza tehnica.

Proiectul de amenajare a suprafeței versantului trebuie să se facă in corelare cu proiectul lucrărilor de drenare a apei subterane si superficiale si cel de asigurare a stabilitatii taluzurilor si versantilor prin lucrări de sprijinire.

În vederea pregătirii documentației tehnico - economice este necesară elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a documentațiilor pentru obținere Certificat de urbanism și avize/ acorduri solicitate prin acesta, pentru obiectivul de investiție menționat anterior.

     
aspecte supuse consultării   Solicitare oferta de preț conform caiet de sarcini anexat nr. 64239/10.04.2020
     
data afișării anunțului   24.04.2020

   
dată limită transmitere propuneri

30.04.2020
     
data limită consultare   08.05.2020

   
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț atât la sediul nostru din Str. Mihaileanu, nr. 10 , dar și pe email : oana.tudoran@primaria-constanta.ro Pentru relații suplimentare: Pătruțoiu Mihaela 0241 488 169, 0727 359 348
 
     

13. Determinarea valorii estimate privind achiziţia Revizuirii proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul de învestiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul de învestiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru”
Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

     
descriere consultare  

Caracteristici tehnice/situația existentă:
Serviciul solicitat constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa”(revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului)

     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind:
Elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa”(revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului)

data afișării anunțului   07.04.2020

   
dată limită transmitere propuneri

14.04.2020
     
data limită consultare   16.04.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.
     

12. Determinarea valorii estimate a serviciului de scriere Cerere de finanțare, conform Ghidului solicitantului condiții specifice, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 7.1, operațiunea B „Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele financiare disponibile” (completare fişă de proiect, scriere cerere de finanțare inclusiv analiza instituţională).

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a serviciului de scriere Cerere de finanțare, conform Ghidului solicitantului condiții specifice, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 7.1, operațiunea B „Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele financiare disponibile” (completare fişă de proiect, scriere cerere de finanțare inclusiv analiza instituţională).

Cod CPV – 79411000 – 8 Servicii generale de consultanță în management
     
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intenționează să achiziționeze serviciul de scriere Cerere de finanțare, conform Ghidului solicitantului condiții specifice, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 7.1, operațiunea B „Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele financiare disponibile” (completare fişă de proiect, scriere cerere de finanțare inclusiv analiza instituţională).

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru serviciul de scriere cerere de finanțare în conformitate cu Ghidului solicitantului condiţii specifice (completare fişă de proiect, scriere cerere de finanțare inclusiv analiza instituțională ).

data afișării anunțului  

06.04.2020


   
dată limită transmitere propuneri

13.04.2020

     
data limită consultare   15.04.2020 

   
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de scriere Cerere de finanțare, conform Ghidului solicitantului condiţii specifice în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 7.1, operațiunea B „Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele financiare disponibile” (completare fişă de proiect, scriere cerere de finanțare inclusiv analiza instituţională) la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.
     

11. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziţia a 5.000 bucăți de dozatoare de perete și a 55.000 bucăți de dezinfectanți de uz medical și curățare pentru mâini și piele

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinare valoare estimată pentru achiziția a 5.000 bucăți de dozatoare de perete și a 55.000 bucăți de dezinfectanți de uz medical și curățare pentru mâini și piele. Scopul achiziției constă în luarea măsurilor urgente de protecție a cetățenilor din municipiul Constanța, având în vedere situația generală cu care ne confruntăm și anume răspândirea virusului COVID-19.

Cod CPV: 39330000 - 4 Echipament de dezinfectare
                 33741300 – 9 Dezinfectant pentru mâini

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 5.000 bucăți de dozatoare de perete și a 55.000 bucăți de dezinfectanți de uz medical și curățare pentru mâini și piele.

     
aspecte supuse consultării  

Propunere de preț pentru 5.000 buc. dozator de perete și 55.000 buc. recipiente dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele, cu caracteristicile din prezentul anunț 

data afișării anunțului   30.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

02.04.2020
     
data limită consultare   03.04.2020

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail servicii.publice@primaria-constanta.ro

     

10. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziţia Serviciului ”AUDIT TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND ACTIVITATEA CT BUS S.A. CONSTANȚA”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Servicii de audit tehnico-economic privind activitatea S.C. CT BUS S.A., denumit Operator în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța cu scopul de a evita supracompensarea cheltuielilor operatorului de transport.

Cod CPV: 79212000 - 3    Servicii de auditare

descriere consultare  

Ca urmare a serviciilor de audit tehnico-economic, Prestatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante Raportul de audit tehnico-economic în care va evidenția verificările efectuate și diferențele constatate și va certifica situația cheltuielilor și veniturilor Operatorului în legatură cu furnizarea serviciului de transport public local de persoane.

Se va avea în vedere faptul că Operatorul de transport are dreptul de a formula obiecții cu privire la conținutul Raportului. Prestatorul va furniza detalii/ explicații suplimentare, va fundamenta suplimentar observațiile și concluziile sau, dupa caz, va renunța la observațiile care nu pot fi susținute în mod adecvat.

În scopul îndeplinirii obiectivului contractului, Prestatorul va desfășura următoarele activități, fără a se limita la acestea: 

 1. Elaborarea unei metodologii de lucru pentru efectuarea auditului și pentru asigurarea conformității cu prevederile legale și ale Contractului de Delegare. Metodologia va fi prezentată Municipalității și Operatorului astfel încât să poată fi asigurată disponibilitatea documentelor solicitate în scopul auditului.
 2. Identificarea procedurilor interne și a normelor de consumuri aplicate de Operator pentru evidențierea costurilor eligibile Obligației de Serviciu Public asumate prin Contractul de delegare a gestiunii.
 3. Identificarea procedurilor de alocare a costurilor indirecte, în măsura în care în perioada auditată Operatorul a prestat și alte categorii de servicii decât cele care fac obiectul Contractului de Delegare.
 4. Determinarea numărului de km efectiv efectuați în scopul furnizării serviciului.
 5. Determinarea cheltuieliloreligibile, conform Contractului de Delegare.
 6. Determinarea costurilor unitare, conform Contractului de Delegare, luând în considerare rezultatele obținute la pct. d) si e) de mai sus.
 7. Determinarea veniturilor obținute din furnizarea serviciului de transport public local de călători conform Contractului de Delegare a Gestiunii, pe fiecare tip de venit.
 8. Determinarea compensației anuale eligibile pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2019.
 9. Elaborarea Raportului de audit tehnico-economic care să cuprindă cele de mai sus și în plus:

- identificarea deficiențelor/neconformităților de funcționalitate/evidență internă și operare și propunerea de măsuri de remediere;

- propunere de ajustare sau modificare a procedurilor actuale;

- recomandări pentru imbunătățirea activităților tehnico-economice și înregistrărilor contabile.

Lista de activități de mai sus nu este limitativă. În cadrul Auditului tehnico-economic se vor realiza toate acțiunile necesare pentru evidențierea rezultatelor pe perioada menționată, cu aplicarea legislației naționale în vigoare.

Auditorul va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor și veniturilor efectuate de CT BUS SA.  

Prestatorul va anexa raportului de audit toate analizele și sintezele necesare pentru susținerea concluziilor.

     
aspecte supuse consultării   Solicitare oferta de preț conform descrierii de mai sus.
data afișării anunțului   24.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

26.03.2020
     
data limită consultare  

02.04.2020


   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț atât la sediul nostru din Str. Mihaileanu, nr. 10 , dar și pe email : elena.nancu@primaria-constanta.ro. Pentru relații suplimentare: Mihaela Pătruțoiu 0241 488 169, 0722 326 720.

     

9. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziţia serviciului de promovare pentru proiectul "îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a serviciului de promovare pentru proiectul "îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224
Cod CPV - 79341000-6 - Servicii de publicitate 
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de promovare aferent poriectului "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de investiții 4E-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini nr.56385/23.03.2020 pentru următoarele:
1. Machetare și publicare Comunicat de presă privind începerea
proiectului;
2. Machetare, execuție și montare panou temporar;
3. Machetare și publicare un Comunicat ele presă privind finalizarea
proiectului;
4. Machetare, execuție și montare placă permanentă;
5. Machetare, execuție și furnizare afișe format A2 - 300 bucăți;
6. Machetare, execuție și furnizare pliante - 500 bucăți;
7. Machetare, execuție si furnizare hărți cu traseele de transport public - 1000 bucăți

data afișării anunțului   24.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

30.03.2020
     
data limită consultare   01.04.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de promovare pentru proiectul "îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

     

8. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziţia serviciului ”Audit Tehnico-Economic Privind Activitatea CT BUS S.A. CONSTANȚA”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Servicii de audit tehnico-economic privind activitatea S.C. CT BUS S.A., denumit Operator în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța cu scopul de a evita supracompensarea cheltuielilor operatorului de transport.

Cod CPV: 79212000 - 3    Servicii de auditare


   
descriere consultare  

Conform anunțului publicat la secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării  

Conform anunțului publicat la secțiunea documente.

condiții de participare   Conform anunțului publicat la secțiunea documente.
data afișării anunțului   17.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

23.03.2020
data limită consultare   25.03.2020

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț atât la sediul nostru din Str. Mihaileanu, nr. 10 , dar și pe email : elena.nancu@primaria-constanta.ro.

Pentru relații suplimentare: Mihaela Pătruțoiu 0241 488 169, 0722 326 720.

     

7. Determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciilor de consultanţă, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziţia serviciilor de consultanţă, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța.


   
descriere consultare  

Având în vedere prevederile HCL nr.45/30.01.2020 prin care s-a aprobat achiziţia serviciilor de consultanţă, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ, UAT Municipiul Constanța intenționează să încheie acorduri cadru pentru o durată de 4 (patru) ani și contracte subsecvente, având ca obiect servicii de consultanţă, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ, aferente unor 4 loturi, după cum urmează:

- Lotul 1 - urbanism și amenajarea teritoriului;
- Lotul 2 - administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- Lotul 3 - servicii publice;
- Lotul 4 - financiar - fiscal, litigii de muncă și alte acte administrative.

     
aspecte supuse consultării  

Conform anunțului publicat la secțiunea documente.

condiții de participare   Conform anunțului publicat la secțiunea documente.
data afișării anunțului   13.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

20.03.2020
data limită consultare   24.03.2020

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresele de e-mail luana.aconstantinesei@primaria-constanta.ro sau juridic@primaria-constanta.ro.

     

6. Determinarea valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia"


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze  serviciul de consultanță în management de proiect pentru proiectul  “Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de investiții 4E-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toatele tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

     
aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia".

condiții de participare   Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect, prezentată la valoarea totală fără TVA, care se va evidenția distinct. Aceasta va fi însoțită de o anexă în care vor fi justificare toate cheltuielile legate de prestarea serviciului.
data afișării anunțului   05.03.2020

   
dată limită transmitere propuneri

10.03.2020
data limită consultare   13.03.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului, la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro

     

5. Determinarea valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224

COD  CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze  serviciul de consultanță în management de proiect pentru proiectul  “Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de investiții 4E-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toatele tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

     
aspecte supuse consultării  

Obiective specifice

Obiectivele orientative ale acestui contract de servicii sunt:
1.elaborarea rapoartelor de progres;
2.participarea la vizitele pe teren;
3.asistenţă şi consultanţă în modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare/ plata;
4.asistenţă şi consultanţă la întocmirea cererilor de prefinanţare, a cererilor de  rambursare și a cererilor de plată;
5.asistenţă şi consultanţă la întocmirea notificărilor;
6.asistenţă şi consultanţă în identificarea, evaluarea şi managementul riscurilor apărute pe parcursul proiectului;
7.participarea la şedinţele echipei de proiect;
8.elaborare rapoarte de excepţie - ca urmare a apariţiei riscurilor de proiect;
9.pregătirea dosarelor pentru procedurile de achiziții aferente proiectului;
10.elaborarea altor documente, dacă va fi cazul, necesare implementării cu succes a proiectului.
Prestatorul trebuie să aibă obiectul de activitate în domeniul managementului de proiect, să dispună de o echipă de minim trei experţi, respectiv un expert coordonator, un expert financiar şi un expert  achiziţii  publice. Experții trebuie să aibă și să demonstreze experienţă relevantă în domeniul pentru care au fost propuși.

Prestatorul trebuie să dispună de logistică necesară realizării contractului.

Derularea contractului de prestări servicii se va realiza pe o perioadă de maxim 26 de luni în cadrul contrcatului de finanțare aferent proiectului "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gară CFR și stațiunea Mamaia”.

Ofertantul va prezenta: Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de consultanță în managementul de proiect va fi prezentată la valoarea totală fără TVA, care se va evidenţia distinct. Aceasta va fi însoţită de o anexă în care vor fi justificate toate cheltuielile legate de prestarea serviciului.

data afișării anunțului   25.02.2020
dată limită transmitere propuneri
28.02.2020
data limită consultare   03.03.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de promovare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

     

4. Determinarea valorii estimate a serviciului de promovare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a serviciului de promovare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD SMIS 129224

Cod CPV - 79341000-6 - Servicii de publicitate


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de promovare aferent proiectului “Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia", proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de investiții 4E-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toatele tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru:  

1. Elaborare, machetare, publicare un Comunicat de presă privind începerea proiectului;
2. Proiectare, machetare, execuție și montare  un panou temporar dimensiune L3m x h2m;
3. Elaborare, machetare, publicare un Comunicat de presă privind finalizarea proiectului;
4. Proiectare,machetare, execuție și montare 1 bucată placă permanentă dimensiuni 1,5m x 2m;
5. Proiectare, machetare, execuție și livrare afișe format A2  – 300 bucăți;
6. Proiectare, machetare, execuție și livrare pliante – 500 bucăți;
7. Proiectare, machetare, execuție și livrare hărți cu traseele de transport public – 1000 bucăți

data afișării anunțului   25.02.2020
dată limită transmitere propuneri
28.02.2020
data limită consultare   03.03.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de promovare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

     

3. Consultarea pieței privind inițierea unei proceduri de achiziție de produse pentru „Iluminat festiv” în Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1
     
obiectul consultării  

Obiectul consultarii îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalații de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă.


   
descriere consultare  

Lucrările pentru realizarea iluminatului festiv constând în închiriere inclusiv montare-demontare, prezentate mai jos, se vor realiza conform cantitătilor de lucrări (anexa 1), astfel:
- Se va monta cablu și se va racorda la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se vor monta produsele constând în instalații de iluminat festiv;
- Se vor racorda produsele la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se va poza cablu din oțel pentru montare produse constând în instalații de iluminat festiv la traversări;
- Racordurile se vor realiza cu cleme de legătură.

Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor standardelor și normativelor din domeniul energiei electrice a prescripțiilor ANRE și a diverselor documente cu caracter legislativ în vigoare.

     
aspecte supuse consultării  

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului   20.01.2020
dată limită transmitere propuneri
10.02.2020
data limită consultare   15.02.2020

   
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi însoțite de simulări transmise atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: elena.banica@primaria-constanta.ro

     

2. Consultarea pieței cu privire la estimarea valorii pentru execuția de Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea in vederea demolării 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare anexe
     
obiectul consultării  

Determinare valoare estimată pentru obiectivul mai sus menționat:

- Documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru desființare construcții nr. 3867/18.10.2019
- Documentație Tehnică aferentă Autorizației de Desființare (DTAD),
- Proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de demolare
- execuția lucrărilor de demolare


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să execute obiectivul „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obictivului de investiții „Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan" inclusiv proiectarea în vederea demolării cu respectarea prevederilor HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului generai pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru următoarele:

- Documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru desființare construcții nr. 3867/18.10.2019
Documentație Tehnică aferentă Autorizației de Desființare (DTAD),
Proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de demolare
execuția lucrărilor de demolare

Oferta va cuprinde atat valoarea totală, cat și distinct costul aferent proiectării, precum și costul execuției lucrărilor de demolare, defalcat pe fiecare obiect Cl - C15 care se va demola, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, (care va fi evidențiată distinct) precum și durata de realizare a acestora.

Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestui serviciu.

data afișării anunțului   16.01.2020
dată limită transmitere propuneri
23.01.2020
data limită consultare   27.01.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail.

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

     

1. Consultarea pieței cu privire la achiziția serviciului: "Serviciu de consultanță în vederea realizării unui studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un serviciu de consultanță în vederea realizării unui studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, ce va sta la baza elaborarii Regulamentului local de publicitate.


   
descriere consultare   Obiectivul general al contractului de servicii de consultanță îl reprezintă realizarea unui studiu referitor la potențialul activității de publicitate stradală în municipiul Constanța în vederea corectei si eficienței puneri în aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare; stabilirea posibilelor viitoare amplasamente și inserția volumetrica a mijloacelor publicitare; stabilirea și fundamentarea tipului de contract pentru atribuirea amplasamentelor; condițiile tehnico-economice de selecție a ofertanților. Studiul va trebui să stabilească cea mai eficientă soluției din punct de vedere al municipalității în raport cu realitățile economice ale industriei de publicitate.
     
aspecte supuse consultării  

În vederea determinării valorii estimate, se solicită opinia operatorilor economici referitor la tariful studiului cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr.185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, exprimat în lei, la care se adaugă TVA. 

data afișării anunțului   07.01.2020
dată limită transmitere propuneri
17.01.2020
data limită consultare   31.01.2020

   
modalitate desfășurare   Propunerile se vor trimite în sistem electronic la adresa de email: contracte@primaria-constanta.ro, sau prin poștă la sediul din municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.51, Birou 204, tel. 0241488151 sau la fax.0241488195.