De interes public

Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

Registrul  Unic  al  Transparenței  Intereselor  (RUTI)reprezintă  o  platformă  online,cu  scop principal  de  a  înregistra  o  serie  de  informații  despre grupuri  specializate care  urmăresc  să promoveze o propunere de politică publică sau urmăresc să contribuie la revizuirea uneia deja existente  pentru  ca  întâlnirile  dintre  acestea  și  decidenții,  care  vor  afișa  agenda  zilnică  a întâlnirilor, să se organizeze prin cunoașterea reciprocă a intereselor celor două părți. Registrul  stabilește  un  cadru  de  colaborare,  complementar și  anterior procedurii  legale  de transparență  decizională,  cu  părțile  interesate  care  își  manifestă,  din  proprie  inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a administrației publice centrale.

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

www.ruti.gov.ro