De interes public

Adopta un spatiu verde

Adoptă un spațiu verde

adopta un spatiu verde

Demararea proiectului ,,Adoptă un spațiu verde!” al Primăriei municipiului Constanța dorește să sublinieze interesul comun al municipalității și al diverșilor agenți economici/instituții asociații, fundații, ONG-uri, persoane fizice din oraș astfel încât contribuția ambelor medii să conducă la un aspect peisagistic mai plăcut odată cu ridicarea standardelor urbane generale.

Principalele obiective urmărite prin demararea acestui proiect sunt: protecția sănătății publice, implicarea cetățenilor în viața comunității, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, conservarea și protecția mediului înconjurător, educarea tinerei generații în spiritul civic. De asemenea se urmărește gospodărirea spațiilor verzi într-un sistem unitar, vizându-se conservarea vegetației, înfrumusețarea acesteia și reducerea deficitului de spații verzi amenajate. 

Impactul pozitiv al spațiilor verzi se extinde și asupra vieții economice a orașului, un mediu plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane și prin aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiții si pentru oferta de noi locuri de muncă.

Pașii de urmat în cadrul acestui proiect

Pasul 1

Alegerea de principiu a unui spațiu de către solicitant.
Solicitanții se vor adresa în scris printr-o cerere adresată domnului Primar al Municipiului Constanța, care va fi depusă prin una din următoarele modalități:

- la registratura Primăriei Municipiului Constanța – Centrul de Relatii cu Publicul aflat în incinta City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C

- sau online, accesând platforma https://cereri.primaria-constanta.ro/

Pasul 2

Solicitările depuse vor fi transmise către Comisia constituită în acest sens la nivelul UAT Constanța, care le va analiza, se va deplasa în teren în vederea identificării amplasamentului și va întocmi un plan general în acest sens.

Pasul 3

Se va proceda la semnarea de către ambele părți a Protocolului de Colaborare privind adoptarea unui spațiu verde în Municipiul Constanța.Documente aferente proiectului "Adoptă un spațiu verde"

formular de cerere persoane fizice

formular de cerere persoane juridice

ghidul privind activitatea de întreținere spații verzi în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!"

protocolul de colaborare privind adoptarea unui spațiu verde in Municipiul Constanța