De interes public

Informare și consultare publică

179. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia- Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 30.05.2022, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
-  pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.06.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail compartiment.turism@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța".


178. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.77/2021 privind aprobarea "Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărie, protecția mediului, întreținerea și înfrumușețarea municipiului Constanța"

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre nr. 157/29.03.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 privind aprobarea “Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța”.

Proiectului de hotărâre poate fi consultat:

- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro , la secțiunea “Transparență decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 29.04.2022.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 09.05.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr.51,
- Prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro și secretar.municipal@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:

“Recomandare la Proiectul de hotărâre nr. 157/29.03.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 privind aprobarea “Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța”.”177. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de manager - persoană fizică, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (data publicării 08.03.2022)

click pentru descărcare documente

176. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 15.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 15.02.2022.

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro și urbanism@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

175. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța (data publicării 14.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al  municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 
 - pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public/Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.02.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022 se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Management Drumuri și Transport;
- prin email, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/488169, persoană de contact Cătălin Gârbă.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al  municipiului Constanța”.


174. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța  ( data publicării 07.02.2022 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 07.02.2022, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
- pe pagina de facebook https://ro-ro.facebook.com/PrimariaConstanta

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța.

173. Proiect de hotărâre privind Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031 ( data publicării 03.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind "Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031" .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 03.02.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 16.03.2022, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:
-prin poștă, la sediul D.G.A.S. Constanța din Str. Unirii, nr. 104, sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: office@dgas-ct.ro sau stefanianicolae@dgas-ct.ro;

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Poiectul de hotărâre privind "Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031". 

172. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța, forma consolidată la data de 31.01.2022 ( data publicării 31.01.2022)

171. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 (data publicării 12.01.2022)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

Până în data de 27.01.2022 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

  • email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
  • poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
  • depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022"

Raport BVC
Raport Anexa 3

Anexele Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022: Anexele 1,2,5,6Anexa 3Anexa 4Anexa 7


170. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța" (data publicării 13.12.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța"

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 13.12.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 24.12.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:
-prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro , permise.acceszp@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Poiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța.169. Primăria Municipiului Constanța efectuează, în această perioadă, un Sondaj de opinie a publicului în cadrul Studiului privind mobilitatea la nivel urban, periurban și metropolitan. (data publicării 07.12.2021)

În perioada 7 – 21 decembrie 2021, constănțenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la diverse aspecte care vor ajuta la sistematizarea nevoilor și preferințelor privind mobilitatea, cum ar fi:

- Nevoia de navetă / deplasare zilnică
Transportul public din Constanța, zonele pietonale, rețeaua de ciclism
Folosirea mijloacelor alternative de transport (bicicletă, transport în comun, mersul pe jos etc.) și operațiunile urbane necesare îmbunătățirii condițiilor utilizării acestora
Politicile agresive de taxare a parcărilor publice și implementarea zonelor cu trafic calmat, în ariile cu atracție turistică mare

Cetățenii sunt invitați să participe la Sondajul de opinie de mai sus prin completarea chestionarului online disponibil la acest link: https://survey.alchemer.eu/s3/90410721/Studiu-sociologic-privind-mobilitatea-din-Municipiul-Constanta
Chestionarul poate fi completat până la data de 21 decembrie 2021, orele 23:59.
Studiul de mobilitate este parte integrantă a etapei Studii de fundamentare din cadrul elaborării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța.
 Vă mulțumim pentru sprijin!


168. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL (data publicării 06.12.2021)

167. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța (data publicării 26.11.2021) .

Primăria municipiului Constanța aduce la cunostința publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 26.11.2021, pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”.

In temeiul prevederilor art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, până la data de 10.12.2021 inclusiv, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice la Direcția patrimoniu din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu pe email la adresele patrimoniu@primaria-constanta.ro, contracte@primaria-constanta.ro, precum și prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din B-dul Tomis nr. 51.


166. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022, formă consolidată la data de 26.11.2021 (data publicării 26.11.2021) .

165. Anunț cu privire la informarea și consultarea publicului privind Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Constanța Etapa Studii de fundamentare. ( data publicării 22.11.2021 )

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/30.12.2010, referitor la “informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, Primăria Municipiului Constanța anunță cetățenii, precum și toți factorii interesați, că în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie 2021 pot identifica/sesiza și comunica probleme, nevoi și pot face sugestii privind domeniile relevante pentru dezvoltarea teritorială a Municipiul Constanța, în cadrul procesului de consultare a publicului.

Consultarea publicului în etapa Studii de fundamentare, are ca scop o mai bună înțelegere a priorităților de dezvoltare ale municipiului Constanța, în context metropolitan, vizează 3 categorii de public (Cetățenii, Profesioniștii, Investitorii) și se realizează prin intermediul a 3 chestionare specifice (câte unul pentru fiecare categorie), disponibile online la următoarele link-uri:

1. Chestionar Cetățenii: https://survey.alchemer.eu/s3/90404812/Studiu-sociologic-locuitori-Constanta
2. Chestionar Profesioniștii (specialiști în arhitectură, în urbanism și amenajarea teritoriului, în domeniul protejării monumentelor istorice, în domeniul rețelelor tehnico-edilitare, în domeniul traficului și transporturilor, precum și alți specialiști): https://survey.alchemer.eu/s3/90405223/Studiu-sociologic-profesionisti-Constanta
3. Chestionar Investitorii: https://survey.alchemer.eu/s3/90405149/Studiu-sociologic-investitori-Constanta
Chestionarele rămân active și pot fi completate până la data de 6 decembrie 2021, orele 23:59.


164. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022 (data publicării 10.11.2021)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,

Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ,

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea în data de 10.11.2021Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2022.

Proiectul poate fi consultat:

- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 22.11.2021 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488559.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Cair Seila şi Stan Roxana - Gabriela.