De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023

8. Servicii necesare pentru organizarea evenimentului ”HELLO MAY!”
data
publicării
14.03.2023
documente răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare anexa formular oferta financiară

   
denumirea
achiziției

Servicii necesare pentru organizarea evenimentului ”HELLO MAY!”

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
7
9952000-2 Servicii pentru evenimente. 

   
valoare
estimată

443.385 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.43434/03.03.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.43434/03.03.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

21.03.2023,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 21.03.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
7. ZILELE CONSTANȚEI 2023
data
publicării
10.03.2023
documente răspuns clarificări 3
răspuns clarificări 2
răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare anexa formular oferta financiară

   
denumirea
achiziției

ZILELE CONSTANȚEI 2023

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
7
9952000-2 Servicii pentru evenimente. 

   
valoare
estimată

1.026.190 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.34163/20.02.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.34163/20.02.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

20.03.2023,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 20.03.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
6. Anunț publicitate privind Achiziția de hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
data
publicării
24.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
Cod CPV -15713000-9 - Hrană pentru animale de companie

   
valoare
estimată
224.673,60  lei fără TVA
condiții contract 

Conform anuntului atasat in sectiunea documente

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro până la data de 01.03.2023.

 

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

01.03.2023

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 

5. Achizitia privind Serviciul de spălătorie autovehicule
data
publicării
16.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Denumire achiziție: Serviciul de spălătorie autovehicule

Cod CPV: 50112300 – Servicii de spălătorie a automobilelor și servicii similare

   
valoare
estimată
204.361,34 Lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 19523 din 31.01.2023 si anexele acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 19523 din 31.01.2023 si anexele acestuia.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

21.02.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
4. Achizitia lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr.20(Casa Căsătoriilor)
data
publicării
13.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr.20(Casa Căsătoriilor)
Cod CPV: 45453000 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

   
valoare
estimată
887.359,11 lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 19661/01.02.2023 si anexa acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse .

Durata contractului: 90 de zile de la semnarea acestuia de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul beneficiarului.

Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini  nr. 19661/01.02.2023 si anexa acestuia.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

15.02.2023 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
3. Achiziția serviciului de Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța
data
publicării
18.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța

Cod CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

   
valoare
estimată
270.113,63 lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 9960/17.01.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

20.01.2023, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
2. Achiziția serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul mixt de investitii Desființare și construire împrejmuire Cimitir Central
data
publicării
12.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

răspuns clarificări 1
răspuns clarificări 2
răspuns clarificări 3

   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul mixt de investitii ”Desființare și construire împrejmuire Cimitir Central”

Cod  CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

   
valoare
estimată
98.000,00 Lei fără TVA 
condiții contract 

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 269279/28.12.2022;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 14 Modul de întocmire și prezentare a ofertei tehnice si ofertei financiare din Caietul de sarcini nr. 269279/28.12.2022

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

19.01.2023, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
1. Anunț Achiziție : Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța"
data
publicării
09.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța
Cod CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

   
valoare
estimată
269.911,58 lei fără TVA
condiții contract  Conform caiet de sarcini nr.153/03.01.2023, atasat. 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 153/03.01.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
Durata contractului de achiziție va fi de 2 luni. Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

12.01.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).