Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2022

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor publiciPDF2,27 MB05 oct., 2020 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractualePDF2,31 MB28 dec., 2018 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informațieiPDF30,85 MB28 dec., 2018 Download
5. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive pentru testarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante specifice de polițist local, Cod PO-SRU 04PDF11,15 MB03 iul., 2019 Download
6. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
7. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
8. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06-PS03 - Formular înscriere concurs recrutare și selecție funcționari publiciPDF101,09 KB06 oct., 2020 Download
2. FS07-PS03 - Formular adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilorPDF83,67 KB06 oct., 2020 Download
3. Fișa medicală atestare stare de sănătate funcție publică de polițist localPDF864,01 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Cerere de înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF105,62 KB28 dec., 2018 Download
2. Declarație pe propria răspundere, conform art. 3, lit. g din H.G. nr. 286/2011 (actualizată)PDF112,55 KB28 dec., 2018 Download
3. Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF119,76 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download

Inspector clasa I gradul principal, Biroul relații internaționale și comunicare (1 post)

perioada 02.02.2022 - 04.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
02.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  04.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I gradul superior - Biroul juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)

perioada 07.02.2022 - 09.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
01.02.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  09.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director general- Direcția generală de asistență socială Constanța, gradul II (1 post)

perioada 07.02.2022 - 09.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
01.02.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  09.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior - Serviciul autorizare activități economice, Direcția generală economico - financiară (1 post)

perioada 01.02.2022 - 03.02.2022
depunere dosare până la data de 18.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
01.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  03.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Serviciu management drumuri Și transport. Direcția administrare servicii publice- Direcția generală gestionare servicii publice, gradul II (1 post)

perioada 01.02.2022 - 03.02.2022
depunere dosare până la data de 18.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
01.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  03.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv adjunct, Direcția patrimoniu, Direcţia generală urbanism și patrimoniu, gradul II (1 post)

perioada 25.01.2022 - 27.01.2022
depunere dosare până la data de 11.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
25.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  27.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Sef Birou gradul II, Biroul gestionare animale abandonate, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (1 Post)

Inspector specialitate gradul II, Biroul gestionare animale abandonate, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (2 posturi)

perioada 17.01.2022 - 19.01.2022
depunere dosare până la data de 05.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
06.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  19.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post - Șef birou
click pentru descărcare fișă post nr. 92874 - inspector
click pentru descărcare fișă post nr. 234713 - inspector

rezultate rezultat slecție dosare
rezultat probă scrisă
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad superior– Serviciul management drumuri şi transport - Direcţia generală gestionare servicii publice – Direcţia administrare servicii publice  (1 post) 

perioada 10.01.2022 - 12.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  12.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat selectie dosare
rezultat probă scrisă
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad superior– Serviciul contracte şi administrare economică a domeniului public şi privat-Direcţia generală economico-financiară (1 post)

perioada 10.01.2022 - 12.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  12.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate contestație selecție dosare
rezultat selectie dosare
rezultat probă scrisă
rezultat interviu
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, gradul superior – Serviciul management proiecte şi strategii -  Direcţia dezvoltare şi fonduri europene (1 post)

perioada 06.01.2022 - 11.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
testare lingvistică  06.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  11.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane