Despre instituție

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 15.10.2021, ora 12, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Reanalizare PUZ pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria - etapa emitere aviz Arhitect șef / aprobare HCL;
 2. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, inițiator Mobiparts SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, inițiator Bimmer Workshop SRL - etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, inițiator Black Sea Suppliers SRL - etapa demarare consultare publică;
 5. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren aferent chioșc poliedral Felix - zona , inițiator Cușu Tănase;
 7. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea;
 8. PUD pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, corp D, investitor Aldico SRL pentru RAEDPP - etapa demarare consultare publică;
 9. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren situat în prelungirea str. Bucovinei, lot 6 și lot 7, inițiator Modrea Alain Florin;
 10. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei și proprietăți private, inițiator Masstudio SRL - etapa demarare consultare publică;
 11. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren extravilan, zona DN3C, parcelele identificate cu nr. cadastral 202431 și 236540, inițiator RCI Mondial SRL;
 12. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Interioară III și proprietăți private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL - etapa demarare consultare publică.

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism programată pentru 24.09.2021 se amână pentru 01.10.2021, ora 12, cu aceeași ordine de zi.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 24.09.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren bd. Tomis nr. 86, inițiator Caradima Sterie;
 2. PUD - construire ansamblu clădiri multifuncționale P+3E - locuire, alimentație publică și comerț, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. PUD - construire structură de primire turistică și alimentație publică, restaurant Albatros, Stațiunea Mamaia , investitor CRESCENDO LCL SRL  - etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobil P+3-4E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, vila 19, investitor Mamut Servet - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Ionel Perlea nr. 3, investitor Ivanov Rezidențial SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUD - extindere și supraetajare imobil parter - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, teren aferent activului Bufet Dobrogea, investitor Răsărit de Soare COM SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren str. Mircea cel Bătrân nr. 134+str. Dumbrava Roșie nr. 94, inițiator Oprescu Adela;
 9. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Constantin Bobescu nr. 4A, investitor Pasat Vanghele - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10.  PUD - PUD - construire imobil P+3E - alimentație publică și cazare turistică, Stațiunea Mamaia, magazin 3 - Popas Tabăra Turist, investitor NOC Constant SRL - etapa demarare consultare publică;
 11. PUD - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, investitor APX IMMO Property SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 12.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator Isis Medical Center SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 13.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren str. Alexandru Sahia nr. 1, lot 119 și lot 120, inițiator Masstudio SRL;
 14.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță Vodă și limite cadastrale, inițiator MM Reciclyng SRL - etapa demarare consultare publică;
 15.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion - etapa demarare consultare publică;
 16.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren - modificare HCL 32/2015 - zona Ovis-Palas, inițiator Dinamic Trading SRL;
 17.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 63/6/1, inițiator Dănilă Cristian;
 18.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 186, inițiator SC Comtrans SA;
 19.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 610/4, inițiator Vlăsceanu Cornel;
 20. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin, lot 4, investitor Ali Nurhan - etapa emitere aviz Arhitect șef. 

Urmare a analizării documentațiilor de urbanism în cadrul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism în ședința din data de 28.07.2021 (reprogramată pentru 04.08.2021), au fost emise următoarele puncte de vedere pentru dosarele analizate, conform ordinii de zi:

 1. PUD – construire imobil P+1E - str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică - adresă de înaintare;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B , investitor Rida Gheorghe - adresă de înaintare;
 3. PUD - construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela - adresă de înaintare;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă - adresă de înaintare;
 5. PUZ pentru zona delimitată de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL - adresă de înaintare;
 6. PUD - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, Palazu Mare, investitor Herda Iulian - adresă de înaintare;
 7. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica - adresă de înaintare;
 8. PUD - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL - adresă de înaintare;
 9. PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL - adresă de înaintare;
 10. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL - adresă de înaintare;
 11. PUD - construire imobil D+P+1E - locuire și servicii profesionale, str. Ion Lahovari nr. 3, investitor Panait Irina - adresă de înaintare;
 12. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis, inițiator SC Ovidius Romit SRL - aviz de oportunitate în curs de elaborare;
 13. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Nicolae Cezar - aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 14. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 15. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 16. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest - adresă de înaintare;
 17. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, incestitor Ilașcu Cornelius-Ernest - adresă de înaintare;
 18. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. IC Brătianu nr. 131, inițiator Prefabricate Dobrogea SRL - aviz de oportunitate în curs de elaborare;
 19. Cerere avizare CT.EU - documentația faza AC - reabilitare fațade, acoperiș, amenajări interioare, refacere zonă de protecție, aducerea la starea inițială a soclului, refacere instalații termice, electriceși sanitare la imobil monument istoric - Casa Manicatide, str. Nicolae Titulescu nr. 34, lot 2, investitor Muntmark Andrei - punct de vedere;
 20. PUZ pentru zona delimitată de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL - adresă de înaintare;
 21. PUD – construire imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr. 6, Gușă Mihaela Gabriela - aviz Arhitect șef în curs de elaborare.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 10.09.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret și calea ferată,  inițiator Polaris M Holding SA – etapa emitere aviz arhitect șef;
 2. PUZ  pentru zona situată pe malul lacului Siutghiol - Palazu Mare, inițiator 4 Ever Development SRL – etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru zona delimitată de str. Ghiocei, str. Duiliu Zamfirescu, inițiator Cîrjaliu Eugenia – etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru zona delimitată de str. Primăverii, str. Docherilor, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Toamnei, inițiator Rafte Daniel – etapa emitere aviz arhitect șef;
 5. AO elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcelele A 898/22 și A 106/1/1, inițiatori Calagiu Stelian și Calagiu Sotir;
 6. AO elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 604/6/4, inițiator Alex Sim Sweet SRL;
 7. AO elaborare PUZ reglementare teren Stațiunea Mamaia zona Camping Turist, inițiator General Hotel Group SRL;
 8. PUD – construire imobil P+1E - locuință de serviciu și sediu de firmă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20, lot 2/2/2/2, investitor Pak Autotrans SRL – etapa demarare consultare publică;
 9. PUD – construire imobil P+1E - locuință de serviciu și sediu de firmă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian – etapa demarare consultare publică;
 10. PUD - construire imobile parter - depozitare, comerț en-gros, spații de prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143, investitor Pălimaru Constantin Alin – etapa demarare consultare publică;
 11.  AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Rozelor nr. 5, Palazu Mare, inițiator Cambela Prod SRL;
 12.  PUZ pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL – etapa emitere aviz arhitect șef;
 13. AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren situat în Stațiunea Mamaia zona Minigolf București, lot 2, inițiator Titi's Klab Rezidence SRL;
 14.  AO elaborare PUZ reglementare teren str. lt. Economu nr. 1B + str. mr. Șofran nr. 2, lot 1 și lot 2, inițiator Dunose Rodica;
 15. AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Tractorului nr. 29, inițiator Guriță Ioan;
 16.  AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Gheorghe Marinescu nr. 65-71, inițiator SAM JAB Construction SRL;
 17.  AO elaborare PUZ modificare HCL nr. 675/2005, str. Titus Budac nr. 6, inițiator Piti Cristian;
 18.  AO elaborare PUZ reglementare teren bd. Tomis nr. 86, inițiator Caradima Sterie;
 19.  AO elaborare PUZ reglementare teren str. Amurgului, Micșunelelor, Sălciilor, inițiator Enescu Romeo;
 20. Cerere CU construire campus școlar D+P+3E, bd. Tomis nr. 475A, beneficiar Lumina Instituții de învățământ SA.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 28.07.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD – construire imobil P+1E - str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B , investitor Rida Gheorghe;
 3. PUD - construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă;
 5. PUZ pentru zona delimitată de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL;
 6. PUD - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, Palazu Mare, investitor Herda Iulian;
 7. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica;
 8. PUD - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL;
 9. PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL;
 10. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL;
 11. PUD - construire imobil D+P+1E - locuire și servicii profesionale, str. Ion Lahovari nr. 3, investitor Panait Irina;
 12. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis, inițiator SC Ovidius Romit SRL;
 13. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Nicolae Cezar;
 14. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL;
 15. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei.
 16. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 17. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, incestitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 18. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. IC Brătianu nr. 131, inițiator Prefabricate Dobrogea SRL.
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.06.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având aceeași ordine de zi.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 11.06.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUG - etapa 1, faza 1.1;
 2. PUZ Park & Ride Nord - etapa 2;
 3. PUZ Poarta 6 - etapa 2;
 4. PUZ Marile bulevarde - etapa 2;
 5. PUZ Spital Regional - etapa 2;
 6. PUZ Atelierelor - etapa 1;
 7. PUZ Avantech - etapa 1;
 8. PUZ Delavrancea - etapa 1;
 9. PUZ Compozitorilor - etapa 1;
 10. PUZ Balada - etapa 1;
 11. PUZ DN3C - etapa 1;
 12. PUD – construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu;
 13. PUD – construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, investitor Iorgoveanu Sorin;
 14. PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de acces, inițiator SC DSD NOI GRUP SRL.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.05.2021, ora 14, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia și alei carosabile, inițiator Alex Lux SRL.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44 lo1 - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eduard Caudella, str. Baba Novac, str. Gheorghe Dima și str. Mihail Jora, inițiator Confort Decent SRL.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Oborului, str. Cibinului, str. Theodor Burada și str. Industriei Mici, inițiator Simpione SRL.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile locuințe de serviciu, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț - Mircea.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil autorizat cu AC nr. 69/2019, str. Smaraldului nr. 13-13A lot 2, investitor Prompt Tur SRL.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil cu funcțiunea de structură de primire turistică - unități decazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Micșunelelor, al. Pandurului și limite cadastrale,inițiator Negreanu Cătălin.
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.03.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Liliacului nr. 12A, investitor Mihalcea Lucian;PDF2,70 MB04 mar., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;PDF89,85 MB04 mar., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 459B, investitor Olteanu Daniel;PDF2,82 MB04 mar., 2020 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia - zona Hotel Parc, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL;PDF13,57 MB04 mar., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan bd. Aurel Vlaicu nr. 257, inițiatori Mihai Maria și Cîrnu Iulian;PDF2,46 MB04 mar., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+6E locuire colectivă, zona Palazu Mare, parcela VN 383/1 lot 2, investitor Gheorghe Daniel;PDF8,32 MB04 mar., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRL;PDF5,38 MB04 mar., 2020 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - modificare HCL nr. 351/2007, str. Dacia nr. 1B, investitor SC Sagit Life SRL;PDF667,19 KB04 mar., 2020 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - construire imobil locuire colectivă P+4-6E, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 428, investitor Turcu Dorinel;PDF497,20 KB04 mar., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - amenajare parcare, împrejmuire, organizare de șantier, Stațiunea Mamaia, careu 92, lot 18, investitor Daniliuc Dan;PDF431,04 KB04 mar., 2020 Download
11. Solicitare verificare livrabile etapa I - PUZ Atelierelor, inițiator UAT Constanța.PDF25,52 MB04 mar., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 27.02.2020, ora 10:00, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - modificare aspect exterior Complex Dacia - etaj 2, bd. Tomis nr. 235, investitor SC Dacia T&T SRLPDF26,56 MB20 feb., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru zona delimitată de limita intravilanului la nord, sud și est și limite cadatrale la vest, inițiator Tomescu Marius IoanPDF88,94 MB20 feb., 2020 Download
3. Solicitare îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 182/2019 privind aprobare pUD - construire imobil S+P+5-8E - hotel apartament, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRLPDF5,08 MB20 feb., 2020 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 129/1, inițiator SC Black Sea Suppliers SRLPDF15,16 MB20 feb., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren Stațiunea Mamaia, zona Perla - Complex Comercial Select, inițiator SC Ambrosiana SRLPDF13,63 MB20 feb., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și zona de reglementare ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRLPDF18,32 MB20 feb., 2020 Download
7. Solicitare analiză adresă formulată de doamna Cotocea Elena referitoare la condiții de construire pentru terenul situat în str. Lucian Blaga nr. 9APDF932,32 KB20 feb., 2020 Download
8. Solicitare analiză cerere de încetare a valabilitărții HCL nr. 494/2003 privind aprobare PUD - lăcaș de cult ortodox, zona Compozitorilor, teren în suprafață de 1100 mp atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei TomisuluiPDF1,28 MB20 feb., 2020 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - reabilitare (renovare) imobil S+P+3E, str. Traian nr. 25, investitor Itoafă FlorianPDF2,71 MB20 feb., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - realizare pod amenajat (mansardă) peste imobil D+P+5E - lucrare realizată fără respectarea AC nr. 2102/2012, str. Panait Moșoiu nr. 32-34, investitor Bâlbă Alexandru OvidiuPDF2,32 MB20 feb., 2020 Download
11. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire ansamblu locuire colectivă, bd. Aurel Vlaicu nr. 269, investitor SC Alexio Star Development Sun SRLPDF11,62 MB20 feb., 2020 Download
12. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - lucrări executate fără AC - amenajări interioare, modificare fațadeși etajare cu un nivel corp C3 (anexă), str. Aprodul Purice nr. 5, beneficiar Lascu NicolaePDF8,27 MB20 feb., 2020 Download
13. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - desființare C1 parter - alimentație publică și construire imobil parter +terasă circulabilă - alimentație publică, Poarta 1, chioșc 401, beneficiar Cușu IancuPDF1,23 MB20 feb., 2020 Download
14. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire ansamblu locuințe individuale, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, inițiator Costea GicuPDF23,18 MB20 feb., 2020 Download
15. Solicitare analiză 2 cereri emitere certificate de urbanism - schimbare destinație apartament în scpațiu comercial și frizerie, str. Eliberării nr. 48 corp B, ap. 4 și 5, beneficiari SC Calipso Residence SRL și Bălan IulianaPDF1,16 MB20 feb., 2020 Download
16. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - elaborare PUD, str. Traian, zona poarta 3-4, investitor SC Five Holding SAPDF1,16 MB20 feb., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 28.01.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș;PDF8,57 MB22 ian., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocârlău Dragoș;PDF7,83 MB22 ian., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;PDF9,55 MB22 ian., 2020 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Steagului, alee acces, str. Biruinței și str. Soveja, inițiator SC Cambela Prod SRL;PDF10,51 MB22 ian., 2020 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Aurora nr. 17, investitor Durbală Mihai;PDF6,15 MB22 ian., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea Nicușor;PDF7,98 MB22 ian., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - contruire imobil P+4E, Stațiunea Mamaia zona Royal Club, investitor SC Solid House SRL;PDF8,87 MB22 ian., 2020 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă cu funcțiuni publice la parter, str. 9 Mai nr. 1, investitor SC Reinvent Development SRL;PDF10,44 MB22 ian., 2020 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - amenajare acces și terasă pentru spălătorie auto, str. Eliberării nr. 2H, investitor SC Noul Orizont SRL;PDF7,83 MB22 ian., 2020 Download
10. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan parcela A 656/17/2, zona Crișuri, inițiator SC Eurovet Logistics SRL;PDF19,05 MB22 ian., 2020 Download
11. Solicitare îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 23/2018 privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;PDF1,81 MB22 ian., 2020 Download
12. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, str. General Manu nr. 3, investitor SC Huysec SRL;PDF19,02 MB22 ian., 2020 Download
13. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, investitor SC Solid House SRL;PDF24,05 MB22 ian., 2020 Download
14. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, inițiator Chimișliu Constantin;PDF87,70 MB22 ian., 2020 Download
15. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuire colectivă, Str. Eugen Lovinescu nr. 23A lot 2 - Str. Corneliu Coposu lot 3 și 4, investitor SC C&C Real Ambient SRL;PDF47,21 MB22 ian., 2020 Download
16. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, parcela A 484/2/3 lot 1+ A 484/2/4 lot 1, investitor SC Star Rent Apartament SRL;PDF56,27 MB22 ian., 2020 Download
17. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Biruinței, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, alee acces, inițiator Iusein Ilker;PDF8,39 MB22 ian., 2020 Download
18. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință unifaminială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;PDF2,66 MB22 ian., 2020 Download
19. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Crișului, str. Rieni, str. Crișul Alb și str. Șipot, investitor Haliț Gheorghe;PDF20,11 MB22 ian., 2020 Download
20. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Panait Moșoiu și str. Avram Iancu, inițiator Hagi Chira Cristina;PDF3,85 MB22 ian., 2020 Download
21. Solicitare acord consultare publică PUD - amenajări interioare și exterioare pensiune turistică, vila Știrbey, Stațiunea Mamaia, investitor SC Metfor Travel SRL;PDF152,32 MB22 ian., 2020 Download
22. Solicitare analiză cerere certificat de urbanism - amenajare spălătorie auto, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/76, beneficiar SC Smyril SRL .PDF605,04 KB22 ian., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 15.01.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei și str. Școlii, inițiator SC Cupa Internațional SRL;PDF85,34 MB10 ian., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de promenada Mamaia și alei carosabile, zona Riviera, inițiator SC Alex Lux SRL;PDF32,91 MB10 ian., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire bază sportivă, sediu administrativ și locuință individuală P+1E, str. Crișului nr. 20, investitor Andrei Constantin;PDF12,18 MB10 ian., 2020 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Suceava, str. Adamclisi și alee carosabilă, inițiator SC Medgaz SRL;PDF20,36 MB10 ian., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan str. Interioară III, inițiator SC Alessia Pro Trans Spedition SRL;PDF5,50 MB10 ian., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan str. Vârful cu Dor nr. 6, inițiator Vârșă Alexandru George;PDF1,86 MB10 ian., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițaitor Roman Atena;PDF45,31 MB10 ian., 2020 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuire colectivă, str. Mihai Viteazu nr. 58-58A, investitor SC Bel-Transport SA;PDF7,91 MB10 ian., 2020 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, zona Palazu Mare, investitor SC Dinamic Trading Star SRL;PDF6,24 MB10 ian., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - amenajare și modernizare imobil existent cu funcțiunea de alimentație publică, Bufet Internațional, Stațiunea Mamaia - zona Cazino, beneficiar SC RHC City Crown SRL.PDF1,52 MB10 ian., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 18.12. 2019, ora 14, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+6E locuire colectivă, zona Palazu Mare, parcela VN 383/1 lot 2, investitor Gheorghe Daniel;PDF7,43 MB11 dec., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia și limite cadastrale, inițiator Stavrositu Maria;PDF19,69 MB11 dec., 2019 Download
3. Solicitare analizare adresă de completare documentație PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. srg. Nicolae Grindeanu și proprietăți private, inițiator Manea Victor și Drugă BogdanPDF2,10 MB11 dec., 2019 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.12. 2019, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil 2S+P+8E locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF17,25 MB29 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. proiectată A și limte cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRLPDF24,64 MB29 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobile locuire colectivă, Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, investitor SC Mobipark SRLPDF45,94 MB29 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. IL Caragiale, str. Poporului, str. Fulgerului și al. Nalbei, inițiator SC Elys Interdecor SRLPDF17,70 MB29 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRLPDF26,66 MB29 nov., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - supraetajare locuință individuală parter, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian ConstantinPDF4,83 MB29 nov., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Măndoi, incinta Liceului CFR și calea ferată, inițiator Parohia Întâmpinarea DomnuluiPDF7,37 MB29 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al. Lăcrămioarei și bloc J2, inițiator SC Sigma Premium SAPDF17,09 MB29 nov., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian MirceaPDF8,30 MB29 nov., 2019 Download
10. Solicitare avizare proiect de hotărâre detaliere RLU aferent PUZ Aurel Vlaicu aprobat prin HCL 286/2006PDF311,38 KB29 nov., 2019 Download
11. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - construire capelă, bd. Mamaia nr. 335H, beneficiar Arhiepiscopia TomisuluiPDF1,41 MB29 nov., 2019 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.11. 2019, ora 10, în sala de ședințe din str. Ștefan cel Mare nr. 15, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - modificare HCL nr. 351/2007, str. Dacia nr. 1B, investitor Filipescu Victor;PDF6,94 MB19 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 898/41, inițiator Axinte Cezar; PDF4,52 MB19 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 290A, inițiator SC MM Reciclyng SRL;PDF21,48 MB19 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire ansamblu locuințe individuale, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, inițiator Costea Gicu;PDF23,18 MB19 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu incinta siloz Traian, inițiator AC Ameropa Grains SA;PDF6,10 MB19 nov., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Pescarilor, cartier Fincogero, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru;PDF44,57 MB19 nov., 2019 Download
7. Analiză memoriu Poveste Gheorghe;PDF652,78 KB19 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;PDF8,30 MB19 nov., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL.PDF9,54 MB19 nov., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.11.2019, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Pionierului nr. 6A, investitor Călinescu George EugenPDF13,14 MB07 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și zona de reglementare ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRL;PDF37,75 MB07 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 898/27, inițiator Pătruțoiu Cristina Elena;PDF7,32 MB07 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator SC New Home Construct SRL;PDF27,49 MB07 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;PDF20,29 MB07 nov., 2019 Download
6. Solicitare aviz. îndreptare eroare mat. HCL nr. 338/2019 privind aprob. PUZ pt zona delim. de str. Decebal, Dacia,Răscoala 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu Nicolae-includere funcțiuni pt sănătate între utilizările admise, cf aviz. obținute;PDF2,87 MB07 nov., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren str. Pompiliu Eliade nr. 15C, inițiator Dumitru Mihaela;PDF4,32 MB07 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;PDF8,30 MB07 nov., 2019 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - intrare în legalitate construire 2 stații betoane și un laborator, str. Interioară 4 nr. 8, investitor SC Comprest Util SRL.PDF3,39 MB07 nov., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 16.10. 2019, ora 10:30, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF36,50 MB11 oct., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. srg. Nicolae Grindeanu și proprietăți private, inițiator Manea Victor și Drugă Bogdan;PDF9,32 MB11 oct., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 116/9, inițiator Muftiatul cultului musulman;PDF6,55 MB11 oct., 2019 Download
4. Solicitare consultare PUD - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, popas Tabăra Turist, investitor SC NOC Constant SRL;PDF5,24 MB11 oct., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Mănoiu, incita Liceului CFR și calea ferată, inițiator Parohia Întâmpinarea Domnului;PDF7,37 MB11 oct., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - supraetajare locuință individuală, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian;PDF4,83 MB11 oct., 2019 Download
7. Solicitare avizare proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent zonelor protejate - PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013;PDF343,21 KB11 oct., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 09.10. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință individuală, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim Iulian;PDF7,28 MB04 oct., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință individuală, str. Ioan Damaschin nr. 19, investitor Becker Mihaela Simona;PDF6,89 MB04 oct., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRL;PDF6,56 MB04 oct., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Development SRL;PDF7,33 MB04 oct., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei;PDF16,17 MB04 oct., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren extravilan parcela A 610/1 lot 1 și lot 2, inițiator SC Proximus Andremar SRL;PDF13,61 MB04 oct., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF14,45 MB04 oct., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren bd. 1 Mai nr. 31B, inițiator Mazilu Marian;PDF7,15 MB04 oct., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Războieni nr. 80, inițiator Biserica creștină baptistă nr. 3 - Speranța.PDF19,63 MB04 oct., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 25.09.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, inițiator SC Mobipark SRLPDF48,75 MB20 sep., 2019 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, inițiator Chimișliu ConstantinPDF57,80 MB20 sep., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare reglementări teren str. Interioară nr. 3, inițiator SC VMB LUX SONOR SRLPDF4,35 MB20 sep., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Răscoala din 1907, str. Sarmisegetuza, str. General Manu și str. Constantin Brătescu, inițiator Văleanu ValericaPDF14,33 MB20 sep., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire 4 locuințe individuale înșiruite P+1E, str. Topoloveni intersecție cu str. Alexandru Șteflea, investitor Filimon IuliusPDF5,90 MB20 sep., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRLPDF5,40 MB20 sep., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.09.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ zona delimitată de bd. Tomis, str. Suceava, str. Adamclisi și alee carosabilă, inițiator SC Medgaz SRLPDF11,14 MB30 aug., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil P+6E, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius DorinPDF8,78 MB30 aug., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman AtenaPDF35,23 MB30 aug., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRLPDF11,90 MB30 aug., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel AsdrubalPDF10,51 MB30 aug., 2019 Download
6. Solicitare analizare respectare prevederi HCL nr. 96/2011 la emiterea autorizației de construire - locuință D+P+1E, str. Izvor nr. 53A, beneficiar Stamule DanielaPDF2,42 MB30 aug., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.08. 2019, ora 12:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea IonPDF25,69 MB14 aug., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 - 117C lot 2, investitor Trandafirescu IulianPDF9,30 MB14 aug., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRLPDF11,38 MB14 aug., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - contruire imobil P+4E, Stațiunea Mamaia zona Royal Club, investitor SC Solid House SRLPDF8,87 MB14 aug., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 425, investitor SC C&D Apartaments Residence 2017 SRLPDF6,04 MB14 aug., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - consolidare și supraetajare locuință individuală S+P cu un etaj și mansardă, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul GhiulerPDF12,44 MB14 aug., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren bd. Ferdinand nr. 20, inițiator SC Financiere les Lumieres SRLPDF10,37 MB14 aug., 2019 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - zona pescărie, inițiator Maticiuc IonPDF31,55 MB14 aug., 2019 Download
9. Solicitare reanalizare zonă de studiu stabilită prin avizul de oportunitate nr. 104895/2018, investitor Calagiu StelianPDF241,29 KB14 aug., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu MarianaPDF7,40 MB14 aug., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren str. Crișului parcela A 656/26, inițiator Haliț GheorghePDF5,19 MB14 aug., 2019 Download
12. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - construire spălătorie self-service, str. Verde nr. 17A, beneficiar SC Utuwash Grup SRLPDF448,60 KB14 aug., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 25.07. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Ioan Damaschin nr. 19, investitor Becker Mihaela Simona;PDF6,77 MB22 iul., 2019 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Sarmisegetuza, str. General Manu și str. Constantin Brătescu, inițiator Văleanu Valerica;PDF14,30 MB22 iul., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae;PDF22,87 MB22 iul., 2019 Download
4. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;PDF20,60 MB22 iul., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu Constantin;PDF16,93 MB22 iul., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion.PDF25,69 MB22 iul., 2019 Download
7. Solicitare reanalizare zone de studiu stabilite prin AO nr. 77178/2019 și AO nr.146110/2018.PDF206,82 KB22 iul., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 11.07.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru - s-a emis avizul Arhitectului șef;
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea - s-a emis avizul Arhitectului șef;
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă - s-a emis avizul Arhitectului șef;
4. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei - s-a redactat răspunsul către investitor în vederea demarării consultării publicului;
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA - s-a emis avizul Arhitectului șef;
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica - s-a emis avizul Arhitectului șef;
7. Solicitare analiză cerere emitere AC - construire imobil S+P+12-15E+terasa circulabilă - hotel-apartament cu alimentație publică la parter, al. Lamia nr. 16, investitor Panait Ilie - s-a redactat punctul de vedere al Comisiei;
8. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal - s-a redactat răspunsul către investitor în vederea demarării consultării publicului;
9. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ștefan cel Mare nr. 35, inițiator SC Eurosantis SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
10. Solicitare analiză proiect hotărâre - detaliere HCL nr. 415/2003 privind actualizare PUZ Lac Tăbăcărie - s-a definitivat proiectul de hotărâre;
11. Solicitare analiză proiect hotărâre - încetare valabilitate HCL nr. 120/2011 privind actualizare PUZ Palazu Mare - Caragea-Dermen - s-a definitivat proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  11.07. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru;PDF15,24 MB08 iul., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea;PDF14,32 MB08 iul., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă;PDF30,80 MB08 iul., 2019 Download
4. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei;PDF10,84 MB08 iul., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA;PDF128,31 MB08 iul., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica;PDF6,32 MB08 iul., 2019 Download
7. Solicitare analiză cerere emitere AC - construire imobil S+P+12-15E+terasa circulabilă - hotel-apartament cu alimentație publică la parter, al. Lamia nr. 16, investitor Panait Ilie;PDF14,16 MB08 iul., 2019 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal; PDF10,51 MB08 iul., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ștefan cel Mare nr. 35, inițiator SC Eurosantis SRL;PDF3,90 MB08 iul., 2019 Download
10. Solicitare analiză proiect hotărâre - detaliere HCL nr. 415/2003 privind actualizare PUZ Lac Tăbăcărie;PDF1,42 MB08 iul., 2019 Download
11. Solicitare analiză proiect hotărâre - încetare valabilitate HCL nr. 120/2011 privind actualizare PUZ Palazu Mare - Caragea-Dermen.PDF958,02 KB08 iul., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.07.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - locuință individuală SP+P+1E+Mp, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim IulianPDF15,79 MB27 iun., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ion Ursu nr. 55, inițiator SC Dami Trans SRLPDF7,56 MB27 iun., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Steagului nr. 53, inițiator Enache Dincă și VanghelițaPDF7,81 MB27 iun., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare terenuri str. Vârful cu Dor nr. 26, inițiator SC Multiservice Cyclop VTM SRLPDF5,49 MB27 iun., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuire colectivă P+3E, zona Tomis Plus parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev DanielPDF6,04 MB27 iun., 2019 Download
6. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu, str. gen. Eremia Grigorescu, str. Ion Lahovari și str. Ioan D. Chirescu, inițiator Costea HagiPDF5,42 MB27 iun., 2019 Download
7. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - modernizare construcție C1 - cheu depozitare ambarcațiuni și amplasare construcții parter, Stațiunea Mamaia, zona Caraiman, teren municipiul Constanța, investitor Alexandru Alexandru-MirceaPDF297,03 KB27 iun., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E+M și împrejmuire teren, str. Duiliu Zamfirecsu nr. 13, investitor Pîra CarmenPDF12,89 MB27 iun., 2019 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - ansamblu locuire colectivă cu funcțiuni mixte compatibile, str. Genova nr. 6, investitor SC Black Sea Estate SRLPDF10,35 MB27 iun., 2019 Download
10. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Develpment SRLPDF18,18 MB27 iun., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban LucianPDF31,80 MB27 iun., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.06.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF94,18 MB04 iun., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRL;PDF24,08 MB04 iun., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Pescarilor, cartier Fincogero, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru.PDF47,48 MB04 iun., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   05.06.2019, ora 14:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - consolidare și supraetajare locuință individuală S+P cu un etaj și mansardă, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul Ghiuler;PDF12,69 MB31 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRL;PDF24,08 MB31 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. 1 Mai vechi, str. Timonei, inițiator SC Aries Shipping SRL;PDF64,32 MB31 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL.PDF11,90 MB31 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 23.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF9,14 MB20 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea NicușorPDF8,00 MB20 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Răscoalei din 1907 nr. 49A, inițiator Căpățână Olivia-LuanaPDF3,67 MB20 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 - 117C lot 2, investitor Trandafirescu IulianPDF9,42 MB20 mai., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu ConstantinPDF16,93 MB20 mai., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu MarianaPDF8,01 MB20 mai., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. slt. Gheorghe Economu și incinta Colegiului tehnic energetic, inițiator SC Moteco SRLPDF11,79 MB20 mai., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, inițiator Dumitru Danielopolu Pia MariaPDF3,38 MB20 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 08.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest, str. Madrid și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractors SA - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E -locuire și birouri, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 4. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Celulozei nr. 6 - lot 1, lot 9, inițiator SC Solid House SRL prin Credit Europe Leasing IFN SA - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 5. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Nicolae Iorga nr. 5-7, inițiator SC Blue Bike Development SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George - se definitivează proiectul de hotărâre;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL - se definitivează proiectul de hotărâre;
 8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL - s-a întocmit adresa către Direcția administrație publică locală în vederea definitivării proiectului de hotărâre;
 9. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 10. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - locuire cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 08.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru;PDF26,89 MB03 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest, str. Madrid și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractors SA;PDF93,13 MB03 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E - locuire și birouri, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica;PDF7,28 MB03 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Celulozei nr. 6 - lot 1, lot 9, inițiator SC Solid House SRL prin Credit Europe Leasing IFN SA;PDF4,13 MB03 mai., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Nicolae Iorga nr. 5-7, inițiator SC Blue Bike Development SRL;PDF15,58 MB03 mai., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George;PDF267,96 MB03 mai., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL;PDF6,41 MB03 mai., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL;PDF19,22 MB03 mai., 2019 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion;PDF32,96 MB03 mai., 2019 Download
10. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - locuire cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea.PDF12,97 MB03 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 17.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRL - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRL - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Tulcea nr. 2, inițiator Roșu Maria - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 4. solicitare analiză cerere emitere certificat urbanism - construire poligon instruire faza SF, str. Universității nr. 48A, investitor Ceronav Constanța - s-a întocmit punctul de vedere al comisiei;
 5. solicitare analiză modalitate aplicare prevederi urbanistice pentru terenuri care fac parte din cel puțin două zone de reglementare urbanistică - s-a consemnat punctul de vedere al comisiei.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   17.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRLPDF13,59 MB12 apr., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRLPDF12,28 MB12 apr., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Tulcea nr. 2, inițiator Roșu MariaPDF6,22 MB12 apr., 2019 Download
4. Solicitare analiză cerere emitere certificat urbanism - construire poligon instruire faza SF, str. Universității nr. 48A, investitor Ceronav ConstanțaPDF3,38 MB12 apr., 2019 Download
5. Solicitare analiză modalitate aplicare prevederi urbanistice pentru terenuri care fac parte din cel puțin două zone de reglementare urbanisticăPDF6,34 MB12 apr., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban Lucian - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Poporului, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, bloc LE36 și str. Eremia Movilă, inițiator Steriu Dincă - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL - s-a întocmit adresa către petent și adresă către Serviciul juridic cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land  SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren delimitat de str. Spiru Haret, str. Cumpenei și calea ferată, inițiator SC Polaris M Holding  SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 8. solicitare analiză cerere emitere autorizație de construire - reamenajare imobil existent parter - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin - s-a întocmit punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL - se definitivează proiectul de hotărâre;
 10.  solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela 663/11/9, zona Aurel Vlaicu, inițiator Gheorghiță Dumitru - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   03.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
(Documentele înscrise la punctele 1-7 au fost postate și pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției la secțiunea Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului în data de 20.03.2019,  o dată cu anunțul ședinței din 26.03.2019 care s-a amânat pentru data de 03.04.2019)

FileTypeSizeUploaded onDownload
8. Solicitare analiză cerere emitere autorizație de construire - reamenajare imobil existent parter - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin;PDF4,09 MB29 mar., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL;PDF7,15 MB29 mar., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela 663/11/9, zona Aurel Vlaicu, inițiator Gheorghiță Dumitru.PDF2,11 MB29 mar., 2019 Download

Sedința comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului programată pentru data de 26.03.2019 se reprogramează pentru data de 03.04.2019, ora 10:00. Lista de proiecte care vor fi supuse analizei va fi completată până la data de 29.03.2019.
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   26.03.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban Lucian;PDF40,11 MB20 mar., 2019 Download
2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Poporului, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, bloc LE36 și str. Eremia Movilă, inițiator Steriu Dincă;PDF22,62 MB20 mar., 2019 Download
3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae;PDF26,79 MB20 mar., 2019 Download
4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL;PDF5,28 MB20 mar., 2019 Download
5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL;PDF7,58 MB20 mar., 2019 Download
6. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land SRL;PDF7,69 MB20 mar., 2019 Download
7. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren delimitat de str. Spiru Haret, str. Cumpenei și calea ferată, inițiator SC Polaris M Holding SRL.PDF9,68 MB20 mar., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E+M și împrejmuire teren, str. Duiliu Zamfirecsu nr. 13, investitor Pîra Carmen - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă P+3E, zona Tomis Plus parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev Daniel - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuințe colective 2S + P+8E cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Panait Moșoiu nr. 4, inițiator Hagi Chira Cristina - s-a solicitat Direcției patrimoniu și cadastru întocmirea situației juridice a terenurilor din zona de studiu propusă;
 5. solicitare emitere aviz Arhitect șef pentru PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian - se va întocmi proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - construire locuință unifamilială, investitor Pîra CarmenPDF12,89 MB11 mar., 2019 Download
2.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - construire imobil locuire colectivă, investitor Niceaev DanielPDF6,17 MB11 mar., 2019 Download
3.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - imobil locuințe colective, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF13,14 MB11 mar., 2019 Download
4.Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren, inițiator Hagi Chira CristinaPDF4,99 MB11 mar., 2019 Download
5.Solicitare emitere aviz Arhitect șef pentru PUD - construire locuință D+P+2E, investitor Itoafă FlorianPDF5,87 MB11 mar., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în str. Călărați nr. 1, inițiator Stavrositu si CușuPDF15,92 MB19 feb., 2019 Download
2.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în al. Egretei nr. 21A, inițiator SC Domadami SRLPDF64,78 MB19 feb., 2019 Download
3.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în bd. Mamaia nr. 296-296A, inițiator SC Sunrise Tours SRLPDF3,52 MB19 feb., 2019 Download
4.Solicitare acord consultare publică - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. 1 Mai vechi, inițiator Aries ShippingPDF83,10 MB19 feb., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 12.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 2. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 4. solicitare analiză certificat urbanism nr. 4167/2018 emis pentru construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 46, în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 111/2017, investitor Badea Cosmin Marian - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 5. solicitare analiză certificat urbanism nr. 2525/2018 emis pentru construire ansamblu mixt spații comerciale, servicii, locuințe colective, Palazu Mare - Caragea Dermen, investitor SC American Style Development SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 6. solicitare emitere certificat urbanism - construire club nautic P+2E și împrejmuire teren, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadilly, investitor SC Maan Music Studio SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 7. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 81/2010 - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 8. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 230/2010 - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil P+1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 10. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD pentru construire imobil D + P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 11. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil 2S+P+6E - locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 12. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terenul delimitat de bd. Tomis, incintă RAJA și drumuri de exploatare, zona Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 13. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: : 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz de oportunitate elab.PUZ - reglem.teren situat în Palazu Mare, inițiator SC 4 Ever Development SRLPDF5,28 MB07 feb., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglement.teren situat în șos Mangaliei, inițiator SC Cupa International SRL;PDF7,58 MB07 feb., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, inițiator SC Alpin Land SRL;PDF7,69 MB07 feb., 2019 Download
4. Solicitare analiză certificat urb.nr. 41672018 emis pentru constr.locuință unifamilială,investitor Badea Cosmin Marian;PDF1,11 MB07 feb., 2019 Download
5. Solicitare analiză certificat urbanism nr. 25252018 emis pentru constr.ansamblu mixt spații comerciale, investitor SC AmeriPDF841,93 KB07 feb., 2019 Download
6. Solicitare emitere certificat urbanism - constr.club nautic P+2E și împrejmuire teren, investitor SC Maan Music Studio SRL;PDF3,47 MB07 feb., 2019 Download
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cupr.Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 812010;PDF174,33 KB07 feb., 2019 Download
8. Proiect de hot.privind îndreptarea erorii materiale din cupr.Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 2302010;PDF166,96 KB07 feb., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - constr.imobil P+1E - cabinete medicale, investitor Vasile Ovidiu Adrian;PDF16,24 MB07 feb., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD pentru construire imobil D+P+2-4E, investitor SC Strolz Drilling SRL;PDF1,48 MB07 feb., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - constr imobil 2S+P+6E , bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu;PDF9,87 MB07 feb., 2019 Download
12. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terenul delim.de bd. Tomis, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL;PDF24,60 MB07 feb., 2019 Download
13. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terit.delim.de șos. Mangaliei, inițiator SC Ever Green Recycling SRL.PDF2,75 MB07 feb., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 18.01.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat Sammarina View Development, șos. Mangaliei nr. 74, inițiator SC Carmeco SA - s-a emis avizul de oportunitate;
 2. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia zona Hotel Cascom, inițiator Nacee Dimciu - s-a emis avizul de oportunitate;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, inițiator SC Simpione SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în str. Oborului nr. 41, inițiator SC Simpione SRL - s-a emis avizul de oportunitate

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 18.01.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - proiect imob. int. Sammarina View Development,inițiator SC Carmeco SAPDF6,05 MB15 ian., 2019 Download
2.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem.teren Stațiunea Mamaia zona Hotel Cascom, inițiator Nacee DimciuPDF39,66 MB15 ian., 2019 Download
3.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem.teren Stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, inițiator SC Simpione SRLPDF4,42 MB15 ian., 2019 Download
4.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem. teren situat în str. Oborului nr. 41, inițiator SC Simpione SRLPDF32,90 MB15 ian., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 10.01.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL – s-a emis adresa de completare, se poate demara consultarea publică după depunerea înscrisurilor solicitate;
 2. solicitare acord consultare publică PUZ - reglementare teren lot 7, zona bloc PA7, în temeiul deciziei civile nr. 600/CA/2016, inițiator Mihai Valentin Florin - s-a emis adresa de completare;
 3. solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M locuință unifamilială, str. Toamnei nr. 10, investitor Athea Gabriela Violeta- elaboratorul nu a fost prezent –  s-a emis adresa de răspuns;
 4. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL- s-a emis adresa de completare, se poate demara consultarea publică după depunerea înscrisurilor solicitate;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat Sammarina View Development, șos. Mangaliei nr. 74, inițiator SC Carmeco SA - elaboratorul nu a fost prezent, beneficiarul a solicitat amânarea prezentării pentru proxima ședință a comisiei;
 6. solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 296-296A, beneficiar SC Sunrise Tours SRL – s-a emis adresa de răspuns;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca - s-a emis adresa de completare, se va emite avizul Arhitectului șef dupa depunerea înscrisurilor solicitate."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.01.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, inițiator SC Lascu Bros SRLPDF15,64 MB08 ian., 2019 Download
2.Solicitare acord consultare publică PUZ - reglementare teren lot 7, zona bl.PA7, inițiator Mihai Valentin FlorinPDF5,30 MB08 ian., 2019 Download
3.Solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M, inv.Athea Gabriela VioletaPDF7,58 MB08 ian., 2019 Download
4.Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil loc.colective, investitor SC VDT Construct Impex SRLPDF91,33 MB08 ian., 2019 Download
5.Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat, inițiator SC Carmeco SAPDF6,05 MB08 ian., 2019 Download
6.Solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu loc.colective, beneficiar SC Sunrise Tours SRLPDF3,24 MB08 ian., 2019 Download
7.Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, inv.Bucureanu AncaPDF16,63 MB08 ian., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  05.12.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică, parcela A 84/1 lot 1, inițiator Stanciu Anamaria Mădălina - s-a emis avizul de oportunitate;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - dezafectare Bufet Siret și construire hotel 3 stele, zona butoaie stațiunea Mamaia, investitor SC Dorna Bau SRL- s-a emis adresa de completare;
 3. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Buildings Development SRL - s-a emis adresa de completare;
 4. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P+5-8E, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL - s-a emis adresa de completare;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Pandurului nr. 32A, inițiator Negreanu Cătălin - s-a emis avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire patru locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitor Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M locuință unifamilială, str. Toamnei nr. 10, investitor Athea Gabriela Violeta - s-a amânat pentru ședința următoare, nu a fost prezent elaboratorul pentru prezentare;
 8. solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL - s-a emis adresa de completare;
 9. solicitare emitere certificat de urbanism - informare, str. Sarmisegetuza nr. 70, beneficiar Tamturk Behin - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 10. solicitare emitere certificat de urbanism - supraetajare imobil existent parter și schimbare acoperiș, str. IG Duca nr. 42, beneficiar Trandafir Enache - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 11. solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective S+P+6E+Etehnic - intrare în legalitate, str. Madrid, parcela 287, lot 23/2/2, beneficiar Babu Nicu, Babu Aurel și Stere Tanța - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 12. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil birouri, bd. Mamaia nr. 304I, beneficiar SC Polisanta Plus SRL - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 13. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil cabinete medicale, bd. Mamaia nr. 304I,  beneficiar SC Polisanta Plus SRL - s-a emis punctul de vedere al Comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.12.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introd.teren in intravilan, initiator Stanciu Anamaria Madalina;PDF4,89 MB29 nov., 2018 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect sef PUD - dezafectare Bufet Siret si construire hotel, investitor SC Dorna Bau SRL;PDF51,88 MB29 nov., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+2E+M, investitor SC Marinii Buildings Development SRL;PDF22,10 MB29 nov., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P+5-8E, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL;PDF29,19 MB29 nov., 2018 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Pandurului nr. 32A, inițiator Negreanu Cătălin;PDF22,16 MB29 nov., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire loc.individuale, investitor Constantin Marius si Asavoaiei Georgiana;PDF11,87 MB29 nov., 2018 Download
7. Solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M, investitor Athea Gabriela Violeta;PDF7,58 MB29 nov., 2018 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL;PDF11,90 MB29 nov., 2018 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism - informare, str. Sarmisegetuza nr. 70, beneficiar Tamturk Behin;PDF883,18 KB29 nov., 2018 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - supraetajare imobil existent parter, beneficiar Trandafir Enache;PDF922,02 KB29 nov., 2018 Download
11. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective, beneficiar Babu Nicu, Babu APDF866,23 KB29 nov., 2018 Download
12. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil birouri, bd. Mamaia nr. 304I, beneficiar SC Polisanta Plus SRL;PDF698,66 KB29 nov., 2018 Download
13. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil cabinete medicale, beneficiar SC Polisanta Plus SRL.PDF698,66 KB29 nov., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  21.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare reanalizare prevederi aviz de oportunitate nr. 152341/01.10.2018 privind elaborare PUZ pentru reglementare și urbanizare teren extravilan, parcela A 641, inițiator SC Isaran Green SRL - s-a emis Aviz de oportunitate cu noua zonă de studiu;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George - se va demara procedura de informare și consultare a publicului;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de acces, inițiator SC DSD Grup SRL - se va demara procedura de informare și consultare a publicului;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică, parcela A 84/1 lot 1, inițiator Stanciu Anamaria Mădălina - se va analiza solicitarea în proxima ședință în vederea corelării zonei de studiu cu prevederile avizelor de oportunitate emise;
 5. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+3E+terasă circulabilă - cazare, alimentație publică și comerț, Stațiunea Mamaia, zona Select, beneficiar Tudorașcu Margareta Elena - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 6. solicitare emitere certificat de urbanism - transformare terasă circulabilă în etaj tehnic parțial la imobilul S+D+P+5E+terasă circulabilă, str. Oborului nr. 37, beneficiar SC Magic Agrolec SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 7. solicitare emitere certificat de urbanism - modificare proiect în curs de execuție (autorizat cu AC nr. 1753/2017 - modernizare spațiu comercial existent prin modificare fațade și recompartimentări interioare) prin schimbare de destinație din spațiu comercial în apartamente, str. Zefirului nr. 27A, bl. FA14, beneficiar SC DDN Global SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. îndreptare eroare materială HCL nr. 121/2013 - PUZ Stațiunea Mamaia, pentru terenul situat în zona A, zona bufet Tomis - se va întocmi proiectul de hotărâre."

 

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 05.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian - se va emite avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - teritoriul delimitat de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL - se va emite avizul Arhitectului șef;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren extravilan parcela A 135/6, în vederea edificării unui ansamblu industrial, inițiator SC Dmyth Art SRL - se va elabora avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru diversificare funcțiuni, str. Nicolae Iorga nr. 20, inițiator SC Sigma Premium SA - se va elabora avizul de oportunitate;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren parcela A 309/2, zona Palazu Mare, inițiator SC Dinamic Trading Star SRL - se va elabora avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra - se va emite avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe - se va emite avizul Arhitectului șef;
 8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela - se va emite avizul Arhitectului șef;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL - se va emite avizul Arhitectului șef;
 10.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P=1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian - se va demara procedura de consultare a publicului;
 11.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - stabilire reglementări urbanistice teren bd. IC Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRL - se va emite o adresă - includere teren în zona studiată prin PUZ Marile bulevarde;
 12.  solicitare emitere acord consultare publică PUZ - reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL - se va demara procedura de consultare a publicului;
 13.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+10-11E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 1, investitor SC Seaside Estate Company SRL - se va demara procedura de consultare a publicului;
 14.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+8-9E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 2, investitor SC Seaside Estate Company SRL - se va demara procedura de consultare a publicului.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian;PDF3,04 MB02 nov., 2018 Download
2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - teritoriul delimitat de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;PDF5,02 MB02 nov., 2018 Download
3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren extravilan parcela A 135/6, în vederea edificării unui ansamblu industrial, inițiator SC Dmyth Art SRL;PDF3,79 MB02 nov., 2018 Download
4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru diversificare funcțiuni, str. Nicolae Iorga nr. 20, inițiator SC Sigma Premium SA;PDF5,11 MB02 nov., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren parcela A 309/2, zona Palazu Mare, inițiator SC Dinamic Trading Star SRL;PDF6,24 MB02 nov., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra;PDF6,09 MB02 nov., 2018 Download
7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe;PDF93,83 MB02 nov., 2018 Download
8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela;PDF15,91 MB02 nov., 2018 Download
9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL; PDF6,44 MB02 nov., 2018 Download
10. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P=1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian;PDF16,18 MB02 nov., 2018 Download
11. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - stabilire reglementări urbanistice teren bd. IC Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRL;PDF2,85 MB02 nov., 2018 Download
12. solicitare emitere acord consultare publică PUZ - reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL;PDF18,97 MB02 nov., 2018 Download
13. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+10-11E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 1, investitor SC Seaside Estate Company SRL;PDF44,16 MB02 nov., 2018 Download
14. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+8-9E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 2, investitor SC Seaside Estate Company SRL."PDF40,72 MB02 nov., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  11.10.2018, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ diversificare funcțiuni aprobate pentru imobil str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea - s-a elaborat avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian - s-a comunicat elaboratorului acordul pentru demararea consultării publice;
 5. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil D+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1 lot 1, investitor SC Erimar Building SRL - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 6. solicitare emitere aviz de oportunitete elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren stațiunea Mamaia, zona Riviera - complex Majestic, inițiator SC Alex Lux SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire 4 locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitori Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana - s-a comunicat elaboratorului acordul pentru demararea consultării publice.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.10.2018, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca;PDF8,16 MB09 oct., 2018 Download
2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;PDF10,62 MB09 oct., 2018 Download
3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ diversificare funcțiuni aprobate pentru imobil str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea;PDF3,34 MB09 oct., 2018 Download
4. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;PDF5,87 MB09 oct., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil D+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1 lot 1, investitor SC Erimar Building SRL;PDF96,27 MB09 oct., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz de oportunitete elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren stațiunea Mamaia, zona Riviera - complex Majestic, inițiator SC Alex Lux SRL;PDF3,72 MB09 oct., 2018 Download
7. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire 4 locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitori Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana."PDF11,87 MB09 oct., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  26.09.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.solicitare aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRL;PDF5,21 MB21 sep., 2018 Download
2.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Buildings Development SRL;PDF7,89 MB21 sep., 2018 Download
3.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren extravilan parcela A 116/9, inițiator Muftiatul Cultului Musulman;PDF26,73 MB21 sep., 2018 Download
4.solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL;PDF11,90 MB21 sep., 2018 Download
5.solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Lac Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea - Litoral;PDF2,56 MB21 sep., 2018 Download
6.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Celulozei nr. 5-7, inițiator SC Masstudio SRL;PDF4,56 MB21 sep., 2018 Download
7.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Mircea cel Bătrân nr. 102-102A-102C, inițiator SC Isis Medical Center SRL;PDF5,94 MB21 sep., 2018 Download
8.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil D+P+5-8E - hote-apartament, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL;PDF43,09 MB21 sep., 2018 Download
9.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare și urbanizare teren extravilan, parcela A 641, inițiator SC Isaran Green SRL;PDF5,30 MB21 sep., 2018 Download
10.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ - str. Nucilor, str. Dumitru Marinescu, str. Dreptății, inițiator Teofic Ildis;PDF4,70 MB21 sep., 2018 Download
11.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină , împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27 lot 1, investitor Parfenie Daniel;PDF6,93 MB21 sep., 2018 Download
12.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin;PDF22,58 MB21 sep., 2018 Download
13.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena;PDF8,33 MB21 sep., 2018 Download
14.solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice str. av. Vasile Craiu nr. 17, inițiator Olteanu Claudiu Constantin;PDF3,23 MB21 sep., 2018 Download
15.solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei,zona plajă, inițiator Chimișliu Constantin."PDF57,80 MB21 sep., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  17.09.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+4E , inv.Butcaru Const.PDF7,99 MB14 sep., 2018 Download
2.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, inv. SC Marinii BuildingsPDF7,89 MB14 sep., 2018 Download
3.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt reglem.teren extravilan , inițiator Muftiatul Cultului MusulmanPDF26,73 MB14 sep., 2018 Download
4.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.teren str. Celulozei nr. 5-7, inițiator SC Masstudio SRLPDF4,56 MB14 sep., 2018 Download
5.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.teren str. Mircea cel Bătrân, inițiator SC Isis MedicalPDF5,94 MB14 sep., 2018 Download
6.solicitare acord cons.PUD - constr.imobil D+P+5-8E - hote-apartament, investitor SC Waldy ComPDF43,09 MB14 sep., 2018 Download
7.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.și urbanizare teren extravilan,inițiator SC Isaran Green SRLPDF5,30 MB14 sep., 2018 Download
8.solicitare acord cons.PUZ pt zona delim.de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu,inițiator SC Moteco SRLPDF11,90 MB14 sep., 2018 Download
9.solicitare emitere certif.urbanism - constr.loc.S+P+1-2E, str. Aristide Karatzali nr. 3A, beneficiar SC Sunrise Tours SRL;PDF4,75 MB14 sep., 2018 Download
10.solicitare aviz PUZ pt teritoriul delimitat de incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF101,41 MB14 sep., 2018 Download
11.solicitare aviz PUZ elab.pt.teritoriul delim. de str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC RewePDF24,17 MB14 sep., 2018 Download
12.solicitare aviz PUZ pt. teritoriul delim.de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done AnicaPDF7,31 MB14 sep., 2018 Download
13.solicitare aviz PUD - constr.imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, investitor Parfenie DanPDF6,93 MB14 sep., 2018 Download
14.solicitare aviz PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M , investitor Brînzariu ConstantinPDF22,58 MB14 sep., 2018 Download
15.solicitare aviz PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, investitor Cioranu Irina MagdalenaPDF8,33 MB14 sep., 2018 Download
16.solicitare aviz PUZ pt teritoriul delim.de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC OpremiPDF5,21 MB14 sep., 2018 Download
17.solicitare îndreptare eroare materială HCL nr. 1002015 privind aprobare PUZ, inițiator Mocianu SorinPDF2,32 MB14 sep., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   22.08.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicit.acord consult.publică PUD pt constr.imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lov.nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRLPDF26,68 MB14 aug., 2018 Download
2. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+8E - apart-hotel, bd. Mamaia nr. 187, investitor Liuta AdamPDF37,29 MB14 aug., 2018 Download
3. solicit.acord consult.publică PUD - constr.imobil SD+P+2E+M - loc.colectivă și împrejmuire teren , investitor Iacob SorinPDF7,32 MB14 aug., 2018 Download
4. solicit.acord consult.publică PUD - constr.imobil P+4E - loc.colectivă, str. Berlin nr. 13, invest.SC Magenta Construct SRLPDF8,75 MB14 aug., 2018 Download
5. solicit.aviz PUZ - ter.delim.str. Cumpenei, str. Spiru Haret,incinta Meconst si calea ferată, inițiator SC Transevren SRLPDF9,20 MB14 aug., 2018 Download
6. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Liliacului nr. 12A, investitor Mihalcea LucianPDF9,87 MB14 aug., 2018 Download
7. solicit.aviz de oport.elab.PUZ pentru reglementare teren str. Suceava fn, zona bl. U2-X2-V3, inițiator Coman Marius CătălinPDF4,67 MB14 aug., 2018 Download
8. solicit.aviz de oport.elab.PUZ pentru modif.HCL nr. 1902011, str. Poporului nr. 207, inițiator SC Elys Interdecor SRLPDF5,89 MB14 aug., 2018 Download
9. solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Primăverii nr. 33, inițiator Rafte DanielPDF8,22 MB14 aug., 2018 Download
10. solicit.aviz de oport.elab PUZ pt reglementare teren extravilan parcela A 89819 și A 89822, inițiator Iamandii CătălinPDF8,19 MB14 aug., 2018 Download
11. solicit.emitere certif. urbanism - constr imobil P+5-8E apart-hotel, Stat.Mamaia, bd.Mamaia nr. 459B, benef.Olteanu DanielPDF5,00 MB14 aug., 2018 Download
12. solicit.emitere certif.urbanism - constr. imobil P+4E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia,beneficiar SC Sunrise Litoral SRLPDF1,73 MB14 aug., 2018 Download
13. solicit.emitere certif.de urbanism - modificare fațade, bd. Mamaia nr. 243-245, beneficiar SC Euro Construct Invest SRPDF6,12 MB14 aug., 2018 Download
14. solicit.aviz PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - Piațeta Cazino, investitor Vandra Andy IPDF9,66 MB14 aug., 2018 Download
15. solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu PetrePDF11,42 MB14 aug., 2018 Download
16. solicit.aviz PUZ pt teritoriul delim.de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, SC Medical Cermed SRLPDF4,66 MB14 aug., 2018 Download
17. solicitare aviz Arhitect șef PUD - constr locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti NicolaePDF3,92 MB14 aug., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 30.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUZ - zonă delimitată de str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, investitor Iacob RăzvanPDF6,87 MB26 iul., 2018 Download
2. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru teren delimitat de str. Pescarilor, teren identificat cu IE 228653 și taluz, inițiator Pufleanu DumitruPDF5,77 MB26 iul., 2018 Download
3. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru terenul delimitat de bd. Tomis, incintă RAJA și drumuri de exploatare, zona Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRLPDF16,73 MB26 iul., 2018 Download
4. Solicitare reanalizare aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF10,60 MB26 iul., 2018 Download
5. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF19,48 MB26 iul., 2018 Download
6. Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli AlexandraPDF2,37 MB26 iul., 2018 Download
7. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare HCL nr. 588/2005 pentru teren str. Constantin Bobescu nr. 25 lot 2, inițiator Secrieru VasilePDF5,12 MB26 iul., 2018 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUD pentru construire imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRLPDF26,68 MB26 iul., 2018 Download
9. Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil 2S+P+6E - locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi StancuPDF2,17 MB26 iul., 2018 Download
10. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru introducere în intravilan și lotizare teren pentru locuințe individuale, extravilan parcela A 1080/4, inițiator Tudoran Cristian MirceaPDF8,11 MB26 iul., 2018 Download
11. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRLPDF5,94 MB26 iul., 2018 Download
12. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare HCL nr. 40/2011 pentru teren str. Eduard Caudella nr. 82, inițiator SC Confort Decent SRLPDF13,23 MB26 iul., 2018 Download
13. Solicitare avizare PUD construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată, bd. Tomis nr. 49A – str. Traian, investitor SC Bueno Comp SRLPDF2,30 MB26 iul., 2018 Download
14. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu TraianPDF6,53 MB26 iul., 2018 Download
15. Solicitare acord consultare publică PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu AncaPDF3,88 MB26 iul., 2018 Download
16. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+5-8E, Statiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, beneficiar Antonevici SergheiPDF1,29 MB26 iul., 2018 Download
17. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P+7E-8E+terasă circulabilă - zona Hotel Picadilly , beneficiari SC Deco Horeca SRL, SC Promedas Mamaia SRLPDF3,33 MB26 iul., 2018 Download
18. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+4E - locuințe colective și spații servicii, bd. Ferdinand nr. 6, beneficiar Alexa GheorghePDF5,92 MB26 iul., 2018 Download
19. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P+2E și împrejmuire teren, str. Eduard Caudella nr. 17, beneficiar Stancu Sorin."PDF2,86 MB26 iul., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 04.07.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 04.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana Cristina - s-a emis punctul de vedere al comisiei: adresă de completare / corectare a documentației;
 2. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela - s-a emis punctul de vedere al comisiei: adresă de completare / corectare a documentației, ulterior completării se poate demara consultarea publică;
 3. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 4. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare Cezar - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 5. solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei - adresă de completare / corectare a documentației, ulterior completării se poate demara consultarea publică;
 6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu Stelian - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare emitere aviz oportunitate - modificare prevederi HCL nr. 286/2011 pentru teren șos. Mangaliei nr. 84 - str. serg. Nicolae Grindeanu nr. 70B, inițiator Drugă Bogdan - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 8. solicitare emitere CU - informare, str. Voinicului nr. 1, beneficiar Mazilu Gabriela - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase Magdalena - s-a emis punctul de vedere al comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana CristinaPDF5,88 MB28 iun., 2018 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana DanielaPDF15,91 MB28 iun., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF3,51 MB28 iun., 2018 Download
4. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare CezarPDF1,58 MB28 iun., 2018 Download
5. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRLPDF6,75 MB28 iun., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu StelianPDF4,67 MB28 iun., 2018 Download
7. Solicitare emitere aviz oportunitate - modificare prevederi HCL nr. 286/2011 pentru teren șos. Mangaliei nr. 84 - str. serg. Nicolae Grindeanu nr. 70B, inițiator Drugă BogdanPDF15,93 MB28 iun., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU - informare, str. Voinicului nr. 1, beneficiar Mazilu GabrielaPDF5,26 MB28 iun., 2018 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB28 iun., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.06.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 19.06.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+8-9E, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei acces, inițiator SC Media Outpost SRL - retras;
 3. solicitare îndreptare eroare materială HCL nr. 258/2017 privind detalierea RLU aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - Palazu Mare - avizare favorabilă;
 4. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana Cristina - nu s-a prezentat elaboratorul;
 5. solicitare avizare PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu intersecție cu prel. str. Caraiman, inițiator Daniș Sabit - s-a emis punctul de vedere al comisiei; 
 6. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile  Nicolae - s-a emis adresă de completare / modificare, ulterior completării documentației se poate demara consultarea publică;
 7. solicitare emitere AC - amplasare copertină, bd. Ferdinand nr. 97, bl. B1, parter, beneficiar SC Dordea Aliment SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. solicitare emitere CU - extindere pergolă existentă în suprafață de 64 mp - intrare în legalitate, stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord - restaurant estival, lot 1, beneficiar Caraman Gheorghe - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere CU - construire imobil S+P+4E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren, str. Ion Corvin nr. 41, beneficiar SC Real Estate Investment SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.06.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+8-9E, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRLPDF7,93 MB18 iun., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei acces, inițiator SC Media Outpost SRLPDF7,22 MB18 iun., 2018 Download
4. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana CristinaPDF5,88 MB18 iun., 2018 Download
5. solicitare avizare PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu intersecție cu prel. str. Caraiman, inițiator Daniș SabitPDF4,09 MB18 iun., 2018 Download
6. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile NicolaePDF6,73 MB18 iun., 2018 Download
7. solicitare emitere AC - amplasare copertină, bd. Ferdinand nr. 97, bl. B1, parter, beneficiar SC Dordea Aliment SRLPDF1,35 MB18 iun., 2018 Download
8. solicitare emitere CU - extindere pergolă existentă în suprafață de 64 mp - intrare în legalitate, stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord - restaurant estival, lot 1, beneficiar Caraman GheorghePDF6,52 MB18 iun., 2018 Download
9. solicitare emitere CU - construire imobil S+P+4E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren, str. Ion Corvin nr. 41, beneficiar SC Real Estate Investment SRLPDF5,80 MB18 iun., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 13.06.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 13.06.2018, ora 11, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții: 

 1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRL - se poate demara consultarea publică;
 2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate;
 3. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRL -aviz favorabil cu condiții;
 4. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu Sotir s-a emis avizul de oportunitate;
 5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp spălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase Magdalena - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9.  solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu George - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 10.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 11.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina Lavinia - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 12.  solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu Dumitru - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 13.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin Constantin - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 14.  solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania Carmen - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 15.  solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 16.  solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil P+4E - hotel apartament și organizare șantier, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Elegance, beneficiar SC Vifrana SA - retras;
 17.  solicitare avizare PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, investitor Parfenie Daniel - se poate demara consultarea publică;
 18.  solicitare avizare PUD – construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată – bd. Tomis, nr. 49A – str. Traian – zona Lupoaică, investitor SC Bueno Comp SRL - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate;
 19.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 218/2010, bd. Mamaia nr. 161, inițiator SC Blue Bike Development SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 20.  solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy Ioan - s-a emis punctul de vedere al comisiei, ulterior completării se poate demara procedura de consultare publică;
 21.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Poporului nr. 20, inițiator Steriu Dincă - s-a emis avizul de oportunitate;
 22.  solicitare avizare PUD - construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor Brezeanu Verginia - se poate demara procedura de consultare publică;
 23.   solicitare avizare PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu Petre - se poate demara procedura de consultare publică;
 24.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 1033/2, inițiator Tomescu Marius Ioan - s-a emis avizul de oportunitate;
 25.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Suceava, zona bloc S6 și al. Argeșului, inițiator Șerbu Cristina - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 26.  sesizare Ionescu Marioara referitoare la nelegalitatea aprobării HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ - construire imobil S+D+P+M+4-6E+T - locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL  - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 27.  solicitare emitere certificat de urbanism - acoperire și amenajare terasă imobil spațiu comercial și mediatecă, str. Cpt Dobrilă Eugeniu nr. 1, beneficiar Cooperativa Meșteșugărească Phoenix 95 OCI - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 28.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Dumbrăveni, parcela A 470/1 loturi 1-4, inițiator Roman Atena Florentina."- s-a emis avizul de oportunitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 13.06.2018, ora 11,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRPDF6,73 MB08 iun., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF7,92 MB08 iun., 2018 Download
3. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF7,32 MB08 iun., 2018 Download
4. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu SotirPDF2,36 MB08 iun., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRLPDF3,51 MB08 iun., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRLPDF2,09 MB08 iun., 2018 Download
7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp sălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRLPDF1,99 MB08 iun., 2018 Download
8. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB08 iun., 2018 Download
9. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF1,84 MB08 iun., 2018 Download
10. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF4,53 MB08 iun., 2018 Download
11. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF1,76 MB08 iun., 2018 Download
12. solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF41,89 MB08 iun., 2018 Download
13. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF8,71 MB08 iun., 2018 Download
14. solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF9,55 MB08 iun., 2018 Download
15. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF10,88 MB08 iun., 2018 Download
16. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil P+4E - hotel apartament și organizare șantier, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Elegance, beneficiar SC Vifrana SAPDF4,07 MB08 iun., 2018 Download
17. solicitare avizare PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, investitor Parfenie DanielPDF6,90 MB08 iun., 2018 Download
18. solicitare avizare PUD construire imobil S+P+3E-4E retras, birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică, bd. Tomis, nr. 49A–str. Traian–zona Lupoaică, investitor SC Bueno Comp SRLPDF7,34 MB08 iun., 2018 Download
19. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 218/2010, bd. Mamaia nr. 161, inițiator SC Blue Bike Development SRLPDF3,35 MB08 iun., 2018 Download
20. solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy IoanPDF9,66 MB08 iun., 2018 Download
21. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Poporului nr. 20, inițiator Steriu DincăPDF3,50 MB08 iun., 2018 Download
22. solicitare avizare PUD - construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor Brezeanu VerginiaPDF7,49 MB08 iun., 2018 Download
23. solicitare avizare PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu PetrePDF11,42 MB08 iun., 2018 Download
24. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 1033/2, inițiator Tomescu Marius IoanPDF2,21 MB08 iun., 2018 Download
25. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Suceava, zona bloc S6 și al. Argeșului, inițiator Șerbu CristinaPDF8,95 MB08 iun., 2018 Download
26. sesizare Ionescu Marioara -nelegalitatea aprobării HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ-construire imobil S+D+P+M+4-6E+T -locuințe și spații comerciale, str. G-ral Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRLPDF2,47 MB08 iun., 2018 Download
27. solicitare emitere certificat de urbanism - acoperire și amenajare terasă imobil spațiu comercial și mediatecă, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 1, beneficiar Cooperativa Meșteșugărească Phoenix 95 OCIPDF2,06 MB08 iun., 2018 Download
28. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Dumbrăveni, parcela A 470/1 loturi 1-4, inițiator Roman Atena FlorentinaPDF5,17 MB08 iun., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.06.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF20,39 MB31 mai., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRLPDF6,73 MB31 mai., 2018 Download
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF7,92 MB31 mai., 2018 Download
4. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF7,32 MB31 mai., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu SotirPDF2,36 MB31 mai., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRLPDF3,51 MB31 mai., 2018 Download
7. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRLPDF2,09 MB31 mai., 2018 Download
8. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp sălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRLPDF1,99 MB31 mai., 2018 Download
9. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB31 mai., 2018 Download
10. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF1,84 MB31 mai., 2018 Download
11. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF4,12 MB31 mai., 2018 Download
12. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF1,76 MB31 mai., 2018 Download
13. solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF41,89 MB31 mai., 2018 Download
14. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF8,71 MB31 mai., 2018 Download
15. solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF9,55 MB31 mai., 2018 Download
16. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF10,88 MB31 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 22.05.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 22.05.2018 a formulat următoarele rezoluții: 
1. solicitare avizare documentație faza AC - construire locuință unifamilială S+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 14, lot 1/2, beneficiar Bârsan Constantin - s-a emis punctul de vedere al comisiei - elaborare PUD;
2. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+12-15E+terasă circulabilă - apartamente de vacanță cu alimentație publică la parter, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, careu C4 lot 3B, beneficiar Mocanu Consuela Ștefania - s-a emis punctul de vedere al comisiei - elaborare PUD;
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și limitele cadastrale ale loturilor identificate cu IE 209310, IE 206497, IE 224885, IE 206884, IE 217237 și incintă SC Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
4. solicitare avizare PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena - se poate demara consultarea publică; 
5. solicitare avizare PUD - construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti Nicolae - se poate demara consultarea publică;
6. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+D+P+M+4-6E - locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, beneficiar SC Rezkozan Impex SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare Cezar - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu Stelian - s-a emis punctul de vedere al comisiei - nu este oportună elaborarea documentației, reglementarea terenurilor se va face prin PUG inițiat de UAT Constanța;
9. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare urbanistică teren intravilan în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, bd. 1 Mai vechi lot 10 careul 2, inițiator Floriștean Andrei Roman - s-a elaborat avizul de oportunitate;
10. solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
11. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
12. solicitare avizare PUZ str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, inițiator Iacob Răzvan - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate;
13. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare urbanistică teren bd. Mamaia nr. 80-82, inițiator Alexa Gheorghe - s-a emis punctul de vedere al comisiei - nu este oportună elaborarea documentației, reglementarea terenurilor se va face prin PUZ inițiat de UAT Constanța;
14. solicitare emitere aviz oportunitate - teren delimitat de bd. Mamaia, al. Studenților, Cămin pescărie - Universitatea Ovidius și proprietăți private, inițiator Maticiuc Ion - s-a elaborat avizul de oportunitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 22.05.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare documentație faza AC - construire locuință unifamilială S+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 14, lot 1/2, beneficiar Bârsan ConstantinPDF3,97 MB18 mai., 2018 Download
2. solicitare emitere CU construire imobil S+P+12-15E+terasă circulabilă - apartamente de vacanță cu alimentație publică la parter, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, careu C4 lot 3B, beneficiar Mocanu Consuela ȘtefaniaPDF3,47 MB18 mai., 2018 Download
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul șos. Mangaliei, intrarea Mangaliei, calea ferată și incintă SC Carmeco SA, inițiator SC EverGreen Recycling SRLPDF12,88 MB18 mai., 2018 Download
4. solicitare avizare PUD construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina MagdalenaPDF8,33 MB18 mai., 2018 Download
5. solicitare avizare PUD construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti NicolaePDF3,92 MB18 mai., 2018 Download
6. solicitare emitere CU - construire imobil S+D+P+M+4-6E locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, beneficiar Rezkozan Impex SRLPDF886,74 KB18 mai., 2018 Download
7. solicitare emitere CU construire imobil locuințe cu sediul de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare CezarPDF3,38 MB18 mai., 2018 Download
8. solicitare emitere AO - reglementare teren extravilan -urbanizare zonă pentru activități economice cu carater terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu StelianPDF4,67 MB18 mai., 2018 Download
9. solicitare emitere AO reglementare urbanistică teren intravilan în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, bd. 1 Mai Vechi, lot 10, careul 2, inițiator Floriștean Andrei RomanPDF6,02 MB18 mai., 2018 Download
10. solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRLPDF3,52 MB18 mai., 2018 Download
11. solicitare avizare PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brinzariu ConstantinPDF22,23 MB18 mai., 2018 Download
12. solicitare avizare PUZ str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, inițiator Iacob RăzvanPDF20,96 MB18 mai., 2018 Download
13. solicitare emitere AO reglementare urbanistică teren bd. Mamaia nr. 80-82, inițiator Alexa GheorghePDF5,02 MB18 mai., 2018 Download
14. solicitare emitere AO - teren delimitat de bd. Mamaia, al. Studenților, Cămin Pescărie - Universitatea Ovidius și proprietăți private, inițiator Maticiuc IonPDF5,76 MB18 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 08.05.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 08.05.2018, a formulat următoarele rezoluții:
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu și alei de acces, inițiator S.C. Max Impex S.R.L. - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
2. solicitare reanalizare CU nr. 2488/2015 - construire imobil P+5-8E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, zona mal Lac Siutghiol, investitor S.C. Fier Oțel Construct S.R.L. - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
3. solicitare emitere aviz oportunitate - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Parc Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea - Litoral - s-a emis punctul de vedere al comisiei în vederea modificării conceptului propus;
4. solicitare emitere aviz oportunitate - diversificare funcțiuni admise pentru teren situat în bd. I.C. Brătianu nr. 211, inițiator S.C. Dacor Plast S.R.L. - s-a elaborat avizul de oportunitate;
5. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+4E cu parter comercial, str. Dezrobirii nr. 92, beneficiar Zelcă Adrian - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
6. solicitare emitere certificat de urbanism - mansardare locuință P+1E, str. Ileana Cosînzeana nr. 17 lot 1, beneficiar Mardale Radu Florin - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
7. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar S.C. Black Sea Design Concept S.R.L. - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare avizare documentație faza AC - modificare AC nr. 834/2015 prin schimbare destinație din locuințe colective în locuințe colective și hostel, supraetajare cu 2 niveluri și etaj tehnic, modificare volumetrică, recompartimentare interioară, împrejmuire teren și organizare șantier cu intrare în legalitate, rezultând un imobil P+6E+Et. tehnic și construire imobil nou P+6E+Et. tehnic - hostel, str. Smaraldului nr. 18 - str. Rubinului nr. 17, beneficiar Gropoșilă Gela - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
9. aviz PUZ Comarnic, inițiator UAT Constanța - s-a avizat favorabil;
10. aviz PUZ pentru zona delimitată de  bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae - s-a avizat favorabil;
11. aviz PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena - documentație retrasă de pe ordinea de zi;
12. aviz PUD - construire hală reparații și întreținere autovehicule și împrejmuire teren, str. Septimius Severus nr. 11, investitor S.C. Dinu Expedition S.R.L. - s-a avizat favorabil;
13. aviz PUD - construire imobil P+1E - locuință individuală, str. Crinului nr. 103, investitor Barzecu Panait - s-a avizat favorabil;
14. aviz PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRL - s-a avizat favorabil;
15. aviz PUD - construire imobil S+P+3-4E -  locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor S.C. Solid House S.R.L. - s-a avizat favorabil;
16. aviz îndreptare eroare materială din cuprinsul RLU aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile N. Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma Cătălin - s-a avizat favorabil;
17. aviz PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina Lavinia - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 08.05.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF67,89 MB04 mai., 2018 Download
2. Solicitare reanalizare CU nr. 2488/2015 - construire imobil P+5-8E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, zona mal Lac Siutghiol, investitor SC Fier Oțel Construct SRLPDF406,00 KB04 mai., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Parc Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea-LitoralPDF2,93 MB04 mai., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate - diversificare funcțiuni admise pentru teren situat în bd. IC Brătianu nr. 211, inițiator SC Dacor Plast SRLPDF3,52 MB04 mai., 2018 Download
5. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+4E cu parter comercial, str. Dezrobirii nr. 92, beneficiar Zelcă AdrianPDF2,16 MB04 mai., 2018 Download
6. Solicitare emitere certificat de urbanism - mansardare locuință P+1E, str. Ileana Cosînzeana nr. 17 lot 1, beneficiar Mardale Radu FlorinPDF5,58 MB04 mai., 2018 Download
7. Solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF6,61 MB04 mai., 2018 Download
8. Solicitare avizare documentație faza AC - modificare AC nr. 834/2015 str. Smaraldului nr. 18 - str. Rubinului nr. 17, beneficiar Gropoșilă GelaPDF735,66 KB04 mai., 2018 Download
9. Solicitare emitere aviz PUZ Comarnic, inițiator UAT ConstanțaPDF7,22 MB04 mai., 2018 Download
10. Solicitare emitere aviz PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian NicolaePDF1,29 MB04 mai., 2018 Download
11. Solicitare emitere aviz PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF27,10 MB04 mai., 2018 Download
12. Solicitare emitere aviz PUD - construire hală reparații și întreținere autovehicule și împrejmuire teren, str. Septimius Severus nr. 11, investitor SC Dinu Expedition SRLPDF11,41 MB04 mai., 2018 Download
13. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil P+1E - locuință individuală, str. Crinului nr. 103, investitor Barzecu PanaitPDF988,83 KB04 mai., 2018 Download
14. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB04 mai., 2018 Download
15. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil S+P+3-4E - locuință colectivă cu spațiu comercial la parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor SC Solid House SRLPDF5,64 MB04 mai., 2018 Download
16. Solicitare emitere aviz îndreptare eroare materială din cuprinsul RLU aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile N. Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma CătălinPDF4,52 MB04 mai., 2018 Download
17. Solicitare emitere aviz PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF4,64 MB04 mai., 2018 Download
18. Planul de reglementări aferent PUZ Comarnic, inițiator UAT ConstanțaPDF5,91 MB07 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.04.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 19.04.2018, a formulat următoarele rezoluții:

1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SA - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică; s-au trasmis solicitări la DPC pentru verificarea situației juridice a imobilelor limitrofe zonei de studiu, respectiv, la DGPL pentru verificarea legalității construcțiilor din zona adiacentă zonei de studiu;
3. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai Vicențiu - s-a elaborat avizul de oportunitate;
4. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil 2S+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
5. solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
6. solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - modificare HCL nr. 35/2015, inițiator SC Lascu-Bros SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
7. solicitare avizare AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare avizare studiu de inserție în sit urban eferent AC - construire imobil S+P+2E+M - birouri și locuințe de serviciu cu spațiu comercial la parter, str. General Manu nr. 3, beneficiar SC Huysec SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
9. solicitare avizare AC - reconfigurare, consolidare și supraetajare locuință S+P+1E în S+P+2E+M, schimbare destinație în spațiu comercial și unitate cazare cu intrare în legalitate subsol tehnic, str. Aristida Karatzali nr. 17, beneficiar Gachi Costel - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
10. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru de recreere de tip SPA cu piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27 lot 1, beneficiar Parfenie Daniel - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
11.emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe individuale cuplateP+1E cu birou profesiuni liberale la parter, pe lot în folosință comună și împrejmuire incintă, str. Alexandru Șteflea nr. 5, beneficiar SC Cubic Plan Construcții SRL - nu s-a analizat.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.04.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF48,77 MB16 apr., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF67,53 MB16 apr., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot. 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF11,01 MB16 apr., 2018 Download
4. Solicitare emitere CU - construire imobil 2S+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRLPDF2,05 MB16 apr., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRLPDF7,22 MB16 apr., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - modificare HCL nr. 35/2015, inițiator SC Lascu - Bros SRLPDF3,09 MB16 apr., 2018 Download
7. Solicitare avizare AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vancanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRLPDF3,82 MB16 apr., 2018 Download
8. Solicitare avizare studiu de inserție în sit urban aferent AC - construire imobil S+P+2E+M - birouri și locuințe de serviciu cu spațiu comercial la parter, str. General Manu nr. 3, beneficiar SC Huysec SRLPDF41,89 MB16 apr., 2018 Download
9. Solicitare avizare AC - reconfigurare, consolidare și supraetajare locuință S+P+1E în S+P+2E+M, schimbare destinație în spațiu comercial și unitate cazare cu intrare în legalitate subsol tehnic, str. Aristida Kartazali nr. 17, beneficiar Gachi CostelPDF16,93 MB16 apr., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru de recreere de tip SPA cu piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27, lot. 1, beneficiar Parfenie DanielPDF6,30 MB16 apr., 2018 Download
11. Emitere CU construire ansamblu locuințe individuale cuplate P+1E cu birou profesiuni liberale la parter, pe lot în folosință comună și împrejmuire incintă, str. Alexandru Șteflea nr. 5, beneficiar SC Cubic Plan Construcții SRLPDF1,43 MB16 apr., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.04.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere CU - amplasare container metalic pentru depozitare, prelungirea Liliacului nr. 10, beneficiar Spitalul Clinic de boli infecțioase Constanța prin Fundația Baylor - Marea NeagrăPDF2,77 MB03 apr., 2018 Download
2. Solicitare emitere CU - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexa corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan LucianaPDF2,82 MB03 apr., 2018 Download
3. Solicitare reanalizare CU nr. 3833/20.12.2017 - reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca MihaelaPDF10,85 MB03 apr., 2018 Download
4. Solicitare emitere CU - construire imobil P+5-8E - vilă turistică și servicii la parter, Stațiunea Mamaia, zona Tic Tac, bd. Mamaia nr. 367, beneficiar SC Solid House SRL și SC Sunrise Litoral SRLPDF6,82 MB03 apr., 2018 Download
5. Solicitare emitere CU - construire imobil 2S+P+9E - locuință colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRLPDF2,05 MB03 apr., 2018 Download
6. Solicitare avizare PUZ - zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRLPDF9,54 MB03 apr., 2018 Download
7. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF11,09 MB03 apr., 2018 Download
8. Solicitare punct de vedere PUZ preliminar - teritoriul format din parcelele IE 226722, IE 226721, IE 222436, str. Interioară nr. 2, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF16,44 MB03 apr., 2018 Download
9. Solicitare punct de vdere PUD preliminar - construire locuință individuală P+1E și împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39 B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF16,62 MB03 apr., 2018 Download
10. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în str. Soveja nr. 19 A și 27 B-27C, inițiator Anastase Eugen GeorgePDF9,11 MB03 apr., 2018 Download
11. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prelungirea str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF11,01 MB03 apr., 2018 Download
12. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC FIVE HOLDING S.A.PDF48,77 MB03 apr., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 26.03.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 28.03.2018, a formulat următoarele rezoluții:
1.  solicitare avizare PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, Zona Cazino Mamaia, terasa 15+16,  investitor SC Teo Doi SRL - s-a emis acordul pentru demararea consultării publice;
2. solicitare avizare PUD – construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată – bd. Tomis, nr. 49A – str. Traian – zona Lupoaică, inițiatori SC Bueno Comp SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate;
3. solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, str. Gheorghe Sion și str. Emil Gârleanu, inițiator SC Medical Cermed SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
4.  solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, lot situat în str. Mihai Eminescu nr. 43 și lot situat în str. Vasile Pârvan nr. 20, inițiator Done Anica - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
5. solicitare avizare PUD preliminar - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
6.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări teren situat în șos. Mangaliei nr. 106-110, inițiator SC VDT Construct Impex SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
7.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRL - s-a elaborat răspuns;
8.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, zona Hotel Olt, inițiator SC Ventura Litoral SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
9.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, restaurant Parc Nord, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
10.  solicitare emitere certificat de urbanism - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexa corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan Luciana - a fost amânată discutarea pentru proxima ședință;
11.  solicitare reanalizare certificat de urbanism nr. 3833/20.12.2017 - reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca Mihaela - a fost amânată discutarea pentru proxima ședință.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 26.03.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB22 mar., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD - construire imobil S+P+3E-4E retras- birouri și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfășurată - bd. Tomis nr. 49A - str. Traian - zona Lupoaică, inițiator SC Bueno Comp SRLPDF27,94 MB22 mar., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, str. Gheorghe Sion și str. Emil Gârleanu, inițiator SC Medical Cermed SRLPDF4,66 MB22 mar., 2018 Download
4. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, lot situat în str. M. Eminescu nr. 43 și lot situat în str. V. Pârvan nr. 20, inițiator Done AnicaPDF5,97 MB22 mar., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUD preliminar - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF9,61 MB22 mar., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări teren situat în Șos. Mangaliei nr. 106-110, inițiator SC VDT Construct Impex SRLPDF48,80 MB22 mar., 2018 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRLPDF5,94 MB22 mar., 2018 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, zona Hotel Olt, inițiator SC Ventura Litoral SRLPDF6,52 MB22 mar., 2018 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, restaurant Parc Nord, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL.PDF3,23 MB22 mar., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexă corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan LucianaPDF2,84 MB22 mar., 2018 Download
11. Solicitare reanalizare CU nr. 3833/20.12.2017 reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca MihaleaPDF8,47 MB22 mar., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.03.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD - construire hală reparații și întrețiere autovehicule, str. Septimius Severus nr. 11, investitor SC DINU EXPEDITION SRLPDF11,41 MB02 mar., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD - conformare acces și construire locuință unifamilială P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF5,41 MB02 mar., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD- construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB02 mar., 2018 Download
4. Solicitare emitere autorizație de construire - extindere acoperiș peste terasa locuinței existente S+P+1E+ foișor, str. Grigore Tocilescu nr. 4, beneficiar Hașotti IonelPDF12,83 MB02 mar., 2018 Download
5. Solicitare emitere CU - desființare parapeți ferestre și construire balcon, str. Castanilor nr. 9, bl. A, ap.2, parter, beneficiar Pocora SebastianPDF2,49 MB02 mar., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.02.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vancanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB15 feb., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD construire imobil locuințe colective S+P+6E, zona Palazu Mare - Tomis Plus, bd. Tomis nr. 425, parcela 289, lot 21/2, investitor Halep Costel și Camboianu ValentinPDF28,28 MB15 feb., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD construire imobil locuințe S+P+8E, str. Eugen Lovinescu nr. 27, investitor SC GFT Trade Logistic SRLPDF13,89 MB15 feb., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași, str. General Manu, inițiator SC Arkas Shipping & Transport SA sucursala ConstanțaPDF7,55 MB15 feb., 2018 Download
5. Solicitare analiză 2 cereri emiere AC imobile S+P+2E+M locuințe colective, str. Edmond Deda nr. 90-91, investitor Neculai EmilianPDF3,87 MB15 feb., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.02.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD construire imobil S+p+3E-4E retras - bd. Tomis nr. 49A str. Traian zona Lupoaică, inițiator SC Bueno Comp SRLPDF6,06 MB05 feb., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+3E-4E - locuințe colective / birouri cu spațiu comercial la parter - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 2, inițiator SC Solid House SRLPDF145,91 MB05 feb., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+1E - str. Crinului nr. 103, inițiator Bărzecu Panait și MariaPDF2,77 MB05 feb., 2018 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB05 feb., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E=M, str. Mihai Eminescu nr. 2 A, investitor Bosînceanu AndreiPDF17,68 MB05 feb., 2018 Download
6. Consultare PUZ Baba Novac referitor aviz negativ formulat de Statul major generalPDF15,35 MB05 feb., 2018 Download
7. Reevaluare solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice în stațiunea Mamaia, zona Hotelului Meridian - lot 11, careu 20, inițiator SC Alex Lux SRLPDF3,76 MB05 feb., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ în intravilan trup izolat, parcela A843/2 - construire unitate agrozootehnică și centru ecvestru, inițiator Calagiu SotirPDF4,15 MB05 feb., 2018 Download
9. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ - introducere în intravilan trup izolat, parcela A106/1/1 - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, inițiator Calagiu StelianPDF3,76 MB05 feb., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ în extravilan, sola 108, parcela 1033/2, inițiator Tomescu Marius IoanPDF514,23 KB05 feb., 2018 Download
11. Solicitare emitere 3 certificate urbanism construire imobil 2S+P+15E - locuințe colective str. Răscoala 1907 nr. 28, inițiator SC EURO PLAST GRUP SRL prin reprezentant Danis SabitPDF3,57 MB05 feb., 2018 Download
12. Solicitare emitere CU construire imobil S+P+1E+2E retras spații comerciale și birouri str. I.C. Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRLPDF3,74 MB05 feb., 2018 Download
13. Solicitare emitere CU modificare și extindere locuință și anexă existente, refacere împrejmuire - str. Oborului nr. 17, inițiator Mitreanga Stere Bogdan și Mireangă Viorica DanielaPDF11,00 MB05 feb., 2018 Download
14. Solicitare emitere CU - construire locuință D+P+1E, împrejmuire teren str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRLPDF3,41 MB05 feb., 2018 Download
15. Solicitare emitere CU de informare - imobil str. Poporului nr. 38, inițiator Sabie EugenPDF2,77 MB05 feb., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 23.01.2018, ora 12,30 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare punct de vedere PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Alexandru cel Bun și str. Bucovinei - imobil str. Alexandru cel Bun nr. 3-5-7, inițiator Goșu StilaPDF4,90 MB18 ian., 2018 Download
2. Solicitare punct de vedere privind PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. str. I.D. Chirescu - imobil str. Ion Lahovari nr. 152 și prel. str. I D.Chirescu nr. 2A, inițiator Goșu StilaPDF5,02 MB18 ian., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB18 ian., 2018 Download
4. Solicitare emitere AO elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice pentru teritoriul delimitat de str. Răscoala nr. 1907, str. General Manu, str. Constantin Brătescu -imobil str. Răscoala din 1907 nr. 33, inițiator Văleanu ValericaPDF16,57 MB18 ian., 2018 Download
5. Solicitare emitere AO elaborare PUZ pentru terenul delimitat de str. Gavril Muzicescu la vest, str. Iederei la sud, str. Plopilor la nord și de taluz Incintă Port Constanța la est - imobil str. Gavril Muzicescu fn, inițiator Floriștean Andrei RomanPDF7,64 MB18 ian., 2018 Download
6. Solicitare emitere AO elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice în stațiunea Mamaia, zona hotelului Meridian - lot 11, careu 20, inițiator SC ALEX LUX SRLPDF3,80 MB18 ian., 2018 Download
7. Solicitare emitere certificat CU - construire imobil locuințe colective S+P+2E-6E, împrejmuire teren și organizare șantier - imobil bd. Mamaia nr. 171, str. Ion Rațiu nr. 66, inițiator Prelipcean Cristinel și SimonaPDF3,47 MB18 ian., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU - consolidare și reabilitare hală existentă pe cheu - construcție identificată cu C7 - imobil Stația CFR Constanța Mărfuri, corp D, inițiator SC AMETIST TRADE SRLPDF1,76 MB18 ian., 2018 Download
9. Solicitare emitere CU - construire imobil locuințe S+D+P+2-7E - imobil str. Nicolae Iorgan nr. 24B, inițiator SC PROGRESS CONSULTING SRLPDF11,75 MB18 ian., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - modificări la imobilul existent BECI + P+1+E prin extindere și intrare în legalitate locuință P+1E+M (2camere, dependințe și amenajare pod în uscătorie) imobil bd. Mamaia nr. 191, inițiator Bugu TudorPDF1,82 MB18 ian., 2018 Download
11. Solicitare emitere CU de informare pentru bloc P+4E+garaje la subsol, extindere casă veche parțial, construcție în suprafață de 65% - imobil str. Nicolae Iorga nr. 55, inițiator Marinache Victor VirgilPDF1,67 MB18 ian., 2018 Download
12. Solicitare emitere CU-construire imobil S+P+5-8E cu destinație de locuințe de vacanță și spații de alimentație publică și servicii la parter și organizare de șantier - imobil Stațiunea Mamaia, Bază reparații Tic-Tac, lot 1, SC SUNRISE LITORAL SRLPDF4,94 MB18 ian., 2018 Download
13. Analiză aplicare HCL 258/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - reactualizare PUZ Palazu Mare IIIPDF7,12 MB18 ian., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.12.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Clăbucet, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiator Huțanu PetricăPDF14,93 MB06 dec., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, alee acces, str. Biruinței și str. Soveja, investitor SC Cambela Prod SRLPDF15,42 MB06 dec., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1-2E - două locuințe unifamiliale, str. Tineretului nr. 15, investitor Caterinici George Adrian și Caterinici Alexandru DanielPDF2,08 MB06 dec., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, investitor SC Nova Company SRLPDF14,34 MB06 dec., 2017 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF11,46 MB06 dec., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale - teren extravilan Constanța, parcela A1080/4, investitor Tudoran Cristian MirceaPDF7,40 MB06 dec., 2017 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare funcțiune imobil str. Ștefan cel Mare nr. 35, investitor SC Eurosantis SRLPDF5,17 MB06 dec., 2017 Download
8. Solicitare emitere autorizație de construire - împrejmuire teren gard viu și lucrări de construcție imobil locuințe colective cu regim de înălțime P+4E, str. Păpădiei nr. 10, parcela 385/3 lot 1, investitor Bâla Nicoleta și Micu VioricaPDF10,94 MB06 dec., 2017 Download
9. Solicitare emitere autorizație de construire - construire imobil P+3E- locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier, Palazu Mare, parcela A 484/16/2 și A 484/17/1/1, investitor SC Stely Metal SRLPDF16,40 MB06 dec., 2017 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - extidere atelier caroserii auto cu încadrarea în reglementările aprobate, str. Industrială nr. 1 B, investitor SC Enola Auto SRLPDF1,05 MB06 dec., 2017 Download
11. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire complex comercial bd. Aurel Vlaicu lot 2/2 cu acces din str. Anton Cehov, investitor SC DGS Project SRLPDF5,32 MB06 dec., 2017 Download
12. Solicitare prelungire valabilitate certificat de urbanism nr. 314/2016PDF3,08 MB06 dec., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 20.11.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF11,27 MB16 nov., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei, str. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian NicolaePDF3,67 MB16 nov., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1-2E - două locuințe unifamiliale, str. Tineretului nr. 15, investitori Caterinici George Adrian și Caterinici Alexandru DanielPDF2,08 MB16 nov., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy IoanPDF8,24 MB16 nov., 2017 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractor SAPDF3,22 MB16 nov., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Ursu, str. Caraiman, str. prof. dr. Gheorghe Marinescu și Șoseaua din vii, inițiator SC Dami - Trans SRLPDF3,95 MB16 nov., 2017 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ introducere teren în intravilan și reglementare teren pentru construire hale depozitare și service auto, DN3C, parcela A 605/20/1, inițiator Gheorghe MariusPDF6,76 MB16 nov., 2017 Download
8. Solicitare emitere certificat de urbanism - extindere, recompartimentare și modernizare locuință unifamilială D+P+1E+M, str. Eduard Caudella nr. 16, investitor Turcu Alina SimonaPDF2,34 MB16 nov., 2017 Download
9. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102 / 2015 pentru zona ZRL5cPDF8,96 MB16 nov., 2017 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire hotel restaurant D+P+12-13E și imobil apartamente D+P+12-13 E, investitor SC Betina M SRLPDF3,19 MB16 nov., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.11.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Caraiman, str. Ioan Ursu și intr. Câmpinei, inițiator Daniș SabitPDF7,14 MB31 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie MariusPDF11,52 MB31 oct., 2017 Download
3. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102/2015 pentru zona ZRL5cPDF8,96 MB31 oct., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea AlexandruPDF2,25 MB31 oct., 2017 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1E - birouri și depozit farmaceutic, bd. Aurel Vlaicu parcela A592/20/1, investitor S.C. Alfa Medical SRLPDF3,47 MB31 oct., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei, inițiator S.C. Seaview Media SRLPDF11,22 MB31 oct., 2017 Download
7. Solicitare prelungire valabilitate certificat de urbanism nr. 3618/19.10.2015 emis pentru supraetajare imobil existent parter-spălătorie auto pentru locuință unifamilială, str. Poporului nr. 94, investitor Pancă DumitruPDF8,89 MB31 oct., 2017 Download
8. Solicitare emitere certificat de urbanism pentru construire imobil D+3-4E - apartamente de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona popas tabăra Turist, bd. Mamaia nr. 526A, investitor S.C. Titis Klabs SRLPDF7,96 MB31 oct., 2017 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism pentru construire ansamblu locuințe individuale cuplate P+1E, str. Alexandru Șteflea nr. 5, investitor S.C. Cubic Plan Construcții SRLPDF4,29 MB31 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.10.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRLPDF24,48 MB10 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu NicolaePDF19,71 MB10 oct., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+2E și împrejmuire teren, str. Ion Lahovari nr. 151 și str. Poporului nr. 63, investitor Pașata CoiciuPDF26,12 MB10 oct., 2017 Download
4. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102/2015 pentru zona ZRL5cPDF3,90 MB10 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.10.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru modificarea funcțiunii imobilului din Șos. Industrială nr. 22, inițiator SC Media Outpost SRLPDF18,75 MB02 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUD - dezafectare Bufet Siret și construire hotel 3 stele, zona butoaie stațiunea Mamaia, investitor SC Dorna Bau SRLPDF36,54 MB02 oct., 2017 Download
3 Solicitare avizare PUZ elaborat pe teritoriul delimitat de DE 1086, str. Comarnic, limită PUZ aprobat prin HCL 316/2013, alee acces lot 1/8, inițiator proprietari din zona de studiuPDF7,86 MB02 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.09.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1 Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea funcțiunii imobilului din Bd. Mamaia nr. 238, inițiator Gore GheorghePDF6,19 MB12 sep., 2017 Download
2 Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea reglementărilor urbanistice în Stațiunea Mamaia, zona hotelului Meridian, careu 20, lot 11, inițiator Damcaliu DumitruPDF14,49 MB12 sep., 2017 Download
3 Solicitare emitere CU - construire imobil P+2E+3Er+4Er cu destinația alimentație publică și turism (camere cazare) - magazinul nr. 3, Popas Tabăra Turist, Stațiunea Mamaia, inițiator SC NOC CONSTANT SRLPDF9,36 MB12 sep., 2017 Download
4 Solicitare emitere CU - construire imobil P+1 cu spații comerciale la parter și restaurant la etaj, Stațiunea Mamaia, zona Teatrul de Vară - Complex Perla, inițiator SC NITALEXIL SRLPDF11,28 MB12 sep., 2017 Download
5 Solicitare emitere CU - informare referitor teren situat în Stațiunea Mamaia, Grup Sanitar TabăraPDF7,49 MB12 sep., 2017 Download
6 Solicitare emitere CU - extindere imobil existent P+1E+M cu imobil D+P+4 E locuințe colective și împrejmuire teren, str. A.D. Xenopol nr. 8PDF5,08 MB12 sep., 2017 Download
7 Solicitare emitere CU - construire imobil existent P+1E cu terase acoperite- locuință individuală, realizare împrejmuire teren, str. Arnotă nr. 14 C, inițiator Pușcașu CristinaPDF6,50 MB12 sep., 2017 Download
8 Solicitare emitere CU - construire locuință individuală Sp+P+1E+pod circulabil cu garaj auto la parter și împrejmuire teren, str. Prislop nr. 10, inițiator Orez Lucian FlorinPDF3,03 MB12 sep., 2017 Download
9 Solicitare emitere CU - construire imobil P+1E locuință unifamilială cu garaj auto la parter și împrejmuire teren, str. Vrâncioaiei nr. 7 A, inițiator Cloșcă Corneliu DumitruPDF2,77 MB12 sep., 2017 Download
10 Solicitare emitere CU - construire ansamblu de locuințe individuale cuplate P+1 pe lot în folosință comună și împrejmuire teren, str. Alexandru Șteflea nr. 5, inițiator SC CUBIC PLAN CONSTRUCȚII SRLPDF2,27 MB12 sep., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 30.08.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ zona delimitată str. Tudor Vladimirescu, str. Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu, str. Miron Costin- imobil str. Miron Costin nr. 66, inițiator Ramazan Alper si Ramazan Elena CristinaPDF3,12 MB24 aug., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ zona delimitată str. Mitropolit Veniamin Costache, Șoseua din Vii, str. Calafatului- imobil str. Calafatului nr. 38 B, inițiator Dobre Monica și Dobre SorinPDF3,01 MB24 aug., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+1E locuință individuală imobil str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO EXPEDITION SRLPDF2,61 MB24 aug., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea reglementărilor urbanistice - imobil str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, inițiator Cîrjaliu EugeniaPDF2,61 MB24 aug., 2017 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru terenul delimitat de str. Soveja, str. Barbu Delavrancea, str. Biruinței și str. Izvor - imobil str. Biruinței nr. 2 bis, inițiator Agapie - Bădin Niculeta prin Iusein IlkerPDF1,68 MB24 aug., 2017 Download
6. Solicitare emitere CU - construire imobil cazare, alimentație publică, comerț, utilități sportive și de agrement, împrejmuire și organizare șantier - zona mal lac Siutghiol, zona Caraiman, inițiator SC INTER VIP SRLPDF359,52 KB24 aug., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.08.2017, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ preliminar pentru zona delimitată de DE 604/4, DN 3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB07 aug., 2017 Download
2. Solicitare consultare PUD - amplasare structură metalică pentru închidere și acoperire terenuri de fotbal, str. Mihail Drumeș nr. 13, inițiator Fotu MihaiPDF8,72 MB07 aug., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ sola 70, parcela A 656/2/1/1 și parcela A 656/2/1/2, inițiator Orban LucianPDF20,35 MB07 aug., 2017 Download
4. Solicitare consultare PUZ preliminar pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, bd. Mamaia, str. Dumbrava Roșie, str. Moldovei, inițiatori Scognamiglio Marco și Babu Cristina SperanțaPDF2,54 MB07 aug., 2017 Download
5. Solicitare consultare PUZ preliminar pentru zona delimitată de bd. 1 Decembrie 1918, bd. Ferdinand și str. Basarabi, inițiator Panaite Sorin PaulPDF550,84 KB07 aug., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.08.2017, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Mercur, str. Constantin Brătescu, str. Gheorghe Lazăr și str. Sarmisegetuza, inițiator Roșca MariusPDF16,44 MB28 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Smârdan, alei de acces și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Popescu TraianPDF19,17 MB28 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. 1 Mai Vechi și al. Timonei, inițiator S.C. Aries Shipping Agency SRLPDF19,56 MB28 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și alei carosabile, inițiator S.C. Max Impex SRLPDF11,50 MB28 iul., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Alexandru cel Bun și str. Bucovinei, inițiator Goșu StilaPDF15,65 MB28 iul., 2017 Download
6. Solicitare str. Prislop nr. 15, solicitant Cazan IonuțPDF4,41 MB28 iul., 2017 Download
7. Solicitare avizare - PUZ preliminar pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB28 iul., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.07.2017, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Proiect de hotărâre privind detaliere RLU aferent PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/2011PDF15,21 MB17 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz preliminar – PUZ pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB17 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - extindere și supraetajare locuință parter, str. Meșterul Manole nr. 76, lot 1/2, inițiator Geambașu Lilian SorinPDF6,27 MB17 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - construire imobil D+P+1E - locuință individuală, str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRLPDF6,75 MB17 iul., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. Ioan D Chirescu, inițiator Goșu StilaPDF7,59 MB17 iul., 2017 Download
6. Solicitare consultare – elaborare PUD - construire locuință P+2E, bd. Tomis nr. 98, inițiator Ceti NicolaePDF6,49 MB17 iul., 2017 Download
7. Solicitare consultare – elaborare PUD - construire imobil P+4E - locuințe colective, str. Barbu Catargi nr. 18A, inițiator, Malcea SorinPDF9,18 MB17 iul., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.07.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 19.07.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la proiect de hotărâre privind detaliere RLU aferent PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/2011 - se va prezenta proiectul spre avizare în proxima Comisie de specialitate nr. 2, în vederea prezentării adoptării în Consiliul local;
2. referitor la solicitarea de emitere Aviz preliminar – PUZ pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti Orhan - se va reveni la Comisia tehnică cu o prezentare a modalității de preluare a concluziilor studiilor de fundamentare elaborate, precum și cu actualizarea / corectarea RLU și a planurilor PUZ;
3. referitor la solicitarea de emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - extindere și supraetajare locuință parter, str. Meșterul Manole nr. 76, lot 1/2, inițiator Geambașu Lilian Sorin - se poate demara procedura de informare și consultare a publicului, conform HCL nr. 322/2016;
4. referitor la solicitarea de emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - construire imobil D+P+1E - locuință individuală, str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRL - se poate demara procedura de informare și consultare a publicului, conform HCL nr. 322/2016; se va reconsidera modalitatea de aliniere la calcanul vecin dinspre nord, în vederea respectării prevederilor art. 611 din Codul civil;
5. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. Ioan D Chirescu, inițiator Goșu Stila - s-a emis avizul de oportunitate nr, 89115/20.07.2017;
6. referitor la solicitarea de consultare – elaborare PUD - construire locuință P+2E, bd. Tomis nr. 98, inițiator Ceti Nicolae - au fost transmise observațiile comisiei către elaboratorul documentației de urbanism;
7. referitor la solicitarea de consultare – elaborare PUD - construire imobil P+4E - locuințe colective, str. Barbu Catargi nr. 18A, inițiator, Malcea Sorin - au fost transmise observațiile comisiei către elaboratorul documentației de urbanism."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.07.2017, ora 10,00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitări emitere certificate urbanism pentru terenuri situate în Stațiunea MamaiaPDF13,55 MB03 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - PUZ pentru zona delimitată de alee de acces la nord, str. Eliberării la sud, allee de acces la vestPDF5,73 MB03 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elborare PUZ în vederea transformării imobilului existent Restaurant Nord în spații pentru servicii medicale - completare utilizări admisePDF11,93 MB03 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ - parc - cimitir animale de companiePDF9,45 MB03 iul., 2017 Download
5. Solicitare consultare - construire imobil S+P+4 E locuințe colective cu servicii profesionale la parter, împrejmuire lot și organizare de șantier, str. Atelierelor nr. 36-38PDF7,66 MB03 iul., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 11.07.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 11.07.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la solicitări emitere Certificate urbanism pentru terenuri situate în Stațiunea Mamaia - se vor emite certificate de urbanism în baza recomandărilor CTUAT;
2. referitor la solicitarea de emitere Aviz Arhitect Șef – PUZ pentru zona delimitată de alee de acces la nord, str. Eliberării la sud, alee de acces la est și alee de acces la vest, inițiator Bucur Costică Nicolae - se va emite avizul după verificarea RLU;
3. referitor la solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ în vederea transformării imobilului existent Restaurant Nord în spații pentru servicii medicale – completare utilizări admise, inițiator Cușu Iancu - s-a emis Avizul de oportunitate nr. 81053/12.07.2017;
4. referitor la solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ - parc – cimitir animale de companie, inițiator Orban Lucian - s-a emis Avizul de oportunitate nr. 79224/12.07.2017;
5. referitor la consultare – construire imobil S+P+4E locuințe colective cu servicii profesionale la parter, împrejmuire lot și organizare de șantier, str. Atelierelor nr. 36-38 – inițiator SC ABC VAL SRL - se va elabora DTAC în baza recomandărilor CTUAT.

 

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 27.06.2017, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ - zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor - imobil str. Micșunelelor nr. 8A, inițiator Floria NiculaePDF17,93 MB22 iun., 2017 Download
2. Solicitare consultare PUD - creare cale de servitute pentru imobil, amenajare acces auto și pietonal și mutare marcaj pietonal pe domeniul public - stațiunea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 412, inițiator Buicli Alexandra și TomaPDF16,79 MB22 iun., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ suprafața intravilan - sola 107, parcela A1033/15/1- imobil str. Vârfu cu Dor FN - sola 107, parcela A1033/15/2/1, inițiator SC Elemo SRLPDF14,58 MB22 iun., 2017 Download
4. Solicitare emitere AC - construire imobil D+P+3-4E - HOTEL, Stațiunea Mamaia, zona Luna Park, lot 11, inițiator SC Metropol Star SRLPDF832,25 KB22 iun., 2017 Download
5. Solicitare emitere CU - construcție mixtă - comercială și locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Bar Melody - Victoria, inițiator SC Nitalexil SRLPDF8,57 MB22 iun., 2017 Download
6. Solicitare emitere CU - consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere supraetajare imobil Hotel Olt (de la P+2E la P+4E), Stațiunea Mamaia, inițiator SC Ventura Litoral SRLPDF8,67 MB22 iun., 2017 Download
7. Solicitare emitere CU informare reglementări urbanistice teren situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Orfeu lot 1/2, lot 2/2 - solicitant Marinescu Viorica IleanaPDF4,89 MB22 iun., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din data de 27.06.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 27.06.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la solicitarea de avizare solicitare avizare PUZ – zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor, inițiator Floria Nicolae - se va emite avizul arhitectului șef după verificarea RLU;
2. referitor la solicitarea de consultare PUD – creare cale de servitute pentru imobil, amenajare acces auto și pietonal și mutare marcaj pietonal pe domeniu public – stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 412, inițiatori Buicli Alexandra și Toma - s-a înmânat elaboratorului punctul de vedere al Comisiei în vederea solicitării avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;
3. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ suprafața intravilan – sola 107 parcela A1033/15/1 – imobil str. Vârful cu Dor FN – sola 107 parcela A1033/15/2/1, inițiator SC ELEMO SRL - s-a emis Avizul de oportunitate nr. 78518/28.06.2017;
4. referitor la solicitarea emitere AC - construire imobil D+P+3-4E - HOTEL, Stațiunea Mamaia, zona Luna Park, lot 11, inițiator SC METROPOL STAR SRL - s-a retras de pe ordinea de zi;
5. referitor la solicitarea emitere CU – construcție mixtă – comercială și locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona bar Melody-Victoria, inițiator SC NITALEXIL SRL - se va emite certificat de urbanism prin care se va solicita ca studiu elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;
6. referitor la solicitările de emitere emitere CU – consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere supraetajare imobil Hotel Olt (de la P+2E la P+4E), Stațiunea Mamaia, inițiator SC VENTURA LITORAL SRL, precum și de emitere CU – informare reglementări urbanistice teren situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Orfeu lot 1/2, lot 2/2 – solicitant Marinescu Viorica-Ileana - vor fi analizate în proxima ședință a Comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 15.06.2017, ora 12.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Madrid și str. Alexandria, zona Selgros, inițiator Maticiuc IonPDF2,35 MB13 iun., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru terenul delimitat de str. Caraiman, Șos. Mangaliei, alee carosabilă și dispozitiv C.F. în baza C.U. nr. 3172/25.10.2016, inițiator SC EVERGREEN RECYCLING SRLPDF7,00 MB13 iun., 2017 Download
3. Solicitare emitere CU - construire imobil S+P+6-8E locuințe de vacanță împrejmuire teren și organizare șantier, Stațiunea Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 507, inițiator SC SOLID HOUSE SRLPDF3,36 MB13 iun., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 08.06.2017, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ - pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, terenuri proprietate publică și privată, str. Avram Iancu nr. 19, inițiator Mardare CezarPDF7,32 MB30 mai., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUD - construire imobil S+P+1-2E ( comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri) și împrejmuire teren, parcelele A592/10, A592/9, A592/8, A592/7 lot 2, inițiator SC MPM REAL ESTATE INVESTMENT SRLPDF2,13 MB30 mai., 2017 Download
3 Solicitare avizare PUD - amplasare structură metalică pentru închidere terenuri de fotbal în membrane PVC pe perioada sezonului rece, str. Mihail Drumeș nr. 13, inițiator Fotu MihailPDF8,15 MB30 mai., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - supraetajare cu trei nivele imobil parter existent, spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, inițiator SC INTERCOM TOPAZ SRLPDF3,90 MB30 mai., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ - Bulevardul Mamaia nr. 564, inițiator SC GAMARO CONSTRUCT SRLPDF14,62 MB30 mai., 2017 Download
6. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru schimbare destinație locuință în spații învățământ, str. Eroilor nr. 9, inițiator Done AnicaPDF14,60 MB30 mai., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din data de 08.06.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 08.06.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la solicitarea de avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, terenuri proprietate publică și privată, str. Avram Iancu nr. 19, inițiator Mardare Cezar - se va emite avizul arhitectului șef după corectarea RLU;
2. referitor la solicitarea de avizare PUD – construire imobil S+P+1-2E (comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri) și împrejmuire teren, parcelele A592/10, A592/9, A592/8, A592/7 lot 2, inițiator SC MPM REAL ESTATE INVESTMENT SRL - s-a emis adresa nr. R/ 53810 / 08.06.2017 prin care inițiatorul este informat asupra faptului că se poate iniția procedura de informare și consultare a publicului conform prevederilor HCL nr. 322/2016;
3. referitor la solicitarea de avizare PUD – amplasare structură metalică pentru închidere terenuri de fotbal în membrane PVC pe perioada sezonului rece, str. Mihail Drumeș nr.13, inițiator Fotu Mihai - s-a emis adresa nr. R/ 54799 / 09.06.2017 prin care se solicită completarea / modificarea documentației;
4. referitor la solicitarea de avizare PUD – supraetajare cu trei nivele imobil parter existent, spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, inițiator SC INTERCOM TOPAZ SRL - s-a emis Avizul Arhitectului șef nr. 61786 din 08.06.2017, urmând ca documentația prezentată să fie supusă analizei plenului consiliului local;
5. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ – bd. Mamaia nr.564, inițiator SC GAMARO CONSTRUCT SRL - s-a emis avizul de oportunitate nr. 65923 din 08.06.2017;
6. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru schimbare destinație locuință în spații învățământ, str. Eroilor nr. 9, inițiator Done Anica - s-a emis avizul de oportunitate nr. 65927 din 08.06.2017.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.05.2017, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ – zona delimitată de str. D. Bolintineanu, str. I.G. Duca, str. Dacia și bd. Mamaia – str. D. Bolintineanu nr. 41C, 41 lot B, inițiatori SC ADRIA ROX IMOBILARE SRLPDF22,03 MB09 mai., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUD – construire imobil D+P+1E – locuință individuală, str. Poporului nr. 19, inițiatori SC CAO EXPEDITION SRLPDF6,80 MB09 mai., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Steagului, alee de acces, str. Biruinței și str. Soveja, inițiator SC CAMBELA PROD SRLPDF16,11 MB09 mai., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Industrială la sud, bd. Aurel Vlaicu la nord, circulații carosabile de incintă la est și vest – bd. Aurel Vlaicu, nr.125, lot 4/1, inițiator SC DSD NOI GRUP SRLPDF9,90 MB09 mai., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Libertății, bd. Mamaia, Universitatea Ovidius – str. Libertății nr. 15 și 21, inițiator Roșca Marius, Brânzei BogdanPDF15,33 MB09 mai., 2017 Download
6. Solicitare emitere Aviz de oportunitate – elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia, str. Mircea cel Bătrân și str. Nicolae Iorga, inițiator Petre Mihai-Iulian și ElenaPDF9,84 MB09 mai., 2017 Download
7. solicitare emitere Aviz de oportunitate – elaborare PUZ pentru zona intersecției str. I.L.Caragiale cu str. Eliberării, lot 1, inițiator SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRLPDF18,46 MB09 mai., 2017 Download
8. Solicitare emitere CU – reparații, amenajare, modificare locuință S+P+1E în S+P+1E+M și extindere cu S+P+2E, str. Orientului nr. 13, inițiator Talpeș George-Giuliano și Maria-CristinaPDF7,89 MB09 mai., 2017 Download
9. Solicitare emitere CU – construire terasă închisă provizorie pe structură ușoară – intrare în legalitate, str. Piața Ovidiu nr. 7, inițiator Dușu Andrei GeorgePDF3,53 MB09 mai., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.05.2017, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Delavrancea, str. Răzoarelor, str. Trandafirului și str. Frunzelor, inițiator Voineagu EugeniaPDF18,63 MB28 apr., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru terenul cu nr. cadastral 234411, situat pe str. Suceava între blocurile U2-X2-V3, inițiator Coman Marius CristianPDF14,68 MB28 apr., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru modificare parțială HCLM 32/2015, inițiator SC GEMINI ESTATE SRLPDF16,07 MB28 apr., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale - teren extravilan Constanța parcela A1080/4, inițiator Tudoran Cristian MirceaPDF6,26 MB28 apr., 2017 Download
5. Solicitare emitereAC construire imobil D+P+2E+M locuințe colective și împrejmuire teren, str. Sabin Drăgoi nr. 3, inițiator Ancuța Andrei Vasile și Ancuța Andra MariaPDF2,73 MB28 apr., 2017 Download
6. Solicitare emitere AC construire imobil 2 locuințe P+1 cuplate și împrejmuire teren, str. Putna nr. 11 A, inițiator Răchițanu RuxandraPDF2,27 MB28 apr., 2017 Download
7. Solicitare emitere CU elaborare PUZ modificare proiect locuință S+p+1 și anexe gospodărești prin extindere suprafețe și construire bucătărie de vară, intrare în legalitate, str. Topoloveni nr. 10, inițiator Crăița Petru PDF739,07 KB28 apr., 2017 Download
8. Solicitare emitere CU elaborare PUZ supraetajare parțiala anexa C2 parter prin reconfigurare și amenajare ca locuință P+1E, reamenajare parțială anexa C1 parter ca terasa acoperită, str. Putna nr. 2 A, inițiator Muhammad Monica și Muhammad MuzaffarPDF1,10 MB28 apr., 2017 Download
9 solicitare emitere CU - elaborare PUZ - construire imobil S+P+1E locuință unifamilială, garaj și împrejmuire teren, str. Horia Grigorescu nr. 5, inițiator Ifrim AncuțaPDF2,49 MB28 apr., 2017 Download
10. Solicitare emitere CU- elaborare PUZ - dezmembrare teren în 8 loturi pentru locuri de parcare conform AC nr. 757/2015 - str. Topoloveni nr. 2A, inițiator Cerlincă FlorinPDF5,30 MB28 apr., 2017 Download
11. Solicitare emitere CU- construire imobil locuințe colective P+7E, Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 26, inițiator Popescu IonPDF1,35 MB28 apr., 2017 Download
12. Solicitare emitere CU - supraetajare imobil existent S+P cu 2 etaje parțiale, locuință unifamilială str. Ștefan Mihăileanu nr. 38 BIS, inițiator Ene Victor și Eugenia CameliaPDF7,40 MB28 apr., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din data de 04.05.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 04.05.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Delavrancea, str. Răzoarelor, str. Trandafirului și str. Frunzelor, inițiator Voineagu Eugenia - a fost emis avizul de oportunitate nr. 46409 din 05.05.2017;
2. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru terenul cu nr. cadastral 234411, situat pe str. Suceava între blocurile U2-X2-V3, inițiator Coman Marius Cristian - a fost emisă adresa de completare a documentației nr. R 46424/05.05.2017;
3. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru modificarea parțială HCLM 32/2015, inițiator SC GEMINI ESTATE SRL - a fost emis avizul de oportunitate nr. 49419 din 05.05.2017;
4. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate – elaborare PUZ - introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale - teren extravilan Constanța parcela A1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea - a fost emisă adresa de completare nr. R 54832/05.05.2017;
5. referitor la solicitarea de emitere AC - construire imobil D+P+2E+M - locuințe colective și   împrejmuire teren, str. Sabin Drăgoi nr. 3, inițiator Ancuța Andrei Vasile și Ancuța Andra Maria - a fost emis punct de vedere în baza căruia se va răspunde solicitantului;
6. referitor la solicitarea de emitere AC - construire imobil 2 locuințe P+1 cuplate și împrejmuire teren, str. Putna nr. 11A, inițiator Răchițanu Ruxandra - a fost emis punct de vedere în baza căruia se va răspunde solicitantului;
7. referitor la solicitarea de emitere CU – modificare proiect locuință S+P+1 și anexe gospodărești prin extindere suprafețe și construire bucătărie de vară, intrare în legalitate, str. Topoloveni nr.10, inițiator Crăiță Petru și Floarea - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va emite certificat de urbanism;
8. referitor la solicitarea de emitere CU – supraetajare parțială anexa C2 parter prin reconfigurare și amenajare ca locuință P+1E, reamanjare parțială anexa C1 parter ca terasă acoperită, str. Putna nr.2A, inițiator Muhammad Monica și Muhammad Muzaffar - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va emite certificat de urbanism;
9. referitor la solicitarea de emitere CU – construire imobil S+P+1E locuință unifamilială, garaj și împrejmuire teren, str. Horia Grigorescu nr. 5, inițiator Ifrim Ancuța - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va emite certificat de urbanism;
10. referitor la solicitarea de emitere CU – dezmembrare teren în 8 loturi pentru locuri de parcare conform A.C. nr. 757/2015 – str. Topoloveni nr. 2A, inițiator Cerlincă Florin - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va răspunde solicitantului;
11. referitor la solicitarea de emitere CU – construire imobil locuințe colective P+7E, bd. Aurel Vlaicu nr. 26, inițiator Popescu Ion - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va emite certificat de urbanism;
12. referitor la solicitarea de emitere CU – supraetajare imobil existent S+P cu 2 etaje parțiale, locuință unifamilială str. Ștefan Mihăileanu nr. 38 bis, inițiator Ene Victor și Eugenia-Camelia - s-a emis punct de vedere în baza căruia se va emite certificat de urbanism.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.04.2017, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ - zona străzilor Fântânele - ComarnicPDF2,24 MB05 apr., 2017 Download
2. solicitare avizare PUZ - Zona delimitată de Bd. Aurel Vlaicu, cale ferată, terenuri proprietate publică și privatăPDF17,75 MB05 apr., 2017 Download
3. solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitată de strada Milano, D.E. 276, Ferma nr. 7, NazarceaPDF11,22 MB05 apr., 2017 Download
4. solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. I.G. DucaPDF9,24 MB05 apr., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitată de prelungirea BucovineiPDF13,84 MB05 apr., 2017 Download
6. Solicitare emitere AC- consutrire imobil D+P+2E+m - locuințe colective și împrejmuire teren, str. Sabin Drăgoi nr. 3PDF2,73 MB05 apr., 2017 Download
7. solicitare prelungire CU nr. 1346 din 29.04.2015 - construire imobil P+2E - locuință str. Sarmizegetusa nr. 1PDF16,89 MB05 apr., 2017 Download
8. Solicitare emitere CU - construire imobil P+2E - locuințe colective, Zona Baba Novac nr. 94PDF7,09 MB05 apr., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 22.03.2017, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ – zona delimitata de strada Bărăganului, strada Labirint, Aleea Apusului, inițiator Buculeasa Marius RomeoPDF5,86 MB20 mar., 2017 Download
2. solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitată de Bulevardul Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Verde și str. Alba Iulia, inițiator SC Comtrans SAPDF9,60 MB20 mar., 2017 Download
3. solicitare emitere Avia de inițiere elaborare PUZ pentu zona delimitată de str. Interioară 1, calea ferată, str. Interioară 2 și str. Nicolae Filimon, inițiator SC Rimar Trade SRLPDF7,25 MB20 mar., 2017 Download
4. solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru zona delimitata de strada George Enescu, Bulevardul Ferdinand, str. Ștefan Mihăileanu și str. Cuza Vodă, inițiator SC Laser Vision Med SRLPDF5,77 MB20 mar., 2017 Download
5. solicitare emitere CU - elaborare PUZ introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale- teren extravilan Constanța, parcela A1080/4, investitor Tudoran Cristian MirceaPDF2,93 MB20 mar., 2017 Download
6. Solicitare emitere CU - construire imobil S+P+2E locuințe, împrejmuire teren, str. Soveja nr. 38, investitor Iurdana Virgil RăzvanPDF7,13 MB20 mar., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 07.03.2017:
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 07.03.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:

1. PUZ - Zona peninsulară a municipiului Constanța
- au fost stabilite o serie de condiții de prezentare a documentației de urbanism, precum și reglementări referitoare la regimul de construire care trebuie preluate în RLU;
- s-a stabilit necesitatea elaborării unor studii de fundamentare care nu fuseseră solicitate la momentul încheierii contractului de prestări servicii de proiectare: studiu volumetric, studii de organizare a circulației pietonale și carosabile perimetrale zonei studiate cu identificarea unor locații pentru amenajarea de parcaje, studii de perspectivă, studiu privind punerea în valoare a vestigiilor arheologice, actualizarea studiului istoric și completarea lui cu fișele construcțiilor cu valoare arhitecturală și urbanistică, actualizarea studiului arheologic;

2. PUZ - Zona de coastă a Mării Negre - elaboratorul a declinat invitația, urmând să transmită o adresă explicativă privind stadiul elaborării documentației;

3 . PUZ -  pentru terenul delimitat de strada Comarnic, De 1095/110, De 1095/38, De 1088/1
- se va solicita MDRAP formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea prevederilor art. 56^1 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul în situația inițierii documentațiilor de urbanism de către autoritatea publică locală; în acest sens a fost transmisă către MDRAP adresa nr. 32671/14.03.2017;
- au fost stabilite o serie de condiții de prezentare a documentației de urbanism, precum și reglementări referitoare la regimul de construire care trebuie preluate în RLU;
- planșa de precoordonare rețele edilitare va fi transmisă în format editabil  avizatorilor în vederea verificării preluării informațiilor furnizate prin avizele emise, precum și în vederea comunicării coordonatelor cadastrale ale culoarelor de protecție stabilite de legislația specifică;
- se vor solicita din arhivă avizele emise de RAJA SA anexă la autorizațiile de construire  emise pentru terenurile cu deschidere la strada Comarnic; în acest sens s-a transmis către Compartimentul de arhivă adresa nr. 31181/10.03.2017;
- se vor face demersurile pentru avizarea de către OCPI a suportului cadastral realizat; în acest sens Direcția urbanism a întocmit referatul nr. 32728/14.03.2017.


Adrese emise de către Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului pentru documentațiile analizate în cadrul ședinței din data de 02.03.2017.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1 PUZ CampusPDF864,30 KB06 mar., 2017 Download
2 PUZ Baba NovacPDF540,60 KB06 mar., 2017 Download
3 PUZ SimascheviciPDF575,66 KB06 mar., 2017 Download
4 PUZ BucurPDF702,67 KB06 mar., 2017 Download
5 PUZ SecareaPDF653,76 KB06 mar., 2017 Download
6 Ali NurhanPDF761,74 KB06 mar., 2017 Download
7 CrescendoPDF722,13 KB06 mar., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.03.2017, ora 11, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare avizare PUZ - Zona peninsulară a municipiului Constanța;
2. solicitare avizare PUZ - Zona de coastă a Mării Negre;
3.solicitare avizare PUZ - pentru terenul delimitat de strada Comarnic, De 1095/110, De 1095/38, De 1088/1.


Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 02.03.2017, ora 11, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare avizare PUZ - Zona Campus Universitar;
2. solicitare avizare PUZ - Baba Novac;
3. solicitare avizare PUZ - Zona delimitată de str. Unirii, bd. Mamaia, str. Căiuti, str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice-Simona;
4. solicitare avizare PUZ - Zona delimitată de alee de acces la nord, str. Eliberării la sud, alee de acces la est și alee de acces la vest, inițiator Bucur Costică Nicolae;
5. solicitare avizare PUZ – teren delimitat de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private , inițiator Secărea George;
6. solicitare emitere CU – construire imobil S+P+3-4E cu funcțiunea de hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin,  investitor Ali Nurhan".
7. solicitare emitere CU – extindere și supraetajare imobil D+P, servicii turistice și agrement – hotel și alimentație publică, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Albatros,  investitor SC CRESCENDO LCD SRL.

FileTypeSizeUploaded onDownload
3 solicitare avizare PUZ - Zona delimitată de str. Unirii, Bd. Mamaia, str. Căiuți, str. Zorelelor, inițiator Sismaschievici Horia, Buzu Beatrie - SimonaPDF3,69 MB28 feb., 2017 Download
4 solicitare avizare PUZ - Zona delimitată de alee de acces la nord, str. Eliberării, la sud, alee de acces la est și alee de acces la vest, inițiator Bucur Costică NicolaePDF1,53 MB28 feb., 2017 Download
5 solicitare avizare PUZ - teren delimitat de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, inițiator Secărea GeorgePDF3,84 MB28 feb., 2017 Download
6 solicitare emitere CU - construire imobil S+P+3-4E cu funcțiunea de hotel -apartament, Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Punguin, investitor Ali NurhanPDF4,24 MB28 feb., 2017 Download
7 solicitare emitere CU - extindere și supraetajare imobil D+P, servicii turistice și agrement - hotel și alimentație publică, stațiunea Mamaia, zona hotel Albatros, investitor SC Crescendo LCD SRLPDF7,80 MB28 feb., 2017 Download
Adrese emise de către Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului pentru documentațiile analizate în cadrul ședinței din 06.02.2017.
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Rezoluție PUZ zona penisularăPDF1,39 MB10 feb., 2017 Download
2. Rezoluție PUZ zona de coastă Mării NegrePDF1,38 MB10 feb., 2017 Download
3. Rezoluție PUZ Baba NovacPDF4,40 MB10 feb., 2017 Download
4. Rezoluție PUD Georgescu MariusPDF260,85 KB10 feb., 2017 Download
5. Rezoluție PUZ Tapangea DecebalPDF732,72 KB10 feb., 2017 Download
6. Rezoluție aviz Mușu CristianPDF178,48 KB10 feb., 2017 Download
7. Rezoluție PUZ Opriță ConstantinPDF861,73 KB10 feb., 2017 Download
8. Rezoluție PUZ Orban Steluța DanielaPDF175,50 KB10 feb., 2017 Download
9. Rezoluție emitere A.C. Nicolescu Costel MagdalenPDF144,22 KB10 feb., 2017 Download
10. Rezoluție emitere aviz Done AnicaPDF890,85 KB10 feb., 2017 Download
11. Rezoluție solicitare emitere C.U. Tudose Bogdan MugurelPDF147,69 KB10 feb., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 06.02.2017, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare avizare PUZ - Zona peninsulară a municipiului Constanța;
2. solicitare avizare PUZ - Zona de coastă a Mării Negre;
3. solicitare avizare PUZ - Baba Novac;
4. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Miron Costin, bd. Mamaia, str. Tudor Vladimirescu, inițiator Georgescu Marius;
5. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de al. Cameliei, str. pictor Ștefan Luchian, școala sportivă nr. 1, școala generală nr. 6, inițiator Tapangea Decebal;
6. 
solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. B.P. Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian;
7. 
solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Mircea cel Bătrân, str. Alexandru cel Bun, str. Moldovei și str. Vasile Lupu, inițiator Opriță Constantin;
8. 
solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela;
9. 
solicitare emitere AC - construire imobil S+P+3E+M - locuințe colective și împrejmuire teren, str. Constantin Bobescu nr. 1, investitor Nicolescu Costel Magdalen;
10. 
solicitare emitere Aviz de inițiere - elaborare PUZ pentru schimbare destinație locuință în spații învățământ, inițiator Done Anica;
11. 
solicitare emitere CU - extindere și supraetajare imobil P până la P+2E - locuință individuală, bd. Mamaia nr. 155C, investitor Tudose Bogdan Mugurel.

FileTypeSizeUploaded onDownload
4. solicitare avizare PUZ zona delimitată str. Miron Costin, Bulevardul Mamaia, str. Tudor VladimirescuPDF17,95 MB01 feb., 2017 Download
5. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de Aleea Cameliei, str. Pictor Ștefan Luchian, Școala sportivă nr. 1PDF3,70 MB01 feb., 2017 Download
6. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. B.P. Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban VodăPDF1,83 MB01 feb., 2017 Download
7. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Mircea cel Bătrân, str. Alexandru cel Bun, str. Moldovei și str. Vasile LupuPDF1,17 MB01 feb., 2017 Download
8. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privatăPDF15,39 MB01 feb., 2017 Download
9. Solicitare emitere AC - construire imobil S+P+3E+M locuințe colective și împrejmuire teren, str. Constantin Bobescu nr. 1PDF2,10 MB01 feb., 2017 Download
10. Solicitare emitere Aviz de inițiere elaborare PUZ pentru schimbare destinație locuință în spații de învățământPDF738,97 KB01 feb., 2017 Download
11. solicitare emitere CU extindere și supraetajare imobil P până la P+2E locuință individuală, Bulevardul Mamaia nr. 155 CPDF9,21 MB01 feb., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 23.01.2017, ora 11, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare Ene Nicușor și Costea Mihale, în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus este delimitat de str. Turda, prel str. Bucovinei și taluz;
2. solicitare Mihai Valentin Florin în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ, în temeiul sentinței civile nr. 622 /CA/2016;
3. solicitare Dobre Monica în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ inițiat de terenul din str. Calafatului nr. 38B;
4. solicitare SC Opremi Medfarm SRL și SC Romtextil SA în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus este delimitat de bd. Aurel Vlaicu, bd. IC Brătianu și intr. Pasajului;
5. solicitare Turcu Dorinel în vederea emiterii certificatului de urbansim pentru construire hotel S+P+6-8E, bd. Mamaia nr. 392;
6. solicitare SC KKK Cosmo Bar SRL în vederea emiterii certificatului de urbanism pentru construire pergolă - construcție cu caracter provizoriu, Piața Ovidiu nr. 6A;
7. solicitare Ghiță Hristu și Orban Lucian în vederea emiterii avizului Arhitectului-șef pentru PUZ pentru teritoriul delimitat de zona școlii nr. 12, punctul termic nr. 55 și blocul L1A;
8. solicitare SC Evidentasan SRL în vederea emiterii avizului Arhitectului-șef pentru PUD - construire locuință P+2E, str. Baba Novac nr. 78;
9. solicitare Caramihai Constantin în vederea emiterii avizului Arhitectului-șef pentru PUZ - construire imobil P+4E - locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. IL Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare Ene Nicusor si Costea Mihale în vederea emiterii avizului pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus este delimitat de str. Turda, prlungirea str. Bucovinei și taluzPDF19,14 MB13 ian., 2017 Download
2. Solicitare Mihai Valentin Florin în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ, în temeiul sentinței civile nr. 622CA2016PDF7,32 MB13 ian., 2017 Download
3. Solicitare Dobre Monica în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ inițiat de terenul din str. Calafatului nr. 38 BPDF14,03 MB13 ian., 2017 Download
4. Solicitare Opremi Medfarm si Romtextil în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus delimitat de Bd. Aurel Vlaicu, Bd. I.C. Brătianu și intr. PasajuluiPDF8,27 MB13 ian., 2017 Download
5. Solicitare Turcu Dorinel în vederea emiterii certificatului de urbanism pentru construire hotel S+P+6-8 E, Bulevardul Mamaia nr. 392PDF3,24 MB13 ian., 2017 Download
6. Solicitare SC KKK Cosmo Bar SRL în vederea emiterii certificatului de urbanism pentru construire pergolă - construcție cu caracter provizoriu, Piața Ovidiu nr. 6 APDF3,38 MB13 ian., 2017 Download
7. Solicitare Ghiță Hristu și Orban Lucian în vederea emiterii avizului Arhitectului șef pentru PUZ pentru teritoriul delimitat de zona școlii nr. 12, punctul termic nr. 55 și blocul L1APDF4,38 MB13 ian., 2017 Download
8. Solicitare SC Evidentasan SRL în vederea emiterii avizului Arhitectului șef pentru PUD construire locuință P+2E, str. Baba Novac nr. 78PDF11,35 MB13 ian., 2017 Download
9. Solicitare Caramihai Constantin în vederea emiterii avizului Arhitectului Șef pentru PUZ, cosntruire imobil P+4E locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. I.L. Caragiale nr. 47APDF14,84 MB13 ian., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/2016, se va întruni în data de 20.12.2016, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare avizare Plan urbanistic zonal - Campus universitar;
2. solicitare avizare Plan urbanistic zonal - Zona peninsulară a municipiului Constanța;
3. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Călărași, str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu și str. Călugăreni, inițiator Epure Elena;
4. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Corbului, str. IL Caragiale şi cimitirul turcesc, inițiator SC Euro House Construct SRL;
5. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Dragoslavele, inițiator Simona Halep;
6. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mugurului, str. Meșterul Manole, str. Hatman Luca Arbore și str. Valea Albă, inițiator Lupșa Nicolae;
7. solicitare avizare Plan urbanistic de detaliu - supraetajare cu trei nivele imobil existent parter - spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, investitor SC Intercom Topaz SRL;
8. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae;
9. solicitare reanalizare zonă de studiu stabilită prin avizul de oportunitate nr. 25930/19.02.2015 emis în baza certificatului de urbansim nr. 851/25.03.2015, beneficiar Niceaev Daniel Ștefan;
10. solicitare emitere aviz de oportunitate în baza certificatului de urbanism nr. 2924/2016, beneficiar Ionescu Nicolae;
11. solicitare emitere certificat de urbanism pentru elaborare Plan urbanistic zonal - introducere în intravilan și lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale P+2E, parcela A 1080/4, teren în suprafață de 48.400 mp.

FileTypeSizeUploaded onDownload
3. Solicitare EpurePDF3,52 MB14 dec., 2016 Download
4. Solicitare EuroHouse ConstructPDF3,85 MB14 dec., 2016 Download
5. Solicitare HalepPDF9,72 MB14 dec., 2016 Download
6. Solicitare LupșaPDF10,42 MB14 dec., 2016 Download
7. Solicitare Intercom TopazPDF4,63 MB14 dec., 2016 Download
8. Solicitare NicolaPDF8,15 MB14 dec., 2016 Download
9. Solicitare NiceaevPDF19,93 MB14 dec., 2016 Download
10. Solicitare IonescuPDF15,13 MB14 dec., 2016 Download
11. Solicitare TudoranPDF3,41 MB14 dec., 2016 Download
Adrese emise de către Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului pentru documentațiile analizate în cadrul ședinței din 20.12.2016.
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Rezoluție PUZ Campus universitarPDF1,33 MB27 dec., 2016 Download
2. Rezoluție PUZ PeninsulăPDF1,24 MB27 dec., 2016 Download
3. Rezoluție PUZ Epure ElenaPDF1,46 MB27 dec., 2016 Download
4. Rezoluție PUZ S.C. Euro House Construct SRLPDF783,73 KB27 dec., 2016 Download
5. Rezoluție PUZ Halep SimonaPDF1,52 MB27 dec., 2016 Download
6. Rezoluție PUZ Lupșa NicolaePDF811,68 KB27 dec., 2016 Download
7. Rezoluție PUD S.C. Intercom Topaz SRLPDF751,91 KB27 dec., 2016 Download
8. Rezoluție Nicola CristianPDF785,54 KB27 dec., 2016 Download
9. Rezoluție Aviz Oportunitate Niceaev DanielPDF461,27 KB27 dec., 2016 Download
10. Rezoluție Aviz Oportunitate Ionescu NicolaePDF190,64 KB27 dec., 2016 Download
11. Rezoluție Certificat Urbanism Tudoran CristianPDF151,22 KB27 dec., 2016 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/2016, se va întruni în data de 29.11.2016, ora 14.30, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

1. solicitare avizare proiectul faza DALI/SF - Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu;
2. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Miron Costin, str. Tudor Vladimirescu și str. Mihai Viteazu, inițiator Georgescu Marius;
3. solicitare avizare solicitări certificate de urbanism în zona PUZ Baba Novac;
4. solicitare certificat informare - teren situat în str. Nicolae Iorga nr. 24B;
5. solicitare construire imobil S+P+8E - apart-hotel, bd. Mamaia nr. 187.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Mormântul pictat HypogeuPDF10,78 MB24 nov., 2016 Download
2. Georgescu MariusPDF551,99 KB24 nov., 2016 Download
3. PUZ Baba Novac PDF19,09 MB24 nov., 2016 Download
4. str. Nicolae Iorga nr. 24BPDF2,80 MB24 nov., 2016 Download
5. bd. Mamaia nr. 187PDF6,20 MB24 nov., 2016 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/2016, se va întruni în data de 21.11.2016, ora 13.00, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

1. solicitare avizare Plan urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+3E+4E-7E retras locuințe colective cu spații comerciale la parter, pentru terenul situat în municipiul Constanţa, str. Unirii nr. 19B;
2. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Corbului (NE), str. I.L. Caragiale (NV) şi cimitirul turcesc (S-SV), inițiator S.C. Euro House Construct SRL;
3. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eliberării şi alei de acces, iniţiatori Bucur Costică Nicolae şi Dorina.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. BucurPDF5,49 MB15 nov., 2016 Download
2. EuroHousePDF28,80 MB15 nov., 2016 Download
3. SorlaPDF13,08 MB15 nov., 2016 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/30.09.2016, se va întruni în data de 28.10.2016, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

1. solicitare Ene Nicușor și Costea Mihale, în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus este delimitat de str. Turda, prel str. Bucovinei și taluz;
2. solicitare Panaite Sorin în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus, în suprafață de aproximativ 11.888 mp, este delimitat de bd. 1 Decembrie 1918, alee acces și str. Basarabi;
3. solicitare Babu Cristina și Scognamilio Marco în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus, în suprafață de aproximativ 57.476 mp, este delimitat de bd. Mamaia, str. Dumbrava Roșie, str. Moldovei și str. Nicolae Iorga; 
4. solicitare Dina Ion în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus, în suprafață de aproximativ 3.685 mp, este delimitat de str. Muncel, alee carosabilă, str. Făgetului, str. Frasinului;
5. solicitare Decu Ionel în vederea emiterii certificatului de urbanism pentru elaborare PUZ. Teritoriul propus, în suprafață de aproximativ 8.807 mp, este delimitat de str. Rapsodiei, str. Titus Cergău, str. Dinu Lipatti, str. Haricleea Darclee.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Ene Nicușor și Costea MihalePDF15,51 MB25 oct., 2016 Download
2. Panaite SorinPDF13,48 MB25 oct., 2016 Download
3. Babu Cristina și Scognamilio MarcoPDF19,56 MB25 oct., 2016 Download
4. Dina IonPDF16,16 MB25 oct., 2016 Download
5. Decu IonelPDF14,43 MB25 oct., 2016 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/30.09.2016, se va întruni în data de 21.10.2016, ora 12:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

1. solicitare Turcu Alina Simona și S.C. Romnațional S.R.L., în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare P.U.Z. Teritoriul propus este delimitat de bd. 1 Mai vechi, str. Cosmin Furtună și taluz, în suprafață de aproximativ 30.933 mp;
2. 
solicitare Soroceanu Constantina în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru elaborare P.U.Z. Teritoriul propus, în suprafață de aproximativ 27.800 mp, este delimitat de str. Dreptății, str. Dumitru Marinescu, str. Nucilor și str. Cutezători;
3. 
Regulament de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Turcu Alina Simona și S.C. Romnațional SRLPDF11,93 MB18 oct., 2016 Download
2. Soroceanu ConstantinaPDF18,43 MB18 oct., 2016 Download
3. Regulament de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului ConstanțaPDF189,23 KB18 oct., 2016 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/30.09.2016, se va întruni în prima ședință extraordinară, în data de 14.10.2016, ora 12:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

1. solicitare avizare P.U.Z. pentru construire imobil P+4E - locuințe colective, pe terenul în suprafață de 150 mp, situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, proprietate Caramihai Constantin;
2. solicitare avizare P.U.Z. Campus Universitar.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Caramihai ConstantinPDF14,84 MB10 oct., 2016 Download
2. Campus UniversitarPDF63,29 MB10 oct., 2016 Download
Adrese emise de către Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului pentru documentațiile analizate în cadrul ședinței din 14.10.2016.
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Rezoluție Caramihai ConstantinPDF783,36 KB24 oct., 2016 Download
2. Rezoluție PUZ CampusPDF823,52 KB24 oct., 2016