Despre instituție

Proiecte derulate cu PNDL

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ -PNDL 

1. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.1 

Adresa

Str. Adamclisi nr.1, Constanța

Lucrări        de  investiții

Reabilitarea și supraetajarea construcției existente, alimentare cu gaze naturale și dotări.

Obiective

Suplimentarea numărului de locuri pană la un total de 90, îmbunătățirea activității și a standardelor serviciilor acordate, precum și reducerea costurilor utilităților prin reabilitarea termică a clădirii.


 Stadiu

 Proiectare + execuţie lucrări
Termen Proiect 15 luni / demarat în ianuarie 2020 

 
Valoare estimată 3.711.393,55 lei

2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.2

Adresa

Aleea Mălinului nr.4, Constanța

Lucrări        de  investiții

Reabilitarea, modernizarea și mansardarea construcției existente și alimentare cu gaze naturale și dotări.

Obiective Suplimentarea numărului de locuri pană la un total de 90, îmbunătățirea activității și a standardelor serviciilor acordate și reducerea costurilor utilităților prin reabilitarea termică a clădirii.

 Stadiu

 Proiectare + execuţie lucrări
Termen Proiect 15 luni / demarat în ianuarie 2020 

 
Valoare estimată 5.918.011,32 lei

3. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.5

Adresa

Aleea Mimozelor nr.4, Constanța

Lucrări        de  investiții


Reabilitarea și supraetajarea construcției existente și alimentare cu gaze naturale și dotări.

Obiective
Suplimentarea numărului de locuri, până la un total de 70 îmbunătăţirea activităţii şi a standardelor serviciilor acordate și reducerea costurilor utilităților prin reabilitarea termică a clădirii

 Stadiu

 Proiectare + execuţie lucrări
Termen Proiect 15 luni / demarat în ianuarie 2020 

 
Valoare estimată 3.764.287,86  lei

4. CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE SALĂ DE TENIS DE MASĂ DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU”

Adresa

Str. Ion Corvin nr.2


Lucrări        de  investițiiConsolidarea structurii de rezistență, modernizarea construcției existente și supraînălțarea cu un nivel, alimentare cu gaze naturale și dotarea conform destinației

Obiective
Condiţii mai bune de desfăşurare a acestui sport atât pentru sportivi, cât şi pentru cadrele didactice implicate, având în vedere nivelul de performanţă atins de elevii liceului. Asigurarea locurilor necesare în săli de antrenament pentru lotul de tenis de masă al oraşului Constanţa, posibilitatea organizării de competiţii în acest sport şi, în acest scop, asigurarea unor locuri de cazare şi de cantonament pentru jucătorii din alte localităţi pe timpul competiţiilor şi antrenamentelor.


 Stadiu

 Proiectare + execuţie lucrări
Termen Proiect 15 luni / demarat în februarie 2020 

 
Valoare estimată 3.983.838,33 lei

5. REALIZARE LUCRĂRI MODERNIZARE ȘI DOTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL CAROL I

Adresa

Str. Decebal nr.5, municipiul Constanța

Obiective
Lucrările sunt necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu și pentru  buna funcționare a acestei instituții de învățămant. Obiectivul principal este desfășurarea  activității în siguranță a elevilor și a personalului angajat în această clădire.

 Stadiu

 Proiectare
Termen Proiect 7 luni

 
Valoare estimată 956.714,96 lei

6. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU POGRAM SPORTIV " NICOLAE ROTARU"

 


Lucrări de investiții 

Prin proiect se vor realiza lucrări de reabiliare și modernizare a două corpuri de clădire- cantina și căminul, aflate în curtea liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru”. Se doreste   reabilitarea si refunctionalizarea corpului-cantina, refinisarea corpului-cămin, precum și   realizarea unui corp nou de legătura între cele două corpuri existente, pentru a raspunde   astfel nevoilor utilizatorilor și a corespunde legilor și normativelor in vigoare. Se vor realiza   și lucrări de racordare la rețeaua de gaze naturale.

Obiective
Prin acest proiect se vor asigura condiţii mai bune de desfăşurare a activitatii si de cazare pentru elevii acestui liceu. Prin lucrările de reabilitare și de racordare la reteaua de gaze    se intenționează reducerea semnificativă a costurilor aferente utilităților.


 Stadiu

 Reproiectare + execuţie lucrări
 În acest moment se afla în curs de achiziție reproiectarea urmând ca ulterior sa se   demareze procedura de achiziție a execuției lucrărilor.

Termen Proiect

Va fi estimat la etapa de reproiectare.
Valoare estimată 10.099.588,11 lei