Despre instituție

Proiecte derulate cu PNDL

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
I.     PROIECTE ÎN DERULARE
II.     PROIECTE FINALIZATE

1. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.2

Adresa

Aleea Mălinului nr.4, Constanța, Jud. Constanța

Lucrări de  investiții

Reabilitarea, modernizarea, mansardare a construcției existente în vederea suplimentării numărului de locuri, racordare la rețeaua de gaze naturale și dotarea cu echipamente conform destinației.


 
valoare investiție 5.585.703,42 lei fără TVA

2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

Adresa  Str. Ion Corvin, nr. 2, Constanța, Jud. Constanța
   
Lucrări de investiții 

Reabilitare și refunctionalizare corpului-cantină, refinisare corp-cămin, realizarea unui corp nou de legătura între cele două corpuri , precum și racordare la rețeaua de gaze naturale.

Valoare investiție 10.850.470 lei fără TVA

3. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.1 

Adresa

Str. Adamclisi nr.1, Constanța, Jud. Constanța

Lucrări de  investiții

Reabilitare și supraetajare construcție existentă în vederea suplimentării numărului de locuri, racordare la rețeaua de gaze naturale și dotare cu echipamente necesare conform destinației


 
Valoare investiție 3.141.993,03 lei

4. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREŞEI NR.5

Adresa

Aleea Mimozelor nr.4, Constanța, Jud.Constanța

Lucrări de  investiții

Reabilitare și  supraetajare construcție existentă în vederea suplimentării numărului de locuri, racordare la rețeaua de gaze naturale și dotare cu echipamente conform destinației


 
Valoare investiție 3.132.199,82  lei

5. CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE SALĂ DE TENIS DE MASĂ DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU”

Adresa

Str. Ion Corvin nr.2, Constanța, Jud. Constanța

Lucrări de  investiții

Consolidare structură de rezistență, supraînălțarea cu un nivel, modernizare construcție existentă , racordare la rețeaua de gaze naturale și dotare cu echipamente conform destinației

Valoare investiție 3.545.024,68 lei (execuţie si proiectare)

6. REALIZARE LUCRĂRI MODERNIZARE ȘI DOTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL CAROL I

Adresa

Str. Decebal nr.5, Constanța, Jud. Constanta

Obiective
Lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu și pentru buna funcționare a instituției de învățămant

 
Valoare investiție 956.714,96 lei