Despre instituție

Proiecte cu finanţare europeană

I. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE

16. Acțiuni comune pentru consolidarea turismului cultural în Bazinul Mării Negre – CULTURĂ PENTRU VIITOR – BSB 925

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

beneficiar

Leader – Municipiul Kameno - Bulgaria;

parteneri  

1. ONG – Fundația ”PONT” - Bulgaria;
2. Municipiul Kiyikoy - Turcia;
3. Regiunea Guria – Georgia;
4. Agenția de Dezvoltare Regională „Sud" (subvenția Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova - Moldova;
5. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța - România.

obiectiv
general

Consolidarea cooperării dintre țările din Bazinul Mării Negre și  îmbunătățirea cunoștințelor și a comunicării între toți actorii relevanți din sectorul turismului, creearea oportunităților de afaceri transfrontaliere mai puternice în turismul cultural în cadru Bazinului Mării Negre și sporirea atractivităţii sectorului turistic prin investiții la scară mică în Bazinul Mării Negre și prin utilizarea noilor tehnologii și instrumente interactive pentru promovare.

perioadă propusă de implementare  24 luni  

15. Rețea de  ascultare – aprofundare – recunoaștere – consolidare (Learn) – BSB 1087

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

beneficiar

leader - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța – România;

parteneri  

1. ONG Institutul European pentru Turism Cultural (EUREKA) – Bulgaria;
2. Consiliul Județean Orhei – Moldova;
3. Asociația Institutul pentru Promovarea Turismului și Economie Aplicată (IPTEA) – România.

obiectiv
general
Promovarea comună a afacerilor și a antreprenoriatului în sectoarele turismului și culturii.
perioadă propusă de implementare  24 luni  

14. Utilizarea tehnologiei informaționale pentru identificarea riscurilor și avertizarea populaţiei în zonele costiere

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

beneficiar

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GRECIA;

parteneri  

1. Municipiul Constanta - România;
2. Ucraina;
3. Bulgaria.

obiectiv
general

Elaborarea unei metode de identificare și cuantificare a riscurilor ȋn zonele costiere și de asigurare a unui cadru de avertizare pentru locuitori și turiști prin utilizarea tehnologiilor inteligente de comunicare.

perioadă propusă de implementare  30 luni  

13. Dezvoltarea industriilor creative și culturale în Bazinul Mării Negre - CREA – CENTERS – BSB 757

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 

beneficiar

Municipalitatea Cekmekoy – Turcia - lider;

parteneri  

Municipalitatea Constanța – România;
Municipalitatea Nestos – Grecia;
Asociația ucraineană de susținere a afacerilor – Ucraina;
Municipalitatea Byala – Bulgaria;

obiectiv
general

Stabilirea și dezvoltarea unor structuri și rețele pentru designeri, antreprenori, academicieni și artiști din diferite discipline care operează în domeniul industriilor culturale și creative (CCI) din Bazinul Mării Negre, care oferă un mediu de lucru și creație liberă, facilitează transferul de cunoștințe și tehnologie , dezvoltă cooperarea cu investitorii și clienții oferind produse și servicii rețelelor globale.

perioadă propusă de implementare  24 luni 

12. Promovarea destinaţiei gastronomice în zona Mării Negre- Black Sea RESTO – BSB 1016

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

beneficiar

Centrul Internațional de Cercetare-Educație pentru Agrobusiness-Armenia;

parteneri  

Centrul Internațional de Cercetare-Educație pentru Agrobusiness-Armenia, Municipiul Constanța-România, Universitatea Ozyegin-Turkiye, Ministerul de Interne-Ellada;

obiectiv
general

Elaborarea profilurilor de gastronomie la nivel de țară și o singură bază de date cuprinzătoare a industriei gastronomiei, care se realizează prin implicarea activă a sectoarelor public și privat din statele partenere. Un alt obiectiv al proiectului este de a facilita întreprinderilor din sectorul gastronomic să elaboreze și să dezvolte abordări comune pentru marketingul și vânzarea produselor lor, care să fie realizate prin consolidarea capacităților și schimbul de cunoștințe între întreprinderile și instituțiile respective care reprezintă sectorul.

perioadă propusă de implementare  25 luni 30 zile

11. Participarea la monitorizarea poluării atmosferice în Marea Neagră – PAPMON - BSB 1080

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

beneficiar

leader - Bolu ( Turcia);

parteneri  

Bolu (Turcia), regiunile Guria și Samegrelo (Georgia), Tsarevo (Bulgaria) și Constanța( Romania);

obiectiv
general

Vizează introducerea unor servicii mici, low-cost și off- hardware  pentru a monitoriza concentrația de ozon oferind o precizie ridicată a datelor prin exploatarea citirilor de senzori în apropierea stațiilor de măsurare statice. Acțiunea vizează să urmărească emisiile directe de poluanți atmosferici și emisiile care contribuie la formarea poluanților principali, cunoscuți și sub denumirea de emisii precursoare și să colecteze date privind emisiile pe baza măsurătorilor reale din partea cetățenilor, exploatând avantajele tehnologiilor informației și comunicațiilor TIC.

perioadă propusă de implementare  24 luni 

10. sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele legate de dezvoltare Și promovarea educației pentru dezvoltare în uniunea europeană (dear)

sursa de finanțare

Comisia Europeană

beneficiar

DIMOS VARIS-VOULAS-VOULIAGMENIS - Solicitant-lider - Grecia

parteneri  

1. PLATFORMA NGDO LATVIAN - Letonia;
2. REȚEA DE ACTIVITĂȚI PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ: ORAȘ DURABIL - Grecia;
3. UNIUNEA ORAȘELOR DIN SLOVACIA - Slovacia;
4. ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET ES MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET - Ungaria;
5. AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS - Spania;
6. ASISTENȚA DE ASOCIERE ȘI PROGRAMELE DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ - AGENDA 21 - România;
7. QUERCUS - ASSOCIACAO NACIONAL DE CONSERVACAO DA NATUREZA - Portugalia;
8. CENTRO DI INFORMAZIONE EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO, ASSOCIAZIONE - Italia;
9. MUNICIPIUL RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA - România;
10. CARTE PENTRU CERCETARE AVANSATĂ ȘI  DEZVOLTAREA ÎN TEHNOLOGIA EDUCAȚIONALĂ - Cipru;
11. CENTRO PER LA FORMAZIONE ALLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE - Italia;
12. MUNICÍPIO DO BARREIRO - Portugalia;
13. MUNICIPIUL AGIOS ATHANASIOS - Cipru;
14. ASOCIAȚIA AGENȚIILOR LOCALE  PENTRU DEMOCRATIE  - Franța;
15. S.ENERGIA - Agenția Regională a Energiei de la Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete - Portugalia;
16. FONDAZIONE ACRA - Italia;
17. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO - Portugalia;
18. INSTITUTUL SISTEMELOR DE COMUNICAȚII ȘI COMPUTER - UNIVERSITATEA TEHNICĂ NAȚIONALĂ ATENA - Grecia;
19. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO EMIGRAZIONE SOLIDARIETA INTERNAZIONALE – Italia.

obiectiv
general

Obiectivul general este de a consolida cunoștințele, participarea și angajamentul cetățenilor UE în lupta împotriva schimbărilor climatice  și a degradării mediului și, eventual, pentru a contribui la o schimbare comportamentală către modele de viață durabilă.

perioadă propusă de implementare  36 luni 

9. Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța

sursa de finanțare

Ministerul Culturii și Identității Naționale

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri -
obiectiv
general

Obiectivul general: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
Obiectivul specific: Îmbunătățirea infrastructurii culturale prin reabilitare și/sau modernizare, consolidare și restaurare și punere în valoare a imobilului Colegiul Național Mihai Eminescu.

perioada propusă de implementare 48 luni

8. Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța

sursa de finanțare

Ministerul Culturii și Identității Naționale

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri -
obiectiv
general

Obiectivul general: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
Obiectivul specificÎmbunătățirea infrastructurii culturale prin reabilitarea, consolidarea și restaurarea imobilelor Muzeului de Artă Populară, Constanța.

perioada propusă de implementare 48 luni

7. ALT/BAU - Alternative Building Activation Units
sursa de finanțare

Program URBACT III- Rețele de Transfer Faza II

beneficiar

Chemnitz (GERMANY)

parteneri

-Rybnik (POLAND)
-Constanța (ROMANIA)
-Riga (LATVIA)
-Eriges Seraing (BELGIUM)
-Vilafranca del Penedes (SPAIN)
-Urban Lab Torino (ITALY)

obiectiv
general

Revitalizarea  clădirilor istorice vacante și degradante, prin abordarea proactivă de conectare la administrațiile publice, proprietari, investitori și utilizatori.

durata de implementare
propusă
24 luni

6 .Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța.
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa  3.1.B/Suerd/1

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri

-

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a corpului de clădire C1 în care funcționează Teatrul de Stat din Municipiul Constanța, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

durata de implementare
propusă
33 luni

5. Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța.
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa  3.1.B/Suerd/1

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri

-

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir din Municipiul Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

durata de implementare
propusă
33 luni

4. Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța.
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa  3.1.B/Suerd/1

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri

-

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

durata de implementare
propusă
33 luni

3. Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța.
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa  3.1.B/Suerd/1

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri

-

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala   Gimnazială nr.8, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

durata de implementare
propusă
33 luni

2. EXCELENȚĂ în sectorul public al Europei de Sud-Est
sursa de finanțare

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020

beneficiar

Municipalitatea Nestos, Grecia

parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța;
Camera de Comerț și Industrie Yambol, Bulgaria;
Agenția de Dezvoltare Regională Zaporizhzhya, Ucraina;
Asociația TEAM 4 Excellence – Constanța, România;
Consiliul Regional Berat, Albania;
Municipalitatea Bălți, Moldova;
Municipalitatea Atasheir - Istanbul, Turcia.

obiectiv
general

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea capacității administrative a sectorului public în zona programului, prin promovarea conceptului de calitate totală și implementarea unor instrumente moderne de management al calității, care să asigure durabilitatea și transferabilitatea.

durata de implementare
propusă
24 luni

1. Dissemination of Good Practices in Municipal Public Relations
sursa de finanțare

Programul Central de finanțare și contractare – Acțiunea de înfrățire dintre Turcia și schema de granturi UE (TTGS)

beneficiar

Zona Metropolitană Istanbul (Turcia) – lider

parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța
Universitatea Istanbul – Turcia
Universitatea Marmara – Turcia
Universitatea Sodertorn – Suedia
Școala Eu Business –  Elveția
Primăria Budapesta – Ungaria
Primăria Dubrovnic – Croația
Primăria Varșovia – Polonia

obiectiv
general
Obiectivul general este de a construi relații între orașele Istanbul, Dubrovnik, Varșovia, Constanța și Budapesta, îmbunătățind în același timp serviciile de relații publice ale autoritatilor locale oferite locuitorilor din orașele Istanbul, Dubrovnik, Varșovia și Budapesta, cu referire în special la plângerile cetățenilor (management) privind infrastructura municipală, utilități și transport.
durata de implementare
propusă
12 luni

II. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE/CONTRACTARE

4. Incubator de afaceri Constanța

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 2.1B

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"
obiectiv
general

Constă în crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului  industriilor creative, într-un imobil cu regim de înălțime S+P+4E+M,  localizat în Municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub  regional al comunității antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est și să contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de inovații și la crearea de noi locuri de muncă calificate și plătite competitive. În cadrul incubatorului vor fi asigurate servicii de suport de înaltă calitate pentru firmele incubate și vor fi create mecanisme de facilitare a transferului de experiență, know-how și cunoștințe specifice dezvoltării afacerilor de succes, atât către noii antreprenori din industriile creative, cât și către întreaga comunitate antreprenorială din regiunea Sud-Est.
durata de implementare propusă  
48 luni

3. Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu"
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 10.1 B

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri -
obiectiv
general

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaționale, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța în vederea asigurării unui proces educaţional la  standarde europene, a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la  procesul educaţional, de nivelul ei depinzând nivelul de trai şi de calificare al viitoarei forţe de muncă.

durata de implementare
propusă
34 luni

2. We Are The Europe – Euroscepticism? No Thanks”- WEET
sursa de finanțare

Programul Europa pentru Cetățeni

beneficiar Comuna Sulmona (Italia) - lider
parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța
Orașul Sumperk - Cehia

obiectiv
general
Proiectul contribuie la crearea condițiilor favorabile situațiilor de confruntare, schimb de opinii, încurajând multiculturalismul dintre orașele participante        
durata de implementare
propusă
12 luni

1. Joint Romanian- Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park
sursa de finanțare Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri NGO European Institute for Cultural Tourism EUREKA (EICT EUREKA)  
obiectiv general Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
durata de implementare propusă 36 de luni

III. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - ÎN IMPLEMENTARE

12. "WiFi4 EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" în municipiul constanța

sursa de finanțare

Comisia Europeană, Program Free Wi-Fi for Europeans

contract de finanțare INEACEF/WiFi4EU/1/2018/010009-013149
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului 15.000 euro (cupon valoric)
perioadă de implementare 18 luni
obiectiv
general

Obiectivul general: Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, peste tot în UE. Inițiativa le oferă municipalităților posibilitatea de a solicita un cupon valoric în valoare de 15 000 EURO. Acesta va fi utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi în spațiile publice de pe teritoriul municipalității unde nu există conectivitate Wi-Fi gratuită.

rezultate  Instalare de rețele Wi-Fi noi în vederea furnizării de acces gratuit la Wi-Fi în spații public. 

11. Smart CT
sursa de finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

cod MySMIS/cod proiect 

MySMIS 2014: 126409/ SIPOCA 551  
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului 
Valoarea totală eligibilă a proiectului – 3.618.486,48 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă –    3.546.116,75 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 72.369,73 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 3.075.713,52 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național- 470.403,23 lei;
Valoare  neeeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia - 0 lei. 
   
dată de începere  05.12.2018 
perioadă de implementare  05.12.2018 - 04.05.2021 
obiective

Obiectiv general - Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii administrative a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative, fapt ce va determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen lung.                         

Obiective specifice
1.Obiectiv specific 1 -  Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul administraţiei publice locale din municipiul Constanţa prin realizarea Strategiei Smart City a municipiului.;
2.Obiectiv specific 2 - Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor prin implementarea unei solutii de portal cu servicii digitale pentru cetăţeni, managementul documentelor, ERP şi digitalizarea parţială a arhivei.;
3.Obiectiv specific 3 -  Promovarea modernizării în administraţia publică locală din Municipiul Constanţa prin specializarea angajaţilor primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică) ceea ce va determina motivarea şi mobilizarea acestora în direcţia inovaţiei şi în oferirea de servicii publice de calitate către cetăţeni.

rezultate

1. Rezultat program 1 Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; - Rezultat proiect 1 – Strategia Smart City a municipiului elaborată;
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2 – Analiza - diagnoză a sistemului informatic şi de gestiune a documentelor existente realizată;
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 3 – Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;
4.Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 4 – Arhiva electronică pentru minim 1600 metri liniari arhivă fizică realizată;
5. Rezultat program 5 Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/ acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 5 – 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice.


10. Certour II: Pentru un management mai bun al iMM-urilor
sursa de finanțare Programul Operațional Comun" Bazinul Mării Negre" 2014-2020
contract de finanțare  Nr.111651/01.10.2018
beneficiar

Cameră tehnică a Greciei - Filiala Macedonia de Est (GRECIA) - lider

parteneri

Municipiul Constanța (ROMÂNIA)
Organizația de stat "Fondul regional pentru susținerea antreprenoriatului regiunii Zaporojie" (UCRAINA)
Guvernul Sile (TURCIA)
Principii de dezvoltare ONG (ARMENIA)
Primăria Xanthi (ELLADA)

valoarea totală a proiectului  827.860 Euro 
dată de începere 11.10.2018
perioadă de implementare  11.10.2018 - 10.10.2020
   
obiective  In microîntreprinderile care domină numărul de întreprinderi de turism din zonă, performanțele manageriale scăzute sunt prezente, afectând competitivitatea acestora și viabilitatea, precum și atracția zonei. Cei 6 parteneri din 5 țări se confruntă cu acest fenomen și doresc îmbunătățirea competitivității prin îmbunătățirea managementului și a îmbunătățirii competențelor persoanelor din lMM-urile din domeniul turismului și asigurarea durabilității. 
   
rezultate  - IMM-urile beneficiare care își vor îmbunătăți gestionarea vor juca rolul de model în domeniile lor
- Rețeaua CERTOUR existentă, care va fi consolidată de proiect, asigură transferabilitatea rezultatelor
- Registrul de mentori, instrumentele de management, pachetul de instruire al mentorilor și platforma de e-traning care va fi dezvoltată, vor fi puse la dispoziția oricărei părți interesate și vor constitui o platformă de facilitare integrată pentru gestionarea IMM-urilor
- Diseminarea largă a rezultatelor va familiariza o gamă largă de actori din domeniul turismului cu necesitatea IMM-urilor gestionarea și îmbunătățirea competitivității și le va motiva să acționeze în consecință.

9. Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin - CULTOUR-BSB
sursa de finanțare Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
contract de finanțare  Nr.117/02.08.2018 
beneficiar Municipalitatea Sozopol (Bulgaria) - lider
   
parteneri UAT Municipiul Constanța
Ecocenter for environmental protection – Tbilisi (Georgia)
Agency of Sustainable Development and European Integration “Lower Danube Euroregion” – Izmail (Ucraina)
Executive Committee of Izmail City Council - Odessa (Ucraina)
Düzce Governorship –  Duzce (Turcia)
valoarea totală a proiectului  957.792,24 Euro 
data de începere  11.09.2018 
perioadă de implementare  11.09.2018 - 10.08.2020 
obiective Dezvoltarea în comun și promovarea oportunităților de afaceri transfrontaliere în sectorul turismului, cu accent pe segmentul cultural al pieței din bazinul Mării Negre. Pentru a atinge acest obiectiv, prin intermediul proiectului va fi creată o rețea durabilă. Aceasta va facilita extinderea și diversificarea turismului. Proiectul va reuni principalele orașe, ONG-urile socio-economice și de mediu, organizațiile turistice implicate în dezvoltarea turismului, proiectarea politicilor și factorii de decizie la nivel național, regional și transfrontalier.
rezultate O strategie comună pentru promovarea turismului transnațional.

8. Multi-modal Optimisation for Road-space in Europe - MORE
sursa de finanțare

HORIZON 2020 - MG-7-2-2017 - Optimisation of transport infrastructure including terminals (Optimizarea infrastructurii de transport, inclusiv a terminalelor)

contract de finanțare  Nr.769276/23.04.2018

parteneri

1. UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UK);
2. TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN  (DE);
3.  FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES  (FR);
4. PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR AG. (DE);
5. DYNNIQ NEDERLAND BV (NL);
6. VECTOS (SOUTH) LIMITED (UK);
7. BUCHANAN COMPUTING LTD (UK);
8. EUROPEAN INTEGRATED PROJECT (RO);
9. POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED
SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE (BE);
10. UNION INTERNATIONALEDES TRANSPORTS PUBLICS (BE);
11. IRU PROJECTS ASBL (BE);
12. INTERNATIONAL FEDERATION OF PEDESTRIANS (CH);
13. EUROPEAN CYCLISTS' FEDERATION ASBL (BE);
14. BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG (HU);
15. CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA (PT);
16. TRANSPORT FOR LONDON*TFL (UK);
17. MALMO STAD (SE);
18. MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA (RO).

valoarea totală a proiectului

5,537,113.75 Euro

data de începere 01.09.2018
perioada de implementare 01.09.2018 - 31.08.2021
 

obiective

Să dezvolte și implementeze proceduri comprehensive de proiectare pentru infrastructura de drumuri care alimentează rețeaua Europeană TEN-T, astfel încât să se adapteze la cerințele multi-modale și multifuncționale actuale și viitoare și să abordeze problemele referitoare la aglomerația din trafic, durabilitate, zgomot, poluarea aerului, siguranța și securitatea.


rezultate
5 Strategii pentru o mai bună alocare a spațiului drumurilor ce fac legătura cu rețeaua Europeană TEN-T


7. Creșterea Capacității Administrative A Municipiului Constanța Prin Implementarea De Măsuri În Domeniul Anticorupției
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect  MySMIS 116521/ SIPOCA 405 
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța


valoarea totală a proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului - 292.955,70 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă - 287.096,59 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 5.859,11 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 249.012,35 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 38.084,24 lei;
Valoare  neeeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia - 0 lei.

data de începere 23.07.2018
perioada de implementare 23.07.2018 - 23.11.2019
 
obiective

Obiectiv general - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Constanța, în decursul a 16 luni, prin realizarea unei proceduri operaționale anticorupție, a unui ghid/manual de bune practici de etică și integritate și instruirea personalului propriu în vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupției.                         

Obiective specifice
1.Obiectiv specific 1 -  Realizarea unui ghid/procedură operațională privind corupția și măsurile necesare de prevenire a acesteia;
2.Obiectiv specific 2 - Realizarea unei campanii pentru educarea comportamentului anticorupție;
3.Obiectiv specific 3 -  Instruirea angajaților Primăriei municipiului Constanța în domeniul anticorupției, eticii și integrității (40 de persoane).

 
rezulate

1.Rezultat program 3 - Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 1- Ghid /manual de bune practici, standarde de etică și integritate;
2.Rezultat program 3 - Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 2 -  Procedură operațională elaborată;
3.Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 2 - Campanii de educație anticorupție;
4.Rezultat program 6 - Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției - Rezultat proiect 3 - 40 de persoane din Primăria Constanța care au fost certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.


6. Creșterea Capacității Administrative A Municipiului Constanța Prin Introducerea Și Menținerea Sistemului De Management Al Calității ISO 9001 
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect

MySMIS 109686/SIPOCA 122
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanțavaloarea totală a proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului - 422.917,67 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă - 414.459,32 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 8.458,35 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 359.480,02 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 54.979,30 lei;
Valoare  neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia - 0 lei.

data de începere 25.06.2018
perioada de implementare 25.06.2018 - 24.10.2019
 obiective

Obiectiv general
- Dezvoltarea capacității administrative a municipiului Constanța prin implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO:2015, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.


Obiective specifice
1. Obiectiv specific 1 - Revizuirea și optimizarea fluxurilor interne de lucru în vederea proiectării corespunzătoare a sistemului de management al calității la nivelul Primăriei Municipiului Constanța;
2. Obiectiv specific 2 - Implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 în scopul îmbunătățirii calității și eficienței serviciilor publice furnizate de către Municipiul Constanța;
3. Obiectiv specific 3 - Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Constanța, prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice managementului calității (551 persoane), ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate.

 

rezulate

1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; Rezultat proiect 1 - Sistem de management al calității ISO 9001 implementat la nivelul Primăriei Municipiului Constanța;

2 .Rezultat program 5 - Cunoștinte și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; - Rezultat proiect 2 -  Personal al administrației publice locale al Municipiului Constanța instruit pe teme specifice managementului calității în administrația publică;

3. Elaborare cerere de finanțare, activitate management de proiect și activitate de informare și publicitate realizate.

5. Măsuri integrate pentru o viață mai bună 
sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman)
Operațiunea 4.1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă (acele comunitați în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunitații) aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri

Liceul Teoretic ”Decebal”

obiectiv general Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minoritații rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și Campusul social "Henri Coandă", utilizând măsuri integrate de îmbunătățire a nivelului de educație în rândul preșcolarilor și elevilor romi și neromi, de stimulare a capacității de inserție profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să demareze o activitate pe cont propriu, precum și de creștere a accesului la servicii sociale și de asistență medicală de înaltă calitate
durata de implementare propusă  36 de luni.

4. Snapshot from the Borders
sursa de finanțare DEAR (Development Education and Awareness Raising) European Union
contract de finanțare  

CSO – LA/2017/388-115

buget estimativ  5.352.358,28 euro
dată finalizare estimată
 Octombrie 2020
obiectiv general
Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, național și local precum și a opiniei publice cu privire la migrația interdependențelor globale determinate de  fluxurile frontierelor europene, în perspectiva atingerii obiectivelor impuse prin SDG (Sustainable Development Goals), și anume: fără sărăcie; egalitate între sexe; egalitate de șanse; orașe și comunități sustenabile; pace, justiție și instituții puternice. 
   
parteneri

Comuni Di Lampedusa E Linosa (Italia)- lider
UAT Municipiul Constanța
Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Devoltare (România)
STADTGEMEINDE TRAISKIRCHEN (Austria)
MARKTGEMEINDE STRASS IN STEIERMARK (Austria)
SIKLOSNAGYFALU ONKORMANYZAT (Ungaria)
SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT (Austria)
AMREF HEALTH AFRICA ONLUS (Italia)
ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDITERRANEO (Italia)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Italia)
DIMOS RODOU (Grecia)
EINE WELT NETZWERK THURINGEN EV (EWNT) - Germania
OBCINA CRNOMELJ (Slovenia)
PUGLIA - Italia
CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Spania)
CROMO KOZHASZNU ALAPITVANY (Ungaria)
FUNDACION AMREF SALUD AFRICA (Spania)
KOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI - MALTA (KOPIN) ASSOCIATION - Malta
KUNSILL LOKALI MARSA (Malta)
MESTINA OBCINA MAROBOR (Slovenia)
UDRUZENJE AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJNE IZ MOSTARA (Bosnia și Herțegovina)
DIMOS AGIOS ATHANASIOS (Cipru)
BALKANSKI INSTITUT PO TRUDA I SOCIALNATA POLITIKA ASSOCIATION (Bulgaria)
OBSHTINA BURGAS (Bulgaria)
COMUNE DI PESARO (Italia)
COMMUNE DE GRANDE SYNTHE (Franța)
INSAMLINGSSTIFTELSEN HARALD EDELSTAM (Suedia)
ISCOMET - INSTITUT ZA ETNICNE IN REGIONALNE STUDIJE ZAVOD (Slovenia)
VOREIO AIGAIO (Grecia)

   
rezultate

Număr crescut de cetățeni europeni informați cu privire la migrația globală și la factorii cheie determinanți ai acesteia;
Înțelegere crescută din partea factorilor de decizie locali/factorilor politici cu privire la factorii cheie determinanți ai fluxurilor de migrație (schimbările climatice, război, etc), prin sprijinirea acestora în elaborarea de politici și proceduri prin care să se gestioneze fluxurile de migrație și prin care să se clădească o mai puternică coerență la toate nivelurile;
"Rețeaua orașelor de frontieră" este construită ca și instrument inovator pentru a se dezvolta strategic pe orizontală.


3. CIVITAS PORTIS PORT - Cities: Innovation For Sustainability
sursa de finanțare Programul Horizon 2020 -  MG.5.5 - 2015 Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility (Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă)
contract de finanțare 690713/2016
buget estimativ  17.678.400,00 euro
data finalizare estimată  august 2020
obiectiv Să prezinte celorlalte orașe port din Europa soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port, într-un mod complet durabil și, în același timp, realizând creștere economică în oraș și zona sa funcțională (pol de creștere).
 parteneri: 33 Consorțiul:
Anvers (Belgia);
Aberdeen (UK - Scoția);
Trieste (Italia);
Constanța (România);
Klaipeda ( Lituania);
Ningbo ( China).

Parteneriatul local din Constanța este format din:
UAT Municipiul Constanța - coordonator local;
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța";
Universitatea „Ovidius” din Constanța;
Asociația MedGreen Cluster;
Centrul European pentru Dezvoltare;
European Integrated Project.
rezultate

Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită între orașe și porturi;
Crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai sănătos;
Crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem de mobilitate integrat/e; Eficientizarea transportului urban de marfă.


2. FLOW
sursa de finanțare Programul Horizon 2020
contract de finanțare 635998/2016
buget estimativ  Nu este cazul/Partener fără buget
data finalizare estimată  2018
obiectiv Misiunea proiectului este să pună mersul pe jos și cu bicicleta pe picior de egalitate cu modurile de transport motorizat prin dezvoltarea unei metodologii de evaluare a eficienței măsurilor privind mersul pe jos și cu bicicleta, în contextul congestiei urbane.
rezultate Proiectul FLOW țintește 3 grupuri principale de factori interesați: orașele, mediul de afaceri si factorii de decizie cu scopul de a schimba modul în care aceste grupuri gândesc și acționează asupra potențialei reduceri a congestiei prin promovarea transportului nemotorizat. Activitățile proiectului constau în pregătirea profesională a reprezentanților grupurilor interesate, din peste 40 de orașe Europene (cum ar fi: Budapesta, Dublin, Sofia, Munchen, Lisabona, Gdynia, Constanța s.a.), în aplicarea metodologiei FLOW și a instrumentelor de evaluare, precum și promovarea schimburilor de experiență între practicienii locali în domeniul evaluării eficienței reducerii congestiei prin implementarea măsurilor de promovare a mersului pe jos și cu bicicleta. 

1. Parteneriat - Plan De Acțiune Privind Calitatea Aerului
sursa de finanțare Comisia Europeană / Guvernul Olandei
contract de finanțare participare voluntară
buget estimativ  -
data finalizare estimată decembrie 2018
obiectiv Identificarea problemelor privind calitatea aerului și impactul asupra sănătății îndeosebi în zona urbană. Parteneriatul face parte din Agenda Urbană a Uniunii Europene și presupune un schimb de informații și de bune practici între statele partenere.
parteneri State membre: Olanda (coordonator), Croația, Suedia;
Orașe: Londra, Utrecht, Milano, Constanța;
Instituții europene: Comisia Europeană, Eurocities, Urbact, Centrul Comun de Cercetare.
rezultate
Au fost stabilite 4 acṭiuni, fiecare dintre acestea având acṭivităṭi specifice.
Fiecare partener va participa la toate cele 4 acṭiuni ṣi pentru una dintre ele va fi lider coordonator (conform opṭiunii exprimate).
Acṭiunea 1: Stabilirea informaṭiilor cu privire la calitatea aerului ṣi influenṭa asupra sănătăṭii – situaṭii specifice fiecărui oraṣ;
Acṭiunea 2: Identificarea surselor de finanṭare ṣi a reglementărilor privind calitatea aerului în vederea stabilirii contradicṭiilor / lipsurilor/ exemple specifice în domeniul legislativ;
Acṭiunea 3: Prezentarea exemplelor de bune practice în domeniul calităṭii aerului;
Acṭiunea 4: Elaborarea unui Ghid pentru oraṣele care doresc să realizeze un plan de actiune privind calitatea aerului. Acest Ghid va cuprinde cele mai bune exemple atât în domeniul legislativ cât ṣi al acṭiunilor puse în practică.
(coordonator Constanṭa ṣi Milano).

IV. PROIECTE TRANSFRONTALIERE - FINALIZATE
1. Black Sea Bike - Diversification Of The Tourism Services In Constanta - Balchik Cross Border Region By Bike - BSB
sursa de finanțare Programul Operațional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 3 – Dezvoltare economică și socială – Coeziune socială și dezvoltare economică prin identificarea și consolidarea avantajelor zonei
beneficiar UAT Municipiul Constanța 
partener Municipalitatea Balchik (Bulgaria)
contract de finanțare 34544/26.04.2013
buget estimativ 1.498.533,24 euro
data finalizare estimată 15.09.2016
obiectiv Diversificarea serviciilor turistice prin crearea unei rețele de stații de biciclete în orașele Constanța și Balchik.
rezultate 24 de stații de biciclete în municipiul Constanța, 6 stații de biciclete în Balchik.
390 de biciclete achiziționate pentru municipiul Constanța și 100 de biciclete achiziționate pentru municipiul Balchik, Bulgaria; acestea vor fi puse gratuit la dispoziția utilizatorilor.
web-site: www.blackseabike.ro
documente Comunicat de presă

V. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - FINALIZATE
24. Reabilitarea Şi Modernizarea Iluminatului Public În Unele Localităţi Ale Zonei Metropolitane Constanţa
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
 beneficiar  UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 5052/27.02.2015
valoare contract 32.296.166,58 lei
perioada de desfășurare 28.02.2015-31.10.2016
dată finalizare proiect 31.10.2016
obiectiv Modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a Polului de Creștere - Constanța prin îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii de bază care deservește la furnizarea acestora în scopul transformării municipiului și a arealului său de influență într-o zonă turistică în expansiune, cu o economie în creștere rapidă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi.
rezultate

Reabilitarea/modernizarea iluminatului public în zonele: Cartier Baba Novac; 
Cartier Compozitori; Cartier Palazu Mare; Cartier Constanța Sud; Cartier Peninsulă; Bulevardul Mamaia; Bulevardul Aurel Vlaicu; Bulevardul Tomis; Bulevardul Ferdinand.

galerie foto  

23. Îmbunătăţirea Accesului Între Municipiul Constanţa Şi Platforma Industrială Năvodari Prin Lărgirea Şi Modernizarea Bulevardului Mamaia Năvodari
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
 beneficiar  UAT Oraș Năvodari- lider de proiect
parteneri  UAT Municipiul Constanța
contract de finanțare 3535/04.12.2012
valoare contract 57.943.411,05 lei
perioada de desfășurare 05.12.2012-01.11.2016
dată finalizare proiect 01.11.2016
obiectiv Obiectiv general – îmbunătățirea condițiilor de viată ale locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructura urbană de calitate - dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate atât în interiorul, cât și în exteriorul localităților.
Obiectiv specific – îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța.
rezultate

Străzi urbane reabilitate și modernizate - 6.269,76 m.l. la sfârșitul perioadei de implementare;
30 locuri de muncă temporare

galerie foto  

22. Parcul Seniorilor - Extinderea Căminului Pentru Persoane Vârstnice Cu Un Corp Nou
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3347/17.08.2012
valoare contract 4.849.595,99 lei
perioada de desfășurare 18.08.2012-01.11.2016
dată finalizare proiect 01.11.2016
obiectiv Lucrări de reabilitare la căminul pentru persoane vârstnice și extinderea cu un corp nou P+2E  cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zona de socializare, spații de depozitare.
rezultate Mărirea capacității de cazare a persoanelor vârstnice prin reamenajarea spațiilor destinate în prezent pentru activități administrative și cabinete medicale (se mărește capacitatea de cazare a căminului cu 48 locuri din care 28 locuri în clădirea nouă și 20 locuri create ca urmare a mutării birourilor și cabinetelor medicale din corpul de cazare vechi în corpul nou, în spațiile cu această destinație.
galerie foto  

21. Construire Parcare Multietajată P+7E+T În Stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros
sursa de finanțare Programul Operațional Regional - Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3767/18.07.2013
valoare contract 14.281.544,12 lei
perioada de desfășurare 2013-2016
dată finalizare proiect 30.06.2016
obiectiv Dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.
rezultate 394 de noi locuri de parcare, precum şi crearea a 9 noi locuri de muncă.
galerie foto  

ParcareAlbatros2 ParcareAlbatros3 ParcareAlbatros1 ParcareAlbatros4

20. Măsuri integrate pentru egalitate de şanse
sursa de finanțare POSDRU 2007-2013 -  Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri
Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
contract de finanțare POSDRU nr. 146/6.3/G/130592/29.04.2014
valoare contract  1.990.385 lei
perioada de desfășurare 30.04.2014 - 15.12.2015
dată finalizare proiect 15.12.2015
obiectiv Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (femei) și construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăți inclusive în scopul bunăstării femeilor din mediul urban și rural al regiunii Sud Est.
rezultate 588 de femei formate/calificate prin următoarele cursuri: inspector resurse umane, lucrător în comerț, baby-sitter, limba engleză și competențe sociale și civice.
web-site: www.egalitate-de-sanse.ro

19. promenada turistică mamaia
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3348/17.08.2012
valoare contract 68.685.880,49 lei din care nerambursabil 48.317.628,50 lei
perioada de desfășurare august 2012 - august 2015
dată finalizare proiect 17.08.2015 
rezultate Modernizarea şi reamenajarea promenadei turistice din municipiul Constanţa - zona Sat Vacanţă şi Staţiunea Mamaia:
Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanţă;
Reabilitare şi reamenajare piaţeta Perla; 
Reabilitare şi reamenajare promenada Malibu – Perla – Cazino Mamaia; 
Reabilitare şi modernizare piaţeta şi promenada Cazino Mamaia; 
Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Cazino Club Castel – până în vecinătatea hotelului Vega;
1.090 noi locuri de parcare şi 126.102 mp de promenadă reamenajată şi mobilată (băncuţe, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.).
galerie foto  

Promenada2 Promenada1

18. Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3034/10.05.2012 
valoare contract 37.934.638,30 lei din care nerambursabil: 29.807.506,65
perioada de desfășurare 2012-2015
dată finalizare proiect 10.06.2015 
rezultate Reabilitarea infrastructurii urbane din centrul istoric al municipiului Constanţa prin:
Reabilitarea unui număr de 21 de străzi din zona Peninsulară a Municipiului Constanţa; 
Crearea/ reabilitarea sistemului de canalizare pluvială aferent străzilor ce au fost reabilitate;
Mobilarea zonei cu mobilier urban: stâlpi iluminat, indicatoare rutiere, coşuri de gunoi, scrumiere.
galerie foto  
ReamenajareCentrulIstoric1 ReamenajareCentrulIstoric2

17. Restaurarea și Reamenajarea Promenadei și a spaţiilor verzi din Zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3030/10.05.2012
valoare contract 12.123.100,06 lei
perioada de desfășurare 2012 - noiembrie 2014
dată finalizare proiect 10.11.2014
rezultate Reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa prin:
Reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, balustradă;
Amenajare alee promenadă;
Modernizare alei pietonale în parc şi amenajare spaţii verzi;
Mobilier urban (chioşcuri, foişoare, bănci, fântâni şi cismele, stâlpi iluminat).
 galerie foto  
ReamenajarePromenada3 ReamenajarePromenada2 ReamenajarePromenada1

16. Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3256/23.07.2012
valoare contract 11.067.838,24 lei din care nerambursabil: 8.392.273,32 lei
perioada de desfășurare 2012 - iunie 2014
dată finalizare proiect 23.06.2014
rezultate Trei pasarele pietonale localizate în zonele: Sat-Vacanță, Cazino și Rex, precum și crearea a 6 noi locuri de muncă.              
galerie foto  
Pasarela1 Pasarela2

15. Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3031/10.05.2012
valoare contract 10.581.294,13 lei
perioada de desfășurare 2012 - mai 2014
dată finalizare proiect 10.05.2014 
rezultate Reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului Constanța prin reabilitarea următoarelor obiective: 
Piața Ovidiu;
Străzile: Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Aleea Vasile Canarache;
Scări de acces: 
     a) din str. Marcus Aurelius catre Portul Tomis;
     b) din str Vasile Canarache catre str. Termele Romane;
 Mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, scrumiere. 
Canalizare pluvială;
Sistem iluminat public;
Spații verzi - taluze.
galerie foto  
RestaurarePiataOvidiu3 RestaurarePiataOvidiu2 RestaurarePiataOvidiu1

14. Constanța, primul pas în lunga ta călătorie - Promovarea zonei turistice Constanța Mamaia
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 5.3.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Asociația pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral Delta-Dunării 
contract de finanțare 1375/05.04.2011
valoare contract 1.036.640 lei 
perioada de desfășurare 2011-2013
dată finalizare proiect 04.04.2013 
obiectiv Valorificarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei turistice Constanța – Mamaia, extinzând percepția generală de „vacanță la soare și mare” la „vacanța de cunoaștere”, pe trei teme turistice: 
Turismul de cunoaștere;
Turismul cultural de istorie, arhitectura și religios;
Turismul de agrement, natură și biodiversitate. 
rezultate 1.640.000 pliante;
      4.000 broșuri;
realizarea unui web-site: www.constanta-turistica.ro
galerie foto  

ConstantaPrimulPas

13. Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, Zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013– Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 1517/20.04.2011
valoare contract 12.186.543,36 lei 
perioada de desfășurare 2011-2012
dată finalizare proiect 20.09.2012
rezultate Au fost create 265 locuri parcare, precum și 15 noi locuri de muncă.
 galerie foto  

ParcareVerde1 ParcareVerde2

12. Reabilitarea căminului pentru persoane vârstnice - utilități și corp cantină
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
contract de finanțare 611/29.01.2010
valoare contract 3.189.125,29 lei 
perioada de desfășurare 2010-2011
dată finalizare proiect 29.04.2011
rezultate Înlocuirea instalațiilor (telefonie, semnalizare incendiu, interfon); 
Refacerea finisajelor;
Înlocuirea instalațiilor de încălzire;
Înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare de ventilație la cantină și spălătorie;
Dotarea cu utilaje necesare pentru prepararea hranei; 
Dotarea cu utilaje necesare pentru sala de spălătorie.
galerie foto  
UtilitatiCorpCantina

11. Reabilitarea și modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Constanța
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
contract de finanțare 33/20.02.2009
valoare contract 2.885.820,69 lei din care nerambursabil: 2.823.635,81 lei
perioada de desfășurare 2009-2010
dată finalizare proiect februarie 2010
rezultate Reamenajarea grupurilor sanitare; refacerea instalațiilor electrice existente; 
Reabilitarea lifturilor;
Refacerea terasei existente prin înlocuirea învelitoarei;
Construcție nouă stație hidrofor;
A primit Premiul de Excelență – Prima Generație Regio.
galerie foto  

RebilitareCamin

10. administrație europeană
sursa de finanțare PODCA 2007-2013 – Axa 1 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” 
contract de finanțare 384780/17.03.2009
valoare contract 248.746,20 lei din care nerambursabil: 228.320,4 lei
perioada de desfășurare 2009-2010
dată finalizare proiect 17.03.2010
rezultate 150 funcționari instruiți, care își desfășoară activitatea în cele 14 primării ale localităților ce compun Zona Metropolitană Constanța, în domeniile: management de proiect, achiziții publice, resurse umane, competențe sociale și civile și audit intern.  

9. Parteneriat Operațional Durabil (POD) Constanța-Dobrich
sursa de finanțare Program CBC RO-BG 2006 – Prioritatea 4 “People to people” și buget local 
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Municipalitatea Dobrich
contract de finanțare RO2006/018-405.01.04.19
valoare contract 43.519 euro din care nerambursabil: 35.359 euro 
perioada de desfășurare 2008-2009
dată finalizare proiect 2009
rezultate 25 de funcționari publici din Zona Metropolitană Constanța și Districtul Dobich au fost pregătiți în domeniile: managementul ciclului de proiect; reguli și proceduri privind fondurile structurale și particularitățile cooperării transfrontaliere; 
Un portofoliu de proiecte ce pot fi implementate în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013; 
Un grup de lucru permanent format din funcționari publici participanți la cursurile de formare. 

8. REGIO-LLL 
sursa de finanțare Programul Leonardo da Vinci - secțiunea Rețele
beneficiar FREREF – Fondation des Regions Europeennes pour la Recherche en Education et en Formation
parteneri
UAT Municipiul Constanța; Fundația Andaluza Fondo de Formacion y Empleo – Sevilla (Spania); Generalitat de Catalunya – Departament D’EDUCACIÓ – Barcelona (Spania); Servei d’ocupació de Catalunya. Department de Treball – Barcelona (Spania); Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC Rhône – Alpes – Lyon (Franța); Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône – CMA 69 – Lyon (Franța); Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS – Paris (Franta); Conseil Régional de Lorraine – Metz ( Franța); Conseil Régional de Rhône – Alpes – CHARBONNIERES LES BAINS (Franța); Université de Bretagne Sud – Lorient (Franța); Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro – Regione Lombardia – Milano (Italia); Centro Interateneo per l’Innovazione, la ricerca didattica e la formazione avanzata – Veneția (Italia); Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle du Grand-duché de Luxembourg/Service de la Formation professionnelle – Luxemburg; Województwo Małopolskie- Cracovia (Polonia); Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –Neuchatel. 
contract de finanțare  2007-1985/001-001
valoare contract 623.568 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2007-2010
dată finalizare proiect 2010
rezultate Lucrări, referate și studii de caz privind promovarea transferului de bune practici la nivel interregional și punerea în practică a politicii „Învățare pe tot parcursul vieții”, conform Strategiei Lisabona.

7. PHARE CBC „Eco”
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich 
asociați S.C. Gremlin Computers S.R.L.; EcoRomAmbalaje; MM Recycling; Eco Dobrogea; Eco ZOO Dobrich
contract de finanțare  -
valoare contract 54 .870 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Conștientizarea problemelor de mediu în rândul elevilor;
Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în rândul școlilor din municipiile Constanța și Dobrich, tabără de vara ecologică. 

6. Turism la Marea Neagră
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People și buget local 
beneficiar
agenții de turism din România; cetățeni ai județului Constanța și ai regiunii Dobrich; turiști. 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich
contract de finanțare RO2005/017-535.01.03.09
valoare contract 53.256 euro din care nerambursabil: 47.930,4 euro 
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Realizarea unui studiu asupra situației actuale în domeniul turismului litoral din România și Bulgaria; 
Constituirea unei asociații de dezvoltare și promovare a turismului la Marea Neagră, cu scopul de a întări relațiile de colaborare în domeniul turismului între regiunile Constanța și Dobrich (Bulgaria);
A fost premiat de către Comisia Europeană în cadrul Conferinței finale a proiectului Concertour - Accesibilitate, Strategii, Soluții și Servicii pentru îmbunătățirea Turismului European Sustenabil, care a avut loc la Roma, în data de 25.09.2009. 

5. Urbameco
Etapa I
sursa de finanțare Programul URBACT I 2002-2006
beneficiar Grand Lyon (Franța)
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
contract de finanțare REF 1750/FT
valoare contract 98.100 euro nerambursabili 
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică
 
Etapa II
sursa de finanțare
Programul URBACT II 2007-2013 și buget local
beneficiar Grand Lyon (Franța) 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
contract de finanțare
REF 1750/FT
valoare contract
594.975 euro din care nerambursabil: 542.500 euro  
perioada de desfășurare
 2008-2009
dată finalizare proiect
2009
rezultate
 Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică

4. IMAPS
sursa de finanțare Programul INTERREG III C și buget local
beneficiar Comunitatea Urbană Brest, Franța
parteneri UAT Municipiul Constanța; Parcul Tehnologic Brest, Franța; Departamentul de Pompieri și Situații de Urgență, Brest, Franța; Municipalitatea Matosinhos, Portugalia; Institutul de Apă al Regiunii de Nord, Matosinhos, Portugalia; Municipalitatea Taranto, Italia; Autoritatea Portuară, Taranto, Italia; Universitatea Ovidius, Constanța; Consiliul Local Cadiz, Spania; Universitatea Cadiz, Spania; Autoritatea Portuară Gijon, Spania; Consiliul Local Insula Wight, Marea Britanie
contract de finanțare  
valoare contract 992.000 euro din care nerambursabil: 979.500 euro  
perioada de desfășurare 2005-2007
dată finalizare proiect 2007
rezultate Crearea unei rețele de schimb între orașele port care se confruntă cu probleme similare.

3. e-PMC
sursa de finanțare Programul PHARE 2002 „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local” și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare RO2002/000-586.03.02
valoare contract 40.000 euro din care nerambursabil: 38.000 euro 
perioada de desfășurare 2004-2005
dată finalizare proiect 2005
rezultate Modernizarea managementului documentelor și a managementului operațional prin implementarea sistemului privind semnătură electronică.
Scăderea timpului de operare a documentelor la nivelul instituției.
Generarea automată a unei arhive electronice.
Securitatea deosebită a documentelor - documentul o dată semnat nu mai poate fi modificat, orice modificare a documentului este semnalată imediat de sistem.
Semnarea documentelor de către persoana autorizată se poate face din orice locație.
Scăderea consumului de hârtie tipărită și reducerea costurilor de mentenanță a imprimantelor.
Creșterea productivității muncii prin reducerea timpilor alocați pentru căutarea documentelor în arhivă.
În cadrul acestui proiect au fost achiziționate 112 certificate calificate de semnătură electronică și 112 dispozitive securizate de generare a semnăturii electronice, precum și un server performant de stocare a documentelor emise de instituție în spațiul virtual. 
În urma implementării acestui proiect, Primăria Municipiului Constanța a fost prima instituție publică din România care a implementat la nivelul instituției sistemul de semnătură electronică, în conformitate cu dispozițiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, fiind astfel premiată.

2. Cleaner Production and Energy Efficiency 
sursa de finanțare Guvernul Norvegiei
beneficiar Agenții economici din Municipiul și Județul Constanța  
parteneri UAT Municipiul Constanța; Norwegian Energy Efficiency Group; The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals; Centrul de Prevenire a Poluării din București.
contract de finanțare  
valoare contract 100.000 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2004-2005
dată finalizare proiect 2005
rezultate Training în domeniu; Formarea de instructori români; Manuale privind managementul calității și mediului.

1. Tapestry
sursa de finanțare Directoratul General de Transport și Energie al Comisiei Europene (DGTREN)
beneficiar Regia Autonomă de Transport în Comun – Municipiul Constanța 
parteneri Transport and Travel Research Ltd., Marea Britanie; Transport Studies Group, University of Westminster, Marea Britanie; Hampshire County Council, Marea Britanie; Herdfordshire County Council, Marea Britanie; Langzaam Verkeer, Belgia; TISPT Consultores Em Transportes Inovacao e Sistemas SA, Portugalia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; Asstra-Associatione Transporti, Italia; Citta di Torino, Italia; Uniunea Română de Transport public, România; UAT Municipiului Constanța, România; Interactions Ltd, Irlanda; Communaute Urbaine de Nantes, Franta; T.E.Marknadskommunikation A.B., Suedia.
contract de finanțare
valoare contract 300.000 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2001-2002
dată finalizare proiect 2002
rezultate Dezvoltarea și implementarea de studii de caz în domenii precum:
1. Transport intermodal;
2. Repoziționarea transportului public;
3. Sănătate și Mediu.