Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2023

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/promovare a funcționarilor publiciPDF15,75 MB26 apr., 2024 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții contractualePDF20,50 MB07 feb., 2023 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Organizarea și desfășurarea probei de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației pentru concursurile de recrutare a funcționarilor publici organizate de PMCPDF19,17 MB21 mar., 2023 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
9. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de polițist localPDF9,03 MB29 apr., 2022 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06 -PS03 - Formular înscriere concurs de promovare în funcția publicăDOCX43,05 KB26 apr., 2024 Download
2. F07-PS03 - Formular înscriere concurs de recrutare în funcția publicăDOCX42,94 KB26 apr., 2024 Download
3. F08-PS03- Model adeverință vechime în specialitatea studiilor absolviteDOCX38,22 KB26 apr., 2024 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F04-PS18 - Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF122,42 KB26 mar., 2024 Download
2. F05-PS18 - Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF100,44 KB26 mar., 2024 Download
3. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download

Examen De Promovare În Clasă Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 05.10.2023 - 06.10.2023
depunere dosare în 5 zile de la publicarea prezentului anunț, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
verificarea îndeplinirii condițiilor de participare
26.09.2023, ora 14.00
stabilirea seturilor de subiecte și a punctajului 05.10.2023, ora 08.00
probă scrisă 05.10.2023, ora 10.00
proba de interviu 06.10.2023, ora 12.00
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie și tematică
rezultate final clasă
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane

Consilier clasa I gradul superior - Compartimentul monitorizare intreprinderi publice și ADI-uri (1 post)

perioada 08.09.2023 - 12.09.2023
depunere dosare până la data de 28.08.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
04.09.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 08.09.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 12.09.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane erata

Șef Birou legislație contracte, avize de legalitate și legile proprietății (1 post)

perioada 28.07.2023 - 01.08.2023
depunere dosare până la data de 17.07.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
24.07.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 28.07.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 01.08.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Birou publicitate, Direcția generală economico-financiară, gradul II, (1 post)

perioada 26.06.2023 - 28.06.2023
depunere dosare până la data de 14.06.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 26.06.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 28.06.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, grad superior-Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri (1 post)

perioada 23.06.2023 - 27.06.2023
depunere dosare până la data de 12.06.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
19.06.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 23.06.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 27.06.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Birou juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, gradul II (1 post)

perioada 14.06.2023 - 16.06.2023
depunere dosare până la data de 30.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
08.06.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 14.06.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 16.06.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru descărcare erată

Consilier juridic clasa I, grad superior-Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)

perioada 08.06.2023 - 12.06.2023
depunere dosare până la data de 23.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
30.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 08.06.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 12.06.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru descărcare anunț

Consilier juridic clasa I, grad asistent – Biroul juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)

perioada 19.05.2023 - 23.05.2023
depunere dosare până la data de 11.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
12.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 19.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 23.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare

anunț Serviciul Resurse Umane

click pentru descărcare anunț

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Direcţia generală economico-financiară  
- inspector clasa I, grad principal, Serviciul contracte și administrarea economică a domeniului public și privat - (1 Post)
- inspector clasa I, grad superior, Serviciul contabilitate, Direcția financiară,Direcția generălă económico-financiară - (1 Post)

Direcţia logistică 
- inspector clasa I, grad Principal, Compartimentul administrarea unităților de învățământ preuniversitar, Direcția logistică (1 Post)

perioada 25.05.2023 - 29.05.2023
depunere dosare până la data de 15.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.05.2023, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 25.05.2023, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 29.05.2023, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru vizualizare anunț

Direcţia Generală Economico-Financiară 

Serviciul Contracte Și Administrarea Economică A Domeniului Public Și Privat
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Serviciul Contabilitate
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Direcţia Logistică 
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

rezultate
rezultat final
rezultat interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Biroul apărare civilă, sănătate şi securitate în muncă Şi Situaţii De Urgenţă
 - inspector clasa I, grad superior  (1 post)

Direcţia generală urbanism şi patrimoniu
- inspector, clasa I, grad superior, Serviciul planificare urbană şi mediu, Direcţia patrimoniu, Direcţia generală urbanism şi patrimoniu - (1 post)
- inspector, clasa I, grad superior, Serviciul patrimoniu, Direcţia patrimoniu, Direcţia generală urbanism şi patrimoniu - (1 post)
- inspector, clasa I, grad superior, Biroul registrul agricol, Direcţia patrimoniu, Direcţia generală urbanism şi patrimoniu - (1 post)

perioada 25.05.2023 - 29.05.2023
depunere dosare până la data de 15.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.05.2023, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 25.05.2023, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 29.05.2023, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru vizualizare anunț

Biroul Apărare Civilă, Sănătate Şi Securitate În Muncă Şi Situaţii De Urgenţă

click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Direcţia Generală Urbanism Şi Patrimoniu
- Serviciul planificare urbană şi mediu
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Serviciul Patrimoniu
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Biroul Registrul Agricol
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
 
rezultate
rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Direcţia locală de evidență persoane  
- inspector clasa I, grad principal, Serviciul stare civilă (1 Post)

Direcţia generală gestionare servicii publice  
- inspector clasa I grad superior, Serviciul gestionare cimitire, Direcția administrare servicii publice - (2 Posturi)
- referent clasa III grad superior, Serviciul salubritate, Direcția administrare servicii publice - (1 Post)
-inspector clasa I grad superior, Serviciul salubritate, Direcția administrare servicii publice) - (1 Post)
- inspector clasa I grad superior, Serviciul siguranță bunuri publice, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar - (1 Post)

- inspector clasa I grad superior, Serviciul amenajări urbane, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar - (1 Post)

Biroul relații internaționale și comunicare   
- inspector clasa I, grad superior (2 posturi)

perioada 25.05.2023 - 29.05.2023
depunere dosare până la data de 15.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.05.2023, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 25.05.2023, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 29.05.2023, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru vizualizare anunț

Direcţia Locală De Evidență Persoane

click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Direcţia Generală Gestionare Servicii Publice  
- Serviciul Gestionare Cimitire
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

- Serviciul Salubritate
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

- Serviciul Siguranță Bunuri Publice
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

- Serviciul Amenajări Urbane
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie

Biroul Relații Internaționale Și Comunicare   
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
 

rezultate
rezultat final
rezultat interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

-Direcţia generală poliția locală:

polițist local, clasa I, grad principal- Biroul evidență procese verbale (1 post),
polițist local, clasa I, grad superior - Biroul baze de date, dispecerat, armament, supraveghere video zone publice (1 post),
polițist local, clasa III, grad principal - Biroul ordine publică sud, Serviciul ordine publică (1 post),
polițist local, clasa I, grad superior – Biroul rutier nord, Servciul rutier (1 post),
polițist local, clasa III, grad superior – Biroul rutier centru, Servciul rutier (1 post),
polițist local, clasa III, grad principal – Biroul rutier sud, Servciul rutier (1 post),
polițist local, clasa I, grad superior – Biroul rutier sud, Servciul rutier (1 post),
polițist local, clasa I, grad principal – Compartimentul auto abandonate, Serviciul rutier - (1 post).

- Serviciul audit public intern

Auditor, clasa I gradul superior (1 post)

perioada 25.05.2023 - 29.05.2023
depunere dosare până la data de 15.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.05.2023, ora 12:30, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 25.05.2023, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 29.05.2023, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru vizualizare anunt
click pentru vizualizare tematica DGPL
click pentru vizualizare tematica Serv audit public intern
click pentru vizualizare bibliografie DGPL
click pentru vizualizare bibliografie Serv audit public intern
 
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Polițist local clasa I, grad profesional debutant – Biroul rutier sud, Serviciul rutier, Direcția generală poliția locală (4 posturi)

Polițist local clasa III, grad profesional debutant – Biroul ordine publică centru, Serviciul ordine publică, Direcția generală poliția locală (3 posturi)

Polițist local clasa I, grad profesional debutant – Biroul monitorizare zone publice și intervenții, Direcția generală poliția locală (3 posturi)

perioada 22.05.2023 - 26.05.2023
depunere dosare până la data de 10.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
17.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba sportivă eliminatorie 22.05.2023, ora 09.00,BAZA SPORTIVĂ A UNIVERSITĂȚII OVIDIUS (str. Capitan aviator Alexandru Serbănescu nr. 1, Constanța)
proba scrisă 24.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 26.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
tabel probe și bareme pentru proba sportivă - candidați femei
tabel probe și bareme pentru proba sportivă - candidați bărbați


Biroul Rutier Sud
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post nr. 208572
click pentru descărcare fișă post nr. 208597
click pentru descărcare fișă post nr. 208613
click pentru descărcare fișă post nr. 208615

Biroul Ordine Publică Centru
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post nr. 208462
click pentru descărcare fișă post nr. 208463
click pentru descărcare fișă post nr. 208464

Biroul Monitorizare Zone Publice Și Intervenții
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post nr. 208137
click pentru descărcare fișă post nr. 208148
click pentru descărcare fișă post nr. 208150

rezultate


anunț Serviciul Resurse Umane  click pentru descărcare anunț

Arhivar  treapta  I  – Biroul arhivă  (1 Post)

perioada 15.05.2023 - 17.05.2023
depunere dosare până la data de 04.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
05.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 15.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 17.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru descarcare anunt

Șef Serviciu management drumuri și transport, gradul II - Direcția administrare servicii publice -Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)
Șef Serviciu siguranța circulației urbane și parcări, gradul II - Direcția administrare servicii publice -Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 15.05.2023 - 17.05.2023
depunere dosare până la data de 02.05.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 15.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 17.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
BIBLIO.ȘEF.SEV. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI URBANE ȘI PARCĂRI
BIBLIO. SEF.SERV. MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPORT

FISA POST SEF.SERV.SIG.CIRC.URBANE SI PARCĂRI
FISA POST SEF SERV. MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPORT

TEMATICA ȘEF.SERV. SIGURANȚA CIRC.URBANE ȘI PARCĂRI
TEMATICA SEF.SERV. MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPORT
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Secretar general al UAT municipiul Constanta, gradul II (1 post)

perioada 08.05.2023 - 10.05.2023
depunere dosare până la data de 24.04.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
02.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 08.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 10.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane detalii obținere cazier administrativ

Consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

Consilier clasa I, grad profesional principal – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

perioada 20.04.2023 - 24.04.2023
depunere dosare până la data de 10.04.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.04.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 20.04.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 24.04.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

click pentru descărcare bibliografie consilier superior
click pentru descărcare tematică consilier superior
click pentru descărcare fișă post consilier superior

click pentru descărcare bibliografie consilier principal
click pentru descărcare tematică consilier principal
click pentru descărcare fișă post consilier principal
rezultate rezultat final
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Birou baze de date, dispecerat, armament, supraveghere video zone publice, Direcția generală poliția locală (1 post)

perioada 05.05.2023 - 09.05.2023
depunere dosare până la data de 24.04.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
02.05.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 05.05.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 09.05.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector specialitate, gradul I - Biroul arhivă (1 Post)

perioada 04.04.2023 - 06.04.2023
depunere dosare până la data de 24.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
28.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 04.04.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 06.04.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
click pentru descarcare tematică
click pentru descarcare fișă post
rezultate selecție dosare
proba scrisă
rezultat interviu
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, gradul principal, Biroul relații internaționale și comunicare (1 post)

perioada 30.03.2023 - 05.04.2023
depunere dosare până la data de 20.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
27.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

probă eliminatorie
limba engleză

30.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
 proba scrisă 03.04.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 05.04.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad superior-Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești - 1 post

Consilier juridic clasa I, grad asistent - Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești - 1 post

perioada 20.03.2023 - 22.03.2023
depunere dosare până la data de 08.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 20.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 22.03.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie consilier juridic
click pentru descarcare tematică consilier juridic
click pentru descarcare fișă post consilier juridic asistent
click pentru descarcare fișă post consilier juridic superior
rezultate rezultat final
rezultat interviu
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene 1 post

Consilier clasa I, grad profesional principal – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene 1 post

perioada 03.03.2023 - 07.03.2023
depunere dosare până la data de 22.02.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.02.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 03.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 07.03.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie consilier principal
click pentru descarcare bibliografie consilier superior
click pentru descarcare tematică consilier principal
click pentru descarcare tematică consilier superior
click pentru descarcare fișă post consilier principal
click pentru descarcare fișă post consilier superior
rezultate rezultat final
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul principal - Serviciul autorizări constructii, Directia generală urbanism si patrimoniu, 1 post

perioada 16.03.2023 - 20.03.2023
depunere dosare până la data de 06.03.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 16.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
click pentru descarcare tematica
click pentru descarcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Personalul Contractual Încadrat În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 27.12.2022 - 13.01.2023
depunere dosare până la data de 10.01.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 13.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane