Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2023

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor publiciPDF25,89 MB07 feb., 2023 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții contractualePDF20,50 MB07 feb., 2023 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Organizarea și desfășurarea probei de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației pentru concursurile de recrutare a funcționarilor publici organizate de PMCPDF19,17 MB21 mar., 2023 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
9. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de polițist localPDF9,03 MB29 apr., 2022 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06-PS03 - Formular înscriere concurs recrutare și selecție funcționari publiciDOCX44,66 KB07 feb., 2023 Download
2. FS07-PS03 - Formular adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilorPDF86,83 KB07 feb., 2023 Download
3. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
4. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F04-PS18 -Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualDOCX36,52 KB07 feb., 2023 Download
2. Declarație pe propria răspundere, conform art. 3, lit. g din H.G. nr. 286/2011 (actualizată)PDF112,55 KB28 dec., 2018 Download
3. Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF119,76 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download

Inspector specialitate, gradul I - Biroul arhivă (1 Post)

perioada 04.04.2023 - 06.04.2023
depunere dosare până la data de 24.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
28.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba scrisă 04.04.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 06.04.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
click pentru descarcare tematică
click pentru descarcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, gradul principal, Biroul relații internaționale și comunicare (1 post)

perioada 30.03.2023 - 05.04.2023
depunere dosare până la data de 20.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
27.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

probă eliminatorie
limba engleză

30.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
 proba scrisă 03.04.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 05.04.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad superior-Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești - 1 post

Consilier juridic clasa I, grad asistent - Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești - 1 post

perioada 20.03.2023 - 22.03.2023
depunere dosare până la data de 08.03.2023 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 20.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 22.03.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie consilier juridic
click pentru descarcare tematică consilier juridic
click pentru descarcare fișă post consilier juridic asistent
click pentru descarcare fișă post consilier juridic superior
rezultate rezultat final
rezultat interviu
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene 1 post

Consilier clasa I, grad profesional principal – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene 1 post

perioada 03.03.2023 - 07.03.2023
depunere dosare până la data de 22.02.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.02.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 03.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
proba de interviu 07.03.2023, ora 14.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie consilier principal
click pentru descarcare bibliografie consilier superior
click pentru descarcare tematică consilier principal
click pentru descarcare tematică consilier superior
click pentru descarcare fișă post consilier principal
click pentru descarcare fișă post consilier superior
rezultate rezultat final
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul principal - Serviciul autorizări constructii, Directia generală urbanism si patrimoniu, 1 post

perioada 16.03.2023 - 20.03.2023
depunere dosare până la data de 06.03.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.03.2023, ora 12.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 16.03.2023, ora 10.00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
click pentru descarcare tematica
click pentru descarcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Personalul Contractual Încadrat În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 27.12.2022 - 13.01.2023
depunere dosare până la data de 10.01.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 13.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane