Despre instituție

Proiecte derulate cu ANL

PROIECTE CU AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

1. LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE BLOCURI ANL PENTRU TINERI ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Adresa

Zona Palazu Mare

   
Lucrări de investiții

Execuția şi finanțarea lucrărilor tehnico-edilitare și a dotărilor urbane in interiorul perimetrului terenului aferent ansamblului de 5 blocuri de locuințe pentru tineri, în regim de închiriere ce urmează să fie edificat de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Acestea constau în: sistematizare pe verticală, parcări, trotuare, căi de acces şi alei pietonale, spații verzi, loc de joacă, platformă gospodărească, iluminat public, telefonie/internet și canalizare pluvială. Municipalitatea, în parteneriat cu societățile furnizoare de utilități, va asigura și extinderea rețelelor de apă-canal, energie electrică și gaze naturale, pană la amplasament, precum și drum de acces din cartierul Palazu Mare și extindere rețea iluminat public pana la amplasament.

Obiective

Asigurarea funcționalității celor 88 de unități locative din cadrul ansamblului de locuințe finanțate și executate de către ANL.
Dezvoltarea urbană a zonei în care vor fi amplasate blocurile de locuințe.

   

Stadiu

ANL: proiectare blocuri
Municipiul Constanța: proiectare lucrări tehnico edilitare

   
Valoare

Municipiul Constanța: 64.022 lei (studiu fezabilitate)