Despre instituție

Proiecte derulate cu ANL

PROIECTE DERULATE CU AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


1. LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE BLOCURI ANL PENTRU TINERI ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Adresa

Zona Palazu Mare, Mun. Constanța

   
Lucrări de investiții

Execuția şi finanțarea lucrărilor tehnico-edilitare și a dotărilor urbane în interiorul perimetrului terenului aferent ansamblului de 5 blocuri de locuințe pentru tineri, în regim de închiriere ce urmează să fie edificat de către Agenția Națională pentru Locuințe

Obiective

Asigurarea funcționalității celor 87 de unități locative din cadrul ansamblului de locuințe finanțate și executate de către ANL.
Dezvoltarea urbană a zonei în care vor fi amplasate blocurile de locuințe.

   
Stadiu

ANL: proiectare și execuţie blocuri
Municipiul Constanța: obținere avize și autorizații

   
Valoare estimată proiect

Va fi reevaluată după finalizarea proiectării