Despre instituție

Proiecte în pregătire

RENOVAREA ENERGETICĂ INTEGRATĂ, MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

INFORMAȚII NECESARE  PENTRU INCLUDEREA UNEI CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN PROGRAMUL DE RENOVAREA ENERGETICĂ INTEGRATĂ, MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

Pentru includerea unei clădiri rezidențiale în programul de RENOVAREA ENERGETICĂ INTEGRATĂ, MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE prin PNRR, în conformitate cu prevederile GHIDURILOR SPECIFICE: GHID SPECIFIC APEL CLĂDIRI REZIDENȚIALE RENOVARE ENERGETICĂ, GHID SPECIFIC APEL CLĂDIRI REZIDENȚIALE RENOVARE INTEGRATĂ, GHID SPECIFIC APEL CLĂDIRI REZIDENŢIALE SOCIAL (menționăm că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică și pot suferi modificări)  trebuie parcurşi următorii pași :

  1. Solicitarea din partea asociației de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR; (Anexa_1_Model_solicitare)
  2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii prin PNRR, în condițiile prezentului ghid.  (Anexa_2_Model _Hotarare)

RENOVAREA ENERGETICĂ INTEGRATĂ