Despre instituție

Proiecte derulate cu CNI-S.A.

PROIECTE DERULATE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

1. CONSTRUIRE STADION ,,GHEORGHE HAGI”

Adresă

Str. Primăverii nr. 2-11, Constanța, Jud. ConstanţaLucrări de investiții

-Construire stadion cu o capacitate de 18.500 de locuri şi esplanadă în jurul stadionului

-Teren de antrenament fotbal şi atletism cu 6 culoare de alergare şi o tribună acoperită pe latura Sud având o capacitate de 1.000 locuri

-Clădire vestiare pentru fotbal şi atletism

Obiectiv

Construirea unei baze sportive la nivelul cerințelor şi exigențelor forurilor internaționale.

   
Stadiu

Achiziție proiectare şi execuție în derulare.

   
 
Valoare totală estimată
 

480.490.000 lei cu TVA, din care:
Compania Natională de Investiții: 
-
474.481.000 lei cu TVA

Primăria municipiului Constanța:
- 6.009.000 lei cu TVA - amenajări exterioare;
-11.000.000 lei cu TVA- cheltuieli de desființare clădiri de pe amplasament.


2. SALĂ POLIVALENTĂ 5000 LOCURI

Adresă

B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, Constanța, Jud. ConstanțaLucrări de investiții

Compania Națională de Investiții - Sală Polivalentă 5000 locuri:
- suprafața terenului pentru amplasarea sălii polivalente este de 18.150 mp.
- suprafața construită la sol = 9.820 mp
- regim de înălțime propus = D+P+E

UAT Constanța - Lucrări exterioare
- lucrări de demolare și eliberare amplasament;
- e
xecuția branșamentelor la utilități, precum și o parte a amenajărilor exterioare

Obiective

Realizarea unei construcții moderne pentru desfășurarea de competiții sportive.

   
Stadiu

CNI S.A.: Execuție lucrări, demarate în 11.05.2020
Municipiul Constanța: Proiectare execuție branşamente la utilități şi amenajări exterioare. Lucrările vor fi corelate cu execuția lucrărilor ce cad în sarcina CNI S.A.

   
 
Valoare totală estimată
 

96.718.270 lei cu TVA, din care:
Compania Națională de Investiții:
- 83.087.940 lei cu TVA

Primăria m
unicipiului Constanța:
- 13.630.330 lei cu TVA -valoarea va fi actualizată după finalizarea proiectării pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare


3. CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE CAZINO CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI EXTERIOARELucrări de investiții

Compania Națională de Investiții S.A. - Consolidare și restaurare Cazino:
reabilitarea clădirii S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol;
restaurarea elementelor artistice şi a celor arhitecturale, restaurarea şi înlocuirea tâmplăriei deteriorate, consolidarea şi lucrările de reparaţii structurale ale clădirii, înlocuirea completă a instalațiilor termice, electrice şi de ventilaţie, sanitare;
înlocuirea învelitorii acoperişului, refacerea şi repararea pereților exteriori şi interiori, păstrând specificul arhitectural şi decorativ al clădirii, restaurarea componentelor, reabilitare rampă de acces către subsol.

UAT Municipiul Constanța:
- amenajare teren: zid de apărare marin, zid de sprijin terestru (inclusiv balustradă), sistematizare pe verticală (reabilitare platformă terasă);
- utilități: rețele alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric.

Obiective

Se intenționează readucerea în circuitul public și punerea în valoare a celei mai importante clădiri publice realizată în stil Art Nouveau, având o remarcabilă unitate stilistică a tuturor elementelor: volume, fațade, raportul plin-gol, decorație interioară și exterioară.

   
Stadiu

CNI S.A.: execuție lucrări
UAT Municipiului Constanța: achiziție executare lucrări exterioare

   
Termen

01.06.2024

Valoare totală estimată

236.229.821,68 lei cu TVA, din care:
Compania Natională de Investiții:
- 220.368.318,02 lei cu TVA

Primăria municipiului Constanța:
- 15.861.503,65 lei cu TVA


4. CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ- ZONA PALAZU MARE

Adresă 

Str. Tineretului, Nr.23. Palazu Mare, Mun. Constanţa Lucrări de investiții

Compania Națională de Investiții – Creșa:
- suprafața terenului pentru amplasarea creșei= 2.525,84 mp
- suprafața construită propusă = 1.244,68 mp
- regim de înălțime= P

UAT Constanța- Lucrări exterioare:
-lucrări de demolare a construcţiei aflate pe amplasament
-execuția branșamentelor la utilități, precum și o parte a amenajărilor exterioare

Obiective

Realizarea, echiparea și operaţionalizarea unei creșe pentru maxim 4 grupe/40 de copii ce va contribui la creșterea capacităţii sistemului de învăţamânt în zona Palazu Mare

   
Stadiu

CNI S.A.: achiziţie execuţie lucrări
Municipiul Constanța:
obţinere avize 

   
Termen finalizare lucrări

33 de luni de la data semnării contractului