Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2020

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor publiciPDF27,02 MB16 feb., 2022 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractualePDF23,73 MB16 feb., 2022 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informațieiPDF30,85 MB28 dec., 2018 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
09. Procedura privind organizarea șl desfășurarea probei sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de polițist localPDF9,03 MB29 apr., 2022 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06-PS03 - Formular înscriere concurs recrutare și selecție funcționari publiciPDF101,09 KB06 oct., 2020 Download
2. FS07-PS03 - Formular adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilorPDF83,67 KB06 oct., 2020 Download
3. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
4. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF854,92 KB10 iun., 2022 Download
2. Declarație pe propria răspundere, conform art. 3, lit. g din H.G. nr. 286/2011 (actualizată)PDF112,55 KB28 dec., 2018 Download
3. Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF119,76 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download

Secretar General Municipiu Constanta, gradul II- 1 post
perioada 23.11.2020 - 26.11.2020
depunere dosare până la data de 16.11.2020, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.11.2020, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
26.11.2020, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  maxim 5 zile de la proba scrisă
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
rezultate
click pentru vizualizare rezultat final
click pentru vizualizare rezultat proba scrisă
click pentru vizualizare rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Examen Pentru Promovarea În Grade Sau Trepte Profesionale Imediat Superioare A Personalului Contractual

dată desfășurare concurs 31.03.2020
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Referent, gradul debutant - Compartimentul pentru societatea civilă și minorități, direcția organizare proiecte culturale, sportive și sociale
perioada 20.03.2020 - 24.03.2020
depunere dosare până la data de 10.03.2020, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.03.2020, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
20.03.2020, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  24.03.2020, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr.51 
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare fișa postului
rezultate
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare

Examen Pentru Promovarea În Grade Sau Trepte Profesionale Imediat Superioare A Personalului Contractual

dată desfășurare concurs 25.02.2020
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen Pentru Promovarea În Grade Sau Trepte Profesionale Imediat Superioare A Personalului Contractual

perioada 14.02.2020 - 18.02.2020
depunere dosare până la data de 12.02.2020, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.02.2020, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.02.2020, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

șef Serviciu, Gradul II - Serviciul pregătire ședințe consiliul local ( 1 Post )

perioada 24.02.2020 - 26.02.2020
depunere dosare până la data de 13.02.2020, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
17.02.2020, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
24.02.2020, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  26.02.2020, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane