De interes public

Contracte Primăria Constanța

1230. Contract de furnizare  privind Achiziție foișare pentru salvamari

furnizor/prestator  RARIS S.R.L.
 număr contract 111143
 dată contract 05.06.2024
  click pentru vizualizare document

1229. Contract privind furnizarea de produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

furnizor/prestator  S.C. RIK S.R.L.
 număr contract 110915
 dată contract 04.06.2024
  click pentru vizualizare document

1228. Contract privind prestarea "Serviciul de verificare și analiză a modificării tarifelor de salubrizare aferente contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța 

furnizor/prestator  S.C. AUDIT S.R.L.
 număr contract 105905
 dată contract 03.06.2024
  click pentru vizualizare document

1227. Contract privind achiziția serviciului de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța 

furnizor/prestator  ALLCHIM DDD CO S.A.
 număr contract 95991
 dată contract 13.05.2024
  click pentru vizualizare document

1226. Contract de prestări servicii privind serviciul de consultanță de specialitate (expert cooptat) în cadrul procedurii de achiziție execuție de lucrări aferentă obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură - blocurile L48, L49, L50" 

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
 număr contract 102177
 dată contract 22.05.2024
  click pentru vizualizare document

1225. Contract de prestări servicii privind serviciul de consultanță în managementul și implementarea proiectului "Reabilitare Școala gimnazială nr.7 Remus Opreanu, Constanța" 

furnizor/prestator  REAL MANAGEMENT EXPERTISE S.R.L.
 număr contract 61623
 dată contract 21.03.2024
  click pentru vizualizare document

1224. Contract de prestări servicii privind realizarea conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul cazinoului Constanța

furnizor/prestator  Q GROUP PROIECT SRL
 număr contract 100862
 dată contract 20.05.2024
  click pentru vizualizare document

1223. Contract de prestări servicii privind servicii prestate de artiști independenți (artiști stradali)

furnizor/prestator  ABC PRODUCTIE DE EVENIMENTE SRL
 număr contract 98133
 dată contract 15.05.2024
  click pentru vizualizare document

1222. Contract de prestări servicii privind achiziția de servicii artistice și servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese pentru realizarea evenimentului ,,Constanța Multietnică"

furnizor/prestator  ASOCIATIA DOBROGEA DE PATRIMONIU
 număr contract 97575
 dată contract 15.05.2024
  click pentru vizualizare document

1221. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor necesare pentru organizarea 
unor ateliere de creație dedicate copiilor Constănțeni

furnizor/prestator  S.C. ART ANTIK EVENTS COMP S.R.L.
 număr contract 97570
 dată contract 15.05.2024
  click pentru vizualizare document

1220. Contract de execuție lucrări privind "Lucrări de reparații curente la terenuri de sport amplasate pe domeniul  public al municipiului  Constanța"

furnizor/prestator  DDP BEST ENGINEERING SRL
 număr contract 98860
 dată contract 16.05.2024
  click pentru vizualizare document

1219. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului "ZILELE CONSTANȚEI" 2024

furnizor/prestator  S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L
 număr contract 94473
 dată contract 10.05.2024
  click pentru vizualizare document

1218. ACORD-CADRU ,,FURNIZARE MATERIAL DENDRO-FLORICOL PENTRU PLANTAT LOT 2 -  ARBUȘTI DECORATIVI ȘI ARBUȘTI PENTRU GARD VIU"

furnizor/prestator  S.C. HIRIS GARDEN EXPERT S.R.L.
 număr contract 166575
 dată contract 30.08.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 1
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 2


1217. Contract De Prestari Servicii Privind privind servicii de proiecții arhitecturale

furnizor/prestator  SC CULTECH PROFESSINAL SRL
 număr contract 86718
 dată contract 23.04.2024
  click pentru vizualizare document

1216. Contract De Prestari Servicii Privind Achizitia Serviciului De Paza Si Transport Valori, Monitorizare Sisteme De Alarmare Antiefracte Si Interventie Rapida, Cu Agenti Inarmati, Precum Si Eliminarea Disfunctionalitatilor Echipamentelor Tehnice, Cu Schimbare De Piese

furnizor/prestator  SC ZIP ESCORT SRL
 număr contract 84233
 dată contract 19.04.2024
  click pentru vizualizare document

1215. Contract Privind Furnizarea De Ghirlande De Stegulețe Personalizate

furnizor/prestator  SC BRV CONSULT SRL
 număr contract 80590
 dată contract 15.04.2024
  click pentru vizualizare document

1214. Contract privind servicii de mentenanță și suport tehnic pentru modul informatic - gestiunea și evidența registrului de casă

furnizor/prestator  SOCIETATEA REAL DATA SOLUTIONS SRL
 număr contract 74316
 dată contract 05.04.2024
  click pentru vizualizare document

1213. Contract privind servicii de mentenanță și suport tehnic pentru modulele aplicației program informatic financiar contabilitate

furnizor/prestator  SOCIETATEA TDL SOFT SOLUTIONS SRL
 număr contract 74312
 dată contract 05.04.2024
  click pentru vizualizare document

1212. Contract de prestări servicii privind achiziția de servicii prestate de artiști independenți 
pentru realizarea proiectului "CULOARE ÎN EDUCAȚIE"

furnizor/prestator  S.C. ROGUE S.R.L.
 număr contract 76710
 dată contract 09.04.2024
  click pentru vizualizare document

1211. Acord-Cadru Pentru Serviciul De Tăiere, Toaletare Și Tăiere De Corecție Arbori Pentru Zona II

furnizor/prestator  SC SPORT TURISM SRL
 număr contract 82959
 dată contract 18.04.2024
  click pentru vizualizare acord-cadru
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 1

1210. Contract subsecvent nr. 4 privind Serviciul De Asigurare A Integrității Bunurilor Publice și Private Aparținând Municipiului Constanța

furnizor/prestator  ASOCIEREA S.C BRONIC SECURITY S.R.L.- S. C. BRONIC GUARD S.R.L.
 număr contract 50785
 dată contract 08.03.2024
  click pentru vizualizare contract

1209. Contract privind achizitia serviciului de prelungire valabilitate serviciul de internet tip abonament pentru 30 de conexiuni 

furnizor/prestator  SOCIETATEA TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.,
 număr contract 65396
 dată contract 26.03.2024
  click pentru vizualizare contract

1208. Contract de prestări servicii privind serviciul de mentenanță, asistență tehnică și actualizare pentru aplicația informatică pentru Compartimentul Registrul Agricol 

furnizor/prestator  Societatea PROSOFT ++ SRL
 număr contract 39208
 dată contract 22.02.2024
  click pentru vizualizare contract

1207. Contract - Serviciul de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru "Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Activități Economice" 

furnizor/prestator  Societatea METASOFT PLUS S.R.L.
 număr contract 39161
 dată contract 22.02.2024
  click pentru vizualizare contract 

1206. Contract De Prestări Servicii - Serviciul Interconectare Sedii Și Furnizare Internet

furnizor/prestator  S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A
 număr contract 38221
 dată contract 21.02.2024
  click pentru vizualizare contract

1205. Contract privind serviciul Saas (Software as a Service) pentru sistemul informatic tip EDRMS TETHYS 2.0-PMC

furnizor/prestator  SOCIETATEA LARSEN CONSULTING SERVICES S.R.L.
 număr contract 13725
 dată contract 22.01.2024
  click pentru vizualizare contract

1204. Contract privind furnizarea de materiale pentru promovare și protocol

furnizor/prestator  SC FRIMITURI SRL
 număr contract 76474
 dată contract 09.04.2024
  click pentru vizualizare contract

1203. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Amenajare spațiu public 
situat la intersecția str. Soveja cu str. Ștefăniță Vodă - amenajare peisagistică - parc Soveja și reconfigurare circulație" 

furnizor/prestator  GECOS CONSULT SRL
 număr contract 76438
 dată contract 09.04.2024
  click pentru vizualizare contract

1202. Contract de prestări servicii privind servicii pentru evenimente 4-6 mai 2024

furnizor/prestator  SC ARASOUND SRL
 număr contract 74537
 dată contract 05.04.2024
  click pentru vizualizare contract


1201. Contract execuție lucrări pentru Amenajare spațiu public situat la intersecția str. Soveja cu str. Ștefăniță Vodă - amenajare peisagistică - parc Soveja și reconfigurare circulație

furnizor/prestator  ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L. în calitate de ofertant lider, A.B.C. VAL S.R.L. în calitate de terț și subcontractant, QUICK SERVICE SRL. în calitate de subcontractant
 număr contract 72133
 dată contract 03.04.2024
  click pentru vizualizare contract

1200. Contract de prestări servicii privind achiziția de servicii de consultanță de specialitate (expert cooptat) în cadrul procedurii de achiziție publică pentru "Realizarea conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul Cazino Constanța" 

furnizor/prestator  S.C. CULTURAL CONSULTING S.R.L.
 număr contract 55185
 dată contract 14.03.2024
  click pentru vizualizare contract

1199. Acord cadru privind procedura de achizitie avand ca obiect "Înlocuire componente deteriorate și menținere-întreținere locuri de joacă"

furnizor/prestator  ASOCIEREA YELLOW POWER SOURCE SRL - LOFTREK SRL
 număr contract 36410
 dată contract 23.02.2024
  click pentru vizualizare acord cadru
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 1
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 2


1198. Contract de prestări servicii Privind "Lucrări De Reparații Instalații Aferente Fântânii Cinetice din Parc Gară"

furnizor/prestator  YELLOW POWER SOURCE SRL
 număr contract 45139
 dată contract 01.03.2024
  click pentru vizualizare document

1197. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului public ,,Conferințele Dilema" 

furnizor/prestator  Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală
 număr contract 54403
 dată contract 13.03.2024
  click pentru vizualizare document

1196.Contract de prestări servicii de Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu" 

furnizor/prestator  SOCIETATEA MLP CONSTRUCT CONSULTING S.R.L. 
 număr contract 50209
 dată contract 07.03.2024
  click pentru vizualizare document

1195.Contract de prestări servicii achiziția serviciului de proiectare pentru realizare studiu de fezabilitate și documentații pentru expropriere privind obiectivul de investiție "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr.183A din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi" 

furnizor/prestator  PROJECT 1507 SRL
 număr contract 60015
 dată contract 20.03.2024
  click pentru vizualizare document

1194.Contract de prestări servicii Privind achiziția de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Amenajare locuri de joacă și spații dotate cu echipamente pentru exerciții fizice, în municipiul Constanța" (SF, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor 

furnizor/prestator  PROJECT 1507 SRL
 număr contract 43758
 dată contract 29.02.2024
  click pentru vizualizare document

1193.Contract de prestări servicii de Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții  "Reamenajare, modernizare și modificare fațadă Galeria de Artă "

furnizor/prestator  Societatea GECOS CONSULT S.R.L,
 număr contract 53330
 dată contract 12.03.2024
  click pentru vizualizare document

1192. Acord-Cadru pentru Serviciul de tăiere, toaletare și tăiere de corecție arbori pentru zona I 

furnizor/prestator  SC GARDEN SHOP SERVICES S.A
 număr contract 34733
 dată contract 19.02.2024
  click pentru vizualizare acord-cadru
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 1

1191. Contract de prestări servicii (Mandate poștale)

furnizor/prestator  COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ SA
 număr contract 43909
 dată contract 29.02.2024
  click pentru vizualizare document

1190. Contract de prestări servicii privind prestarea serviciului de elaborare cerere de finanțare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 11, Dr. Constantin Angelescu, Constanța" 

furnizor/prestator  S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.
 număr contract 36548
 dată contract 20.02.2024
  click pentru vizualizare document

1189. Contract de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială 11 Dr. Constantin Angelescu, Constanța" 

furnizor/prestator  Societatea NEXUS BUILDING SOLUTIONS S.R.L.
 număr contract 244035
 dată contract 20.02.2023
  click pentru vizualizare document

1188. Contract de prestări servicii privind prestarea serviciului de elaborare cerere de finantare pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a imobilului Gradinița cu program prelungit nr.33, Constanța" 

furnizor/prestator  S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.
 număr contract 36319
 dată contract 20.02.2024
  click pentru vizualizare document

1187. Contract de prestări servicii privind prestarea serviciului de elaborare cerere de finanțare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilelor Gradinița cu program normal "Zubeyde Hanim" Constanța și Gradinița cu program normal "Tom Degețel", Constanța" 

furnizor/prestator  S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.
 număr contract 36180
 dată contract 20.02.2024
  click pentru vizualizare document

1186. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de Elaborare a documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate și documentații pentru expropriere privind obiectivul de investiție "Reabilitarea urbană a terenurilor situate în zona Stradela Basarabi din 
municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi " 

furnizor/prestator  PROJECT 1507 S.R.L.
 număr contract 50126
 dată contract 07.03.2024
  click pentru vizualizare document

1185. Contract De Furnizare Privind Achiziția De Buchete De Flori, Aranjamente Florale Și Coroane Funerare Din Flori Naturale Necesare Activității De Reprezentare și Protocol În Primăria Municipiului Constanța. 

furnizor/prestator  S.C. PRIMA DONNA FLOWER SHOP S.R.L
 număr contract 44183
 dată contract 29.02.2024
  click pentru vizualizare document

1184. Contract De Prestări Servicii Privind Serviciul De Consultanță Pentru Urmărirea În Timp A Evoluției Fenomenelor Apărute Pe Strada Traian. 

furnizor/prestator  S.C. B. GERA S.R.L
 număr contract 203758
 dată contract 23.10.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru descărcare contract subsecvent 1

1183. Contract De Prestări Servicii Privind Elaborarea Documentației Tehnico-Economice Studiu De Fezabilitate În Vederea Edificării De Parcări Publice Supraetajate În Municipiul Constanța. 

furnizor/prestator  S.C. NM CONSTRUCTION ZONE S.R.L
 număr contract 83112
 dată contract 26.02.2024
  click pentru vizualizare document

1182. Contract De Prestări Servicii Privind Achiziția Serviciului De Proiectare Pentru Obiectivul De Investiții - Imobil Situat În Constanța, Aleea Topolog nr. 6A (Fosta Creșă Nr. 6), În Vederea Demolării (Expertiză Tehnică, PT, DAD, Avize, Altele. 

furnizor/prestator  S.C.INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L
 număr contract 30446
 dată contract 13.02.2024
  click pentru vizualizare document

1181. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic "Gheorghe Miron Costin", Constanța". 

furnizor/prestator  S.C.CEC SOLUTIONS S.R.L
 număr contract 16759
 dată contract 26.01.2024
  click pentru vizualizare document

1180. Contract de execuție lucrări de construcție aferent obiectivului de investiții "Reamenajare, modernizare și modificare fațadă Galeria de Artă". 

furnizor/prestator  S.C. NOMOLIT ENTERPRISE S.R.L
 număr contract 38786
 dată contract 22.02.2024
  click pentru vizualizare document

1179. Contract de prestări servicii privind achiziția "Mentenanță aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)" 

furnizor/prestator  S.C. NANOTERRA S.R.L
 număr contract 21257
 dată contract 01.02.2024
  click pentru vizualizare contract

1178. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de proiectare (expertiză tehnică, PT, DTAD, avize, altele) în vederea demolării imobilului situat în Constanța, str. Eliberarii nr. 46 (fosta baza RATC/fost sediu RAR)

furnizor/prestator  MEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
 număr contract 31532
 dată contract 14.02.2024
  click pentru vizualizare contract

1177. Contract de prestări servicii privind Serviciul de supraveghere arheologică aferent obiectivului de investiții reamenajarea spațiului public din zona parcului gării

furnizor/prestator  MUZEUL  DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 număr contract 2969
 dată contract 08.01.2024
  click pentru vizualizare contract

1176. Contract de prestări servicii privind serviciul de consultanță în elaborarea caietelor de sarcini și consultanță de specialitate (experți cooptați) pentru procedurile atribuire aferente obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța"

furnizor/prestator  GRIFFON MANAGEMENT SRL
 număr contract 8558
 dată contract 16.01.2024
  click pentru vizualizare contract

1175. Contract de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării - Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

părțile Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației

UAT Municipiul CONSTANTA
 număr contract 125119
 dată contract 07.11.2022
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional 1

1174. Contract de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării - Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

părțile Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației

UAT Municipiul CONSTANTA
 număr contract 134200
 dată contract 25.11.2022
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional 11173. Contract de prestări servicii privind serviciul de audit financiar aferent proiectului "Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

furnizor/prestator  ROMCONTEXPERT S.R.L.
 număr contract  4276
 dată contract 10.01.2024
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1

1172. Contract de prestări servicii privind privind achiziționarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului - Gradinița cu  program prelungit nr. 33 din Constanța"

furnizor/prestator  NEXUS CONSTRUCTION CONSULTING S.R.L.
număr contract 13390
 dată contract 22.01.2024
  click pentru vizualizare document

1171. Contract de prestări servicii privind serviciul de management de proiect pentru proiectul "Reducerea riscului de infectii nosocomiale in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța"

furnizor/prestator  SMART MIND SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 4879
 dată contract 10.01.2024
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1

1170. Contract de prestări servicii privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului "Reducerea riscului de infectii nosocomiale in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța"

furnizor/prestator  INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 4871
 dată contract 10.01.2024
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 2
click pentru vizualizare act adițional 1

1169. Contract privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (elaborare studiu de parament, studiu biologic și studii de componente artistice la fază DTAC+ PT, PAC, POE, PT, DE, asistență tehnică) și execuție lucrări, aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire colegiul național Mihai Eminescu" 

furnizor/prestator  Asocierea BAU KLINCHER ART SRL -INSPETI BUILDING RESTAURATION SRL -CRINDESIGN PROIECT SRL prin BAU KLINCHER ART SRL -Lider asociație
număr contract 247565
 dată contract 28.12.2023
  click pentru vizualizare document

1168. Contract de furnizare acces internet de tip wifi pentru stațiile de încărcare rapidă a autoturismelor full electrice utilizate de către direcția generală poliția locală

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT SRL
număr contract 170994
 dată contract 05.09.2023
  click pentru vizualizare document

1167. Contract de prestări servicii Aplicație "Voci pentru mâini" - interpretare video la distanță

furnizor/prestator  Asociația Natională a Surzilor din România - ANSR
număr contract 161401
 dată contract 22.08.2023
  click pentru vizualizare document

1166. Contract de prestări servicii de întreținere și actualizare pagina web a primăriei municipiului Constanța

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET SRL
număr contract 190513
 dată contract 03.10.2023
  click pentru vizualizare document

1165. Contract de furnizare privind serviciul actualizare program informatic legislativ Legis

furnizor/prestator  S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONICS.A.
număr contract 148269
 dată contract 03.08.2023
  click pentru vizualizare document

1164. Contract privind achizitia serviciului de mentenanta și suport tehnic pentru aplicatie soft gestionare locuri de veci- CIMTAX

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 148003
 dată contract 02.08.2023
  click pentru vizualizare document

1163. Contract de prestări servicii Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru platforma online pentru bugetarea participativă

furnizor/prestator  S.C. WEBIS SRL
număr contract 118745
 dată contract 22.06.2023
  click pentru vizualizare document

1162. Contract de furnizare privind achizitia directă având ca obiect "Abonament anual e-mail și partajare fișiere"

furnizor/prestator  S.C. GMB COMPUTERS SRL
număr contract 196739
 dată contract 11.10.2023
  click pentru vizualizare document

1161. Contract de prestări servicii privind Serviciul de acces internet pentru acțiunea ,,WIFI4EU promovarea conectivității la internet în comunitățile locale Zona faleza Cazino Constanța

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT SRL
număr contract 118657
 dată contract 22.06.2023
  click pentru vizualizare document

1160. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de asistență tehnică, actualizare și
mentenanță lunară pentru ,,Aplicație soft pentru evidența resurselor umane" 

furnizor/prestator  S.C. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.
număr contract 107911
 dată contract 06.06.2023
  click pentru vizualizare document

1159. Contract de prestări servicii privind Serviciul De Furnizare Internet În Parcul Arheologic

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS SA
număr contract 103344
 dată contract 26.05.2023
  click pentru vizualizare document

1158. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet în stația de autobuz fantasio - str. mihai viteazu și stația cap linie poarta 1

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 100183
 dată contract 23.05.2023
  click pentru vizualizare document

1157. Contract de prestări servicii privind serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicația Soft Calcul Devize 

furnizor/prestator  S.C. SOFTMAGAZIN SRL
număr contract 99453
 dată contract 22.05.2023
  click pentru vizualizare document

1156. Contract de prestări servicii privind serviciile prestate de artiști 01-27 DECEMBRIE 2023

furnizor/prestator  S.C. STELLAR EVENTS S.R.L.
număr contract 229488
 dată contract 27.11.2023
  click pentru vizualizare document

1155. Contract de prestări servicii privind servicii de scenotehnică pentru organizarea TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023

furnizor/prestator  SC PROCESOR TECH SRL
număr contract 229483
 dată contract 27.11.2023
  click pentru vizualizare document

1154. Contract de prestări servicii privind furnizarea prin închiriere diverse articole decorative (Butaforii Crăciun) 30 noiembrie 2023 - 27 decembrie 2023

furnizor/prestator  SC SCENOART CONSTRUCT GROUP SRL
număr contract 229476
 dată contract 27.11.2023
  click pentru vizualizare document

1153. Contract de prestări servicii privind servicii pentru zonele de recreere (patinoar) 30 noiembrie 2023 - 27 decembrie 2023

furnizor/prestator  SC MACHT 1 KART PALAS SRL 
număr contract 225497
 dată contract 21.11.2023
  click pentru vizualizare document

1152. Contract de prestări servicii privind serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCUL GĂRII"

furnizor/prestator  IRIS LUXURY CONSULTING SRL
număr contract 202188
 dată contract 19.10.2023
  click pentru vizualizare document

1151. Contract de prestări servicii privind servicii pentru organizarea evenimentului ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI - 1 DECEMBRIE 2023

furnizor/prestator  SC ARASOUND SRL 
număr contract 225495
 dată contract 21.11.2023
  click pentru vizualizare document

1150. Contract de furnizare achiziția de produse pentru Iluminat festiv -"„LOT III Iluminat festiv în Parcuri din municipiul Constanța" 

furnizor/prestator  Asocierea SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant, reprezentată prin Lider de asociere SC RC ENERGO INSTALL SRL
număr contract 197888
 dată contract  12.10.2023
  click pentru vizualizare document

1149. Contract de furnizare achiziția de produse pentru Iluminat festiv -"LOT II Iluminat festiv în zona Peninsulara Piața Ovidiu Constanța"

furnizor/prestator  Asocierea SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant, reprezentată prin Lider de asociere SC RC ENERGO INSTALL SRL 
număr contract 197887
 dată contract  12.10.2023
   click pentru vizualizare document

1148. Contract de furnizare achiziția de produse pentru Iluminat festiv -"LOT I Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța"

furnizor/prestator  SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant, reprezentată prin Lider de asociere SC RC ENERGO INSTALL SRL 
număr contract 197885
dată contract 12.10.2023
  click pentru vizualizare document

1147. Contract de prestări servicii Privind achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ NOI" - 18 locații (SF, PAC, PT, / DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)

furnizor/prestator  B RESSTO MANAGEMENT GRUP SRL
număr contract 207139
dată contract 26.10.2023
  click pentru vizualizare document

1146. Contract Privind Furnizare Energie Electrică De Joasă Tensiune La Locurile De Consum Ale Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Constanța  - LOT II Locuri De Consum Permanente

furnizor/prestator  GETICA 95 COM  S.R.L.
număr contract 26317
dată contract 09.02.2023
  click pentru vizualizare document

1145. Contract Privind Furnizare Energie Electrică De Joasă Tensiune La Locurile De Consum Ale Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Constanța  - LOT I Sistemul De Iluminat Public

furnizor/prestator  GETICA 95 COM S.R.L.
număr contract 26316
dată contract 09.02.2023
  click pentru vizualizare document

1144. Contract de prestări servicii privind serviciul de promovare şi publicitate aferentă proiectului <<Înfiinţare centre de  colectare prin aport voluntar în municipiul Constanţa»

furnizor/prestator  INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 182920
dată contract 22.09.2023
  click pentru vizualizare document

1143. Contract de prestări servicii privind serviciul de promovare şi publicitate aferentă proiectului "Achiziţia  de insule ecologice digitalizate"

furnizor/prestator  INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 185553
dată contract 26.09.2023
  click pentru vizualizare document

1142. Contract de prestări servicii privind serviciul de promovare şi publicitate aferentă proiectului "Înfiinţare centru integrat de colectare separată prin aport voluntar În municipiul Constanţa" 

furnizor/prestator  INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 182930
dată contract 22.09.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizar act adițional nr. 1

1141. Contract de prestări servicii privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Consolidarea şi reabilitarea imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida (corp cămin)" 

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
număr contract 161530
dată contract 22.08.2023
  click pentru vizualizare document

1140. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică (studiu de teren-topografic, documentaţii de obţinere a avizelor, DAU) aferentă obiectivului de investiţii " Consolidarea şi reabilitare imobilului Şcoala Gimnazială nr. 40 "Aurel Vlaicu", Constanţa 

furnizor/prestator  S.C HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 143244
dată contract 27.07.2023
  click pentru vizualizare document

1139. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii "Consolidarea şi reabilitarea imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida (corp cămin)" (studiu de teren - studiu topografic, documentaţii de obţinere a avizelor/acordurilor, DALI) 

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 155415
dată contract 16.08.2023
  click pentru vizualizare document

1138. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de Dirigenţie de şantier pentru "Reparaţii piaţetă zona Dacia" 

furnizor/prestator  IRIS LUXURY CONSULTING SRL
număr contract 185670
dată contract 26.09.2023
  click pentru vizualizare document

1137. Contract de execuție lucrări privind " Reparaţii piaţetă zona DACIA"  

furnizor/prestator  SIGECO TECNIS SRL
număr contract 178767
dată contract 15.09.2023
  click pentru vizualizare document

1136. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 39 "Nicolae Tonitza" Constanţa 

furnizor/prestator  ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L.
număr contract 156145
dată contract 16.08.2023
  click pentru vizualizare document

1135. Contract de prestări servicii privind serviciul de interconectare staţii radio pentru dotarea posturilor de salvamar şi prim ajutor pe plajele municipiului Constanţa

furnizor/prestator  AXEL TELECOM & TECHNOLOGIES S.R.L.
număr contract 145029
dată contract 31.07.2023
  click pentru vizualizare document

1134. Contract de prestări servicii privind serviciile artistice necesare pentru organizarea evenimentului "ZIUA SENIORILOR - 1 OCTOMBRIE 2023"

furnizor/prestator  S.C. MATTMAN MUSIC EVENTS S.R.L.
număr contract 186502
dată contract 27.09.2023
  click pentru vizualizare document

1133. Acord-cadru privind serviciul de salvare acvatică - salvamar şi de prim ajutor pe plajele din Constanţa şi Staţiunea Mamaia

furnizor/prestator  Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (A.N.S.P.S.R)
număr contract 168336
dată contract 01.09.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare contract subsecvent

1132. Contract de furnizare stâlpi de ghidare din plastic cu catadioptri

furnizor/prestator   SC PROLINIARUT SRL
număr contract 176219
dată contract 13.09.2023
  click pentru vizualizare document

1131. Contract privind achizitia Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică,Faza SF inclusiv documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de Urbanism, studii topografice şi geotehnice Pentru obiectivul de investiţii «Înfiinţare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul constanța»"

furnizor/prestator   TENDER PARTNERS S.R.L.
număr contract 180078
dată contract 18.09.2023
  click pentru vizualizare document

1130. Contract Privind achiziţia serviciului de dezinsecţie exterioară în municipiul Constanţa 

furnizor/prestator   ALLCHIM DDD CO S.A.
număr contract 154651
dată contract 11.08.2023
  click pentru vizualizare document

1129. Contract privind achiziția Serviciilor de elaborare studii, consultanţă şi asistenţă tehnică pentru «înfiintare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul constanța»

furnizor/prestator  S.C. URBAN SCOPE S.R.L.
număr contract 242269
dată contract 16.11.2023
  click pentru vizualizare document

1128. Contract privind achiziția Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică, Faza SF inclusiv documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, studiu topografic şi geotehnic Pentru obiectivul de investiţii «înfiintare centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul constanţa»

furnizor/prestator  S.C. URBAN SCOPE S.R.L.
număr contract 115632
dată contract 19.06.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional nr. 1

1127. Contract având ca obiect „închirierea unor utilaje cu operatori pentru îndepărtarea deșeurilor neconforme depozitate pe amplasamentul situat în zona cuprinsă între poarta nr.9 şi dana nr.103 a portului constanţa"

furnizor/prestator  S.C. BUILDING SUCCES S.R.L.
număr contract 40867
dată contract 01.03.2023 
  click pentru vizualizare document

1126. Contract de prestări servicii privind "Servicii de consultanţă în domeniul managementului şi gestionării deşeurilor, implementării sistemului de colectare separată, monitorizarea şi optimizarea activităţii de colectare separată în municipiul Constanţa"

furnizor/prestator  ŞOLEA MIHAI-FLORIN PFA
număr contract 151490
dată contract 08.08.2023 
  click pentru vizualizare document


1125. Acord Cadru Privind serviciul de închiriere şi întreţinere cabine de toaletă Ecologice și lavoare mobile în municipiul Constanța

furnizor/prestator  S.C. ENVIROTECH S.R.L.
număr contract 156296
dată contract 27.07.2022 
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare contract subsecvent nr.1
click pentru vizualizare contract subsecvent nr.2

1124. Contract de furnizare "camere video cu sistem fotovoltaic, echipamente de stocare si vizionare"

furnizor/prestator  AC COMFORT & SAFETY SYSTEMS S.R.L.
număr contract 167246
dată contract 31.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1123. Privind accesul operatorilor de retea/furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a municipiului Constanta - INTERCONECTARI 4

furnizor/prestator  RCS&RDS SA
număr contract 165576
dată contract 29.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1122. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA ALT HERO
număr contract 162919
dată contract 24.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1121. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA ART-MUSIC FOR PEOPLE
număr contract 149350
dată contract 04.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1120. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TINERET SI COPII ART THEATRE 
număr contract 149332 
dată contract 04.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1119. Contract de finantare rambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA CULTART 
număr contract 133360 
dată contract 13.07.2023 
  click pentru vizualizare document

1118. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA NIHIL SIN ARTE 
număr contract 161879 
dată contract 23.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1117. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  IORDACHE OLIMPIADA-PETRONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
număr contract 135226 
dată contract 17.07.2023 
  click pentru vizualizare document

1116. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator  ASOCIATIA MACAIA 
număr contract 136393 
dată contract 18.07.2023 
  click pentru vizualizare document

1115. Contract de finantare nerambursabila

furnizor/prestator   ASOCIATIA SINE AQUA NON
număr contract 149338 
dată contract 04.08.2023 
  click pentru vizualizare document

1114. Acord cadru Furnizare material dentro-floricol pentru plantat LOT 3 - LIANE DECORATIVE TRANDAFIRI, PLANTE DECORATIVE"

furnizor/prestator  S.C. OLTENIA GARDEN S.R.L.
număr contract 123079
dată contract 28.06.2023
  click pentru vizualizare acord cadru
click pentru vizualizare contract subsecvent

1113. Acord cadru Furnizare material dentro-floricol pentru plantat LOT 1 ARBORI"

furnizor/prestator  S.C. OLTENIA GARDEN S.R.L.
număr contract 123067
dată contract 28.06.2023
  click pentru vizualizare acord cadru
click pentru vizualizare contract subsecvent

1112. Contract de prestări servicii privind Elaborare documentaţie tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate (SF) - aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi dotate cu loc de joacă"

furnizor/prestator  S.C. AGORAPOLIS S.R.L.
număr contract 162043
dată contract 23.08.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

1111. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Cantina si corp Ateliere"

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 53619
dată contract 16.03.2023
  click pentru vizualizare document

1110. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Liceu"

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 12408
dată contract 19.01.2023
  click pentru vizualizare document

1109. Contract de prestari servicii privind achizitia privind achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica ( studiu de teren - topografic , DALI ) aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Cantina si corp Ateliere"

furnizor/prestator  MASSTUDIO S.R.L.
număr contract 265689
dată contract 20.12.2022
  click pentru vizualizare document

1108. Contract de prestari servicii privind achizitionarea serviciului de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Constanta - zona Badea Cartan - blocurile K11, K12"

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
număr contract 50521
dată contract 13.03.2023
  click pentru vizualizare document

1107. Contract de prestari servicii privind achizitionarea serviciului de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Constanta - zona Badea Cartan - blocurile K9, K10, K13, K14, K15"

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
număr contract 50539
dată contract 13.03.2023
  click pentru vizualizare document

1106. Contract de prestari servicii de elaborare documentatie tehnico-economica ( PAC, POE, PT, DE si asistenta tehnica ), aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Liceu"

furnizor/prestator  ACE PROIECT VISION S.R.L.
număr contract 88072
dată contract 04.05.2023
  click pentru vizualizare document

1105. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Constanta, zona Casa de cultura - blocurile L48, L49, L50 "

furnizor/prestator  SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 104189
dată contract 29.05.2023
  click pentru vizualizare document

1104. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Gradinita cu program prelungit nr. 53, Constanta "

furnizor/prestator  QUATTRO TRAVEL S.R.L.
număr contract 106168
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1103. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetuce a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta ( corp liceu ) "

furnizor/prestator  QUATTRO TRAVEL S.R.L.
număr contract 105665
dată contract 30.05.2023
  click pentru vizualizare document

1102. Contract de prestari servicii privind serviciul de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta ( corp liceu ) "

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L.
număr contract 95380 
dată contract 16.05.2023
  click pentru vizualizare document

1101. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr. 10 Mihail Koiciu, Constanta"

furnizor/prestator  NATIA SVET S.R.L.
număr contract 107100
dată contract 06.06.2023
  click pentru vizualizare document

1100. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr. 6, Constanta"

furnizor/prestator  NATIA SVET S.R.L.
număr contract 106643
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1099. Contract de prestari servicii de elaborare documentatie tehnico-economica ( PAC, POE, Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, PT, DE si asistenta tehnica din partea proiectantului ) aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Gradinita cu program prelungit nr. 45"

furnizor/prestator  MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.
număr contract 138897
dată contract 20.07.2023
  click pentru vizualizare document

1098. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanta"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106592
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1097. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Constanta"

furnizor/prestator
QUATTRO TRAVEL S.R.L.
număr contract 105970
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1096. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 37, Constanta"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 105966
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1095. Contract de prestari servicii privind serviciul de Elaborare documentatie tehnico-economica ( DTAC, PT, altele - POE, DE, asistenta tehnica ) aferenta obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 7 Remus Opreanu, Constanta "

furnizor/prestator
HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 103263
dată contract 26.05.2023
  click pentru vizualizare document

1094. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovrare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Gradinita cu program prelungit nr. 45"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106167
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1093. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnico - economica aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Constanta - zona Badea Cartan - blocurile K11, K12" ( studiu de teren - studiu topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor / acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, DALI)

furnizor/prestator
HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 264933
dată contract 19.12.2022
  click pentru vizualizare document

1092. Contract de prestari servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului SUNSCREEN - Film & Arts Festival editia a II-a 17-20 august 2023

furnizor/prestator
TRANSILVANIA FILM S.R.L.
număr contract 153652
dată contract 10.08.2023
  click pentru vizualizare document

1091. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Reabilitare modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit Stelutele Marii, Constanta"

furnizor/prestator
NATIA SVET S.R.L.
număr contract 107061
dată contract 06.06.2023
  click pentru vizualizare document

1090. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 7 Remus Opreanu, Constanta"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106684
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1089. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 24 Ion Jalea, Constanta"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106063
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1088. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Reabilitarea , modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit "Lumea Copiilor", Constanta"

furnizor/prestator
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 105979
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1087. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Reabilitarea , modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit "Casuta de Turta Dulce", Constanta"

furnizor/prestator
QUATTRO TRAVEL S.R.L.
număr contract 105831
dată contract 30.05.2023
  click pentru vizualizare document

1086. Contract de prestari servicii privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica ( studii de teren - geotehnic si topografic, expertiza tehnica, audit energetic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor ) aferenta obiectivului de investitii " Cresterea eficientei energetice a imobilelor Gradinita cu program normal "Zubeyde Hanim', Constanta si Gradinita cu program normal "Tom Degetel", Constanta "

furnizor/prestator
ATELIER ARHITECTURA GOLD S.R.L.
număr contract 147027
dată contract 01.08.2023
  click pentru vizualizare document

1085. Contract de prestari servicii pentru achizitia serviciului de Elaborare documentatie tehnico-economica  ( PAC, POE, PT, DE si asistenta tehnica ) , aferenta obiectivului de investitii Reabilitarea Scoala Gimnaziala nr. 39 " Nicolae Tonitza " Constanta 

furnizor/prestator
HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
număr contract 127603
dată contract 04.07.2023
  click pentru vizualizare document

1084. Contract de prestari servicii privind achizitia de servicii pentru organizarea a doua spectacole de drone si artificii pentru ZIUA MARINEI

furnizor/prestator
EVDELO OUTSOURCING S.R.L.
număr contract 148145
dată contract 03.08.2023
  click pentru vizualizare document

1083. Contract privind achiziția și montarea de echipamente de joacă

furnizor/prestator
SEASIDE PLAYGROUNDS S.R.L.
număr contract 147862 
dată contract 02.08.2023
  click pentru vizualizare document

1082. Contract privind prestarea "Serviciului de verificare și analiză a modificării tarifelor de salubrizare aferente contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța nr. 70717/09.05.2008"

furnizor/prestator

AUDIT S.R.L.

număr contract 134007
 dată contract 14.07.2023
  click pentru vizualizare document

1081. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de audit tehnico-economic aferent contractului de delegare CT BUS SA nr. 215993/01.11.2021 

furnizor/prestator

IOANEI DOBRIŢA - Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil, Auditor Financiar, Consultant Fiscal şi Evaluator

număr contract 135164
 dată contract 17.07.2023
  click pentru vizualizare document

1080. Contract de prestări servicii serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în Administrarea primăriei municipiului constanța

furnizor/prestator

S.C. RCS&RDS S.A.

număr contract 142538
 dată contract 26.07.2023
  click pentru vizualizare document

1079. Contract de furnizare Lot 2 : implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritătile publice locale aferentă proiectului - proiect planificare strategică Integrată şi administraţie publică eficientă la nivelul polului de creştere zona metropolitană constanţa cod SIPOCA 849/cod SMIS 135502 SIMCP - MUAT (sistem informatic module competențe partajate -modulul urbanism și amenajarea teritoriului)

furnizor/prestator 

S.C. PROSOFT ++ SRL

număr contract 128117
 dată contract 05.07.2023
  click pentru vizualizare document

1078. Contract de furnizare Lot 1: Implementarea de module informatice privind serviciile Gestionate partajat de către autoritățile publice locale Aferentă proiectului - proiect planificare strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de creştere zona metropolitană Constanţa Cod SIPOCA 849 / cod SMIS 135502 SIMPC- MAS sistem informatic module competențe partajate – modulul Asistență Socială

furnizor/prestator 

S.C. PROSOFT ++ SRL

număr contract 128111
 dată contract 05.07.2023
  click pentru vizualizare document

1077. Contract de execuție lucrări „Modernizare şi înlocuire sistem de irigaţii şi branşamente în Parc Far şi pe fâşia mediană a Bulevardului Mamaia tronson cuprins între intersecţia Capitol (str. 
Mircea cel Bătrân şi str. Nicolae Iorga„

furnizor/prestator 

S.C. IDEAL TERMOSANIT S.R.L.

număr contract 138971
 dată contract 21.07.2023
  click pentru vizualizare document

1076. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TRIATLON

număr contract 135918
 dată contract 18.07.2023
  click pentru vizualizare document

1075. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator 

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV JUNIORUL CONSTANTA

număr contract 135911
 dată contract 18.07.2023
  click pentru vizualizare document

1074. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator 

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ATENA SPORT CLUB CONSTANŢA

număr contract 135887
 dată contract 18.07.2023
  click pentru vizualizare document

1073. Contract De Finanțare Nerambursabilă

furnizor/prestator 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ŞAH CONSTANŢA

număr contract 135897
 dată contract 18.07.2023
  click pentru vizualizare document

1072. Contract De Prestări Servicii privind serviciile de organizare de evenimente culturale SPECTACOL EXTRAORDINAR „AVE MARIA

furnizor/prestator 

CORUL NAŢIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL - MARIN CONSTANTIN"

număr contract 140854
 dată contract 24.07.2023
  click pentru vizualizare document

1071. Contract De Prestări Servicii Serviciul De Furnizare Internet La Adăpostul Public Pentru Câinii Fără Stăpân Al Primăriei Municipiului Constanţa

furnizor/prestator 

INTERSAT SRL

număr contract 102062
 dată contract 25.05.2023
  click pentru vizualizare document

1070. Contract De Prestări Servicii Furniizare Internet În Zona Vraja Mării-Cazino-Port  Tomis

furnizor/prestator 

INTERSAT SRL

număr contract 102084
 dată contract 25.05.2023
  click pentru vizualizare document

1069. Contract de prestări servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică (PAC, POE, PT, DE şi asistenţă tehnică), aferentă obiectivului de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Casa de Cultură - blocurile L48, L49, L50"

furnizor/prestator 

MASSTUDIO S.R.L.

număr contract 136963
 dată contract 19.07.2023
  click pentru vizualizare document

1068. Contract de prestări Servicii De Asigurare A 4 Circuite Full Duplex Prin Fibră Optică Single Mode Între Sediile PMC

furnizor/prestator 

S.C. RCS&RDS S.A.

număr contract 116800
 dată contract 20.06.2023
  click pentru vizualizare document

1067. Contract de prestări servicii privind serviciul de interconectare sedii și furnizare INTERNET -BACKUP 

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT SRL
număr contract 69233
 dată contract 04.04.2023
  click pentru vizualizare document

1066. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet de tip WIFI

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT SRL
număr contract 66606
 dată contract 31.03.2023
  click pentru vizualizare document

1065. Contract de prestări servicii privind  serviciul de mentenanţă, asistenţă tehnică şi actualizare pentru aplicaţia informatică pentru Biroul Registrul Agricol 

furnizor/prestator  S.C. PROSOFT ++ SRL
număr contract 56500
 dată contract 21.03.2023
  click pentru vizualizare document

1064. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciilor de instalare şi configurare 
echipamente de reţea şi stocaj

furnizor/prestator  SC ALTAIR SOFT SRL
număr contract 118696
 dată contract 22.06.2023
  click pentru vizualizare document

1063. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţii  tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate şi documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul mixt "Desfiinţare şi construire împrejmuire Cimitir Central"

furnizor/prestator  URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL
număr contract 72946
 dată contract 10.04.2023
  click pentru vizualizare document

1062. Contract de execuție lucrări privind lucrări de reparații curente cișmele stradale amplasate în municipiul Constanța

furnizor/prestator  KAY PARTNER ENGINEERING SRL
număr contract 132522
 dată contract 12.07.2023
  click pentru vizualizare document


1061. Contract de prestari servicii Privind achizitia serviciului de elaborare PAC, PT, DDE CS, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi asistenţă din partea proiectantului pentru „Modernizare reţea de transport public prin construire/modificare/reabilitare staţii de transport în comun la capete de linii "

furnizor/prestator  SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL
număr contract 134419
 dată contract 14.07.2023
  click pentru vizualizare document

1060. Contract de prestari servicii privind achizitionarea serviciului de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul de investitii " Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 23 Constantin Brancoveanu, Constanta "

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 117415
 dată contract 20.06.2023
  click pentru vizualizare document

1059. Contract de prestari servicii elaborare documentarie tehnico-economica ( PAC, POE, PT, DE, altele-asistenta tehnica ) aferenta obiectivului de investitii " Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 33, Anghel Saligny, Constanta "

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 121644
 dată contract 26.06.2023
  click pentru vizualizare document

1058. Contract de execuție lucrări „Lucrări de foraje pentru subtraversări, bulevarde, străzi, alei pietonale din municipiului constanța

furnizor/prestator  S.C. FORIZ CONSTRUCT S.R.L.
număr contract 123044
 dată contract 28.06.2023
  click pentru vizualizare document

1057. Contract de prestări servicii privind serviciul de monitorizare media a activității primăriei municipiului constanța

furnizor/prestator  S.C. MEDIATRUST ROMÂNIA S.R.L
număr contract 128702
 dată contract 06.07.2023
  click pentru vizualizare document

1056. Contract de prestări servicii privind serviciul de publicitate pentru mediatizarea activității primăriei municipiului constanța

furnizor/prestator  S.C. CUGET LIBER S.A.
număr contract 97676
 dată contract 18.05.2023
  click pentru vizualizare document

1055. Contract prestări servicii privind achiziţia Serviciului de audit al proiectului „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanţa Etapa 2 - Cod SMIS 150547

furnizor/prestator  MARAUDIT GENERAL S.R.L.
număr contract 2673
dată contract 05.01.2023
  click pentru vizualizare document

1054. Acord cadru privind achizitionarea Serviciilor Cadastrale necesare inscrierii in inventarul digital in format INIS precum si inscrierii in evidentele de carte funciara a imobilelor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Constanta

furnizor/prestator  S.C. THEOTOP S.R.L
număr contract 215978
dată contract 01.11.2021
  click pentru vizualizare document

1053. Contract de prestari servicii Elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii "Amenajare spaţiu public situat la intersecţia str. Soveja cu str. Ştefăniţă Vodă - amenajare peisagistică - parc Soveja şi reconfigurare circulaţie - FAZA PAC, POE, PT+DE+CS şi asistenţă tehnică din partea proiectantului" 

furnizor/prestator  S.C. AGORAPOLIS S.R.L
număr contract 129219
dată contract 06.07.2023
  click pentru vizualizare document

1052. Contract de prestari servicii Privind Serviciile de consultanţă în managementul de proiect pentru proiectul "Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa - Etapa 2", cod SMIS 150547 

furnizor/prestator  S.C. SMART MINO SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 2675
dată contract 05.01.2023
  click pentru vizualizare document

1051. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare şi publicitate aferentă proiectului "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, Constanţa" 

furnizor/prestator  SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106283
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1050. Contract de prestari servicii de elaborare documentatie tehnico-economica ( PAC, POE, PT, DE si asistententa tehnica), aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Constanta - zona Soveja - bloc FT4, FT3A, FT3B"

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 120222
dată contract 26.06.2023
  click pentru vizualizare document

1049. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare şi publicitate aferentă proiectului "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanţa"

furnizor/prestator  SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106320
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1048. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Constanta zona Soveja - bloc FT4, FT3A, FT3B"

furnizor/prestator  SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 106307
dată contract 31.05.2023
  click pentru vizualizare document

1047. Contract de prestari servicii privind serviciul de promovare si publicitate aferenta proiectului "Reabilitare cladire Colegiul National Mihai Eminescu"

furnizor/prestator  SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.
număr contract 103904
dată contract 29.05.2023
  click pentru vizualizare document

1046. Contract de prestari servicii privind "Amenajarea terenului cu rulouri de gazon ( montare, inclusiv rulouri de gazon natural pentru realizarea peluzei )

furnizor/prestator  RULOURI DE GAZON S.R.L.
număr contract 113404
dată contract 14.06.2023
  click pentru vizualizare document

1045. Contract de furnizare "Furnizare rasaduri de flori"

furnizor/prestator  GARDEN SHOP SERVICES S.A.
număr contract 103294
dată contract 26.05.2023
  click pentru vizualizare document

1044. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru "REABILITARE PASARELĂ MARITIMĂ AMPLASATĂ ÎN STAŢIUNEA MAMAIA ZONA HOTEL VICTORIA" (DALI, PAC, PT, DDE, CS, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor) 

furnizor/prestator  MIDA EXPERT PROIECT S.R.L.
număr contract 116549
dată contract 20.06.2023
  click pentru vizualizare document

1043. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Reamenajare spaţiu public În zona Parc 
Poarta 6 (Faleză Sud)"- faza studiu de fezabilitate

furnizor/prestator  S.C. ATELIER SELIN SRL
număr contract 117078
dată contract 20.06.2023
  click pentru vizualizare document

1042. Contract de prestări servicii privind Achiziția Serviciului De Transport, Montare - Demontare Drapele Pentru Sărbătorile Naționale 

furnizor/prestator  BLACK WAVE CENTER SRL
număr contract 98588
dată contract 19.05.2023
  click pentru vizualizare document

1041. Contract de prestări servicii privind serviciul de punere in functiune , intretinere, supraveghere, demontare si conservare fantani arteziene si bazine ornamentale

furnizor/prestator  IDEAL TERMOSANIT S.R.L.
număr contract 107496
dată contract 06.06.2023
  click pentru vizualizare document

1040. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica ( studiu topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor , DALI) aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 1, MIhail Koiciu", Constanta"

furnizor/prestator  S.C. ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 90316
dată contract 08.05.2023
  click pentru vizualizare document

1039. Contract de prestări servicii de elaborare documentatie tehnico-economica ( PAC, POE, PT, DE si asistenta tehnica), aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 23 Constantin Brancoveanu, Constanta"

furnizor/prestator  HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
număr contract 91352
dată contract 09.05.2023
  click pentru vizualizare document

1038. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr.45" 

furnizor/prestator  SC ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 60372
dată contract 24.03.2023
  click pentru vizualizare document

1037. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentaţie tehnico- economică aferentă proiectului "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida (corp liceu)" (studiu de teren - studiu topografic, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, DALI) 

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
număr contract 58089
dată contract 22.03.2023
  click pentru vizualizare document

1036. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr.53, Constanţa" 

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 60151
dată contract 24.03.2023
  click pentru vizualizare document

1035. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanţa"

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L.
număr contract 57409
dată contract 22.03.2023
  click pentru vizualizare document

1034. Contract privind servicii de proiectare PAC, POE+DDE+CS, verificare proiecte, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "reamenajarea spatiului public din zona parcului gării"

furnizor/prestator  ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L.
număr contract 108964
dată contract 08.06.2023
  click pentru vizualizare document

1033. Contract de prestări servicii pentru Serviciul de dirigenţie de şantier pentru obiectivul „Lucrări de intervenţii şi modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. Soveja/Zorelelor şi sensul giratoriu Pescărie intersecţie cu Aleea Studenţilor, municipiul Constanţa" 

furnizor/prestator  B. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 266159
dată contract 21.12.2022
  click pentru vizualizare document

1032. Contract de prestări servicii pentru Serviciul de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii „Realizare stradă/arteră colectoare între strada Topazului şi strada Rubinului din municipiul Constanţa" 

furnizor/prestator  B. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 100595
dată contract 23.05.2023
  click pentru vizualizare document

1031. Contract de prestări servicii pentru Serviciul de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţii şi modernizare a intersecţiei B-dului. Mamaia cu B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanţa" 

furnizor/prestator  B. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 100554
dată contract 23.05.2023
  click pentru vizualizare document

1030. Contract de prestări servicii pentru Serviciul de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii „Studii tehnice pentru fluidizarea circulaţiei în perimetrul cuprins între sensul giratoriu Hotel Oxford, B-dul Alexandru Lăpuşneanu şi B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanţa" 

furnizor/prestator  B. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 81012
dată contract 24.04.2023
  click pentru vizualizare document

1029. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului
"ÎN CURÂND, DIN NOU ACASĂ"

furnizor/prestator  S.C. ZUM LOGISTICS FRESH S.R.L.
număr contract 97936
dată contract 18.05.2023
  click pentru vizualizare document

1028. Contract de furnizare privind "Achizitie foisoare pentru salvamari"

furnizor/prestator  RARIS S.R.L.
număr contract 101248
dată contract 24.05.2023
  click pentru vizualizare document

1027. Contract de execuție lucrări de reparații pentru menținerea inclusiv întreținerea sistemului de iluminat public  din municipiul Constanța

furnizor/prestator  LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
număr contract 10903
dată contract 18.01.2023
  click pentru vizualizare document

1026. Contract de furnizare privind Achiziţie mobilier urban Lot 2 - coșuri de gunoi stradale cu scrumieră

furnizor/prestator  MEGASTOL ENERGY S.R.L.
număr contract 98707
dată contract 19.05.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

1025. Contract de furnizare privind Achiziţie mobilier urban Lot 4 - bănci de odihnă cu spătar tip 2 pentru aliniamentul arterelor de circulaţie  principale/secundare și cartiere

furnizor/prestator  MEGASTOL ENERGY S.R.L.
număr contract 98714
dată contract 19.05.2023
  click pentru vizualizare document

1024. Contract de prestari servicii privind achizitia "Serviciului de mentenanta ( verificare, intretinere, interventii in regim de urgenta si reparatii ) la sirenele electrice si electronice de alarmare publica din municipiul Constanta"

furnizor/prestator  AXATEL SERVICE SRL
număr contract 266993
dată contract 22.12.2022
  click pentru vizualizare document

1023. Contract de furnizare privind Achizitia a 9 ( noua ) sirene electronice pentru alarmarea populatiei

furnizor/prestator  AXATEL SERVICE SRL
număr contract 95873
dată contract 16.05.2023
  click pentru vizualizare document

1022. Contract de prestari servicii privind achizitia de servicii pentru organizarea unei expozitii de icoane cu tema "Icoana din lumina"

furnizor/prestator  S.C. FRIMITURI SRL
număr contract 97308
dată contract 17.05.2023
  click pentru vizualizare document

1021. Contract privind furnizarea de ghirlande de stegulete multicolore pentru exterior

furnizor/prestator  BRV CONSULT SRL
număr contract 93809
dată contract 12.05.2023
  click pentru vizualizare document

1020. Contract de furnizare privind achizitie mobilier urban Lot 3 - banci de odihna cu spatar tip 1 pentru parcuri, zone de agrement sau alte spatii publice

furnizor/prestator  INFO SERVICE & COMPUTERS S.R.L.
număr contract 97773
dată contract 18.05.2023
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional

1019. Contract de furnizare privind achizitie mobilier urban Lot 1 - ansamblu de mobilier urban pentru activitati fizice / fitness

furnizor/prestator  INFO SERVICE & COMPUTERS S.R.L.
număr contract 97769
dată contract 18.05.2023
  click pentru vizualizare contract

1018. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de salvare acvatică- salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia

furnizor/prestator  Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România
(A.N.S.P.S.R)

număr contract 94432
dată contract 15.05.2023
  click pentru vizualizare document

1017. Contract privind servicii divertisment prestate de orchestre aferente evenimentului STAGIUNE MUZICALĂ ESTIVALĂ, EDIŢIA a II-a, "O VARĂ SUB SEMNUL ARMONIEI" 

furnizor/prestator  TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ŞI BALET OLEG DANOVSKI
număr contract 93826
dată contract 12.05.2023
  click pentru vizualizare document

1016. Contract privind servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru aplicaţie program informatic a activităţii Serviciului Stare Civilă

furnizor/prestator  S.C. ROYAL TECH INT SRL
număr contract 65270
dată contract 30.03.2023
  click pentru vizualizare document

1015. Contract privind servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru modulele aplicaţiei program informatic financiar contabilitate

furnizor/prestator  S.C. TDL SOFT SOLUTIONS SRL
număr contract 66330
dată contract 31.03.2023
  click pentru vizualizare document

1014. Contract Serviciul de asistenţă tehnică, actualizare şi mentenanţă lunară pentru "Aplicaţie informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Activităţi Economice" 

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 63935
dată contract 29.03.2023
  click pentru vizualizare document

1013. Contract privind servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru modul informatic - gestiunea şi evidenţa registrului de casă

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS SRL
număr contract 66548
dată contract 31.03.2023
  click pentru vizualizare document

1012. Contract de prestări servicii privind serviciul „Acces Internet 100 Mbps 24 locaţii în cadrul proiectului Black Sea Bike-Diversification of the tourism services în Constanța -Balchik cross border region by bike -BSB" 

furnizor/prestator  S.C. RCS & RDS S.A.
număr contract 48369
dată contract 10.03.2023
  click pentru vizualizare document

1011. Contract de prestări servicii privind achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare

furnizor/prestator  S.C. MIDA SOFT BUSINESS SRL
număr contract 50446
dată contract 13.03.2023
  click pentru vizualizare document

1010. Contract de prestări servicii privind serviciul interconectare sedii și furnizare internet

furnizor/prestator  S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.
număr contract 33683
dată contract 20.02.2023
  click pentru vizualizare document

1009. Contract de prestari servicii privind serviciul SaaS (Software as a Service) pentru sistemul informatic tip EDRMS TETHYS 2.0-PMC

furnizor/prestator  S.C. LARSEN CONSULTING SERVICES S.R.L.
număr contract 20612
dată contract 01.02.2023
  click pentru vizualizare document

1008. Contract de prestari servicii privind serviciul de suport tehnic, mentenanță și găzduire a aplicațiilor în cloud pentru aplicația informatică destinată Direcției Locale de Evidență Persoane

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET SRL 
număr contract 74235
dată contract 11.04.2023
  click pentru vizualizare document

1007. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de paza si transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracte si interventie rapida, cu agenti inarmati, precum si eliminarea disfunctionalitatilor echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese

furnizor/prestator  ZIP ESCORT S.R.L.
număr contract 78499
dată contract 20.04.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1
click pentru vizualizare act adițional 2

1006. Contract de prestari servicii privind achitia de servicii pentru organizarea unui spectacol cu drone luminoase

furnizor/prestator  EVDELO OUTSOURCING S.R.L.
număr contract 93793
dată contract 12.05.2023
  click pentru vizualizare document

1005. Contract de prestari servicii privind serviciul de elaborare expertiza tehnica privind securitatea la incendiu pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare sediu operativ rutier si ordine publica"

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 63600
dată contract 29.03.2023
  click pentru vizualizare document

1004. Contract privind furnizarea de produse necesare activitatii de reprezentare si protocol in Primaria Municipiului Constanta

furnizor/prestator  ZIO CAFE & LOUNGE S.R.L. 
număr contract 88540
dată contract 05.05.2023
  click pentru vizualizare document

1003. Contract privind furnizarea de produse necesare activitatii de reprezentare si protocol in Primaria Municipiului Constanta

furnizor/prestator  RIK S.R.L. 
număr contract 88562
dată contract 05.05.2023
  click pentru vizualizare document

1002. Contract de prestări servicii privind Serviciul de elaborare documentatie tehnico-economica pentru "REABILITAREA SI CONSOLIDAREA TERENULUI DIN VECINATATEA BISERICA GREACA-ESPLANADA-PLAJA MODERN" (DALI, PAC, POE, DDE, CS, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor si asistenta tehnica)

furnizor/prestator  MARACINE NICOMAR S.R.L. 
număr contract 91079
dată contract 09.05.2023
  click pentru vizualizare document

1001. Contract de prestări servicii privind privind Serviciul de audit al proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1"/cod SMIS 143341

furnizor/prestator  MARAUDIT GENERAL S.R.L. 
număr contract 2660
dată contract 05.01.2023
  click pentru vizualizare document

1000. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciilor: Elaborarea documentatiei tehnico-economice , faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investitie "Regenerarea spatiului verde in zona Parc Tabacarie, pe malul lacului Tabacarie din Municipiul Constanta si din zona centrala, langa Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta"

furnizor/prestator  S.C. NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L.
număr contract 267616
dată contract 22.12.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional 1
click pentru vizualizare act adițional 2

999. Contract privind prestarea Serviciului de supervizare lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa I"

furnizor/prestator  ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - LIV ENGINEERING & CONSULTING LTD CO
număr contract 118354
dată contract 07.06.2022
  click pentru vizualizare document

998. Contract privind prestarea Serviciului de supervizare lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa II"

furnizor/prestator  S.C. URICANI CONSTRUCT S.R.L.
număr contract 262221
dată contract 14.12.2022
  click pentru vizualizare document

997. Contract de prestări servicii - privind serviciille necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber, ZILELE CONSTANȚEI 2023

furnizor/prestator  S.C. BIVOLUL ADVERTISING S.R.L.
număr contract 74538
dată contract 11.04.2023
  click pentru vizualizare document

996. Contract de furnizare - Garduri mobile de Protecție

furnizor/prestator  TEHNO TRAFIC S.R.L. 
număr contract 77761
dată contract 19.04.2023
  click pentru vizualizare document

995. Contract de execuție lucrări privind "Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanța - 10 locații"

furnizor/prestator  Asocierea GARDEN CENTER GRUP SRL - RO VERDE LANDSCAPING SRL
număr contract 74126
dată contract 11.04.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1
click pentru vizualizare act adițional 2

994. Contract de prestări servicii privind serviciille necesare pentru organizarea evenimentului, "HELLO MAY!"

furnizor/prestator  S.C. SURPRISE EVENTS S.R.L.
număr contract 72741
dată contract 10.04.2023
  click pentru vizualizare document

993. Contract de prestări servicii privind Serviciul de Elaborare studiu de parament, biologic și de componente artistice precum și diagnostricul arheologic aferent obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, Constanța"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 70907
dată contract 06.04.2023
  click pentru vizualizare document

992. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga", Constanţa"

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L. 
număr contract 50561
dată contract 13.03.2023
  click pentru vizualizare document

991. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 37, Constanţa"

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L. 
număr contract 50559
dată contract 13.03.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

990. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de depistare/monitorizare a concentraţiei de radon în spaţiile alocate clădirilor publice, în cadrul proiectului "Depistarea/monitorizarea concentraţiei de Radon în aerul din interiorul clădirilor publice"

furnizor/prestator  ASOCIEREA "INSTITUTUL  NAŢIONAL  DE  CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII URBANISM  ŞI  DEZVOLTARE  DURABILĂ  "URBAN-ÎNCERC" ŞI UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
număr contract 270067
dată contract 29.12.2022
  click pentru vizualizare document

989. Contract de prestări servicii  privind achiziţionarea serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Şcoala Gimnazială  nr.7 Remus Opreanu, Constanţa"

furnizor/prestator  QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L. 
număr contract 45295
dată contract 06.03.2023
  click pentru vizualizare document

988. Contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de Elaborare documentaţie tehnico-economică (studiu de teren - topografic, DALI) aferentă obiectivului de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanţa"

furnizor/prestator  SC ATELIER BICS SRL 
număr contract 252784
dată contract 29.11.2022
  click pentru vizualizare document

987. Contract privind serviciul de taietare, igienizare, toaletare si taiere de corectie arbori din Municipiul Constanta

furnizor/prestator  S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.
număr contract 68120
dată contract 03.04.2023
  click pentru vizualizare document

986. Contract subsecvent nr. 3 privind serviciul de asigurare a integritatii bunurilor publice si private apartinand municipiul constanta

furnizor/prestator  ASOCIEREA S.C. BRONIC SECURITY S.R.L. - S.C. BRONIC GUARD S.R.L.
număr contract 48106
dată contract 10.03.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

985. Contract de prestări servicii privind Serviciul de elaborare Cerere de finanțare și anexe aferente în conformitate cu prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR - Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, pentru depunerea proiectului "Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța - Etapa V" la Ministerul Energiei în cadrul Fondului de Modernizare, Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare

furnizor/prestator  PFA DUICĂ D.IRINA
număr contract 18332
dată contract 30.01.2023
  click pentru vizualizare document

984. Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții : "Proiectare și execuție construcșii existente pe amplasamentul "Complexului Stadion Gheorghe Hagi"

furnizor/prestator  S.C. ALPHA DEZVOLTARE S.R.L.
număr contract 54056
dată contract 17.03.2023
  click pentru vizualizare document

983. Contract de executie lucrari "Proiectare si executie desfiintare constructii existente pe amplasamentul "Complexului Stadion Gheorghe Hagi"

furnizor/prestator  APOLODOR GRUP CONSTRUCT
număr contract 48730
dată contract 10.03.2023
  click pentru vizualizare document

982. Contract de prestări servicii privind achiziționarea  serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa - zona Casa de Cultură - blocurile L48, L49, L50", Constanţa

furnizor/prestator  S.C. ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L.
număr contract 58402
dată contract 28.03.2023
  click pentru vizualizare document

981. Contract de prestări servicii privind achizitionarea  serviciului de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor", Constanţa

furnizor/prestator  ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L. 
număr contract 53170
dată contract 16.03.2023
  click pentru vizualizare document

980. Contract de prestări servicii privind achizitionarea serviciului Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitarea urbana a terenului situat in zona strada Primaverii din municipiul Constanta prin amenajarea de locuri de parcare si spatii verzi"
furnizor/prestator  SC ART COLOSSEUM SRL 
număr contract 62100
dată contract 28.03.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1
click pentru vizualizare act adițional 2

979. Contract de prestări servicii Elaborare documentatie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Construire promendă pietonală cu pistă de biciclete, tronson cuprins între str.Lebedei și baza taluzuri corespunzător intersecției str. Pușkin cu str.Mihai Eminescu" - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
furnizor/prestator  SC AGORAPOLIS SRL 
număr contract 45041
dată contract 06.03.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1

978. Contract de prestări servicii "Conceptie grafica elemente signalistica urbana din municipiul Constanta"
furnizor/prestator  SC AGPRAPOLIS SRL 
număr contract 45030
dată contract 06.03.2023
  click pentru vizualizare document

977. Contract de prestări servicii privind serviciul de organizare evenimente finale în cadrul proiectului "Developing Cultural and Creative Industries In the Black Sea Basin - acronim CREA - CENTERS", cu numărul de înregistrare BSB-757
furnizor/prestator  SC QUATTRO TRAVEL SRL 
număr contract 44865
dată contract 06.03.2023
  click pentru vizualizare document

976. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de "Asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții "Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța" - 15 locații
furnizor/prestator  SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL 
număr contract 267618
dată contract 22.12.2022
  click pentru vizualizare document

975. Contract de execuție lucrări de construcții aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa"
furnizor/prestator  ELECTROPRECIZIA  AG  SRL
număr contract 12111
dată contract 19.01.2023
  click pentru vizualizare document

974. Contract de prestări servicii privind serviciul de ridicare, transport şi neutralizare deşeuri de origine  animală
furnizor/prestator  ECO FIRE SISTEMS S.R.L
număr contract 19303
dată contract 31.01.2023
  click pentru vizualizare document

973. Acord contractual pentru achiziția publică de servicii de proiectare, execuție lucrări și dotări pentru obiectivul de investiții "Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID- 19", cod SMIS 148271
furnizor/prestator  ASOCIEREA MEDICARE ENGINEERING S.A
număr contract 38628
dată contract 27.02.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1

972. Contract de prestări servicii Privind achiziţia de Servicii de arhitectură şi de amenajare peisagistică pentru lucrări de intervenţii și modernizare pentru Parc Tăbăcărie, zona cuprinsă între Bd. Alexandru Lăpușneanu - Sat Vacanţă - Lac Tăbăcarie City Mall
furnizor/prestator  S.C. TERA  DESIGN  STUDIO  S.R.L.
număr contract 29494
dată contract 14.02.2023
  click pentru vizualizare document

971. Contract de furnizare privind achiziție și montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă
furnizor/prestator  BRANIC S.R.L.
număr contract 37756
dată contract 24.02.2023
  click pentru vizualizare document

970. Contract de prestări servicii privind "Servicii de intretinere si curatare adaposturi pentru statii de autobuz din Municipiul Constanta"
furnizor/prestator  S.C. SEA MORSA S.R.L.
număr contract 36352
dată contract 23.02.2023
  click pentru vizualizare document

969. Contract de prestări servicii privind serviciile de informare si publicitate pentru proiectul "Reabilitarea retelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanta - Etapa 2", cod SMIS 150547
furnizor/prestator  S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 219908
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

968. Contract de prestări servicii privind serviciile de consultanta in managementul de proiect pentru proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta etapa III " cod SMIS 1555645
furnizor/prestator  S.C. SMART MIND SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 7667
dată contract 13.01.2023
  click pentru vizualizare document

967. Contract de prestări servicii privind serviciile de informare si publicitate pentru proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta etapa III "cod SMIS 155645
furnizor/prestator  S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.
număr contract 7668
dată contract 13.01.2023
  click pentru vizualizare document

966. Contract de prestări servicii "Serviciul de instalare/dezinstalare sisteme de supraveghere video"

furnizor/prestator  S.C. TEHNOTECH SYSTEMS ND S.R.L.
număr contract 33818
dată contract 20.02.2023
  click pentru vizualizare document

965. Contract deachiziție publică de prestare servicii ”Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție parc DN3C”

furnizor/prestator  S.C. STARH - ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, DESIGN S.R.L.
număr contract 32616
dată contract 17.02.2023
  click pentru vizualizare document

964. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de consultanță de specialitate (expert cooptat) în cadrul procedurii de achiziție publică pentru obiectivul ”Delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Constanța”

furnizor/prestator  S.C. PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L.
număr contract 254136
dată contract 05.12.2022
  click pentru vizualizare document

963. Contract de prestari servicii privind Serviciul de mentenanta si suport tehnic pentru soft gestionare parcari

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 251356
dată contract 28.11.2022
  click pentru vizualizare document

962. Contract privind serviciul de mentenanta si suport tehnic pentru aplicatia informatica pentru gestionarea contractelor intocmite de Serviciul Contracte si Administrarea Economica a Domeniului Public si Privat

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 251479
dată contract 28.11.2022
  click pentru vizualizare document

961. Contract de furnizare privind serviciul "Abonament pentru serviciul ARCGIS ONLINE ( ENTERPRISE )

furnizor/prestator  S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.
număr contract 252460
dată contract 29.11.2022
  click pentru vizualizare document

960. Contract de prestări servicii privind Serviciul de asistență tehnică , actualizare și mentenanță lunară ( Mentenanță Arcgis Enterprise advanced perpetual - 4 core )

furnizor/prestator  S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.
număr contract 261677
dată contract 14.12.2022
  click pentru vizualizare document

959. Contract de prestări servicii privind Serviciul de audit al proiectului "Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2", cod SMIS 143338

furnizor/prestator  S.C. MARAUDIT GENERAL S.R.L.
număr contract 12537
dată contract 19.01.2023
  click pentru vizualizare document

958. Contract de prestări servicii privind serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate in administrarea primariei municipiului Constanta

furnizor/prestator  S.C. RCS & RDS S.A.
număr contract 141358
dată contract 07.07.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional
click pentru vizualizare act adițional

957. Contract de prestări servicii privind achizitionarea serviciului de actualizare Documentație pentru obținerea avizelor/acordurilor și DALI aferente obiectivului de investiții "Reabilitare Scoala gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 10570
dată contract 17.01.2023
  click pentru vizualizare document

956. Contract de prestări servicii Privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică ( studiu de teren - topografic , DALI ) aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța - zona Badea Cârțan - blocurilor K9, K10, K13, K14, K15" ( studiu de teren - studiu topografic, documentații pentru obținerea avizelor /acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism , DALI)

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 264935
dată contract 19.12.2022
  click pentru vizualizare document

955. Contract de prestări servicii Prvind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică ( studiu de teren - topografic , DALI ) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța"

furnizor/prestator  S.C. MASSTUDIO S.R.L
număr contract 256105
dată contract 06.12.2022
  click pentru vizualizare document

954. Contract de prestări servicii Prvind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică ( studiu de teren - topografic , DALI ) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 45"

furnizor/prestator  S.C. ATELIER BICS S.R.L
număr contract 256142
dată contract 06.12.2022
  click pentru vizualizare document

953. Contract de execuție lucrări privind "Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanța - 5 LOCAȚII 

furnizor/prestator  S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L
număr contract 26019
dată contract 09.02.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

952. Contract privind Serviciul de "Toaletare și secționare arbori" din municipiul Constanța

furnizor/prestator  S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L
număr contract 18120
dată contract 30.01.2023
  click pentru vizualizare document

951. Contract de prestări servicii privind achizitța serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanta" - 5 LOCAȚII

furnizor/prestator  S.C. ALPHA DEZVOLTARE S.R.L
număr contract 267613
dată contract 22.12.2022
  click pentru vizualizare document

950. Contract de furnizare privind "Achizitie si montare cosuri stradale de gunoi selectiv in 2 fractii"

furnizor/prestator  S.C. MEGASTOL ENERGY S.R.L
număr contract 23232
dată contract 06.02.2023
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

949. Contract de prestări servicii privind achiziționarea serviciului elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Sistematizare și amenajare de spații verzi publice, parcări de reședință și dotări conexe între zona Cimitir Anadalchioi și Bl. 55,57,59 - str. Soveja"

furnizor/prestator  S.C. AGORAPOLIS S.R.L
număr contract 267606
dată contract 02.12.2022
  click pentru vizualizare document
  click pentru vizualizare act adițional

948. Contract de furnizare "Echipamente De Supraveghere Video Pentru Locuri De Joacă, Terenuri De Sport, Puncte De Acces Spre Plajă Şi Podeţe"

furnizor/prestator  A.C. COMFORT & SAFETY SYSTEMS S.R.L
număr contract 267640
dată contract 22.12.2022
  click pentru vizualizare document

947. Contract de furnizare vouchere pentru cărți pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal din municipiul Constanța

furnizor/prestator  GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L.
număr contract 254394
dată contract 05.12.2022
  click pentru vizualizare document

946. Contract de furnizare abonamente pe platforma educațională online CITESTE.RO

furnizor/prestator  S.C. CITESTE.RO S.R.L.
număr contract 254403
dată contract 05.12.2022
  click pentru vizualizare document

945. Contract de execuție lucrări privind "Lucrări de reparaţii mobilier urban din municipiul Constanța"

furnizor/prestator  YELOW POWER SOURCE SRL
număr contract 10007
dată contract 17.01.2023
  click pentru vizualizare document

944. Contract de prestări servicii privind achiziția "Mentenanță aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)"

furnizor/prestator  S.C. NANOTERRA S.R.L.
număr contract 266303
dată contract 21.12..2022
  click pentru vizualizare document

943. Contract de furnizare privind serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice DALI inclusiv documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor, studiu topografic şi geotehnic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor"

furnizor/prestator  S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
număr contract 245967
dată contract 21.11..2022
  click pentru vizualizare document

942. Contract de furnizare privind achiziția de diverse echipamente informatice și licențe software LOT3:Multifuncționale, scannere, plotter și videoproiectoare

furnizor/prestator  S.C. DATAWARE CONSULTING S.R.L.
număr contract 241530
dată contract 06.12..2021
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

941. Contract de furnizare privind achiziția de diverse echipamente informatice și licențe software LOT2:Storage, servere, licență soft tip DataRoom Management tip Enterprise

furnizor/prestator  S.C. DATAWARE CONSULTING S.R.L.
număr contract 241525
dată contract 06.12..2021
  click pentru vizualizare document

940. Contract de furnizare privind achiziția de diverse echipamente informatice și licențe software LOT1:Laptopuri, stații de lucru, monitoare, licențe soft tip Office

furnizor/prestator  S.C. DATAWARE CONSULTING S.R.L.
număr contract 241520
dată contract 06.12..2021
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

939. Contract de prestări servicii privind serviciul de acces internet pentru acțiunea "WIFI4EU promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" zona faleză Cazino Constanța

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 122804
dată contract 14.06.2022
  click pentru vizualizare document

938. Contract de prestări servicii furnizare internet în zona VRAJA MĂRII - CAZINO - PORT TOMIS

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 121560
dată contract 10.06.2022
  click pentru vizualizare document

937. Contract de furnizare acces internet de tip WIFI pentru stațiile de încărcare rapidă a autorismelor full electrice utilizate de către direcția generală poliția locală

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 180672
dată contract 30.08.2022
  click pentru vizualizare document

936. Contract de prestări servicii prinvind serviciul de furnizare internet în stația de autobuz fantasio - str. mihai viteazu și stația cap de linie poarta 1

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 122572
dată contract 14.06.2022
  click pentru vizualizare document

935. Contract privind servicii de mentenanță și suport tehnic pentru programul informatic financiar contabilitate

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 72602
dată contract 01.04.2022
  click pentru vizualizare document

934. Contract de  prestări servicii Service echipamente tehnică de calcul ( calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea ) 

furnizor/prestator  S.C. MICRONET SYSTEMS S.R.L.
număr contract 127499
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

933. Contract de furnizare prinvind achiziția directă având ca obiect "Pachete cu semnături electronice"

furnizor/prestator  S.C. TRANS SPED S.A.
număr contract 223018
dată contract 21.10.2022
  click pentru vizualizare document

932. Contract privind achiziția serviciului de asistență, actualizare și mentenanță lunară pentru "Aplicația informatică soft Resurse Umane" 

furnizor/prestator  S.C. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.
număr contract 130513
dată contract 23.06.2022
  click pentru vizualizare document

931. Contract de prestări servicii privind serviciul de mentenanță, asistență tehnică și actualizare pentru aplicația informatică pentru Biroul Registrul Agricol

furnizor/prestator  S.C. PROSOFT ++ S.R.L.
număr contract 62282
dată contract 22.03.2022
  click pentru vizualizare document

930. Contract de închiriere rack în cadrul unui datacenter pentru colocarea de echipamente informatice 

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 175766
dată contract 23.08.2022
  click pentru vizualizare document

929. Contract de prestări servicii având ca obiect "Prelungire valabilitate semnături electronice" 

furnizor/prestator  S.C. TRANS SPED S.A.
număr contract 207760
dată contract 03.10.2022
  click pentru vizualizare document

928. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet în parcul arheologic 

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 121058
dată contract 09.06.2022
  click pentru vizualizare document

927. Contract de prestări servicii de întreținere și actualizare pagina de web a primăriei municipiului Constanța

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.
număr contract 229909
dată contract 01.11.2022
  click pentru vizualizare document

926. Contract de furnizare privind achiziția directă având ca obiect "Abonament anual licențe e-mail și partajare fișiere"

furnizor/prestator  S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.
număr contract 236806
dată contract 09.11.2022
  click pentru vizualizare document

925. Contract de furnizare privind serviciul de asistență tehnică , actualizare și mentenanță lunară ( mentenanță ARCGIS ENTERPRISE advanced perpetual - 4 core )

furnizor/prestator  S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.
număr contract 374
dată contract 03.01.2022
  click pentru vizualizare document

924. Contract de furnizare lot 1: echipamente informatice ( server back-office și front-office )

furnizor/prestator  S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.
număr contract 219795
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

923. Contract de furnizare privind serviciul de actualizare program informatic legislativ LEGIS

furnizor/prestator  S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.
număr contract 168647
dată contract 11.08.2022
  click pentru vizualizare document

922. Contract de de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet tip WIFI

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L
număr contract 86751
dată contract 20.04.2022
  click pentru vizualizare document

921. Contractde prestări servicii privins serviciul "Acces Internet 100 Mbps 24 locații în cadrul proiectului Black Sea Bike-Diversification of the tourism services în Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB"

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 51218
dată contract 09.03.2022
  click pentru vizualizare document

920. Contract privind achiziția serviciului de prelungire valabilitate serviciul de internet tip abonamnet pentru 30 de conexiuni

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 72608 
dată contract 01.04.2022
  click pentru vizualizare document

919. Contract achziție de servicii interconectare a sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul direcției generale poliția locală

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 174875
dată contract 22.08.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

918. Contract de prestări servicii privind serviciul interconectare sedii și furnizare internet

furnizor/prestator  S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
număr contract 43817
dată contract 01.03.2022
  click pentru vizualizare document

917. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de instalare calculatoare

furnizor/prestator  S.C. ITLAB SERVICES & SECURITY S.R.L.
număr contract 66559
dată contract 28.03.2022
  click pentru vizualizare document

916. Contract de prestări servicii de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație program informatic a activității Serviciului Stare Civilă

furnizor/prestator  S.C. ROYAL TECH INT S.R.L.
număr contract 64223
dată contract 24.03.2022
  click pentru vizualizare document

915. Contract de prestări servicii privind serviciul rețea de comunicații date direcția generală de evidență persoane și direcția generală poliția locală

furnizor/prestator  S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
număr contract 215903
dată contract 12.10.2022
  click pentru vizualizare document

914. Contract de furnizare Lotul 2 - Diverse echipamente de rețea 

furnizor/prestator  S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.
număr contract 269029
dată contract 28.12.2022
  click pentru vizualizare document

913. Contract de furnizare Lotul 1 - Diverse echipamente de rețea 

furnizor/prestator  S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.
număr contract 269026
dată contract 28.12.2022
  click pentru vizualizare document

912. Contract de prestări servicii privind serviciul de suport tehnic, mentenanță și găzduire a aplicațiilor în cloud pentru aplicația informatică destinată Direcției Locale de Evidență Persoane

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.
număr contract 112965
dată contract 30.05.2022
  click pentru vizualizare document

911. Contract de prestări servicii privind serviciul de suport tehnic, mentenanță și găazduire a aplicațiilor în cloud pentru aplicația informatică destinată Direcției Locale de Evidență Persoane

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.
număr contract 222468
dată contract 21.10.2022
  click pentru vizualizare document

910. Contract privind achiziția serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci - CIMTAX

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 168618
dată contract 11.08.2022
  click pentru vizualizare document

909. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet la adăpostul public pentru câini fără stăpân al primăriei municipiului Constanța

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 123309
dată contract 14.06.2022
  click pentru vizualizare document

908. Contract de furnizare platformă online pentru bugetarea participativă

furnizor/prestator  S.C. WEBIS S.R.L.
număr contract 105312
dată contract 19.05.2022
  click pentru vizualizare document

907. Contractde prestări servicii privind serviciul de interconectare sedii și funizare internet - backup

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 86755
dată contract 20.04.2022
  click pentru vizualizare document

906. Contract privind serviciul de asitență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru "Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Operatori Economici"

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 54360
dată contract 14.03.2022
  click pentru vizualizare document

905. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de administrare, asistență și întreținere sistem informatic PMC, ( infrastructură rețea și servere )

furnizor/prestator  S.C. ALTAIR SOFT S.R.L.
număr contract 213937
dată contract 10.10.2022
  click pentru vizualizare document

904. Contract de prestări servicii privind "Serviciul acces internet pentru acțiunea "WIFI4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" în zona Faleză Cazino Constanța

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 142325
dată contract 19.07.2021
  click pentru vizualizare document

903. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de furnizare internet în zona vraja marii - cazino - port tomis

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 118544
dată contract 14.06.2021
  click pentru vizualizare document

902. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de furnizare internet în stația de autobuz Fantasio - str. Mihai Viteazu și stația Cap Linie Poarta 1

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 136663
dată contract 09.07.2021
  click pentru vizualizare document

901. Contract de prestări servicii privind achziția serviciului de asitență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru "Aplicație soft pentru evidența resurselor umane"

furnizor/prestator  S.C. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.
număr contract 128419
dată contract 29.06.2021
  click pentru vizualizare document

900. Contract de prestări servicii privind service echipamente tehnică de calcul ( calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea )

furnizor/prestator  S.C. MICRONET SYSTEMS S.R.L.
număr contract 87676
dată contract 12.05.2021
  click pentru vizualizare document

899. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet în parcul arheologic 

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 106593
dată contract 28.05.2021
  click pentru vizualizare document

898. Contract de furnizare privind achiția directă având ca obiect "pachete de semnături electronice"

furnizor/prestator  S.C. TRANS SPED S.R.L.
număr contract 147193
dată contract 26.07.2021
  click pentru vizualizare document
click pentru descărcare act adițional

897. Contract de prestări servicii privind Servicii de întreținere și actualizare pagina de web a primăriei municipiului constanța

furnizor/prestator  S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.
număr contract 90483
dată contract 17.05.2021
  click pentru vizualizare document

896. Contract de prestări servicii privind Serviciul de Mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 236151
dată contract 25.11.2021
  click pentru vizualizare document

895. Contract de prestări servicii de mentenanță și suport tehnic pentru programul informatic al Serviciului Stare Civilă

furnizor/prestator  S.C. ROYAL TECH INT S.R.L.
număr contract 60805
dată contract 30.03.2021
  click pentru vizualizare document

894. Contract de prestări servicii privind servicii de mentenanță și suport tehnic pentru programul informatic financiar contabilitate 

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 63577
dată contract 01.04.2021
  click pentru vizualizare document

893. Contract de prestări servicii privind serviciul rețea de comunicații date direcția locală de evidență persoane și direcția generală poliția locală

furnizor/prestator  S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
număr contract 209406
dată contract 21.10.2021
  click pentru vizualizare document

892. Contract privind Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicația informatică pentru gestionarea contractelor întocmite de Serviciul Contracte

furnizor/prestator  S.C. REAL DATA SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 236046
dată contract 25.11.2021
  click pentru vizualizare document

891. Contract privind Serviciul de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru "Aplicația informatică pentru gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici"

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 70741
dată contract 13.04.2021
  click pentru vizualizare document

890. Contract de furnizare privind achiziția de licențe soft utilitare ( Abby FineReader, Adobe creative Cloud All Apps, Motion Array, AutoCAD )

furnizor/prestator  S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.
număr contract 194354
dată contract 30.09.2021
  click pentru vizualizare document

889. Contract de furnizare privind serviciul actualizare program informatic legislativ LEGIS

furnizor/prestator  S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.
număr contract 166796
dată contract 23.08.2021
  click pentru vizualizare document

888. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet de tip WIFI

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 78052
dată contract 23.04.2021
  click pentru vizualizare document

887. Contract de prestări servicii privind serviciul de furnizare internet la adăpostul public pentru câini fără stăpân al primăriei municipiului Constanța

furnizor/prestator  S.C. INTERSAT S.R.L.
număr contract 118548
dată contract 14.06.2021
  click pentru vizualizare document

886. Contract de prestări servicii privind serviciul " Acces Internet 100 Mbps 24 locații în cadrul proiectului Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB "

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 55798
dată contract 23.03.2021
  click pentru vizualizare document

885. Contract privind achiziția serviciului de internet tip abonament pentru 30 de conexiuni

furnizor/prestator  S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
număr contract 68995
dată contract 09.04.2021
  click pentru vizualizare document

884. Contract de închiriere rack în cadrul unui DATACENTER pentru colocarea de echipamente informatice

furnizor/prestator  S.C. RCS&RDS S.A.
număr contract 154781
dată contract 05.08.2021
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

883. Contract privind achiziția serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci - CIMTAX

furnizor/prestator  S.C. METASOFT PLUS S.R.L.
număr contract 166879
dată contract 23.08.2021
  click pentru vizualizare document

882. Contract de furnizare privind achiziția de consumabile cartușe cu toner pentru imprimante și copiatoare

furnizor/prestator  S.C. MEDA CONSULT S.R.L.
număr contract 189665
dată contract 23.09.2021
  click pentru vizualizare document

881. Contract de furnizare privind achiziția de consumabile cartușe cu toner pentru imprimante și copiatoare

furnizor/prestator  S.C. MEDA CONSULT S.R.L.
număr contract 78432
dată contract 23.04.2021
  click pentru vizualizare document

880. Contract de prestări servicii privind serviciul de interconectare sedii și furnizare internet-backup 

furnizor/prestator  S.C.  INTERSAT S.R.L.
număr contract 78055
dată contract 23.04.2021
  click pentru vizualizare document

879. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de administrare, asistență și întreținere sistem informatic PMC ( infrastructură rețea și servere )

furnizor/prestator  S.C. ALTAIR SOFT S.R.L.
număr contract 147633
dată contract 26.07.2021
  click pentru vizualizare document

878. Contract privind achiziția serviciului de furnizare Abonament Exchange Online Plan 1

furnizor/prestator  S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.
număr contract 223385
dată contract 10.11.2021
  click pentru vizualizare document

877. Contract de prestări servicii privind serviciul abonament pentru ARCGIS ONLINE

furnizor/prestator  S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.
număr contract 245077
dată contract 09.12.2021
  click pentru vizualizare document

876. Contract de prestări servicii privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico - economica ( studiu de teren - topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor DALI) aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Lucian Blaga, Constanta"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 258814
dată contract 09.12.2022
  click pentru vizualizare document

875. Contract de prestări servicii privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico - economica ( studiu de teren - topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor DALI) aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr.37, Constanta"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 258808
dată contract 09.12.2022
  click pentru vizualizare document

874. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciul de elaborare documentatie tehnico - economica aferenta proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 33, Anghel Saligny, Constanta" (studiu de teren - studiu topografic, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, DALI)

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 263335
dată contract 16.12.2022
  click pentru vizualizare document

873. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare cerere de finantare pentru depunerea proiectului "Policlinica Municipala, specializarea cardiologie si oncologie, Constanta - spital nou" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12: Sanatate, Investitia : I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.1 - Infrastructura spitaliceasca publica noua si Investitia specifica: I2.2 - Echipamente si aparatura medicala

furnizor/prestator  S.C. SMART MIND SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 250865
dată contract 28.11.2022
  click pentru vizualizare document

872. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică (studiu de teren - topografic, DALI ) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Liceu"

furnizor/prestator  S.C. MASSTUDIO S.R.L.
număr contract 257614
dată contract 08.12.2022
  click pentru vizualizare contract

871. Contract de prestări servicii privind serviciille necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber, REVELION 2023

furnizor/prestator  S.C. STELLAR EVENTS S.R.L.
număr contract 268082
dată contract 27.12.2022
  click pentru vizualizare contract

870. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică eferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța , zona Casa de Cultură - blocurile L48, L49, L50" ( studiul de teren - studiu topografic, documentații pentru obținerea pentru avizelor / acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, DALI )

furnizor/prestator  PILISTERA STUDIOS SRL
număr contract 260176
dată contract 12.12.2022
  click pentru vizualizare contract

869. Contract de prestari servicii Privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ NOI" - 7 locaţii (SF, PAC, PT, DDE, CS,  documentații pentru obținerea avizelor/ acordurilor) 

furnizor/prestator  B RESSTO MANAGEMENT GRUP SRL
număr contract 263369
dată contract 16.12.2022
  click pentru vizualizare contract

868. Contract de prestari servicii privind "Achiziţie şi montare mobilier urban pentru amenajare zone de picnic"

furnizor/prestator  URBIO PALAGIO S.R.L
număr contract 266167
dată contract 21.12.2022
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional
click pentru vizualizare act adițional

867. Contract de prestari servicii privind Servicii de proiectare - întocmire proiect tehnic adăpost modular pentru stația de autobuz

furnizor/prestator  AB DIGITAL SYSTEMS S.R.L.
număr contract 265685
dată contract 20.12.2022
  click pentru vizualizare contract

866. Contract de prestari servicii privind achiziţia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea  eficienţei  energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Inel II -  blocurile IV 23, SR 10, PN 6"

furnizor/prestator  SC ENERGIE URBANĂ RSGROUP SRL
număr contract 214941
dată contract 11.10.2022
  click pentru vizualizare contract

865. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciilor elaborare de expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Inel II-    blocurile IV 23, SR 10, PN 6"

furnizor/prestator  SC MASSTUDIO SRL 
număr contract 218873
dată contract 17.10.2022
  click pentru vizualizare contract

864. Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirirlor rezidentiale din Municipiul Constanta , zona Centru - blocurile M1, S5, MK2, MK28, F1"

furnizor/prestator  SC ENERGIE URBANĂ RSGROUP SRL 
număr contract 218474
dată contract 17.10.2022
  click pentru vizualizare contract

863. Contract de prestari servicii privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Energia - blocul 75"

furnizor/prestator  SC ENERGIE URBANĂ RSGROUP SRL 
număr contract 212680
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

862. Contract de prestari servicii privind organizarea evenimentului cultural „Repere identitare dobrogene 13 Decembrie, Sărbătoarea Etniei Tătare din România"

furnizor/prestator  UNIUNEA       DEMOCRATĂ     A     TĂTARILOR      TURCO-MUSULMANI      DIN ROMÂNIA
număr contract 261032
dată contract 13.12.2022
  click pentru vizualizare document

861. Contract de prestari servicii privind serviciul de elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirirlor rezidentiale din Municipiul Constanta, zona Energia - blocul 75"

furnizor/prestator  PILISTERA STUDIOS S.R.L
număr contract 217429
dată contract 14.10.2022
  click pentru vizualizare document

860. Contract de prestari servicii privind serviciul de elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirirlor rezidentiale din Municipiul Constanta, zona Tomis III - blocurile TCIF, P3"

furnizor/prestator  PILISTERA STUDIOS S.R.L
număr contract 226334
dată contract 27.10.2022
  click pentru vizualizare document

859. Contract de furnizare  "Echipamente de control acces"

furnizor/prestator  B.A.C. COMFORT & SAFETY SYSTEMS S.R.L
număr contract 234266
dată contract 07.11.2022
  click pentru vizualizare document

858. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr. 6, Constanta".

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 213007
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

857. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr.22 "I.C. Bratianu", Constanta

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L
număr contract 213028
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

856. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic George Calinescu, Constanta"

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 213022
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

855. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala  nr. 10 Mihail Koiciu, Constanta"

furnizor/prestator  PILISTERA STUDIOS S.R.L
număr contract 213018
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

854. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 10 Mihail Koiciu, Constanta"

furnizor/prestator  ENERGIE URBANA RSGROUP S.R.L
număr contract 213006
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

853. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil Tomis 54"

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 244529
dată contract 18.11.2022
  click pentru vizualizare document

852. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil Tomis 56"

furnizor/prestator  HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
număr contract 244531
dată contract 18.11.2022
  click pentru vizualizare document

851. Contract de prestări servicii „Serviciu pentru asigurarea activităţii de securitate şi sănătate În muncă (SSM)"  pe durata  realizării lucrărilor  de execuţie pentru  obiectivele de investiţii gestionate de Direcţia Dezvoltare  şi  Fonduri  Europene"

furnizor/prestator  HWG CONSULTING S.R.L
număr contract 244332
dată contract 18.11.2022
  click pentru vizualizare document

850. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de expertiză și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Centru - blocurile M1, S5, MK2, MK28, F1"

furnizor/prestator  S.C. MASSTUDIO S.R.L.
număr contract 223094
dată contract 21.10.2022
  click pentru vizualizare document

849. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala gimnazială nr. 36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanţa"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 213025
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

848. Contract de prestări servicii  privind achiziţia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala gimnazială nr. 36 "Comandor Dimitrie Stiubei", Constanţa"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 213024
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

847. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala gimnazială nr. 6, Constanta"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 213017
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

846. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei  energetice  a  imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu", Constanţa"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 213023
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

845. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu", Constanţa"

furnizor/prestator  S.C. MASSTUDIO S.R.L., 
număr contract 213029
dată contract 07.10.2022
  click pentru vizualizare document

844. Contract de prestări servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele-asistenţă tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică şi telecomunicaţii - Corp cantină şi internat"

furnizor/prestator  PROJECT-ANK UTIL  S.R.L.
număr contract 117412
dată contract 06.06.2022
  click pentru vizualizare acord de încetare
click pentru vizualizare document

843. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Poarta 6 - bloc G2"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 215021
dată contract 11.10.2022
  click pentru vizualizare document

842. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona KM 5 - bloc 18B"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 211770
dată contract 06.10.2022
  click pentru vizualizare document

841. Contract de furnizare Privind achizitia publică a obiectivului „stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul constanţa" (proiectare, execuție, furnizare și montaj)

furnizor/prestator  S.C. EVGO GREEN MOTION S.R.L.
număr contract 218542
dată contract 17.10.2022
  click pentru vizualizare document

840. Contract de prestări servicii privind Serviciul de elaborare Expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat pentru cerință Af aferentă obiectivului de investiții "Casa Ion Bănescu"

furnizor/prestator  S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
număr contract 237354
dată contract 10.11.2022
  click pentru vizualizare document

839. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța , zona Gară - blocurile 80A, L4, L5, J2A, L61"

furnizor/prestator  S.C. CEC SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 226697
dată contract 27.10.2022
  click pentru vizualizare document

838. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța , zona Gară - blocurile 80A, L4, L5, J2A, L61"

furnizor/prestator  S.C. CEC SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 226692
dată contract 27.10.2022
  click pentru vizualizare document

837. Contract de furnizare privind achiziția de produse pentru Iluminat festiv - Iluminat festiv - LOT III Iluminat festiv în Parcuri din municipiul Constanţa Nr. 234976/ 07.11.2022

furnizor/prestator  Asocierea SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant 
număr contract 234976
dată contract 07.11.2022
  click pentru vizualizare document

836. Contract de furnizare privind achiziția de produse pentru Iluminat festiv - Iluminat festiv - LOT II Iluminat festiv în zona Peninsulară Piaţa Ovidiu Constanţa Nr. 234974/07.11.2022

furnizor/prestator  Asocierea SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant 
număr contract 234974
dată contract 07.11.2022
  click pentru vizualizare document

835. Contract de furnizare privind achiziția de produse pentru Iluminat festiv - LOT I Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanţa Nr. 234972/07.11.2022

furnizor/prestator  Asocierea SC RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofertant 
număr contract 234972
dată contract 07.11.2022
  click pentru vizualizare document

834. Contract de prestări servicii privind achiziția servicilui de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Abator - blocurilor A4, A, S6"

furnizor/prestator  CEC SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 219816
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

833. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Abator - blocurile A4, A, S6"

furnizor/prestator  CEC SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 219803
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

832. Acord cadru privind "Lucrări de reparații jardiniere, ziduri de susținere și ornamente, amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța"

furnizor/prestator  INSTAL VILLA S.R.L.
număr contract 238066
dată contract 11.11.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare contract subsecvent nr.1
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 2
click pentru vizualizare contract subsecvent nr. 3

831. Contract de prestări servicii privind serviciile de divertisment prestate de orchestre pentru evenimentul "VIN la OPERA"

furnizor/prestator  TEATRUL NATIONAL DE OPERĂ ŞI BALET OLEG DANOVSKI
număr contract 225648
dată contract 26.10.2022
  click pentru vizualizare document

830. Contract de prestări servicii privind serviciile de proiectare de filme cinematografice pentru evenimentul "ZILELE DOBROGENE DE FILM"

furnizor/prestator  S.C. LIBRA FILMS S.R.L
număr contract 236015
dată contract 08.11.2022
  click pentru vizualizare document

829. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare cerere de finanţare pentru depunerea unui proiect în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 12 - Sănătate, Investiţia specifică 12.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii  riscului de infecții nosocomiale

furnizor/prestator  S.C. SMART MINO SOLUTIONS S.R.L
număr contract 227199
dată contract 28.10.2022
  click pentru vizualizare document

828. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor) pentru "Construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun în municipiul Constanța"

furnizor/prestator  S.C. NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL
număr contract 233658
dată contract 04.11.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional
click pentru vizualizare act adițional

827. Contract de prestări servicii privind elaborarea documentaţiei tehnico-economică faza DALI+PTh+CS+DDE şi asistenţă tehnică de specialitate din partea proiectantului în timpul execuţiei pentru obiectivul de investiţii: "Reamenajare, modernizare şi modificare faţadă Galeria de Artă a UAT Constanţa situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl M1, Sc.B, Parter

furnizor/prestator  S.C. IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL
număr contract 228335
dată contract 31.10.2022
  click pentru vizualizare document

826. Contract de furnizare Privind achizitia publică a obiectivului „statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanţa" (proiectare, execuție, furnizare, montaj).

furnizor/prestator  S.C.EVGO GREEN MOTION S.R.L
număr contract 218542
dată contract 17.10.2022
  click pentru vizualizare document

825. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare expertiză tehnică privind securitatea la incendiu pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu", Constanţa»

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL 
număr contract 219911
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

824. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare expertiză tehnică privind securitatea la incendiu pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa"

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL 
număr contract 216606
dată contract 13.10.2022
  click pentru vizualizare document

823. Contract de prestări servicii privind „Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei şi taluz - Crearea de facilităţi pentru evenimente culturale şi pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă şi parcaje"­ elaborare documentaţie tehnico-economică în fazele D.A.LI., D.T.A.A. și documentații topo-cadastrale în vederea exproprierii

furnizor/prestator  S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L.
număr contract 26477
dată contract 08.02.2022
  click pentru vizualizare document

822. Contract de prestări servicii privind elaborarea documentaţie tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare  şi extindere sisitem de irigații în municipiul Constanța"

furnizor/prestator  ASOCIEREA MEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L. şi NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
prin lider de asociere
MEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L
număr contract 227501
dată contract 28.10.2022
  click pentru vizualizare document

821. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Poarta  6 -  bloc G2"

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 207791
dată contract 03.10.2022
  click pentru vizualizare document

820. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa,  zona KM5 -  bloc 18B "

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 207786
dată contract 03.10.2022
  click pentru vizualizare document

819. Contract de prestări servicii privind Serviciul de Elaborare Studiu biologic aferent obiectivului de investiții "Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu"

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 211729
dată contract 06.10.2022
  click pentru vizualizare document

818. Contract de execuție lucrări privind achiziția lucrărilor de "Reparații la aleile și zidurile de sprijin din parcul situat în zona Far"

furnizor/prestator  SIGECO TECNIS SRL
număr contract 219617
dată contract 18.10.2022
  click pentru vizualizare document

817. Contract de prestări Servicii De Mentenanță Pentru Sistemele De Securitate ale primăriei municipiului Constanța

furnizor/prestator  ERIKA POWER SYSTEMS S.R.L.
număr contract 207878
dată contract 03.10.2022
  click pentru vizualizare document

816. Contract de prestări servicii de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța" (studii de teren, expertiză, audit energetic , DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență din partea proiectantului)

furnizor/prestator  S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
număr contract 194711
dată contract 15.09.2022
  click pentru vizualizare document

815. Contract privind achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării studiului privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției în ceea ce privește proiectul "Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor din municipiul Constanța"

furnizor/prestator  ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L.
număr contract 196188
dată contract 19.09.2022
  click pentru vizualizare document

814. Contract de prestări servicii privind serviciul de proiectare studiu de consolidare / restaurare / punere în valoare a zidariei antice, întocmit de restaurator atestat

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
număr contract 196858
dată contract 19.09.2022
  click pentru vizualizare document

813. Contract privind "Achiziția serviciilor de verificare și analiză fundamentare tarife aferente activității de salubritate din municipiul Constanța"

furnizor/prestator  SC AUDIT SRL
număr contract 195259
dată contract 16.09.2022
  click pentru vizualizare document

812. Contract de prestări servicii privind achiziționarea serviciului Elaborare documentație tehnico - economică ( sf, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE, inclusiv asistență proiectului "Politica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța - spital nou"

furnizor/prestator  SC BAU STARK SRL
număr contract 202888
dată contract 27.09.2022
  click pentru vizualizare document

811. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de proiectare PAC, PT, DDE, CS pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură"

furnizor/prestator  HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 205299
dată contract 29.09.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

810. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de proiectare PAC, PT, DDE, CS pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și balet Oleg Danovski"

furnizor/prestator  HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 205319
dată contract 29.09.2022
  click pentru vizualizare document

809. Contract de prestări servicii privind serviciile pentru evenimente ZIUA SENIORILOR - 1 OCTOMBRIE 2022

furnizor/prestator   S.C. STELLAR EVENTS S.R.L.
număr contract  201884
dată contract  26.09.2022
  click pentru vizualizare document

808. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului sportiv TURNEUL "SPORTUL UNEȘTE" 26 septembrie - 09 octombrie 2022

furnizor/prestator   S.C. ENG FREE S.R.L.
număr contract  200448
dată contract  23.09.2022
  click pentru vizualizare document

807. Contract de prestări servicii privind elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Amenajare spațiu public situat la intersecția Str.Soveja cu Str.Ștefăniță Vodă amenajare peisagistică - parc Soveja și reconfigurare circulație - SF"

furnizor/prestator   S.C. AGORAPOLIS.R.L.
număr contract  194678
dată contract  15.09.2022
  click pentru vizualizare document

806. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Parc urban în zona Faleză Nord"

furnizor/prestator   S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
număr contract  192540
dată contract  13.09.2022
  click pentru vizualizare document

805. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului: Elaborare documentație tehnico- economică faza Studiu de fezabilitate (SF) privind "Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi" și întocmirea documentațiilor topo cadastrale în vederea exproprierii

furnizor/prestator   S.C. CO PROIECT S.R.L.
număr contract  189468
dată contract  09.09.2022
  click pentru vizualizare document

804. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor : Studiu de fezabilitate (SF) și documentații pentru expropriere privind obiectivul de investiții "Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului Județean - bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din Municipiul Constanța"

furnizor/prestator   S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L.
număr contract  178020
dată contract  26.08.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

803. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor: Elaborare studiu arheologic prin investigații geofizice de tomografie geoelectrică de rezistivitate (ERT) Parc DN3C din Municipiul Constanța

furnizor/prestator   S.C. FAD SMART TECHNOLOGY S.R.L.
număr contract  156173
dată contract  27.07.2022
  click pentru vizualizare document

802. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor: Elaborare studii de teren: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu pedologic, studiu hidrologic pentru obiectivul de investiții "Construire parc DN 3C din Municipiul Constanța"

furnizor/prestator   S.C. AGORAPOLIS S.R.L.
număr contract  154941
dată contract  26.07.2022
  click pentru vizualizare document

801. Contract de furnizare privind "Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/ amenajare spații verzi din municipiul Constanța"

furnizor/prestator   B. S.C. IRY TRANS S.R.L.
număr contract  124237
dată contract  15.06.2022
  click pentru vizualizare document

800. Contract de achiziție publică de servicii privind "Serviciul de elaborare documentații tehnico-economice- faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții "Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei - Tic Tac din municipiul Constanța"

furnizor/prestator   S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L.
număr contract  15581
dată contract  25.01.2022
  click pentru vizualizare document

799. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAŢIA CULTURALĂ  PENTRU TINERET ŞI  COPII ART THEATRE
număr contract  202088
dată contract  26.09.2022
  click pentru vizualizare document

798. Contract de prestari servicii privind achiziţia serviciului de elaborare Certificat de performanţă energetică la terminarea lucrărilor pentru Întreaga construcţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu"

furnizor/prestator   S.C. CONS PROIECT 2003 S.R.L.
număr contract  193698
dată contract  14.09.2022
  click pentru vizualizare document

797. Contract de furnizare privind "achiziía de insule ecologice pentru colectarea deșeurilor din municipiului Constanța"

furnizor/prestator   S.C. EUROSALUB S.R.L.
număr contract  199706
dată contract  22.09.2022
  click pentru vizualizare document

796. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică pentru "Reabilitarea și consilidarea malurilor lacului Tăbăcăriei" (DALI, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obțiunea avizelor / acordurilor și asistență tehnică )

furnizor/prestator   MĂRĂCINE NICOMAR S.R.L.
număr contract  178160
dată contract  26.08.2022
  click pentru vizualizare document

795. Contract pentru achiziţie şi montaj panouri fotovoltaice şi sistem BMS aferent obiectivului: "Creşterea eficientei energetice a imobilului şcoala gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir Constanța"

furnizor/prestator   S.C. CORSA CONSTRUCT SRL
număr contract  169792
dată contract  12.08.2022
  click pentru vizualizare document

794.Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului "Festivalul International al Filmului pentru Copii și Tineret WonderFest, în perioada 19 - 23 septembrie 2022"

furnizor/prestator   UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA
număr contract  191852
dată contract  13.09.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

793.Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAȚIA ART-MUSIC FOR PEOPLE
număr contract  192109
dată contract  13.09.2022
  click pentru vizualizare document

792.Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAȚIA NAUTIC CLUB FARUL CONSTANȚA
număr contract  189040
dată contract  08.09.2022
  click pentru vizualizare document

791.Contract  de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SMART ATLETIC
număr contract 189045
dată contract 08.09.2022
  click pentru vizualizare document

790.Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV OSS CONSTANȚA
număr contract  192103
dată contract  13.09.2022
  click pentru vizualizare document

789.Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator   ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 4V RALLY RAID ROMANIA
număr contract  193193
dată contract  14.09.2022
  click pentru vizualizare document

788.Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de Elaborare studii de teren: studiu topografic şi studiu geotehnic "Construire bazin olimpic în municipiul Constanţa

furnizor/prestator  SC GMT BUILDING INVEST SRL 
număr contract 192795
dată contract 14.09.2022
  click pentru vizualizare document

787.Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului "LIGHTS ON - FESTIVALUL DE LIGHT-ART", în perioada 16 - 25 septembrie 2022

furnizor/prestator  S.C. ANDI FACE FRUMOS S.R.L.
număr contract 187451
dată contract 07.09.2022
  click pentru vizualizare document

786.Contract  privind achiziție lucrări de extracție a piloților pasarelei maritime (estacadă) - Hotel Victoria de pe zona înnisipată

furnizor/prestator  ELI&DEN TRADING S.R.L.
număr contract 186074
dată contract 06.09.2022
  click pentru vizualizare document

785.Contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de proiectare pentru realizare " Studiu de Fezabilitate (SF) şi documentaţii pentru expropriere privind obiectivul de investiţi,,Construire bazin olimpic în municipiul Constanţa "

furnizor/prestator  S.C HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 186011
dată contract 06.09.2022
  click pentru vizualizare document

784.Contract de prestari servicii privind Serviciul de Elaborare documentaţie tehnico - economică aferentă obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Ion Bănescu" (studii de teren - geotehnic şi topografic, DALI, avize - inclusiv studiu istoric)

furnizor/prestator  S.C HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. 
număr contract 171247
dată contract 17.08.2022
  click pentru vizualizare document

783. Contract de execuție lucrări de reparaţii în sala de spectacole a Colegiului Naţional de Arte "Regina Maria" Constanţa, în cadrul proiectului "Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin - acronim CREA-CENTERS", cu numărul de   Înregistrare    BSB-757 

furnizor/prestator  S.C. MONOLIT ENTERPRISE SRL
număr contract 173243
dată contract 19.08.2022
  click pentru vizualizare document

782. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică a obiectivului de investiţii reabilitare şcoala gimnazială nr. 39 "Nicolae Tonitza" (studiu geotehnic, studiu topografic, DALI, documentaţii avize)

furnizor/prestator  S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., 
număr contract 147464
dată contract 15.07.2022
  click pentru vizualizare document

781. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PANTHEON CONSTANŢA
număr contract 183036
dată contract 01.09.2022
  click pentru vizualizare document

780. Contract de prestări servicii privind achiziția servicii pentru evenimente 02-04 SEPTEMBRIE 2022, PARCARE PLAJA MODERN LOT II

furnizor/prestator  SC FRIMITURI SRL
număr contract 178400
dată contract 26.08.2022
  click pentru vizualizare document

779. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE LUPTE
număr contract 180726
dată contract 30.08.2022
  click pentru vizualizare document

778. Contract de prestări servicii privind achiziția servicii prestate de artiști 02-04 SEPTEMBRIE, PARCARE PLAJA MODERN, LOT I

furnizor/prestator  SC MAKING MUSIC BUTIQUE SRL
număr contract 179215
dată contract 29.08.2022
  click pentru vizualizare document

777. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului Festivalului Internaţional de Film SUNSCREEN, 8 - 11 septembrie 2022

furnizor/prestator  TRANSILVANIA FILM SRL
număr contract 173596
dată contract 19.08.2022
  click pentru vizualizare document

776. Contract de prestări servicii Privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului Festivalul internaţional de teatru independent de la constanţa BLUE THEATRE FITIC 2022

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA ART SOCIETY CENTER
număr contract 173600
dată contract 19.08.2022
  click pentru vizualizare document

775. Contract de furnizare platforma online pentru bugetarea paricipativă 

furnizor/prestator  SC WEBIS  SRL  
număr contract 105312
dată contract 19.05.2022
  click pentru vizualizare document

774. Contract de Furnizare Aplicație soft pagina de web a primăriei municipiului Constanța 

furnizor/prestator  SC WEBIS  SRL  
număr contract 15551
dată contract 25.01.2022
  click pentru vizualizare document

773. Contract de prestări servicii privind Serviciile de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa 1", cod SMIS 143341

furnizor/prestator  S.C. URICANI CONSTRUCT S.R.L
număr contract 154913
dată contract 26.07.2022
  click pentru vizualizare document

772. Contract de prestări servicii privind Serviciul de elaborare cerere de finanțare pentru depunerea proiectului "Sursa de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerarea de înaltă eficiență, în municipiul Constanța" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componența 6, Energie, I3

furnizor/prestator  S.C. CIVITTA STRATEGY&CONSULTING S.A.
număr contract 163603
dată contract 04.08.2022
  click pentru vizualizare document

771. Contract de furnizare achiziție adăposturi modulare pentru stații de autobuz

furnizor/prestator  S.C. BELMAR PROD S.R.L.
număr contract 153326
dată contract 25.07.2022
  click pentru vizualizare document

770. Contract privind servicii de cazare și masă

furnizor/prestator  S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L.
număr contract 147536
dată contract 15.07.2022
  click pentru vizualizare document

769. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică a obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare şi dotare clădire administrativă - Servicii Control"(DALI, PT, OTAC, studii, expertize, documentaţii avize, asistenţă tehnică din partea proiectantului)

furnizor/prestator  S.C. BAL DESIGN GROUP S.R.L.
număr contract 120831
dată contract 09.06.2022
  click pentru vizualizare document

768. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului "Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY" în perioada 19-21 august 2022

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA PHILSON YOUNG
număr contract 167742
dată contract 10.08.2022
  click pentru vizualizare document

767. Contract de prestări servicii privind serviciul de interconectare stații radio pentru dotarea posturilor de salvamar și prim ajutor pe plajele municipiului Constanța

furnizor/prestator  AXEL TELECOM & TECHNOLOGIES S.R.L.
număr contract 142062
dată contract 08.07.2022
  click pentru vizualizare document

766. Contract de prestări servicii privind achiziţia de servicii pentru elaborare documentaţie tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate (SF)-iluminat public, aferentă obiectivului de investiţii privind "Reconstrucţia integrală a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, străzi şi parcuri ale municipiului Constanţa

furnizor/prestator  LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A
număr contract 156006
dată contract 27.07.2022
  click pentru vizualizare document

765. Contract de prestări servicii privind serviciile de pirotehnie Ziua Marinei 2022

furnizor/prestator  R.I. BUSINESS SOLUTIONS GROUP
număr contract 165956
dată contract 08.08.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional 1
click pentru vizualizare act adițional 2

764. Contract de prestări servicii privind serviciile pentru organizarea evenimentului SPECTACOL EXTRAORDINAR "AVE MARIA"

furnizor/prestator  CORUL NATIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL-MARIN CONSTANTIN"
număr contract 160510
dată contract 02.08.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

763. Contract de furnizare privind achiziție adăposturi modulare pentru stații de autobuz

furnizor/prestator  S.C. BELMAR PROD S.R.L.
număr contract 153326
dată contract 25.07.2022
  click pentru vizualizare document

762. Contract de prestări servicii privind serviciul de consultanță în elaborarea caietului de sarcini și consultanță de specialitate ( experți cooptați ), pentru procedura de atribuire având ca obiect "Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19", cod proiect SMIS 148271

furnizor/prestator  S.C. SMART MIND SOLUTIONS S.R.L.
număr contract 140819
dată contract 06.07.2022
  click pentru vizualizare document

761. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare "Analiza oportuniților de finanțare pentru realizarea  proiectului Sursa de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență, în municipiul Constanța"

furnizor/prestator  S.C. ELSACO ESCO S.R.L.
număr contract 135954
dată contract 30.06.2022
  click pentru vizualizare document

760. Contract de prestări servicii privind Elaborarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiţie „Bulevardul Madrid, zona Cartier Tomis Plus, precum și legătura cu artere principale din zonă"

furnizor/prestator  CO PROIECT SRL
număr contract 146849
dată contract 14.07.2022
  click pentru vizualizare document

759. Contract de prestări servicii privind achizitia serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate şi documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru „Modernizare reţea de transport public prin construire/ modificare /reabilitare staţii de transport în comun la capete de linii

furnizor/prestator  SC NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA SRL
număr contract 138228
dată contract 04.07.2022
  click pentru vizualizare document

758. Contract de prestări servicii Privind achiziţia serviciilor de expertiză tehnică şi studiu geotehnic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa," - zona Tomis III - bloc LE42, T7, L7

furnizor/prestator  MASSTUDIO S.R.L.
număr contract 103281
dată contract 16.05.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

757. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DE TINERET DIN CONSTANȚA
număr contract 132724
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional

756. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ INNOVARTE
număr contract 132705
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

755. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTART
număr contract 132652
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

754. Contract de prestări servicii privind serviciul de punere în functiune, întreținere, supraveghere, demontare şi conservare fântâni arteziene şi bazine ornamentale

furnizor/prestator  GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L
număr contract 122517
dată contract 14.06.2022
  click pentru vizualizare document

753. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  OȚELEANU IOANA CĂTĂLINA PFA
număr contract 132634
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

752. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TRANSILVANIA
număr contract 127392
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

751. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TRANSILVANIA
număr contract 127130
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

750. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA SINE QUA NON
număr contract 132659
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

749. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA   CULTURALĂ  TALENT-ART
număr contract 132642
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

748. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAŢIA   PENTRU  SPORT  SI   INTEGRARE  SOCIALĂ  „MAPAMOND"
număr contract 127415
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

747. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ PENTRU TINERET ȘI COPII ART THEATRE
număr contract 132720
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

746. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ PENTRU TINERET ȘI COPII ART THEATRE
număr contract 132712
dată contract 27.06.2022
  click pentru vizualizare document

745. Contract de prestări servicii privind serviciile necesare pentru organizarea evenimentului cultural DE HISTORIA URBIS GARDA PRETORIANĂ la statuia Lupa Capitolina

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ GEORGIANA RUSU
număr contract 133273
dată contract 28.06.2022
  click pentru vizualizare document

744. Contract de prestări servicii privind serviciul de organizare evenimente în cadrul proiectului "Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea  Basin - acronim CREA- CENTERS", cu numărul de înregistrare BSB-757 

furnizor/prestator  S.C. DOLPHIN TRAVEL&EVENTS S.R.L
număr contract 103146
dată contract 16.05.2022
  click pentru vizualizare document

743. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică pentru "AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ NOI" (SF, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)

furnizor/prestator  B RESSTO MANAGEMENT GRUP S.R.L.
număr contract 128873 
dată contract 22.06.2022
  click pentru vizualizare document

742. Contract privind achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.45"

furnizor/prestator  S.C. ATELIER BICS S.R.L.
număr contract 108123
dată contract 23.05.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act adițional
click pentru vizualizare act aditional 2

741. Contract privind achiziția "actualizarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea șí funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Constanța"

furnizor/prestator  S.C. ARIA UNITED S.R.L.
număr contract 109293
dată contract 24.05.2022
  click pentru vizualizare document

740. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor

furnizor/prestator  S.C. WORK & CLEAN CONSULTING S.R.L.
număr contract 105310
dată contract 19.05.2022
  click pentru vizualizare document

739. Contract privind achiziția avănd ca obiect lucrări de reparații la 6 ( șase ) adăposturi de protecție civilă din municipiul Constanța

furnizor/prestator  S.C. FADMIG S.R.L.
număr contract 94568
dată contract 04.05.2022
  click pentru vizualizare document

738. Contract de furnizare mobilier și mochetă, în cadrul proiectului "Developement Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin - acronim CREA-CENTERS", cu numărul de înregistrare BSB-757

furnizor/prestator  S.C. FLAMATEX S.R.L.
număr contract 110180
dată contract 25.05.2022
  click pentru vizualizare document

737. Contract de execuție lucrări privind reparații și întreținere cabine de pază din fier

furnizor/prestator  S.C. FADMIG S.R.L.
număr contract 127432
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

736. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ GEORGIANA RUSU
număr contract 127425
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

735. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator  ASOCIAȚIA CULTURALĂ GEORGIANA RUSU
număr contract 127404
dată contract 20.06.2022
  click pentru vizualizare document

734. Contract de prestări servicii Privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța," - zona Centru - bloc R5, R8, VILA CFR, SNC

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
număr contract 98462
dată contract 10.05.2022
  click pentru vizualizare document

733. Contract de prestări servicii serviciul de actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „restaurarea muzeului de artă populară, constanța" (expertiză tehnică, dali)

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
număr contract 109353
dată contract 24.05.2022
  click pentru vizualizare act adițional
click pentru vizualizare document

732. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul constanța," - zona gară - bloc C2, B4, E3

furnizor/prestator  SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
număr contract 98579
dată contract 10.05.2022
  click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare act aditional

731. Contract de prestări servicii Privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "creșterea eficienței energetice a imobilului liceul tehnologic tomis"

furnizor/prestator  SC ATELIER BICS SRL
număr contract 108112
dată contract 23.05.2022
  click pentru vizualizare document

730. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis"

furnizor/prestator  SC ATELIER BICS SRL
număr contract 109460
dată contract 24.05.2022
  click pentru vizualizare document

729. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciilor de expertiză și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța , zona Dacia - bloc L1"

furnizor/prestator  SC ATELIER BICS SRL
număr contract 109221
dată contract 24.05.2022
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional nr. 235357/08.11.2022
click pentru vizualizare act adițional nr. 156723/28.07.2022

728. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ROMANIAN DRIFT COMMUNITY
număr contract 120017
dată contract 08.06.2022
  click pentru vizualizare contract

727. Contract privind furnizarea de baloane și stegulețe

furnizor/prestator S.C.RIK S.R.L.
număr contract 110977
dată contract 26.05.2022
  click pentru vizualizare contract

726. Contract pentru lucrări de reparație a reţelelor de transport şi distribuţie energie termică strada Ștefan cel Mare tronson cuprins între (strada Mihai Viteazu-Restaurant Zorile), B-dul Ferdinand tronson cuprins între (str Theodor Burada-str Mircea cel Bătrân), str. Cuza Vodă tronson cuprins între (str Atelierelor-str Mircea cel Bătrân), strada.Răscoalei 1907 tronson cuprins între (str Ștefan cel Mare-B-dul Ferdinand), strada General Manu tronson cuprins între (str Ștefan cel Mare - B-dul. Ferdinand)

furnizor/prestator S.C. ENERGOMONTAJ S.A
număr contract 120587
dată contract 09.06.2022
  click pentru vizualizare contract

725. Contract de prestări servicii privind Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit "Lumea Copiilor", Constanţa" (studii de teren - geotehnic şi topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)

furnizor/prestator SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 254862
dată contract 23.12.2021
  click pentru vizualizare contract

724. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit  "Căsuţa  de turtă  dulce", Constanţa" (studii de teren  - geotehnic şi topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)

furnizor/prestator SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 255539
dată contract 23.12.2021
  click pentru vizualizare contract

723. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic şi topografic, DALI, PAC, POE, PT şi DE), aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Comercial Carol I" 

furnizor/prestator SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL
număr contract 33696
dată contract 16.02.2022
  click pentru vizualizare contract

722. Contract de prestări servicii privind achiziția serviciului de transport, montare - demontare drapele pentru sărbătorile naționale

furnizor/prestator Black Wave Center S.R.L.
număr contract 93604
dată contract 20.05.2021
  click pentru vizualizare contract
click pentru vizualizare act adițional 1
click pentru vizualizare act aditional 2

721. Contract de prestări servicii privind Serviciul de audit financiar extern pentru proiectul "Creare spital modular pentru consolidarea capacitaţii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, În contextul COVID-19"

furnizor/prestator SC ROMCONTEXPERT S.R.L
număr contract 82950
dată contract 15.04.2022
  click pentru vizualizare contract

720. Contract de prestări servicii privind achiziţia serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr.45"

furnizor/prestator SC MASSTUDIO SRL
număr contract 104344
dată contract 17.05.2022
  click pentru vizualizare act adițional
click pentru vizualizare contract

719. Contract de prestări servicii privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța" (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)

furnizor/prestator S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
număr contract 99487
dată contract 11.05.2022
  click pentru vizualizare contract

718. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIORUL CONSTANȚA
număr contract 111257
dată contract 26.05.2022
  click pentru vizualizare contract

717. Contract de finanțare nerambursabilă

furnizor/prestator ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ATENA SPORT CLUB CONSTANȚA
număr contract 111254
dată contract 26.05.2022