Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
click aici pentru instructiuni privind accesarea paginii de catre persoanele cu dizabilitati
cautare avansata...
 
Plan Urbanistic Zonal Baba Novac
Primaria municipiului Constanta a demarat actualizarea reglementarilor urbanistice pentru zona situata in intravilanul Municipiului Constanta, delimitata de str. Baba Novac, Cimitirul Municipal, Prelungirea str. Barbu Stefanescu Delavrancea, str. Constantin Brancusi, str. Bujoreni, str. Horia Georgescu.

In acest sens, cei interesati de achizitia serviciului de proiectare sunt rugati sa descarce documentatia de atribuire anexata si sa depuna ofertele in termenul stabilit prin invitatia de participare.
click pentru a descarca documentatia
De interes
Anunt RAJA
R.A.J.A. intervine in domeniul public, astazi 08.02.2016 in urmatoarele zone:
- Str. Poporului nr.167;
- Str. Aurora, bl.PF3,
- Str.Egretei, bl . AV 26,
- Str.Jupiter nr. 8;
- Aleea Albatros in zona bl. AV23;
- Str.Frunzelor nr. 2.
Anunt Termocentrale CET
Termocentrale CET intervine in regim de urgenta pe trotuar 7 mp, astazi 08.02.2016 pe str. Unirii nr. 112 in fata bl U2.
Anunt RADET
RADET intervine in domeniul public in perioada 08.02-10.02.2016, in urmatoarele puncte de lucru:
- str.Mihai Viteazu, nr. 46;
- str. Calarasi nr. 20;
- str.Tudor Vladimirescu, nr. 9.
Anunt TELEKOM
Telekom intervine in domeniul public in data de 08.02.2016 pentru o reparatie la o canalizatie telefonica in spatiu verde 1 mp, pe Bulevardul I. C. Bratianu nr. 124,bloc PAV 7. sc.1.
Anunt RADET
RADET intrerupe furnizarea de apa calda de consum pentru remediere defectiuni, astazi 08.02.2016, in intervalul orar 08.30-16.30, in urmatoarele puncte de lucru:
- PT 140 - sunt afectati consumatorii din zona Tomis Nord. La ora 11.40 s-a repus in functiune;
RADET intrerupe furnizarea de incalzire pentru remediere defectiuni, astazi 08.02.2016, in intervalul orar 08.30-16.30, in urmatoarele puncte de lucru:
- PT 105 - sunt afectati consumatorii din zona Tomis II;
- PT 33 - sunt afectati consumatorii din zona Faleza Nord;
- PT 130 - sunt afectati consumatorii din zona Complex Marinarul.
Ultimele stiri
Situatia copiilor cu parinti plecati in stainatate
Primaria municipiului Constanta anunta persoanele care intentioneaza sa plece pentru a lucra in strainatate si au copii minori in intretinere sa se prezinte la sediul Serviciului Autoritate Tutelera si Protectia Copilului din strada Amzacea, nr. 13, in vederea notificarii in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, republicata.
Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie Serviciului Public de Asistenta Sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.
Serviciul Autoritate Tutelara si Protectia Copilului va monitoriza ulterior modul de crestere si ingrijire a minorilor ramasi in tara.
Anunturi concursuri Primaria Municipiului Constanta
Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea  unor functii publice vacante:

Serviciul Achizitii Publice, Directia Tehnic Achizitii 07.03.2016-09.03.2016

Serviciul Urbanism, Birou Strategii Urbane, Directia Urbanism 09.03.2016-11.03.2016

Serviciul Sistematizare Rutiera, Directia Servicii Publice 02.03.2016-04.03.2016

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala, Directia Administratie Publica Locala 25.02.2016-29.02.2016

Serviciul Achizitii si Distribuire Ajutoare 25.02.2016-29.02.2016

Serviciul Contabilitate, Directia Financiara 22.02.2016-24.02.2016

Serviciul Patrimoniu 16.02.2016-18.02.2016

Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local 16.02.2016-18.02.2016

Directia Urbanism 11.02.2016-15.02.2016

Dezbatere publica avand ca tema Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016
In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Constanta aduce la cunostinta persoanelor interesate organizarea unei dezbateri publice avand ca tema “Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016”.
Intalnirea va avea loc joi, 28 ianuarie 2016, orele 10.00, in Sala Remus Opreanu a Consiliului Judetean Constanta.
Mentionam ca “Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016” este afisat pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro la rubrica Transparenta decizionala / Informare si consultare.
click pentru a descarca minuta dezbaterii publice
In atentia operatorilor economici care desfasoara activitati economice in municipiul Constanta
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cat si ale Legii nr. 282/2015 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, Serviciul Autorizare Agenti Economici aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele informatii:

1. Obligativitatea obtinerii autorizatiei de functionare pentru desfasurare de activitati recreative si distractive de catre operatorii economici a caror activitate se incadreaza in grupa 932 – Alte activitati recreative si distractive.
Conform prevederilor art. 475 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru activitatile care se incadreaza in grupa 932 – Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, "Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupa 932 – Alte activitati recreative si distractive, datoreaza bugetului local al municipiului o taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei de functionare pentru desfasurare acestei activitati, in functie de suprafata aferenta activitatii respective."
Taxele sunt stabilite prin H.C.L. nr.312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016 – anexa nr.8.
2. Conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, se interzice organizarea si desfasurarea de activitati economice (comert, cazare, alimentatie publica, prestari servicii, asistenta sociala si medicala, etc.) in spatii publice aflate in cladiri cu risc seismic.
Pe cale de consecinta, avizele program de functionare, respectiv autorizatiile de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica eliberate pentru unitatile aflate in cladiri cu risc seismic, nu se vor viza pentru anul 2016.
O noua sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Constanta
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, marti, 19 ianuarie 2016, ora 12:00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.

Va rugam dati click pe titlul unui proiect de hotarare din convocator pentru a vedea continutul acestuia.
click pentru a descarca convocatorul
Ultimele comunicate de presa
Comunicat Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța
Sunteți persoană fizică ce deține clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă?

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă că au obligația depunerii „Declarației fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea PF”, până la data de 31.03.2016.
Menționăm că din categoria clădirilor cu destinație nerezidențială fac parte:
a. Imobilele a căror suprafață este utilizată în totalitate pentru următoarele activități: administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, structuri de primire turistice precum și activități similare, indiferent de utilizare și/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidențiale.
Exemple: cabinete de avocatură, farmacii, birouri notariale, birouri de executări judecătorești, inteprinderi individuale, persoane fizice autorizate, agenții de asigurări, taximetriști, profesori meditatori, traducători autorizați, contabili, asociații familiale etc.
b. Structurile de primire turistice;
c. Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru;
d. Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
Documentele ce se vor anexa în cazul clădirilor cu destinație nerezidențială sunt:
a. raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință;
b. procesul verbal de recepție finală din care reiese valaorea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c. actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirii, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, din care reiese valoarea clădirii.
d. orice document din care reiese destinația clădirii precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice alte documente justificative
Clădirile cu destinație mixtă sunt imobilele care au o parte din suprafață utilizată în scop rezidențial (de locuit) și o parte în scop nerezidențial.
Documentele ce se vor anexa în cazul clădirilor cu destinație mixtă sunt:
a. contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
b. contractul de comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
c. autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii,
d. raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial;
e. documentația cadastrală;
f. orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a.-e.;
g. declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare.
Formularul sus-menționat se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secṭiunea Persoane fizice-Documente declarare-Impozitul pe cădiri și se poate depune, împreună cu documentele justificative, prin următoarele modalități:
1. On-line pe site-ul www.spit-ct.ro accesând butonul ,,Depune declaraṭiile online”;
2. Prin e-mail (ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro);
3. Pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro, în urma autentificării cu nume utilizator şi parolă emise de către SPIT în urma unei cereri depuse online;
4. Prin fax (0241 488566; 0241 488536; 0241488543; 0241 488545; 0241 488531) ;
5. Prin postă cu confirmare de primire;
6. La ghiṣeele agenṭiilor fiscale ale SPIT.
Raport de intervenție
Marti 26.01.2016, orele 03.20.00 – marti, 26.01.2016, orele 10.00.

Intrucat marti, 26.01.2016, in jurul orelor 03.00 a inceput sa ninga, la inceput linistit apoi abundent, cele 9 sararite au inceput sa imprastie materialul antiderapant in tot municipiul.
In jurul orelor 04.00, cele 20 de autospeciale cu lama au iesit din dispozitiv pe principalele bulevarde pentru indepartarea zapezii.
Cu utilajele sus mentionate s-a actionat pe principalele bulevarde, pe strazile adiacente unitatilor de invatamant scolar, la Autobaza principala RATC, in zona podurilor si sensurile giratorii.
Precizam ca la ora transmiterii comunicatului, pe marile bulevarde zapada este indepartata. Autospecialele cu lama sunt pregatite, iar in cazul in care stratul de zapada va depasi 15 cm vor actiona imediat.
In prezent, 80 de lucratori actioneaza in oras pentru degajarea trecerilor de pietoni, statiilor RATC, Spitalului Judetean si la intrarile din oras.
La Centrul de primire pentru persoanele fara adapost, situat pe strada Soveja, se afla 5 oameni ai strazii.
Politia Locala informeaza ca agentii economici au obligatia in conformitate cu HCLM nr. 184, art. 3, punctul 14, sa asigure indepartarea zapezii, a ghetii si a turturilor de steasina in zona imobilelor.
Stabilirea impozitului pentru clădirile rezidențiale
Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii că în categoria clădirilor rezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se stabilește ca la clădirile rezidențiale.
Activitatea economică se referă la orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă şi cuprinde activităţile de producţie, comerţ sau prestări de servicii, inclusiv activităţile extractive (extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale), agricole şi activităţile profesiilor liberale sau asimilate acestora.
Persoanele care se regăsesc în această situație au obligația să depună „Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea PF”, până la data de 31.03.2016. Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se va depune declarația fiscală.
Formularul se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro , secṭiunea Persoane fizice-Documente declarare-Impozitul pe cădiri și se poate depune, împreună cu documentele justificative, prin următoarele modalități:
1. On-line pe site-ul www.spit-ct.ro accesând butonul ,,Depune declaraṭiile on-line”;
2. Prin e-mail (ag1@spit-ct.ro , ag2@spit-ct.ro , ag3@spit-ct.ro , ag5@spit-ct.ro , ag6@spit-ct.ro );
3. Pe site-ul www.spit-ct.ro ,secţiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro, în urma autentificării cu nume utilizator şi parolă emise de către SPIT în urma unei cereri depuse online;
4. Prin fax (0241 488566; 0241 488536; 0241488543; 0241 488545; 0241 488531);
5. Prin postă cu confirmare de primire;
6. La ghiṣeele agenṭiilor fiscale ale SPIT.
Anunt Comandamentul de iarna
Conform ultimei prognoze meteorologice emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, Centrul Meteorologic General Dobrogea, 19.01.2016, orele 14.00 nu se mai anunta precipitatii dar temperaturile vor scadea pana la -14 grade Celsius. Vantul va sufla moderat si izolat se va forma ceata asociata cu depunere de chiciura.
Comandamentul de iarna intrunit la sediul Primariei municipiului Constanta a decis ca cele 8 sararite sa fie pregatite pentru a imprastia material antiderapant in zonele in care se va forma polei. Cei 80 de lucratori vor actiona manual pentru imprastierea materialului antiderapant si pe trotuare.
Se recomanda persoanelor in etate, a celor cu probleme cardiace sau respiratorii precum si copiilor sa nu iasa din casa, iar daca este necesar sa se imbrace corespunzator.
La Centrul de primire pentru persoanele fara adapost, situat pe strada Soveja, se aflau la ora trimiterii comunicatului, 4 persoane defavorizate care primesc ceai cald si mancare.
Politia Locala Constanta patruleaza in tot orasul pentru a identifica persoanele fara adapost. Rugam constantenii sa anunte la numarul de apel pentru situatii de urgenta 112, la Dispeceratul Primariei nr. 0241/55.00.55 eventualele persoane aflate in dificultate din cauza vremii defavorabile.
Raport de interventie,
duminica 17.01.2016, orele 19.00 – luni, 18.01.2016, orele 10.00.
Intrucat duminica, 17.01.2016, lapovita s-a transformat in ninsoare, in jurul orelor 18.00, cele 8 sararite au inceput sa imprastie materialul antiderapant in tot municipiul.
In jurul orelor 23.00, cele 21 de autospeciale cu lama au iesit din dispozitiv pe principalele bulevarde pentru indepartarea zapezii.
Cu utilajele sus mentionate s-a actionat duminica noapte si luni dimineata, pe principalele bulevarde, pe strazile adiacente unitatilor de invatamant scolar, la Autobaza principala RATC , in zona podurilor, sensurile giratorii si variantei Aurel Vlaicu.
Precizam ca la ora transmiterii comunicatului autospecialele cu lama sunt pregatite, in cele 9 locatii de interventie, iar in cazul in care stratul de zapada depaseste 15 cm vor actiona imediat.
In prezent, 80 de lucratori actioneaza in oras pentru degajarea trecerilor de pietoni, statiilor RATC, Spitalului Judetean si intrarile in principalele institutii publice.
La Dispeceratul permanent al Primariei municipiului Constanta ( 0241/ 55.00.55) s-au primit mai multe sesizari ale cetatenilor privind intreruperea iluminatul public pe: Bulevardul I.C.Bratianu (zona Palas), str. Constantin Bratescu (intre Bulevardul Tomis si str. Mihai Viteazu), str. Lanului, str. Merisor, str. Caraiman (Bl. PF 6), zona Peninsula, Bulevardul 1 Mai (zona Gara), Bulevardul 1 Mai cu intersectia Theodor Aman si Bulevardul Mamaia.
Problema majora este in zona Palas unde echipele Enel lucreaza la remedierea avariei la linia de tensiune medie.
In intersectia dintre strada Pandurului cu Soseaua Mangaliei si in cea dintre Bulevardul Mamaia cu strada Mihai Viteazu semafoarele doborate de vant au fost inlocuite si repuse in functiune. De asemenea, s-au reparat semafoarele amplasate in intersectia strazilor 1 Decembrie si Traian.
Arborii doborati de vant pe strazile Ion Nenitescu nr. 19, Labirint, Aleea Daliei nr. 24, au fost indepartati de catre echipele Serviciului Spatii Verzi din Primaria municipiului Constanta.
La Centrul de primire pentru persoanele fara adapost, situat pe strada Soveja, nu exista persoane care au solicitat direct sau au fost trimise de Spitalul Judetean Constanta.
Conducatorii auto sunt rugati sa nu parcheze in locuri care ar ingreuna interventia utilajelor de deszapezire, sa limiteze pe cat posibil deplasarile pe drumurile publice cu autoturismele proprii.
  • Pentru sesizari telefonice sunati la 0241 550055 sau scrieti pe aceasta adresa de e-mail. Biroul Dispecerat va sta la dispozitie non-stop!
  • Daca ai fotografii ale orasului de alta data, si vrei sa contribui la completarea albumului foto, scrie-ne pe adresa primarie@primaria-constanta.ro
  • Stai conectat cu noi! Intra pe https://www.facebook.com/PrimariaConstanta si afla ultimele informatii sau spune-ti parerea despre problemele orasului!
    
Romana English
  • Plan Urbanistic Zonal Baba Novac - click pentru a descarca documentatia ***
  • Situatia copiilor cu parinti plecati in stainatate ***
  • Anunturi concursuri Primaria Municipiului Constanta ***
  • Dezbatere publica avand ca tema Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 - click pentru a descarca minuta dezbaterii publice ***
  • In atentia operatorilor economici care desfasoara activitati economice in municipiul Constanta ***
    
Descrierea site-ului Lista cererilor respinse cu dosarele pentru ajutor la incalzire pe luna noiembrie 2015 Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 08/02/2016
nr. vizite: 4646461
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
luni, 08 februarie 2016