Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
click aici pentru instructiuni privind accesarea paginii de catre persoanele cu dizabilitati
cautare avansata...
 
O noua sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Constanta
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, miercuri, 27 aprilie 2016, ora 12:00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.

Va rugam dati click pe titlul unui proiect de hotarare din convocator pentru a vedea continutul acestuia
click pentru a descarca convocatorul
De interes
Anunt RADET
RADET intervine in domeniul public in perioada 04.05.2016 - 06.05.2016, la urmatorul punct de lucru:
- Str. Topraisar nr. 29.
Anunt RADET
RADET intrerupere furnizare apa calda de consum si apa rece pentru remediere defectiuni, astazi 04.05.2016, in intervalul orar 09.00-16.00, in urmatoarele puncte de lucru:
- PT 70 - sunt afectati consumatorii din zona Gara;
- PT 105 - sunt afectati consumatorii din zona Tomis II; la ora 10.30 s-a reluat furnizarea;
- PT 104 - sunt afectati consumatorii din zona Spic de Grau.
Spectacole Estivale 2016
Primaria Municipiului Constanta cu sediul in Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanta

click pentru a descarca anuntul

click pentru a descarca documentatia
Regulamentul de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta
Primaria Municipiului Constanta cu sediul in Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanta

click pentru a descarca anuntul

click pentru a descarca regulamentul
Festivalul Verii 2016 

Primaria Municipiului Constanta cu sediul in Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanta

click pentru a descarca anuntul

click pentru a descarca documentatia
Ultimele stiri
O noua sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Constanta
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, vineri, 22 aprilie 2016, ora 11:30, la parcarea supraetajata zona gradina de vara Albatros, statiunea Mamaia.
click pentru a descarca convocatorul
TICHETE SOCIALE
acordate copiilor prescolari proveniti din familii defavorizate
Primaria municipiului Constanta, prin Serviciul de Asistenta si protectie Sociala (situat pe str. Amzacea nr. 13, numar de telefon: 0241/484224), primeste cereri-declaratii privind acordarea stimulentului educational.

Scop:
- Stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor din familii defavorizate prin cresterea accesului la educatie al acestora.

Beneficiari:
Copiii cu varsta intre 3 si 6 ani, care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare, proveniti din familii defavorizate.
Stimulentul educational se acorda familiilor cu mai putin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul minim garantat pentru o persoana singura) si este conditionat de prezenta zilnica a copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani, la gradinita.

Beneficiu acordat:
- Un tichet social pentru gradinita de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie-iunie a anului scolar.

Acte necesare:
-cerere-declaratie pe proprie raspundere insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, precum si a veniturilor realizate de catre membrii sai;
-dovada inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita;
-alte documente atasate:
1. Documentele prin care se stabileste componenta familiei:
- livretul de familie;
- copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, pentru urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de casatorie;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata, dupa caz, pentru masura plasamentului; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
g) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
h) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
2. Acte de venit:
- adeverinte cu salariul net si cu mentiunea daca sunt primite tichete de masa, precum si valoarea lor;
- cupoane de pensie;
- cupoane de ajutor de somaj;
- mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a dreptului, etc.

Calculul veniturilor familiei
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau in considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational.
Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor.

In cazul familiei sau persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete realizate in comun de persoanele din gospodarie. In cazul in care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completeaza o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.

Nu se iau in calcul:
a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
g) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.
Pentru anul scolar 2015-2016, cererile, insotite de documentele justificative, se depun pana la data de 30 aprilie 2016.
Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie, sub rezerva indeplinirii conditiei de prezenta, iar titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare in componenta familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
click pentru a descarca cererea
Anunturi concursuri Primaria Municipiului Constanta
Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea  unor functii publice vacante:

Directia Organizare Si Informatizare, Serviciul Informatizare 26.05.2016-30.05.2016

Compartiment Arhiva 17.05.2016-19.05.2016

Serviciul Administrativ Tehnico Economic, Directia Servicii Publice 16.05.2016-18.05.2016

Concurs promovare in functie Sef Birou Implementare Programe Locuinte, Directia Tehnic Achizitii 09.05.2016 -11.05.2016

 Serviciul Administrare Cluburi Pensionari, Directia Persoane Varstnice 26.04.2016-28.04.2016

Serviciul Implementare Plan Integrat de Dezvoltare, Biroul Ecologie Urbana, Directia Programe si Dezvoltare 25.04.2016-27.04.2016

Serviciul Fluidizare Rutiera, Directia Politia Locala 18.04.2016-22.04.2016

Serviciul Siguranta Rutiera, Directia Politia Locala 18.04.2016-22.04.2016

Proba Sportiva Concurs Politia Locala
Concursul de creatie Policolor -Culorile Romaniei la Constanta!
Proiectul Culorile Romaniei la Constanta face primul pas! Au inceput inscrierile in concurs pentru pictarea celor patru vapoare urbane. Ultima zi pentru depunerea proiectelor este 25 aprilie.
Culorile Romaniei la Constanta, editia 2016, este pe cale sa inceapa!
Gata de pictat vapoare? Bun! Era si timpul!
Concursul de creatie Culorile Romaniei la Constanta, editia 2016, este pe cale sa inceapa! De data asta aliniem la start nu unul, nu doua, nici trei, ci PATRU VAPOARE urbane din Constanta, pentru a fi pictate dupa conceptele artistice primite de la voi!
Simti ca-ti vine inspiratia? Muzele incep sa-ti surada? Perfect! Nu uita, premiul pentru fiecare creatie castigatoare este de 3.000 de lei! Si vor fi premiate 4 lucrari.

Gasesti Amanunte pe www.culorileromaniei.ro.
Ultimele comunicate de presa
Impozitul se achita integral chiar si pentru proprietatile instrainate in anul 2016
Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii care la data de 31 decembrie 2015 aveau in proprietate cladiri, terenuri si mijloace de transport ca datoreaza impozit pentru tot anul 2016, chiar daca acestea sunt instrainate anul curent.

Spre exemplu, daca in cursul anului 2016, un apartament este vandut altui proprietar, vanzatorul are obligatia de a achita integral impozitul datorat in anul curent.

Totodata, persoanele care dobandesc o proprietate in cursul anului 2016 datoreaza impozit incepand cu data de 01.01.2017, spre deosebire de anii anteriori cand aceasta obligatie le revenea cu data de intai a lunii urmatoare celei in care achizitionau bunul.

Amintim de asemenea ca, in confomitate cu prevederile Codului fiscal, pentru instrainarea bunurilor este obligatoriu ca vanzatorul sa detina certificatul de atestare fiscala care sa ateste plata integrala a obligatiilor datorate la bugetul local, in caz contrar, actele de instrainare sunt nule de drept.

Pentru bunurile aflate in municipiul Constanta, certificatul de atestare fiscala se elibereaza de catre agentiile fiscale SPIT prin depunerea „Cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice/juridice privind impozitele, taxele locale si alte venituri la bugetului” impreuna cu documentele justificative. Atat formularul, cat si actele ce trebuie anexate se gasesc pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea Persoane fizice/juridice-Documente declarare-Certificat fiscal.

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in 48 de ore se achita suma de 4 lei, reprezentand taxa extrajudiciara de timbru, iar pentru eliberarea in 24 de ore se achita 27 de lei, reprezentand: 4 lei - taxa extrajudiciara de timbru si 23 lei - taxa de urgenta.

Precizam ca certificatele de atestare fiscala sunt valabile 30 de zile de la data emiterii.
Inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor constituit de Primaria municipiului Constanta conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
In atentia asociatiilor si fundatiilor din municipiul Constanta,


In scopul unei bune colaborari intre Primaria municipiului Constanta si societatea civila, lansam invitatia catre asociatiile si fundatiile din municipiul Constanta, precum si catre cele care desfasoara activitati pe raza administrativ-teritoriala a acestuia de a se inscrie in Registrul asociatiilor si fundatiilor constituit la nivelul autoritatii locale.

In acest sens, inscrierea se poate face prin urmatoarele modalitati:

A) Personal, la Centrul de Informare Cetateni din incinta City Park Mall, la biroul 5 si 6
Sunt necesare urmatoarele documente:
solicitare de inscriere (nu se foloseste un formular tip);
copie act constitutiv al asociatiei sau fundatiei;
copie statut asociatie sau fundatie;
copie hotarâre judecatoreasca de infiintare a asociatiei sau fundatiei.

B) Online, la e-mail primarie@primaria-constanta.ro , in atentia doamnei Luminita Lare, prin scanarea si transmiterea documentelor mentionate la lit. A)
Cum depuneti declaratii fara sa va deplasati la ghiseele SPIT
Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice au posibilitatea transmiterii declaratiilor fiscale si a documentelor justificative, fara a se mai deplasa la ghiseele institutiei, prin urmatoarele modalitati:
1. Online, pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, accesand butonul ,,Depune declaratii online;
2. Online, pe site-ul SPIT la sectiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro, unde se autentifica cu nume utilizator si parola emise in urma unei cereri depuse online;
3. Prin e-mail (ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro);
4. Prin fax (0241/488566; 0241/488536; 0241/488543; 0241/488545; 0241/488531);
5. Prin posta, cu confirmare de primire;
Mentionam ca declaratiile ce trebuie completate si documentele justificative se regasesc pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea Persoane fizice/juridice-Documente declarare.
Scadenta impozitului pe spectacole 11 aprilie 2016
Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza organizatorii de manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional ca impozitul pe spectacole se achita pana pe data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul.
Avand in vedere faptul ca pentru luna aprilie ultima zi de plata se sfarseşte intr-o zi nelucratoare, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare, respectiv 11 aprilie 2016.
Taxa intretinere cimitire/loc de veci se achita la SPIT
Contribuabilii care detin locuri de veci in cadrul urmatoarelor cimitire de pe raza municipiului Constanta: Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare si Viile Noi achita taxa intretinere cimitire/loc de veci la Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta.
Plata taxei se efectueaza prezentand la ghiseele institutiei actul de identitate in original, contractul de concesiune in original si ultima chitanta privind achitarea acesteia.
Cuantumul taxei este de 2,4 lei/mp/an si termenul de achitare a fost 31 martie 2016, urmand ca dupa această data sa se calculeze majorari de intarziere in cuantum de 1%, pentru fiecare luna sau fractie de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta.
  • Pentru sesizari telefonice sunati la 0241 550055 sau scrieti pe aceasta adresa de e-mail. Biroul Dispecerat va sta la dispozitie non-stop!
  • Daca ai fotografii ale orasului de alta data, si vrei sa contribui la completarea albumului foto, scrie-ne pe adresa primarie@primaria-constanta.ro
  • Stai conectat cu noi! Intra pe https://www.facebook.com/PrimariaConstanta si afla ultimele informatii sau spune-ti parerea despre problemele orasului!
    
Romana English
  • Impozitul se achita integral chiar si pentru proprietatile instrainate in anul 2016 ***
  • Inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor constituit de Primaria municipiului Constanta conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ***
  • Cum depuneti declaratii fara sa va deplasati la ghiseele SPIT ***
  • O noua sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Constanta - click pentru a descarca convocatorul ***
  • Scadenta impozitului pe spectacole 11 aprilie 2016 ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 04/05/2016
nr. vizite: 4855151
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
joi, 05 mai 2016