Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

Registrul de evidență sisteme individuale adecvate pentru colectarea/epurarea apelor uzate

marți, 11 octombrie 2022

Inapoi

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Constanţa în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (27.05.2022).

ATENŢIE!  

         Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care urmează să fie construite!

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Municipiului Constanţa se completează și se poate depune:

- online pe platforma de depunere cereri online: cereri.primaria-constanta.ro ;
- fizic, la biroul situat în incinta City Park Mall (Centrul de Informare Cetăţeni Bd. Al. Lăpuşneanu  nr.116C).

click pentru descărcare formular

click pentru descărcare lista societăților de vidanjare a sistemelor individuale adecvate, autorizate pe raza municipiului Constanța