Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț Comisia nr. 1

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că luni, 31.01.2022, ora 10:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. Sedința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 4

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că vineri, 28.01.2022, ora 12:00 va avea loc ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială. Sedința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 2

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că vineri, 28.12.2021, ora 10:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 5

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că joi, 27.01.2022, ora 13:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului. Sedința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 3

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că joi, 27.01.2022, ora 10:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în perioada 25.01.2022 - 27.01.2022, pentru Direcția Patrimoniu, Direcţia Generală Urbanism Și Patrimoniu, Gradul II. click pentru detalii

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) , alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 31 ianuarie 2022, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 25.01.2022. click pentru vizualizare document

marți, 25 ianuarie 2022

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

vineri, 21 ianuarie 2022

Mai mult
<< > >>
Număr de itemi pe pagină