Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că miercuri, 23.01.2019, ora 13:00 va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului. Persoanele interesate sunt invitate să participe. click pentru vizualizare

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 2

Ședința Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 17.01.2018, începând cu ora 14,00.  click pentru vizualizare

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 5

Ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 17.01.2019,  începând cu ora 12:30. click pentru vizualizare

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se declară/achită la SPIT

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța a preluat responsabilitatea încasării taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, a efectuării inspecției fiscale, a constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor  conform Capitolul II/ Anexa nr. 1/ H.C.L. nr. 507/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2019. Formularul tipizat se regăsește la nivelul agențiilor fiscale, dar și online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea ”Persoane Juridice” - “Documente declarare”/”Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate”. Acesta se depune în două exemplare, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj și va fi însoțit de documente justificative care să ateste data amplasării mijlocului de afișaj, reclamă și publicitate (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, factura de achiziție, proces verbal privind montajul precum și orice alte documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data amplasării, după caz). ”Taxa este plătită de utilizatorul final în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv și se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel: - în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 33 lei/an/m²; -  în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 24 lei/an/m².” Taxa anuală de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. Contravaloarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate poate fi achitată în numerar/prin POS la ghişeele agenţiilor fiscale sau prin ordin de plată în contul RO83TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631.

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, pozițiile 4-6. click pentru detalii

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru a vedea documentul

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că vineri, 18.01.2019, ora 9:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. Persoanele interesate sunt invitate să participe. click pentru vizualizare

joi, 17 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul seleției dosarelor pentru concursul organizat în perioada 21.01.2019 - 23.01.2019, în cadrul Serviciului Evidență Persoane, Direcția Locală De Evidență Persoane click pentru detalii

miercuri, 16 ianuarie 2019

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 4

Ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 16.01.2019,  începând cu ora 14:00.  click pentru vizualizare

miercuri, 16 ianuarie 2019

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină