Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț public privind decizia etapei de încadrare UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA, titular al proiectului  „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 59A, județul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr.23, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 13, precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.  

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA reprezentată prin PRIMAR VERGIL CHITAC. titular al proiectului: „REAMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DIN ZONA PARC POARTA 6 – FALEZĂ SUD”, propus a fi amplasat în Mun. Constanța Parc Poarta 6, județul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “REAMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DIN ZONA PARC POARTA 6 – FALEZĂ SUD”, propus a fi amplasat în Mun. Constanța Parc Poarta 6, judetul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din Municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, Județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Constanța.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
Toleranță zero față de cei care vând țigări minorilor ​

În cursul zilei de astăzi, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au constatat că un operator economic vindea țigarete la bucată, încălcând normele legale în vigoare. Persoana juridică a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 5.000 lei. În efortul nostru de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în special a comerțului ilicit, sprijinul comunității este esențial. Ne-am propus să vă informăm cu privire la importanța cunoașterii și respectării legislației pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină. Recent, au fost introduse modificări legislative care interzic vânzarea prin automate și vânzarea către persoanele care nu au împlinit 18 ani a țigaretelor electronice (care pot conține sau nu nicotină), a flacoanelor de reumplere pentru țigarete sau a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului. Facem un apel la acțiune și colaborare și rugăm persoanele fizice sau juridice să respecte normele legale în vigoare și să nu vândă țigări persoanelor minore. Apreciem spiritul civic al cetățenilor și îi îndemnăm să continue să ne semnaleze astfel de fapte la numerele de telefon 0241.484.205 și 0341/922 sau pe adresa de e-mail politia.locala@primaria-constanta.ro.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
Anunț RAJA

 Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 10.04.2024: Bdul. Tomis nr. 58 – branșament; Bdul. Mamaia între Str. Bibescu Vodă și Str. Nicolae Bălcescu – conductă; Bdul. Mamaia între Str. Patriei și Str. Renașterii – conductă; Str. Pescarilor Bl. FZ 17 A , Sc. B – conductă; Str. Intrarea Grănicerului nr. 16 – branșament; Str. Crinului nr. 71 – branșament; Aleea Daliei – Liceul de Artă – conductă; Str. Radu Logofătu nr. 9 A – conductă; Str. Industrială / Str. Celulozei – conductă; Str. Frigului nr. 4, Bl. G1 – conductă; Mamaia – Hotel Dacia Sud – branșament; S. Canal – bdul. Aurel Vlaicu Bl. G3 – Parcare Penny – reparație colector; S. Canal – Str. Viorelelor- intrare Port Poarta 6 – conductă refulare; Str. Petru Vulcan nr. 79 - branșament; Bdul. Ferdinand nr. 26  - branșament.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
Continuă lucrările de reabilitare a carosabilului în cartierul Tomis Plus

După ce ieri carosabilul a fost reabilitat pe strada Lyon, echipele Confort Urban intervin astăzi cu utilaje de frezare și asfaltare pe strada Bratislava, porțiunea cuprinsă între strada Krakovia și strada Lyon și pe strada Krakovia, porțiunea cuprinsă între străzile Bratislava și Napoli. Pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții optime, traficul rutier este restricționat total, pe sectoarele de drum pe care se intervine, în intervalul orar 08:00-16:00. Lucrările de asfaltare vor continua mâine pe strada Bratislava, tronsonul delimitat de strada Krakovia și strada Budapesta. Se vor institui aceleași restricții de trafic rutier, între orele 08:00-16:00. Programul de investiții în infrastructura rutieră din cartierul Tomis Plus cuprinde următoarele străzi: Napoli, Budapesta, Barcelona, Milano, Varșovia, Torino, Praga, Bratislava, Viena, Lyon, Brest, Krakovia, Monaco, Londra, Lisabona și Oslo. Constănțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să NU își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. De asemenea, participanţii la trafic sunt rugați să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zonele în care se efectuează lucrări.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 16.05.2024, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 87 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr.19D identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 11.04.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 25.04.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 15.05.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:          ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 87 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr.19D identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța.  A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 15.05.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 16.05.2024, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 692 mp,  situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr.48C (Baza Nautică Ceronav), identificat cu număr cadastral 259433, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 11.04.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 25.04.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 15.05.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:        ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 692 mp,  situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr.48C (Baza Nautică Ceronav), identificat cu număr cadastral 259433, proprietatea privată a municipiului Constanța.         A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 15.05.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

miercuri, 10 aprilie 2024

Mai mult
Depozitați responsabil deșeurile voluminoase!

Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în zonele Faleză Nord și Gară-Centru: strada Cașin(cap linie 102) și strada Traian, bloc K4. Ce puteți depozita în aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc. Ce NU puteți depozita în aceste containere: deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă). Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, la secțiunea „Mediu”. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A, telefon: 0723 372 163. Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.       

marți, 9 aprilie 2024

Mai mult
Anunț CT BUS - Traseul liniei 3, modificat în cartierul Tomis Plus

Autobuzele Liniei 3 întorc la intersecția străzilor Napoli cu Lyon, din cauza lucrărilor de asfaltare din cartierul Tomis Plus. Traficul va reveni la normal după finalizarea acestora.

marți, 9 aprilie 2024

Mai mult
Anunț RAJA - lipsă apă în zonele Palas și Oierie-Palas din Constanța

Astăzi – 09 aprilie 2024, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unui branșament de pe bd. I.C. Brătianu din municipiul Constanța. Prin urmare, în intervalul orar 09.30 – 15.00, se întrerupe furnizarea apei potabile consumatorilor din cartierul Palas și celor din zona Oierie-Palas. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

marți, 9 aprilie 2024

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină