Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

În ce zone pot găsi constănțenii containerele pentru deșeuri voluminoase

Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în zonele Centru și Balada: strada Traian, bloc K4, strada Productelor, bl. F1B. Constănțenii care locuiesc în această zonă se pot debarasa în mod corect și foarte ușor de deșeurile de mari dimensiuni (mobilier, uși, saltele, covoare etc). Vă rugăm să le folosiți cu încredere!   Săptămâna viitoare, containerele speciale vor fi amplasate în cartierele Casa de Cultură, Tomis I și Tomis II: aleea Nalbei, bloc L 110, aleea Mălinului, bloc B6, aleea Lăcrămioarei, capăt bloc J0. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A.    Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.   

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 10.01.2023: click pentru vizualizare document

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

În vederea executării lucrărilor de remediere a unui branșament avariat de pe bd. 1 Mai (BL. FE 7) din municipiul Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile astăzi – 10 ianuarie 2023, în intervalul orar 10.40 – 16.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Brizei – Lirei – Zefirului – Mărțișorului – Viorelelor  – Brizei, precum și cei arondați punctelor termice 184 și 185. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Anunț RAJA - Lipsă apă pe mai multe străzi din municipiul Constanța

În vederea executării lucrărilor de remediere a unui branșament avariat de pe bd. 1 Mai (BL. FE 7) din municipiul Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile astăzi – 10 ianuarie 2023, în intervalul orar 10.40 – 16.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Brizei – Lirei – Zefirului – Mărțișorului – Viorelelor  – Brizei, precum și cei arondați punctelor termice 184 și 185. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Reducere de 10% pentru autorizațiile anuale de tramă stradală emise până la 31 ianuarie 2023

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii care dețin utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri și care utilizează drumurile publice că, pentru autorizațiile emise pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei de folosire tramă stradală calculată conform Anexei 6 Capitolul III alin. (8) din HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023. Pentru plata taxei și obținerea autorizației de circulație privind folosirea tramei stradale, contribuabilii au la dispoziție următoarele modalități: -  online, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, accesând secțiunea Servicii online/ Plată amenzi/alte taxe, caz în care autorizația este transmisă prin e-mail; -  prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom din municipiul Constanța, în numerar, situație în care eliberarea autorizației se efectuează în momentul efectuării plații; -  prin ordin de plată, în contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631, situație în care eliberarea autorizației se efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale; -  la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, cu plata numerar sau prin intermediul cardului bancar, autorizația fiind emisă în momentul efectuării plății. Verificarea autorizației emise se poate face accesând site-ul instituției, www.spit-ct.ro, secțiunea “Servicii online”- “Verifică Document Emis” - “Autorizații Circulație”.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
SPIT Constanța - Reducere de 10% pentru autorizațiile anuale de tramă stradală emise până la 31.01.2023

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii care dețin utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri și care utilizează drumurile publice că, pentru autorizațiile emise pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei de folosire tramă stradală calculată conform Anexei 6 Capitolul III alin. (8) din HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023. Pentru plata taxei și obținerea autorizației de circulație privind folosirea tramei stradale, contribuabilii au la dispoziție următoarele modalități: - online, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, accesând secțiunea Servicii online/ Plată amenzi/alte taxe, caz în care autorizația este transmisă prin e-mail; - prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom din municipiul Constanța, în numerar, situație în care eliberarea autorizației se efectuează în momentul efectuării plații;  - prin ordin de plată, în contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631, situație în care eliberarea autorizației se efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale; -   la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, cu plata numerar sau prin intermediul cardului bancar, autorizația fiind emisă în momentul efectuării plății. Verificarea autorizației emise se poate face accesând site-ul instituției, www.spit-ct.ro, secțiunea “Servicii online”- “Verifică Document Emis” - “Autorizații Circulație”.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Anunț RAJA - Avarie pe bd. 1 Mai din municipul Constanța

În vederea executării lucrărilor de remediere a unui branșament avariat de pe bd.1 Mai (Bl. FE7) din mun. Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile astăzi – 10 ianuarie 2023, în intervalul orar 09.45 – 16.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Caraiman – bd. 1 Mai Vechi – Pajurei –Șos. Mangaliei – Caraiman, precum și cei arondați punctelor termice 149 și 150. Ne cerem scuze abonaților afectați, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

În vederea executării lucrărilor de remediere a unui branșament avariat de pe bd.1 Mai (Bl. FE7) din mun. Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile astăzi – 10 ianuarie 2023, în intervalul orar 09.45 – 16.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Caraiman – bd. 1 Mai Vechi – Pajurei –Șos. Mangaliei – Caraiman, precum și cei arondați punctelor termice 149 și 150. Ne cerem scuze abonaților afectați, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Se pot depune cereri de cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța aduce la cunoștință celor interesați (persoane fizice sau juridice) că se pot depune cereri de cumpărare pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale HCL nr.293/31.08.2021 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța. Solicitările de cumpărare se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul registratură electronică și management documente - biroul nr.4, situat în incinta City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, (formular F01-DGEF04 sau F02-DGEF04), sau on-line pe adresa de e-mail: contracte@primaria-constanta.ro, însoțite de documentația aferentă, respectiv: a.       plan de situație întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, în coordonate Stereo 70, pe suport analogic și digital; b.       plan de încadrare în zonă, cu poziționarea bunului imobil, la scara 1:500 la 1:5000, pentru care a fost formulată cerere de cumpărare, întocmit în raport cu vecinătățile existente într-o limită de 50 m de jur împrejurul acestuia, în care să fie evidențiate cel puțin funcțiunile și regimul de înălțime, dar și orice  alte date de interes pentru proprietățile existente în acest perimetru; c.       fotografii ale bunului imobil solicitat spre cumpărare, în raport cu vecinătățile acestuia; d.       copie după actele de proprietate ale construcției, deținute cu titlu valabil; e.       documentație cadastrală și de carte funciară însoțită de extras din plan cadastral de pe ortofotoplan eliberat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța și extras de carte funciară la zi, pentru bunul imobil (construcție și/sau teren), după caz; f.       copii ale actelor de identificare a solicitantului, persoană fizică sau juridică, după caz; g.       alte documente, după caz. Precizăm faptul că, solicitările de cumpărare vor parcurge prin Serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Constanța toate etapele premergătoare procedurii de vânzare prevăzute în HCL nr.293/2021, în sensul elaborării situației juridice, verificării planului de situație pentru terenul în cauză, emiterii raportului urbanistic, a punctului de vedere cu privire la includerea bunului imobil vizat de cererea de cumpărare în Registrul spațiilor verzi, respectiv cu privire la aptitudinea bunului imobil de a fi folosit pentru satisfacerea unui interes public/realizarea unui proiect de interes public. După finalizarea etapelor menţionate mai sus şi dacă solicitarea de cumpărare se încadrează în actualele prevederi legale aprobate, propunerea de vânzare a bunului imobil va fi supusă aprobării Consiliului local, care va hotărî, într-o primă etapă, asupra oportunității vânzării bunului imobil în funcție de legislația aplicabilă și a modalității vânzării, apoi, va aproba vânzarea bunului imobil, cu respectarea eventualului drept de preempțiune, a raportului de evaluare și a caietului de sarcini, după caz. Totodată, vă comunicăm faptul că soluționarea cererilor de cumpărare va depăși termenul de 30 de zile calendaristice, întrucât după prezentarea documentelor solicitate, acestea vor fi analizate de către serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Constanța implicate în procedura de vânzare. Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului contracte și administrarea economică a domeniului public și privat, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro, telefon 0241/488151.  

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
Anunț RAJA - Trafic îngreunat pe bd. Tomis din municipiul Constanța

Pentru remedierea unei avarii la colectorul menajer, de pe bd. Tomis (vizavi de Mega Image) din municipiul Constanța, echipele RAJA blochează prima bandă de circulație de pe acest bulevard, cu sensul de mers dinspre str. Soveja către zona Dacia, de astăzi - 10 ianuarie 2023 ora 09.00, până sâmbătă - 14 ianuarie 2023. În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, pe o lungime de aproximativ 30 m, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului au fost anunțate Poliția Municipiului Constanța și Poliția Locală. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create participanților la trafic din zona respectivă, pe care îi asigurăm că echipele RAJA Constanța vor face tot posibilul pentru remedierea avariei, astfel încât zona afectată să poată fi redată circulației în condiții normale cât mai rapid.

marți, 10 ianuarie 2023

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină