Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RAJA

Se intervine în domeniul public, astăzi 05.02.2019 în următoarele puncte de lucru: - Str. Ștefan cel Mare nr. 94 - branșament; - Str. Izvor nr. 70 / Cerbului - conductă; - Sectia Canal - Mamaia - în față Hotel Flora - conductă refulare; - Secția Valorificare - Str. Tismana nr. 78 - debranșare; - Str. Ghiocei nr. 15 - debransare; - Bdul. I.C.Brătianu - Școala Generală nr. 8 - conductă; - Str. Ion Borcea nr. 31 - debranșare.

marți, 5 februarie 2019

Mai mult
Anunț Telekom

Intervenții Telekom în domeniul public, în data de 05.02.2019: click pentru a vedea documentul

marți, 5 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în perioada  04.02.2019 - 06.02.2019, în cadrul Direcției Autorizare Și Sprijin Operatori Economici. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Intreruperi suplimentare programate E-Distributie in Regiunea Dobrogea 04-09.02.2019

click pentru vizualizare document

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut, a personalului contractual: În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al Legii nr. 53/2003- Codul Muncii. La data de 18 februarie 2019 va avea loc examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut. Promovarea se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 -12:00 de la Biroul Resurse Umane, tel. 0241/708.137. click pentru vizualizare bibliografie

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci se achită până pe 1 aprilie 2019

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii că taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2019 se achită integral până la data de 1 aprilie 2019. Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:   Persoane juridice Lei/lună Lei/an Autoturisme 103 507 Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor 222 1.084 Persoane fizice Autoturisme - 176   Taxa întreținere cimitire/loc de veci este în cuantum de 5 lei mp/an. Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț RADET

Lucrări de reabilitare rețele termice ale RADET Constanța, în domeniul public în data de 04.02.2019. click pentru a vizualiza documentul

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări detalii privind concursul organizat în perioada  26.02.2019 - 28.02.2019, în cadrul Serviciului Gestionare Animale Abandonate, Direcția Gestionare Servicii Publice. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare document

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină