Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) - Majorări pentru neachitarea la termenul scadent

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța informează cetățenii care nu au achitat impozitele și taxele locale până la data de 1 octombrie că începând cu ziua imediat următoare, se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv. Instituția readuce în atenția contribuabililor modalitatea cea mai rapidă de a achita sumele datorate bugetului local, accesând secțiunea “Servicii online/Plată impozite” pe site-ul www.spit-ct.ro sau utilizând aplicația E-tax Mobile – SPIT, prin intermediul telefonului mobil. Autentificarea în contul E-Tax se poate efectua în baza unui nume de utilizator şi a unei parole, obţinute în urma depunerii unei cereri pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/Plata online a impozitelor“ sau accesând link-ul https://etax.spit-ct.ro/. Pe această cale, SPIT recomandă achitarea sumelor datorate întrucât pentru obligațiile fiscale neachitate la termen se va demara procedura de urmărire și executare silită.

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul contestației privind proba scrisă pentru concursul organizat în perioada 12.10.2018 - 16.10.2018 în cadrul Direcției Urbanism. click pentru detalii

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - poziția nr. 128 click pentru detalii

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Anunț RATC

Începând de luni, 22 octombrie, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302/29.09.2017, modificată prin H.C.L. nr. 286/31.07.2018,  pot depune cererile pentru permisul de călătorie RATC, valabile pentru anul 2019 și documentele aferente, la toate Cluburile Pensionarilor din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.  Acestea se vor putea depune până la data de 20 noiembrie și  în următoarele locații: - la toate punctele de vânzare ale R.A.T.C. Constanța; - la sediu RATC Constanța, str. Industrială nr. 8. Reamintim categoriile ce pot beneficia de permise de călătorie RATC și documentele necesare: Pensionari cu pensii până la 1600 lei (inclusiv): - cerere tip; - copie B.I./C.I.- copie și original; - cupon de pensie – copie. Persoane în vârstă, de peste 60 de ani, care nu realizează venituri: - cerere tip; - copie B.I./C.I. - copie și original; Persoane în vârstă, de peste 70 de ani, indiferent de venituri: - cerere tip; - copie B.I./C.I – copie și original.; Permisele de călătorie se vor primi la domiciliu, prin poștă. Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica permisul de călătorie astfel: - elevii și studenții orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța; - persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat) și asistenții personali ai pesoanelor cu handicap grav sau asistenții acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap -  pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul Turn-Gară); - persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța; - deținuții politici (decret - lege nr. 118/1990) și persoanele strămutate (Legea nr. 189/2000) – pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța - Gară / de la sediul R.A.T.C. Constanța; - șomerii - pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Delfinariu, KM 4.               

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Anunț Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că marți, 23 octombrie 2018, ora 15:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. Persoanele interesate sunt invitate să participe.

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Anunț Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că marți, 23 octombrie 2018, ora 09:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. Persoanele interesate sunt invitate să participe.

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Anunț Comisia nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că luni, 22.10.2018 ora 13,00, va avea loc ședința Comisiei nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Persoanele interesate sunt invitate să participe. click pentru a vedea documentul

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 1

Ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 17.10.2018, începând cu ora 09.00. click pentru vizualizare

miercuri, 17 octombrie 2018

Mai mult
Înscrieri în Programul “RESPECT”

Serviciul public de asistentă socială Constanța, anunță că începând cu data de 22.10.2018, de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, vor avea loc înscrierile pentru programul „Respect”, pentru anul 2019. Programul constă în acordarea de tichete valorice în opt tranșe, în cursul anului 2019. Pentru fiecare tranșă vor fi acordate câte patru tichete valorice a câte 10 lei fiecare.  Pot beneficia de Programul “RESPECT” constănțenii care se încadrează într-una din următoarele categorii:  a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.400 lei; b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;  c) persoane cu handicap grav sau accentuat;  d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;  e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal.  f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) - e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință. Persoanele prevăzute la lit. f) beneficiază de tichete valorice numai în baza unei anchete sociale. Înscrierea în Programul “RESPECT” se face pe baza următoarelor documente: - cerere tip;  - copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”;  - documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.  Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în programul „Respect” pentru anul 2019, pot fi ridicate, completate și depuse în următoarele cluburi pentru pensionari între 1-20 ale fiecărei luni: 1) Strada Aurora nr. 2, bl. PF1; 2) Complex Tomis III (piața veche); 3) Strada Dezrobirii, nr.123, bl. IS3; 4) Strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4; 5) Strada Egretei, nr. 2; 6) Bulevardul Tomis, nr. 211, bl. TS6B; 7) Strada Cișmelei, nr. 16; 8) Bulevardul Al. Lăpușneanu, nr. 66, bl. LE9; 9) Strada Brizei, bl. FD3; 10) Strada Ștefan cel Mare, nr. 79, parter; 11) Strada Zorelelor, nr. 69 bis; 12) Strada Mangaliei, nr. 86 A. Distribuirea tichetelor valorice se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență comunicată de beneficiar pe baza prezentării buletinului sau cărții de identitate.  Tichetele valorice vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente.Tichetele valorice nu pot fi folosite pentru achiziționarea de țigări sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformare în bani.  Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Serviciului Public de Asistență Socială Constanța. Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact: Serviciul Public de Asistență Socială Direcția sprijin comunitar Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale Telefon: 0341.448.530 E-mail: office.spas.cta@gmail.com click pentru a descarca declaratia pe propria raspundere

marți, 16 octombrie 2018

Mai mult
Facilități la transportul public de călători beneficiarilor din municipiul Constanța

Serviciul public de asistență socială Constanța anunță că în perioada 22.10.2018-20.11.2018, de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00 au loc înscrierile pentru acordarea de facilități la transportul public de călători beneficiarilor din municipiul Constanța. Categoriile de beneficiari pentru care Serviciul public de asistență socială Constanța acordă facilități la transportul public de călători sunt următoarele: a) persoanele în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri; b) pensionarii cu pensii de până la 1600 de lei inclusiv; c) persoanele în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri. Actele necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de călătorie gratuită: a) cerere și declarație pe propria răspundere; b) act de identitate (copie și original); c) cupon de pensie (copie xerox) pentru persoanele menționate la litera b). Cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea permiselor de călătorie gratuită pot fi ridicate, completate și depuse în următoarele cluburi pentru pensionari: 1) Strada Aurora nr. 2, bl. PF1; 2) Complex Tomis III (piața veche); 3) Strada Dezrobirii, nr.123, bl. IS3; 4) Strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4; 5) Strada Egretei, nr. 2; 6) Bulevardul Tomis, nr. 211, bl. TS6B; 7) Strada Cișmelei, nr. 16; 8) Bulevardul Al. Lăpușneanu, nr. 66, bl. LE9; 9) Strada Brizei, bl. FD3; 10) Strada Ștefan cel Mare, nr. 79, parter; 11) Strada Zorelelor, nr. 69 bis; 12) Strada Mangaliei, nr. 86 A.   Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact: Serviciul Public de Asistență Socială Direcția sprijin comunitar Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale Telefon: 0341.448.530 E-mail: office.spas.cta@gmail.com click pentru a descarca declaratia pe propria raspundere

marți, 16 octombrie 2018

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină