Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezulatul probei scrise privind concursul organizat în perioada 21.01.2019 - 23.01.2019 în cadrul Serviciului Evidența Persoane, Direcția Locală Evidență Persoane. click pentru detalii

luni, 21 ianuarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, pozițiile 7 - 8. click pentru detalii

luni, 21 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezulatul selecției dosarelor privind concursul organizat în perioada 28.01.2019 - 30.01.2019 în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene. click pentru detalii

luni, 21 ianuarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru a vizualiza documentul

luni, 21 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț licitație publică

Primăria municipiului Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, județul Constanța, telefon 0241/488151, fax 0241/488195, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro, organizează licitația publică cu strigare în data de 20.02.2019, ora 12, pentru vânzarea terenului situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 31A, în suprafață de 79 mp, proprietatea privată a municipiului Constanța. Caietul de sarcini și instrucțiunile privind organizarea licitației se pot procura de la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr. 4, situat la City Park Mall - Bdul. Alex. Lăpușneanu nr. 116 C, zilnic până la data de 15.02.2019, între orele 12,00 - 16,00, contra sumei de 250 lei. Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr. 4, situat la City Park Mall - Bdul. Alex. Lăpușneanu nr. 116 C, până la data de 19.02.2019, ora 12. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Bdul.Tomis nr. 51, județul Constanța sau la telefon 0241/488151 sau e-mail: contracte@primaria-constanta.ro

luni, 21 ianuarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - poziția 001. click pentru detalii

vineri, 18 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că marți, 22.01.2019, ora 14:00 va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. Persoanele interesate sunt invitate să participe. click pentru vizualizare

vineri, 18 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că marți, 22.01.2019, ora 9:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. Persoanele interesate sunt invitate să participe.

vineri, 18 ianuarie 2019

Mai mult
Prelungire termen transmitere propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la PUZ preliminar "Zona Peninsulară a municipiului Constanța"

Termenul până la care se pot trimite propuneri, sugestii, sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la PUZ preliminar " Zona Peninsulară a municipiului Constanța ", prezentat public în data de 18.12.2018, se prelungește până la data de 18.02.2019. click pentru vizualizare știre

vineri, 18 ianuarie 2019

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

vineri, 18 ianuarie 2019

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină