Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, pozițiile 20 - 21. click pentru detalii

marți, 5 februarie 2019

Mai mult
Proces verbal compensare conform Legii 165/2013

Comisia pentru identificarea, inventarierea și înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea în compensare publică, procesul verbal întocmit pentru luna februarie 2019. click pentru a vedea documentul

marți, 5 februarie 2019

Mai mult
RADET Constanța recrutează

R.A.D.E.T. Constanța, angajează următorul personal: - 1 referent de specialitate, în cadrul Biroului Tehnic Investiții, Condiții necesare: - studii superioare tehnice, în unul din domeniile: energetică, instalații pentru construcții, mașini termice, - disponibilitate la activitățí desfășurate în teren, - cunoștințe limba engleză nivel mediu, - cunoștințe operare programe uzuale PC.   Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru.  - 1 referent de specialitate, în cadrul Biroului Mecano-Energetic, Condiții necesare: - studii superioare tehnice, în unul din domeniile: inginerie energetică,inginerie electrică, inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, - disponibilitate la activitățí desfășurate în teren, - cunoștințe limba engleză nivel mediu, - cunoștințe temeinice de operare programe uzuale PC Constituie avantaj experiența în domeniile gestionării energiei, a elaborării bilanțurilor sau auditurilor energetice, repartizării consumurilor individuale în condominiile dotate cu repartitoare de costuri încălzire. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 1 montator subansamble, în cadrul Serviciului Contorizare,  - constituie avantaj calificarea de instalator. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată - calificarea la locul de muncă, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 3 cititori gigacalorimetre, în cadrul Serviciului Contorizare, Condiții necesare: - absolvent liceu, profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic/industrial; - postul necesită integritate locomotorie și nu este compatibil persoanelor supraponderale. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - calificarea la locul de muncă, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 3 operatori de punct termic, Condiții necesare:   - absolvent liceu profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau - absolvent școală profesională profil tehnic/industrial; - constituie avantaj experiența similară sau calificarea de instalator, lăcătuș mecanic, alte meserii asimilate. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - calificarea la locul de muncă, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 1 zidar, în cadrul Sectorului Reparații Construcții,  Condiții necesare: - calificare în meseria de zidar; - angajarea se face cu probă de lucru-tencuit, glet, zidărie. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 6 sudori(sudură în oxiacetilenă), în cadrul Sectorului Reparații Sud, Condiții necesare: - calificare în meseria de sudor; - angajarea se face cu probă de lucru. Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 2 instalatori, în cadrul Sectoarelor Reparații, Condiții necesare: - calificare în meseria de instalator sau lăcătuș mecanic, - constituie avantaj deținerea și a unui atestat de electrician, - posesor permis conducere categoria B, Se asigură: - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru. - 2 muncitori necalificați, în cadrul Sectoarelor Reparații, Condiții necesare: - disponibilitate la efort fizic; - integritate anatomo –funcțională; - rezistență la sarcinile de lucru repetitive;  Se asigură:  - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, - salariu atractiv, - tichete de masă, contravaloare pe card, - condiții bune de lucru.            Persoanele care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2018, au prioritate  pentru posturile care nu necesită calificare de specialitate.          Interviul pentru posturile vacante scoase la concurs va fi susținut în data de 19.02.2019, orele 11.00, la sediul R.A.D.E.T.Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, parter, sala pentru  Audiențe. Interviul și proba de lucru pentru posturile vacante de sudor vor fi susținute în data de 19.02.2019 orele 13.00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din Interioară nr. 4 Secția Reparații. Până la data de 18.02.2019 inclusiv, candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T.Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, registratură, parter, sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri: - cerere de participare la concurs ( care va conține date de identificare, adresa de  corespondență și nr. telefon pentru contact); -  copie buletin/carte identitate; -  copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.

marți, 5 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în perioada  04.02.2019 - 06.02.2019, în cadrul Direcției Autorizare Și Sprijin Operatori Economici. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut, a personalului contractual: În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al Legii nr. 53/2003- Codul Muncii. La data de 18 februarie 2019 va avea loc examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut. Promovarea se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 -12:00 de la Biroul Resurse Umane, tel. 0241/708.137. click pentru vizualizare bibliografie

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci se achită până pe 1 aprilie 2019

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii că taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2019 se achită integral până la data de 1 aprilie 2019. Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:   Persoane juridice Lei/lună Lei/an Autoturisme 103 507 Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor 222 1.084 Persoane fizice Autoturisme - 176   Taxa întreținere cimitire/loc de veci este în cuantum de 5 lei mp/an. Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări detalii privind concursul organizat în perioada  26.02.2019 - 28.02.2019, în cadrul Serviciului Gestionare Animale Abandonate, Direcția Gestionare Servicii Publice. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare document

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, pozițiile 17 - 19. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină