Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Atenție la deșeurile voluminoase! Nu le aruncați oriunde și oricum, depozitați-le gratuit la containerele speciale!

Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate în cartierul Brătianu: pe bulevardul I.C. Brătianu, bl. PAV5-PAV6 (platforma 444) și pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 248, la intersecția cu strada Matei Millo, bl. A, B (platforma 501).   Ce puteți depozita în aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.   Ce NU puteți depozita în aceste containere: deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă).   Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, la secțiunea „Mediu”.   În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A, telefon: 0723 372 163.   Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
Întreruperi E-distribuție programate în județul Constanța, perioada 28.05 - 28.06.2024

click pentru vizualizare document

marți, 28 mai 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 28.05.2024. click pentru vizualizare document

marți, 28 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 28.05.2024: Str.Avram Iancu nr.11-13- conductă; Str. Unirii / Str. Zorelelor – conductă; Str. Turda nr.2- conductă; Bdul Aurel Vlaicu/ Bdul Tomis – conductă; Str. Dionisie cel Mic nr.27 – branșament; Str. Dionisie cel Mic nr.46 – conductă; Str. Dezrobirii.b.101 – conductă; Str. Brizei / Str. Lirei – conductă; Bdul IC Brătianu/ Str. Mircea Berbereanu - conductă; Mamaia.Summerland – conductă; Bdul .Tomis/Str.Dragoș Vodă - conductă; S.Canal .Str. Ion Roată/Str. Merișor – reparație colector.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 21.06.2024, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 48 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 28.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 20.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:          ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 48 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța. A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 20.06.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 21.06.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 45 mp,  situat în municipiul Constanța, Bdul 1 Mai nr. 54A  identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 28.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 20.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:           ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 45 mp,  situat în municipiul Constanța, Bdul 1 Mai nr. 54A  identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța.      A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 20.06.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA intervine în domeniul public, în data de 27.05.2024: Str. General Manu/str. Dimitrie Bolintineanu – conductă; Str. Unirii/str. Zorelelor – conductă; Str. Libertății / b-dul Mamaia – Hidrant; Str. Emil Gîrleanu/str. Dimitrie Anghel – branșament; B-dul Tomis bl.T1-T3 – conductă; Str. Izvor nr.92 – branșament; Str. Dionisie cel Mic nr.35A – branșament; Str. Dionisie cel Mic nr.46 – conductă; Str. Brizei/str. Lirei – conductă; Str. Nicolae Grindeanu nr.35 bl.L1 sc. A - branșament; Str. Dobrogei nr.43 - branșament; Mamaia:  -  Summerland - conductă. Lista cu intervenții RAJA SA care au fost rezolvate în domeniul public, în data de 24.05.2024: Str. București nr.3 bl. L88B, sc. A – carosabil 6 mp; Faleza Cazino – trotuar 2 mp; Str. Soveja/str. Izvor – carosabil 9 mp; Soveja, Parcare Tomis III – trotuar 1,5 mp; B-dul Tomis nr.80 – carosabil 8 mp; Str. Unirii nr.18/str. Gheorghe Economu – carosabil 8,4 mp; Str. Răsuri/str. Belșugului – carosabil 28 mp; Str. Aleea Sânzienelor nr.2 – carosabil 6,9 mp; Mamaia: - Hotel Malibu – carosabil 10 mp.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 27.05.2024. click pentru vizualizare document

luni, 27 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA - trama stradală

Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA SA în 27.05.2024. click pentru vizualizare document

luni, 27 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 20.06.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 138 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 27.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 19.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:           ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51           Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 138 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța.            A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 19.06.2024, ora 10.00.           Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină