Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 117686 - Achiziția serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivelor - Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Creșei nr. 2, Creșei nr. 5

miercuri, 30 august 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Prestare servicii de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivelor “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Creșei nr. 2, Creșei nr. 5" - etapa DALI, distinct pentru fiecare obiectiv de investiții.

CPV: 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivelor “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Str. Adamclisi nr. 1, Municipiul Constanța”, “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, Aleea Mălinului nr. 4, Municipiul Constanța”, “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, Aleea Mimozelor nr. 4, Municipiul Constanța” - etapa DALI, distinct pentru fiecare obiectiv de investiții, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Valoarea estimată fără TVA: 120000.00 RON

Condiții contract: Conform documentației de atribuire atașate.

Condiții participare: Conform documentației de atribuire atașate.

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte: 04.09.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro până în data de 01.09.2017, orele 15:00. Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0341/180104 sau la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro


Caiet de sarcini

Propunere contract

Fisă de date

Formulare - DALI

Tema proiectare - Creșa nr. 1

Tema proiectare - Creșa nr. 2

Tema proiectare - Creșa nr. 5

Certificate urbanism


Atribuit către: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL;
Valoare: 90.000 lei fără TVA.