Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

luni, 2 iulie 2018

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

luni, 2 iulie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul  final privind concursul organizat în perioada 25.06.2018 - 28.06.2018 în cadrul Direcţiei Autorizare şi Sprijin Operatori Economici. click pentru vizualizare

vineri, 29 iunie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul final privind concursul organizat în perioada  27.06.2018 - 29.06.2018, în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial. click pentru vizualizare

vineri, 29 iunie 2018

Mai mult
Proces verbal compensare conform Legii 165/2013

Comisia pentru identificarea, inventarierea și înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea în compensare, publică procesul verbal întocmit pentru luna iulie 2018. click pentru a vedea documentul

vineri, 29 iunie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul  contestaţiei la proba scrisă pentru concursul organizat în perioada 25.06.2018 - 28.06.2018 în cadrul Compartimentului studii şi proiecte economice, Direcţia Autorizare şi Sprijin Operatori Economici. click pentru vizualizare

vineri, 29 iunie 2018

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

joi, 28 iunie 2018

Mai mult
Precizări privind scutirile de la plata impozitelor și taxelor locale acordate reprezentanților legali

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța amintește cetățenilor că, începând cu data de 20.05.2018 aceştia beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădirea folosită ca domiciliu în proprietate sau în coproprietate, terenul aferent clădirii și de la plata impozitului unui mijloc de transport (în condițiile legii) și reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, handicap accentuat sau încadrate în gradul I de invaliditate. Conform dispozițiilor art. 25 pct. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, are calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap. În categoria reprezentanților legali se încadrează și tutorele, care este numit în cazul minorilor ai căror părinți sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, cât și în cazul persoanelor majore lipsite de discernământ se instituie tutela în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, tutorele fiind reprezentantul legal al acestora. Reprezentanții legali beneficiază de scutire doar pe perioada în care acordă îngrijire, supraveghere și întreținere și se operează cu data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia depun documente justificative în acest sens.

joi, 28 iunie 2018

Mai mult
Anunț Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:  click pentru vizualizare

joi, 28 iunie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru detalii

joi, 28 iunie 2018

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină