Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Se fac primii pași pentru elaborarea strategiei culturale a municipiului Constanța 2021-2031

Primăria municipiului Constanța are în intenție realizarea unei Strategii Culturale a municipiului, „Strategia culturală a municipiului Constanța 2021-2031”, care va avea ca obiectiv-cadru vitalizarea vieții culturale a orașului prin exploatarea creativă a patrimoniului cultural și a tuturor resurselor sectoriale locale. Un rol determinant în elaborarea și implementarea acestei Strategii va reveni comunității culturale locale și instituțiilor publice de cultură din municipiu și județ, pentru derularea unui amplu demers colectiv de potențare și valorificare a uriașelor resurse în plan cultural ale urbei, prin extensie a patrimoniului său cultural material și imaterial. Vom avea în vedere, totodată, și colectarea și exploatarea experienței sectoriale a altor municipii și orașe din România, pentru a beneficia de bunele practici în domeniu identificate la nivel național. Pentru elaborarea Strategiei, se are în vedere crearea unui grup de lucru executiv împuternicit cu fundamentarea și elaborarea documentului strategic. Componența grupului de lucru ar urma să valorifice prioritar resursa umană locală – specialiști și experți în domeniile și subdomeniile specifice mediului cultural, cooptați la invitația coordonatorului Strategiei. Un alt grup de lucru, consultativ, va fi alcătuit prioritar din experți în management cultural și reprezentanți ai operatorilor culturali independenți care doresc să se implice în procesul conex de consultare. Membrii celor două grupuri de lucru vor desfășura activități neremunerate. Grupul de lucru executiv va conveni și adopta metodologia de elaborare a Strategiei, analiza stării actuale a mediului cultural local, prioritățile de dezvoltare culturală a municipiului pe termen scurt, mediu și lung, obiectivele generale și specifice, planul de acțiune, procedurile și indicatorii de evaluare, instrumentele de implementare etc. Componența grupului executiv va fi anunțată public până la finele lunii ianuarie a anului în curs, iar cea a grupului consulativ – până la jumătatea lunii februarie a.c. Unul din instrumentele de lucru care va fi utilizat în mod permanent în procesul de elaborare a Strategiei îl reprezintă desfășurarea mai multor dezbateri tematice și consultări publice, în cadrul cărora oamenii de cultură, reprezentanții instituțiillor publice de cultură, experții în domeniu, personalitățile vieții culturale, spirituale, artistice și academice, operatorii culturali, precum și celelalte persoane interesate vor avea posibilitatea de a formula recomandări și de a se implica efectiv în procesul complex de elaborare a Strategiei. Pentru perioada ianuarie-februarie 2021 vor fi organizate primele dezbateri tematice de acest gen, în regim online. Prima dezbatere tematică ce va avea loc în cadrul procesului de elaborare a Strategiei se va desfășura vineri, 15 ianuarie a.c., cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale, în regim online, în intervalul orar 10.00-12.00, cu titlul „Strategia culturală a municipiului Constanța. Kilometrul zero”. Această dezbatere este destinată prioritar reprezentanților instituțiilor publice de cultură din municipiu și județ. La eveniment au confirmat deja prezența experți în management cultural care au participat la elaborarea Strategiilor culturale ale altor municipii din România (Timișoara, Cluj-Napoca). Demersul nostru colectiv de elaborare a Strategiei va debuta astfel, simbolic, ca celebrare particulară a Zilei Culturii Naționale. Lucrările dezbaterii vor putea fi vizionate live pe pagina de Youtube a instituției. O a doua dezbatere tematică va fi organizată în prima jumătate a lunii februarie a.c. și va fi destinată prioritar operatorilor și actorilor culturali locali din sectorul independent. Detalii privind desfășurarea acesteia vor fi comunicate public și transmise, separat, tuturor operatorillor culturali din municipiu. Primăria municipiului Constanța își exprimă încrederea că instituțiile publice de cultură, oamenii de cultură de pe plan local, personalitățile vieții culturale, spirituale, artistice și academice, operatorii culturali etc. (comunitatea culturală locală în sens larg) vor participa în mod activ și creativ la demersul de elaborare și implementare a Strategiei, astfel încât noul document strategic, estimat a fi adoptat până la finele anului în curs, să reprezinte răspunsul nostru comun la nevoia substanțializată a locuitorilor municipiului Constanța de a avea acces la o viață culturală locală de calitate și de anvergură, adaptată în mod pragmatic nevoii menționate, adecvată patrimoniului cultural semnificativ de care dispune municipiul Constanța și similară, din punctul de vedere al performanțelor culturale, altor municipii din România. Coordonatorul Strategiei Culturale este Dorin Popescu, consilier personal al Primarului municipiului. Persoanele interesate să sprijine demersul de elaborare a Strategiei pot trimite propuneri și recomandări în acest sens, coordonatorului Strategiei, la adresa de e-mail dorin.popescu@primaria-constanta.ro. Ne exprimăm încă o dată încrederea că împreună putem crea un instrument de acțiune strategică performant, pragmatic și creativ, care să transforme municipiul Constanța într-un spațiu cultural relevant la nivel național și european!  

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Proprietarii teraselor amenajate abuziv au început demolarea

Având în vedere că mai mulți agenți economici din municipiul Constanța și-au extins terasele pe domeniul public mai mult decât era prevăzut în autorizația de construire care le fusese acordată, polițiștii locali constănțeni au derulat la finalul anului trecut o amplă campanie de identificare a acestora. În urma controalelor, s-a constatat existența unui număr de 21 de construcții cu destinația de terase, amplasate adiacent spațiilor comerciale pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, fără a deține autorizație de construire necesară conform Legii 50/1991. Operatorii economici în cauză au fost notificați ca în termen de 48 de ore de la primirea înștiințărilor să desființeze construcțiile nelegale. Drept urmare, proprietarii teraselor au început sa se conformeze somațiilor și până la această dată unii dintre ei au demolat construcțiile amenajate abuziv, alții sunt în curs de demolare. Polițiștii locali vor monitoriza activitatea agenților economici, iar cei care vor refuza să ia măsuri în sensul desființării vor fi sancționați în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, iar construcțiile vor fi desființate pe cale administrativă. Facem apel la spiritul civic al cetățenilor pe care îi rugăm să apeleze Dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală la numerele de telefon 0241.484.205 - Dispecerat sau 0799/606142 - WhatsApp de fiecare dată când sesizează încălcarea prevederilor legale. Doar împreună putem avea un oraș civilizat!

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț RADET

Lucrări de reabilitare rețele termice ale RADET Constanța, în domeniul public în data de 13.01.2021. click pentru vizualizare document

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț Telekom

Intervenții Telekom în domeniul public, în data de 13.01.2021.   click pentru vizualizare document

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț RAJA

Vă transmitem lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanța intervine în domeniul public, în data de 13.01.2021:  - Str. Siretului nr. 28 Bis - branșament; - Str. Ion Rațiu nr. 112 - branșament; - Aleea Zmeurei bl. U3 sc. B - surpare pe lucrare; - Str. Matei Millo nr. 66 - UM Pompieri - conductă; - Mamaia - Complex Mediteranean - conductă.  

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Modernizăm infrastructura în orașul Constanța

Traseul cuprins între Gara CFR și stațiunea Mamaia va fi complet reconfigurat, prin implementarea unui proiect cu fonduri europene destinat îmbunătățirii mobilității urbane durabile în municipiul Constanța. Procedura de achiziție publică este în desfășurare urmând ca în perioada imediat următoare să demareze lucrările de resistematizare a infrastructurii de transport aferente bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Alexandru Lăpușneanu. Prin această resistematizare se urmărește încurajarea utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul, prin creșterea calității și atractivității serviciului de transport public local și a infrastructurii aferente mobilității active, respectiv deplasarea pietonală și cu bicicleta. Totodată, se urmărește alinierea la strategiile și normele europene de îmbunătățire a calității aerului, estimându-se scăderea anuală a gazelor cu efect de seră cu 1,4% după primul an de la finalizarea proiectului. Proiectul de îmbunătățire a mobilității urbane durabile prevede reabilitarea părții carosabile pe o suprafață de peste 140.000 mp, modernizarea și extinderea traseelor pietonale pe o suprafață de peste 40.000 mp. Arterele rutiere vor beneficia de aproximativ 8 km de piste de biciclete și 11 km de benzi de circulație dedicate transportului public. În ceea ce privește amenajările urbane, vorbim despre stații de transport public modernizate, mobilier urban inteligent alimentat de energie solară prevăzut cu senzori pentru măsurarea calității aerului, sisteme de informare cetățeni cu mesaje variabile, o rețea nouă de iluminat public pentru carosabil, iluminat smart la trecerile pentru pietoni, spații verzi și sistem de irigații. Întreaga zonă va fi adaptată la nevoile persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă prin marcaje și indicatoare speciale. Având în vedere introducerea benzilor unice de transport public, se vor elimina locurile de parcare situate la marginea părții carosabile. Municipalitatea va identifica terenuri pentru relocarea celor 1200 de locuri de parcare,  prin construirea de parcări subterane și supraetajate. Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni. În tot acest timp, zona cuprinsă între Gara CFR și stațiunea Mamaia se va transforma într-un imens șantier. Traficul infernal, materialele de construcții care vor bloca căile de acces și praful vor reprezenta o provocare pentru locuitorii orașului. Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, Cod SMIS 129224 este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile“. Valoare totală a proiectului este de peste 90 de milioane de lei, toate cheltuielile fiind eligibile în proporție de 100%. Contribuția financiară a  Municipiului Constanța este de aproximativ 2 milioane de lei.  

miercuri, 13 ianuarie 2021

Mai mult
Pe zi ce trece, Cazinoul din Constanța, conceput de arhitectul Daniel Renard, își recapătă strălucirea de altădată

Echipele de muncitori lucrează la foc continuu, atât la interior, cât și la exterior, în funcție de condițiile atmosferice, astfel că lucrările se află într-un stadiu avansat. Prezent zilnic pe șantierul de la Cazino, arh. Radu Cornescu, vicepreședinte al Ordinului Arhitecților Dobrogea, ne-a prezentat semnificația ornamentelor exterioare, dar și de ce proceduri a fost nevoie pentru refacerea acestora: „La exterior, în afară de turnuri, majoritatea ornamentelor au fost ori recondiționate ori înlocuite, în funcție de starea în care se găseau. Expresia exterioară a Cazinoului din Constanța relevă ordinea spațială interioară, atât prin compoziția volumelor (organizarea în trepte, piramidală), cât și prin traforarea fațadelor cu șiruri de arcaturi, cu ferestre, două dintre ele uriașe, dominante. Una în formă de potcoavă turtită recurbată, aflată pe fațada principală dinspre oraș (fereastra-scoică), ne prezintă marea sală a Cazinoului, cealaltă - pusă pe verticală cu un arc semicircular, așezat în axul fațadei laterale dinspre port, luminează scara monumentală ce duce la Sala de Spectacole. Fațadele sunt ornamentate echilibrat și scot în evidență plasticitatea sculpturală a formelor: arcele ce unesc coloanele; inserțiile de pe fațade sunt ornamente cu motive florale ori cu motive simbolice inspirate din fauna marină - scoici, delfini sau chiar din mitologie - un fel de himere marine. Este prezentă și tehnică marină - prove de corăbii, catarge, globuri terestre cu cercuri de sextant“. Majoritatea acestor inserții în stil Art Nouveau erau degradate, crăpate sau descompletate, astfel că specialiștii constructorului au luat mulaje de pe ornamentele neafectate și apoi au creat replici, folosindu-se ca material microbetonul. Potrivit arhitectului Radu Cornescu, ornamentele au fost fixate în locul celor degradate, folosindu-se ancore din fibră de sticlă, încastrate adânc în pereții de fațadă. Odată montate, ele au fost finisate și vopsite cu materiale speciale care să reziste la acțiunea distructivă a mediului salin, aceleași cu care se vor finisa toate fațadele. În paralel cu restaurarea ornamentelor de pe fațade, se lucrează și la cele din interior, pe masură ce se termină lucrările de reamenajare a spațiilor interioare.  

marți, 12 ianuarie 2021

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 12 ianuarie 2021

Mai mult
Taxa pentru rezervarea unui loc de parcare se achită până pe 31 martie

Constănțenii care dețin autorizație pentru rezervarea unui loc de parcare au termen până la 31 martie să plătească taxa aferentă acestuia Persoanele fizice trebuie să achite 208 lei pentru prelungirea autorizației, iar persoanele juridice vor plăti 934 de lei/an sau 156 de lei/lună pentru autoturisme, iar pentru autoutilitarele cu masa maximă autorizată mai mică de 2,4 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor 1.868 lei/an sau 311 lei/lună. În cazul în care taxa nu este achitată până la 31 martie, autorizația poate fi anulată, iar locul de parcare redistribuit dacă pentru parcarea respectivă mai există alte cereri depuse. Autorizația se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent. Încasarea taxei este realizată de către Serviciul Public de Impozite și Taxe, iar solicitările pentru rezervarea unui loc de parcare se pot trimite pe adresa parcari@primaria-constanta.ro . Primăria Constanța pregătește un nou Regulament al parcărilor din municipiu care va fi supus dezbaterii publice în cel mai scurt timp posibil.  

marți, 12 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț RADET

Lucrări de reabilitare rețele termice ale RADET Constanța, în domeniul public în data de 12.01.2021. click pentru vizualizare document

marți, 12 ianuarie 2021

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină