Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1294574 - Furnizare de medicamente

joi, 26 mai 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de medicamente

CPV și denumire: 33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de medicamente, conform anexei atasate prezentului anunt. Valoarea estimata pentru produsele necesare pana la data de 31.12.2022 este de 111.934,87 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita fondurilor disponibile. Valoarea estimata a eventualei prelungiri este de de 9.272,46 lei fara TVA. Valoarea totala estimata a contractului, pana la 31.12.2022 este de 111.934,87 lei fara TVA, din care: 24.853,92 lei fara TVA pentru Camin persoane varstnice; 1.184,40 lei fara TVA pentru Directia administrare crese si 85.896,55 lei fara TVA pentru Directia medico-sociala. Valoarea estimata a eventualei prelungiri de 4 luni (ianuarie-aprilie 2023) este de de 9.272,46 lei fara TVA, din care : 8.526,16 lei fara TVA pentru Caminul pentru persoane varstnice si 746,30 lei fara TVA pentru Directia Administrare Crese.Valoarea ofertata pentru fiecare din aceste unitati din subordinea DGAS nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia in parte.

Valoare estimata: 111.934,87  - 121.207,33  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pâna la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire pe inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita existentei fondurilor disponibile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate in anexa la sectiunea caracteristici tehnice. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractanta, iar comanda trebuie livrata de catre furnizor in termen de 5 zile de la emiterea comenzii. Medicamentele livrate trebuie sa aiba inscriptionate pe ambalaj termenul de valabilitate. La data livrarii, medicamentele vor avea un termen de valabilitate de minimum 1 an si trebuie sa fie in ambalajul original. Tabletele nu vor avea aspectul modificat ( culoare, consistenta ), iar fiolele vor avea lichid clar, limpede. Produsele vor fi ambalate conform legislatiei in vigoare, iar ambalajele trebuie sa asigure calitatea si durabilitatea produsului. Conditiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad in sarcina ofertantului de a le respecta si aplica in totalitate.Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Operatorii economici vor elabora ofertele pentru necesarul estimat pana la data de 31.12.2022. Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 si vor prezenta certificatele constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si operatorii sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate. Oferta financiara se va prezenta la valoarea totala, fara TVA,(format cu doua zecimale) si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, mentionate in anexa la prezentul anunt. Oferta se va prezenta la valoarea totala, conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi. Valabilitatea ofertei : 120 zile. Oferta include si costul transportului pana la sediul autoritatii contractante. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei.

Data limita depunere oferta: 03.06.2022 12:00
 
Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite pana la data de 03.06.2022, ora 12:00 la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.

Modele declarații

Formular ofertă

Anexa 1

Anexa 2

Erata